Foreningsarkiver

Oversigt over foreningsarkivalier.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Å

363 Agtrup Kvindeforening
1953-74.
Protokol
1 bd.
281 Agtrup Sangkor, Agtrup/Achtrup
1950-53
Oprettet 1950. Protokol.
1 bd.
362 Agtrup og Omegns Ungdomsforening
1948-70.
Oprettet 1946. Medlemsbog. Se også SdU F 141-67.
1 bd.
356 Aktive pensionister, voksenundervisningshold under SSFs humanitære udvalg
1991-94.
Papirer vedr. kursus indhold og deltagere.
1 pk.
  Amrum Ungdomsforening, Amrum
1960-62.
Se SdU F 141-67.
 
265 Arbejdsgruppen for udforskningen af de nordfrisiske koncentrationslejre Husum-Svesing og Ladelund
1983
Breve og beretning.
1 læg
401 Arnæs husmoderforening, Arnis
1967-80.
Protokol.
1 bd.
  Arnæs Ungdomsforening, Arnis
1946-68.
Oprettet 1946. Se SdU F 141-72.
 
  Askfelt Ungdomsforening, Ascheffel
1951-69.
Se SdU F 141-70.
 
84 Aventoft Ungdomsforening, Aventoft
1945-78.
Oprettet 1945. Hvilende fra 1978/79. Se også SdU F 141-67.
2 pk.

 

 

B

271 Begravelseshjælpekassen, den centrale, Flensborg
1929-90.
Oprettet 1929. Forhandlings- og medlemsprotokoller, regnskaber.
8 pk.
34 Borgerforeningen, Flensborg
1844-2010.
Oprettet 1835. Forhandlingsprotokoller, sager vedr. aktiviteterne og bygningerne. Heri også Borgerforeningen GmbH.
Litt.: Zum 50jährigen Jubiläum des Bürgervereins am 12. Mai 1885 (1885). Borgerforeningen i Flensborg 1835-1935 (1935). Klog skæmt er alvors tale. Borgerforeningen i Flensborg 1835-1985 (1985).
16 pk.
35 Borgerforeningens kegleklub, Flensborg
1911-49
Protokoller, kegledigte.
3 bd.
88 Borne Ungdoms- og Idrætsforening, Boren
1946-50.
Oprettet 1946. Forhandlingsprotokol.
1 bd.
  Brandforsikrings-Anstalten for Bygninger i Flensborg Amts Branddistrikt
1856-65.
Se Georg Bücherts arkiv P 255.
 
217 Brebøl Ungdomsforening, Brebel
1946
Medlemsliste og breve. Se også SdU F 141-72.
1 læg
173 Bredsted Husmoderforening, Bredstedt
1947-2002.
Stiftet 1947. Forhandlingsprotokoller, kassebog, fotos.
3 bd.
138 Bredsted Ungdomsforening, Bredstedt
1951-98.
Protokoller og regnskab.
6 pk.
400 Bredsted Ældreklub, Bredstedt
1986-2001.
Protokol og arrangementer
1 pk.
270 Bund deutscher Mädel, Ortsgruppe Tarup
1934-36.
Heimabend-Protokol. Se også Friedel Lund, P 478.
1 hft.
365 BUPL Sydlsesvig e. V. Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund Sektion Sydslesvig
1993-96.
Møder, forhandlinger, korrespondance.
1 pk.
  Bydelsdorf Husmoderforening, Büdelsdorf
Se Rendsborg-Büdelsdorf Husmoderforening, F 124.
 
  Bydelsdorf Ungdomsforening
1947-61.
Se også SdU F 141-70.
 

 

 

C

36 Christians-Garde, Flensborg
1799-1855.
Oprettet 1799. Fra 1855 videreført som »König Frederik VII Garde«, se dennes arkiv F 54.
Medlems-, forhandlings- og regnskabsprotokoller.
5 bd.
  Den centrale begravelseshjælpekasse, Flensborg
Se Begravelseshjælpekassen, den centrale, F 271
 
4 Clubgesellschaft zu Petersburg, Strukstrup/Struxdorf
1857-63
Selskabelig forening. Protokol.
1 pk.
376 Cultures in Dialogue
2005.
Konferencepapirer- forberedelse og gennemførelse.
1 pk.

 

D

  Damholm Ungdomsforening, Dammholm
1947-76.
Se SdU F 141-72.
 
120 Danmarks folkelige Broderier, Sydslesvig-afdelingen
1965-77
Udstillinger og fotos.
1 bd. 2 pk.
  Dansk Biblioteksforening for Flensborg og Omegn
1924-49.
Se Dansk Centralbibliotek, I 24.
 
27 Dansk Bog-Læsekreds, Flensborg, Flensborg Læseselskab
1882.
Oprettet 1882. Medlemslister.
1 pk.
  Dansk Bokseklub Sparta, Flensborg
1950-74.
Oprettet 1953. Se SdU F 141-63.
 
1 Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig, Flensborg
1972-96.
Oprettet 1972 ved sammenlægning af Flensborg Håndværkerforening og Flensborg Handelskreds.
Se også Flensborg Håndværkerforening, F 139 og Flensborg Handelskreds, F 140.
Protokoller og sager vedr. arrangementer.
9 pk.
47 Dansk Fritidsklub for ældre, Flensborg
1966.
Oprettet 1966. Avisudklip.
1 læg
37 Dansk Gymnastikforening, DGF, Flensborg
1922-2009.
Oprettet 1923. Medlemssager, protokoller, scrapbøger, sager vedr. aktiviteterne. Se også Jørgen Pors' arkiv P 197. Litt.: Dansk Gymnastikforening 50 år (1973).
35 pk.
  Dansk Gymnastikforening Flensborg, Bokseafdelingen
1950-74. Se SdU F 141-63.
 
132 Dansk Husmoderforening for Kappel og Omegn, Kappeln
1947-92.
Oprettet 1947. Protokoller.
2 bd.
119 Dansk Lærerforening, Flensborg, Dansk Lærerforening, Sydslesvig
1922-83.
Oprettet 1922 under navnet Dansk Lærerforening, Flensborg. 1947 navneændring til Dansk Lærerforening, Sydslesvig.
Forhandlingsprotokoller og sager vedr. aktiviteterne.
35 pk.
232 Dansk Lærerforening Sydslesvig, Flensborg amts lærerkreds
1947-82
Protokol og forskelligt.
1 pk.
256 Dansk Lærerforening Sydslesvig, Gottorp amts lærerkreds
1947-74
Regnskabsbog. Se også Dansk Lærerforening F 119.
1 bd.
162 Dansk Lærerforening, Sydtønder amts lærerkreds
1946-76
Protokoller.
1 pk.
203 Dansk Lærerforening Sydslesvig, Sydvestkredsen
1947-97
Protokoller og løbende sager.
5 pk.
  Dansk Nordisk Ungdomsforbund
Se Det unge Grænseværn, F 68.
 
  Dansk Pigespejderkorps Sydslesvig
1954-73.
Se SdU F 141-43. Oprettet 1946. 1972 sammenlagt med Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Se F 108.
 
  Dansk Skakklub, Flensborg
1963-75.
Se SdU F 141-63 og Flensborg danske Skakklub, F 31.
 
21 Dansk Skoleforening for Flensborg og Omegn
1920-98.
Oprettet 1920. 1961 navneændring til Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
Kopi af forhandlingsprotokoller. Se også Svend Johannsens arkiv P 201. Litt.: Bernhard Hansen: I Fædres Spor. Dansk Skoleforening Flensborg 1920. 5. Maj 1945 (1945). Dansk skole-, børnehave- og vandrelærer-virke i Sydslesvig 1920-5. maj-1970 (1970).
6 pk.2 bd.
160 Dansk Skoleforening for Landdistrikterne
1924-35.
Oprettet 1921/32. Udtaget af Niels Kjems' arkiv.
1 pk.
9 Dänischer Schulverein für Schleswig und Umgegend
1929-30.
Oprettet 1929/30. 1935 navneændring. til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Se også Svend Johannsens arkiv P 201, Niels Kjems' arkiv P 295 og Daniel Petersens arkiv P 331.
1 læg
  Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Oprettet 1935. Ophævet 1949, idet opgaverne blev videreført af Dansk Skoleforening for Flensborg og Omegn, fra 1961=Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Se Svend Johannsens arkiv P 201, Daniel Petersens arkiv P 331 og Niels Kjems'arkiv P 295.
 
108 Dansk Spejderkorps Flensborg, Dansk Spejderkorps Sydslesvig
1921-2008.
Oprettet 1919, fra 1923 med navnet Dansk Spejderkorps Flensborg. 1933 navneændring til Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Protokoller, korrespondance, sager vedr. aktiviteterne. Se også Svend Johannsens arkiv P 201 og Ole Ebbe Andersens arkiv P 221. Litt.: Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1919-10. august-1969 (1969). Franz Wingender: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Trenedalens Spejdergård Tydal (1987).
21 pk.
38 Dansk Tunghøreforening, Flensborg
1952-66
Breve.
2 pk.
264 Dansk-Tysk Grænselands-presseloge
1974-97.
Grundlagt 1974. I 1992 navneforandring til »Dansk-Tysk Grænselands-Presseklub«. Foreningen opløst 1997.
Protokoller, korrespondance, aktivitetskalender.
6 pk.
14 Dansk Ungdomsforening for Isted og Omegn, Idstedt
1951-64
Oprettet 1951. Hvilende fra 1964. Forhandlings- og regnskabsprotokoller. Se også SdU F 141-73.
1 pk.
  Dansk Ungdomsforening Læk
1963-65.
Se ungdomskonsulent Svend Kristiansen, P 449.
 
8 Dansk Vandrelærerforening for Sydslesvig
1962-96
Oprettet 1966. Forhandlingsprotokoller og sager vedr. aktiviteterne. Se også Niels Kjems' arkiv P 295.
3 pk.
110 Den danske børnegudstjeneste i Sydslesvig
1953-90
Oprettet 1953. 1989 videreført af konsulenten for børne- og ungdomsarbejdet.
5 pk.
258 Danske Kvinders Slesvigske Forening
1921-91
Foreningen er stiftet 1921. årsberetninger.
1 pk.
80 Danske unges Fællesfront
1948-80
Oprettet 1933. Protokol og breve.
1 pk.
  D.S.K. Sydslesvig
Se Foreningen af dansksindede sydslesvigske Krigsdeltagere F 39.
 
  De danske spillemænd, Flensborg
1946-50.
Se SdU F 141-59.
 
202 Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Flensburg e.V.
1987-90
Sager vedr. aktiviteterne.
1 pk.
  Deutsch-Dänische Grenzland-Presse-konferenz
Se Dansk-Tysk Grænselands-Presseloge, F 264.
 
  Deutscher Metallarbeiter-Verband. Verwaltungs-stelle Flensburg
Medlemsbog 1899, se arkiv D 4.
 
186 Diskussionsklubben i Flensborg
1924-25
Protokol.
1 bd.
251 Donnerstagsgesellschaft, Flensborg
U. år-1965
Medlemslister.
1 læg
309 Duborgsamfundet
1933-36
Rundskrivelser.
1 læg
104 Duborg-Skolens Elevfond
1954
Regnskaber og lodseddelsalg.
1 læg

 

 

E

121 Egernførde Husmoderforening, Eckernförde
1950-90
Forhandlingsprotokoller.
4 bd.
  Egernførde Idrætsforening, Eckernförde
1950-77.
Oprettet 1948. Se SdU F 141-70.
 
  Egernførde Ungdomsforening, Eckernförde
1947-78.
Oprettet 1947. Se SdU F 141-70.
 
380 Ejderlandets Støttekreds
1964-71.
Breve, rundskrivelser, tryksager, avisudklip.
1 pk.
  Ejdersted Landboforening
1948-79.
Oprettet 1948. Ca. 1979 sammenlagt med Husum Omegns landboforening til Landboforeningen for Husum og Ejdersted amter, se dér, arkiv F 146.
 
  Ejder-Viking, Svavsted Ungdomsforening, Schwabstedt
1964-78.
Oprettet 1964. Se SdU F 141-77.
 
98 Elevforeningen for Sydslesvig
1922-68
Oprettet 1922. Forhandlingsprotokol og medlemskartotek.
2 pk.
  Elevforeningen Jørgensby, Flensborg
1952.
Se SdU F 141-59.
 
  Elevkredsen fra Slesvig og Omegn
1926ff.
Se Slesvig Ungdomsforening, F 117.
 
  Engelsby Ungdomsforening, Engelsby
1946-49.
Se SdU F 141-59.
 
40 Enigheden, Flensborg
1869-96
Oprettet 1868. Opløst 1875. Selskabelig-kulturel forening.
Kopi af forhandlingsprotokol samt udlånsbog.
1 pk.

 

 

F

311 Fadderskabskredsen for St. Peter-Ording i Ejdersted.
Sønderjysk Forening for Albæk-Voer
Sønderjysk Forening for Sæby og Omegn
1956-59
Duplikerede beretninger 8-14
1 læg
219 Fadderskabsrådet
1947-54
Oprettet i 1947 som samarbejdsudvalg mellem Dansk Nordisk Ungdomsforbund, Grænseforeningen, Slesvigligaen, Sydslesvigsk Udvalg og Ungdommens Sydslesvigmøder. Se også Sønderjydsk Forening for Rødovre og Hvidovre, F 12. Toftlund Fadderskabskreds for Mysunde-Brodersby-Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund og Omegn, F 171. Sydslesvigsk Forening for Goltoft-Brodersby, F 13.
Korrespondance og avisudklip.
3 pk.
  Flensborg Amts lærerkreds
1947-53.
Se Dansk Lærerforening Sydslesvig.
 
  Flensborg Bys lærerkreds
1947-50.
Forhandlingsprotokol. Se Dansk Lærerforening Sydslesvig.
 
135 Flensborg bødkersvendelaug
1718-1869
Laugsprotokol.
1 bd.
246 Flensborg danske Filmklub
1988-92.
Løbende sager. Se også SdU F 141-63.
1 læg
161 Flensborg danske Journalistforening
1949-2009
Protokoller og løbende sager.
4 pk.
25 Flensborg danske Juniorsejlklub
1930'erne
Reglement og klubblad.
1 læg
31 Flensborg danske Skakklub
1946-84
Oprettet 1946. Jvfr. Dansk Skakklub Flensborg.
1 læg
  Flensborg Drenge Spejderne
1924-26.
Se Dansk Spejderkorps Flensborg, F 108.
 
  Flensborg Foredragsforening
1910-14.
Se Foredragsforeningen for Flensborg og Omegn, arkiv F 43.
 
28 Flensborg Gymnastikforening
1904-08
Oprettet 1903, hvilende fra 1908. Medlems- og mødeprotokol.
1 pk.
140 Flensborg Handelskreds
1936-72
Oprettet 1936. 1972 sammenlagt med Flensborg Håndværkerforening til Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig. Forhandlingsprotokoller og sager.
3 pk.
114 Flensborg Husmoderforening
1939-2013
Oprettet 1937. Forhandlingsprotokoller, regnskab m.m.
Litt.: De sydslesvigske husmoderforeningers første år (1983). Flensborg Husmoderforening 1937-20. oktober-1962 (1962).
6 pk.
139 Flensborg Håndværkerforening
1923-70
Oprettet 1923. 1972 sammenlagt med Flensborg Handelskreds, arkiv F 140, til Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig, arkiv F 1. Se også Håndværkets Fællesrepræsentation i Sydslesvig, arkiv F 2.
Litt.: Flensborg Haandværkerforening 1923-5. maj-1948 (1948).
1 pk. 3 kartoteker
  Flensborg Læseselskab
1882.
Se Dansk Bog-Læsekreds, Flensborg, F 27.
 
  Flensborg og Omegns Folkekor
Se Sydslesvigske Folkekor, F 267.
 
  Flensborg Omegns Foredragsforening
1910-14.
Se Foredragsforeningen for Flensborg og Omegn, F 43.
 
82 Flensborg Roklub
1935-2012
Oprettet 1935. Se også SdU F 141-63. Protokoller, tryksager, sager vedr. aktiviteterne.
Litt.: Flensborg Roklub. 28. juni 1935-1985. (1985).
13 pk.
294 Flensborg-Samfundet-Foreningen »Dannebrog«, København
1920-1976
Forhandlingsprotokol.
Se også SdU, F 141-52, 1946-50. 2 læg og Rigsarkivet, Foreningen Danebrog, oversigt 1979.
1 bd.
  Flensborg-Sporskifte Husmoderforening
1992-2002.
Se Sporskifte Husmoderforening F 336.
 
  Flensborg Sporskifte Ungdomsforening, Flensburg Weiche
1948-88.
Se SdU F 141-63. Oprettet 1947.
 
41 Flensborg Sygeplejeforening
1914-73.
Oprettet 1913. Medlemslister, årsberetninger, sager.
Litt.: Flensborg Sygeplejeforening 1913-1938 (1938). Flensborg Sygeplejeforening 1913-1963 (1963). Ilse Kürstein: Flensborg Sygeplejeforenings 60 års jubilæum (1973).
2 pk.
79 Flensborg Ungdomsforening(FUF)
1919-83
Oprettet 1912. Hvilende fra 1971. Forhandlings- og medlemsprotokoller, teaterværkstedet.
4 pk.
83 Flensborg Yacht-Club e.V.
1943-79
Oprettet 1946. Forhandlingsprotokoller og sager. Se også SdU F 141-62.
3 pk.
77

Flensborg Y's Men's Club
1958-2016
Klubben blev dannet i efteråret 1968 og fik endelig "charter" i den internationale Y's Men's Club i 1970.
Sager vedr. aktiviteterne.

30 pk.
276 Flensburg-Harrisleer Eissport-Club e.V., Harrislee (FHEC)
1983-95
Oprettet 1983. Vedr. bygning af skøjtebane. Se også Förderungsverein Kunsteisbahn Flensburg, F 277.
1 pk.
7 Flensburg-Husum-Tönninger Eisenbahn-Gesellschaft
1837-1979
Kopier vedr. Frederik VIIs sydslesvigske jernbane.
1 pk.
42 Flensburg Schiffergelag
1929-54
Tryksager og fotos.
1 pk.
  Flensburger Bäcker-Innung
1895.
Svendebrev for Janne Marcussen. Se dennes arkiv, P 172.
 
  Flensburger Eissportclub, Flensburg-Kupfermühle
Se Flensburg-Harrisleer Eissport-Club e.V., Harrislee, F 276.
 
  Flensburger Radfahrerverein Eintracht
Medalje 1893. Se arkiv D 21.
 
  Flensburger Wählerverband SSW/SPF
1951-54.
Se SSW Byrådsgruppen i Flensborg, F 107.
 
  Fockbæk Ungdomsforening
1954-56.
Se SdU F 141-70.
 
43 Foredragsforeningen for Flensborg og Omegn
1908-14.
Oprettet 1908. Opløst januar 1909, videreført som »Flensborg Foredragsforening« og »Flensborg Omegns Foredragsforening«. Forhandlings- og regnskabsprotokoller.
Litt.: Hans Schultz Hansen: Danskheden i Sydslesvig som folkelig og national bevægelse (1990) s. 325-334.
1 pk.
26 Foredragsforeningen i Flensborg
1873-84
Oprettet 1873 med udgangspunkt i foreningen »Enigheden«, F 40. Hvilende fra slutningen af 1880'erne. Forhandlingsprotokol.
1 pk.
239 Foredrags-Klubben, Flensborg
1959-72
Arrangementslister.
1 læg
29 Foreningen af danske sydslesvigere i Danmark
1946-70
Oprettet 1945. Ophævet 1970. Se også landsarkivet i Aabenraa.
1 pk.
39 Foreningen af dansksindede sydslesvigske krigsdeltagere 1914-18 og 1939-45 (DSK)
1948-85
Oprettet 1946. Opløst 1985. Protokoller og sager.
1 pk.
44 Foreningen af Sydslesvigs Studerende. FSS
1949-74
Oprettet 1949. Opløst 1972.
Litt.: Front og Bro. Tidsskrift for ny folkelighed. 1950-62. FSS-Nyt 1961/62-1972/73, korrespondance og regnskab.
42 pk.
  Foreningen af Sydslesvigske Ingeniører og Ingeniørstuderende
1963.
Se Håndværkets Fællesrepræsentation i Sydslesvig, F 2.
 
269 Foreningen af Sydslesvigere under Uddannelse, FSU
1980-95
Oprettet 1981. Foreningsakter og medlemskartotek.
3 pk.
148 Foreningen af 25. januar 1930. Det sydslesvigske Udvalg
1930-35
Foreningens formål var at yde lån til landmænd som hjælp til erhvervelse af landejendomme i Mellemslesvig. Se også Slesvigsk Kreditforening, F 147 og landsarkivet i Aabenraa.
1 pk.
234 Foreningen for unge Landmænd i Angel
1952
Foreningen oprettet 1951/52. Brev vedr. oprettelsen.
1 stk.
95 Foreningen Norden. Sydslesvig-afdeling
1953-2003
Oprettet 1964. Løbende sager og avisudklip. Se også SdU F 141-58.
32 pk.
  Foreningen Slesvighus
Stiftet 1923. Se Slesvighus, I 68.
 
184 Foriining for nationale Fraasche
1945ff
Medlemsfortegnelse
1 bd.
  Foriining for nationale Frashe, Nibøl-Dedsbøl
1948-53.
Se SSW Nibøl-Dedsbøl, F 18.
 
334 Fotoklubben Klik, Flensburg
1991-2000
Almene sager.
1 pk.
277 Förderungsverein Kunsteisbahn Flensburg
1967-77
Oprettet 1967. Forskelligt.
1 pk.
133 Frederiksstad Husmoderforening, Friedrichstadt
1947-2017
Oprettet 1947, nedlagt 2017. Forhandlingsprotokoller, årsberetniger, regnskab.
2 pk.
  Frederiksstad Ungdomsforening, Friedrichstadt
1948-79.
Oprettet 1948. Se SdU F 141-76.
 
201 Freiwillige Feuerwehr Flensburg-Weiche
1978-93
Forhandlingsprotokoller.
1 læg
46 Friedrichsgarde, Flensborg
1843
Oprettet 1743. Festsang.
1 læg
218 Friserbjergets Hobbyklub, Flensborg
1952-53
Forskelligt.
1 læg
  Frit Folkeligt Forum (FFF)
1984-87.
Debatforum til fremme af fornyelse i foreningslivet i Sydslesvig. Se Vilhelm Tams Jørgensen, P 286.
 
364 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Agtrup
1947-1948
Patruljeprotokol-indianerpatruljen.
1 pk.
392 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Bredsted
1957-2005
Kredsregnskabsbog, tale ved 25 års jubilæum.
2 læg.
209 Frivilligt Drenge Forbund, Frivilligt Pige Forbund, FDF/FPF Egernførde
1954-1973
Protokoller, fotos.
1 pk.
368 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Flensborg
1947-2009
Kredsdagbog, formands- og bestyrelsessager, arrangementer og lejre.
12 pk.
393 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Frederiksstad
1947-1986
Dagbøger, referater, Mellerup skole.
2 pk.
10 Frivilligt Drenge-Forbund, FDF Satrup
1962
Sager vedr. oprettelsen.
1 læg
394 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Slesvig
2002
Peter Hubers erindringer.
1 læg.
388 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Sydslesvig
1921-2008
Kredsfører/kredsledermøder, ejendomme, regnskaber, stævner og lejre, sketches og sange.
44 pk.
395 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Sønder Brarup
1947-1948
J.E. Sørensens kredsførersager.
1 læg.
391 Frivilligt Drenge Forbund, FDF Tønder
1968-1997
Sager vedr. hytten Kongens Hus.
1 læg.
  Fælleslandboforeningen for Sydslesvig
1947ff.
Se Landboforeningen for Flensborg og Omegn, F 129, Landboforeningen for Gottorp amt, F 145 og Hans Mathiesens arkiv, P 293.
 

 

 

G

 

48 Gamles Værn, Flensborg
1923-1969
Oprettet 1921. Protokoller og kartoteker.
2 pk.
  Garding Ungdomsforening
1953-1978
Oprettet 1952. Se SdU F 141-76.
 
  Gelting-Gulde-Stausmark Ungdomsforening
1965-1972
Se SdU F 141-64.
 
192 Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte
1983-1991
Mødereferater.
1 læg
  Gettorp Ungdomsforening, Gettorf
1948-1977
Se SdU F 141-71.
 
49 Glaser- und Snitkeramt, Flensborg
1594
Skrå.
1 bd.
  Gottorp amts lærerkreds
1947-1974
Se Dansk Lærerforening Sydslesvig. Gottorp amts Lærerkreds, se F 256.
 
  Gottorp Spillemænd, Slesvig
1951-1961
Se Emil Schrøders arkiv P 318.
 
50 Grænseforeningen, København
1921-1996
Oprettet 1920.
Beretninger, tryksager, informationsmateriale, hovedstyrelses- og F.U. møder, regnskab. Se også foreningens arkiv i Rigsarkivet, Carsten Mogensens arkiv P 271 og Peter Michaelsens arkiv P 298.
6 pk. 1 bd.
241 Grænseforeningen for Assens og Omegn
ca. 1950-1960
Indkvarteringslister vedr. Sydslesvig-besøg.
1 pk.
  Grænseforeningen. Sydslesvig-Hjælpen. Kørselstjenesten
Se Paul Dencher Knudsen, P 263.
 
  Gulde Ungdomsforening
1952.
Se SdU F 141-72.
 
  Gymnasielærernes fadderskab for Adelby sogn
1938-1949
Se Knud Fanø, P 261-5.
 
  Gymnasielærernes fadderskab for Duborg-Skolen
1949ff.
Se Knud Fanø, P 261-5.
 
188 Gymnastikforeningen Dan, Flensborg
1954-2013
Oprettet 1950. Forhandlings- og regnskabsprotokoller. Se også Dansk Gymnastikforening Flensborg (DGF), F 37 og Jørgen Pors, P 197.
10 pk.

 

 

H

 

  Handelslærlingeudvalget for Sydslesvig
Ca. 1960-1965
Se Flensborg Handelskreds, F 140.
 
  Hanved-Ellund Ungdomsforening, Handewitt
1962-1964
Se SdU F 141-64.
 
168 Harreslev Blæserkor, Harrislee
1926-1934
Oprettet 1926. Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokol.
1 pk.
  Harreslev Kvindeforening, Harrislee
Se Den slesvigske Kvindeforening, F 99.
 
51 Harreslev Ungdomsforening, Harrislee
1922-1954
Oprettet 1921. Protokoller. Se også; Niels Kjems, P 295 og SdU F 141-64.
Litt.: Harreslev Ungdomsforening 1921-1961 (1961). Harreslev Ungdomsforening 1921-1971 (1971).
2 bd.
  Hatlund Ungdomsforening, Hattlund
1953-1969
Se SdU F 141-64.
 
  Hatsted Ungdomsforening, Hattstedt
1953-1969
Se SdU F 141-76.
 
137 Heimdals Studenterhuefond, København
1952-1993
Oprettet 1952. Fonden uddeler huer til Duborg-Skolens studenter. Se også Studenterforeningen Heimdal.
1 pk.
52 Herrenschneider-Innung, Husum
1934-1960
Sager vedr. aktiviteterne.
1 pk.
109 Historisk Samfund for Sønderjylland, Sydslesvigs Amtskreds
1956-2014
Protokoller og sager vedr. aktiviteterne. Se også foreningens arkiv i landsarkivet i Aabenraa.
13 pk.
  Hohn herreds Ungdomsforening. Gettorf-Kiel-Pries
1947-1956
Se SdU F 141-71. Oprettet 1947.
 
  Hostrup Ungdomsforening
1957-1969
Se SdU F 141-72.
 
402 Husby Kvindeforening, Husby
1955-1995
Sager vedr. aktiviteterne.
2 pk.
  Husby Ungdomsforening
1947-1969
Se SdU F 141-64.
 
94 Husby Ungdoms- og Gymnastikforening
1947-1996
Oprettet 1947. Hvilende 1971. Forhandlings- og regnskabsprotokoller.
2 pk., 1 bd.
  Husmoderforening Flensborg-Weiche
1992-2002.
Se Sporskifte Husmoderforening F 336.
 
  Husum cricketklub
1967-1978
Se SdU F 141-77.
 
182 Husum dansk Husfaderforening
1950-1958
Oprettet 1950. Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller.
6 bd.
220 Husum Husmoderforening
1949-1984
Forhandlings- og regnskabsprotokoller, løbende sager, fotos.
5 pk.
132 Husmoderforeningen for Kappel og Omegn
1947-2000
Protokoller og regnskab
1 pk.
  Husum Håndværkerforening
1947-1965
Se Håndværkets Fællesrepræsentation i Sydslesvig, F 2.
 
176 Husum Idrætsforening
1947-1949
Regnskabsbog. Se også SdU F 141-77.
1 bd.
178 Husum Ungdomsforening
1946-1978
Oprettet 1948. Optagelsesandragender, programmer m.v. Se også SdU F 141-76
1 pk.
179 Husum-Bredsted Håndværkerforening
1957-1958
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
  Husum Omegn Landboforening
O. 1979 sammenlagt med Ejdersted Landboforening til Landboforeningen for Husum og Ejdersted amter, se dér F 146.
 
  Hørnum Ungdomsforening, Sylt
1947-1970
Se SdU F 141-67.
 
382 Håndværkerforening for Slesvig by
1946-1972
Optagelsesandragender, protokol og regnskabsbilag.
1 pk.
2 Håndværkets Fællesrepræsentation i Sydslesvig, Flensborg
1947-1968
Oprettet 1947. Forhandlingsprotokoller, breve.
9 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Y Æ

  Idrætsforening Ejderen, Rendsborg
1958-1977
Se SdU F 141-71.
 
78 Idrætsforeningen Stjernen, Flensborg
1948-1990
Oprettet 1948. Forhandlingsprotokoller, medlemskartoteker, korrespondance, regnskaber. Se også SdU F 141-61.
26 pk.
4 kartoteker
  Isted Ungdomsforening, Idstedt
1951-1969
Se Dansk Ungdomsforening for Isted og Omegn, F 14.
 

 

 

J

 

353 Jaruplund Gymnastikforening/Gymnastikforeningen Jaruplund Dansk Ungdomsforening, Jaruplund
1930-1981
Protokol og sager.
1 pk.
  Jaruplund Ungdomsforening, Jarplund
1931-1976
Oprettet 1928. Se SdU F 141-65.
 
191 Jens Jessens Mindelegat
1984-1994
Sager vedr. bevillinger.
1 pk.
  Jernved Mundharpeorkester
1950.
Se Jernveds københavnske Samarbejdsudvalg, F 208.
 
  Jernved sangkor
Se Jernveds københavnske Samarbejdsudvalg, F 208.
 
  Jernved Ungdomskreds, Gettorf, Kiel-Pries
1948-1977
Se SdU F 141-71.
 
208 Jernveds københavnske Samarbejdsudvalg. Fadderskabsdistriktet i København for Jernved
1949-1963
Fotoalbums og breve.
2 pk.
  Jungfrasj Seelsjab, Risum
1948-1952
Se SdU F 141-68.
 
  Jydbæk Ungdomsforening, Jübek
1958-1989
Se SdU F 141-72.
 

 

 

K

 

211 Kappel Ungdomsforening, Kappeln
1947-1974
Oprettet 1947. Forhandlingsprotokoller og optagelsesandragender. Se også SdU F 141-73.
Litt.: Kappel Ungdomsforening. 25 år. 6. nov. 1947-6. nov. 1972 (1972).
1 pk.
252 Karby Ungdomsforening
1951-1967
Forhandlingsprotokoller. Oprettet 1951. Se SdU F 141-73.
1 bd.+1 hft.
  Karlum Ungdomsforening
1948-1977
Se SdU F 141-68.
 
  Kejtum Ungdomsforening, Keitum
1948-1977
Oprettet 1948. Se SdU F 141-68.
 
  Kiel-Pries Ungdomsforening
1948-1977
Oprettet 1953. Se SdU F 141-71.
 
11 Det kirkelige Kvindearbejde
1954-1972
Oprettet 1954. Ophørt 1972. Sager vedr. kvindestævner og andre aktiviteter.
1 pk.
  Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn
1900-1917
Se Kirkearkiver K 21.
 
  Kisby Ungdomsforening, Kiesby
1953-1969
Se SdU F 141-73.
 
  Klægsbøl Ungdomsforening, Klixbüll
1949-1968
Se SdU F 141-68.
 
  Kobbermølle Ungdomsforening, Kupfermühle.
1946-1974
Se SdU F 141-65.
 
233 Komiteen for Slesvigske/Sydslesvigske Børns Ferierejser
1927-2008
Forhandlingsprotokol og forskelligt 1949-87. Ferierejsekartotek for Bredsted skole. Se Bredsted danske Skole arkiv, I 22.
7 pk.
261 Komiteen for Slesvigske Børns Ferierejser. Afdeling for Ringkøbing & Ribe amter, Ringkøbing
1949-1977
Lister vedr. særtransporter fra Sydtønder amt.
3 pk.
  Komiteen for Sønderjydske Børns Landophold
1919.
Se Niels Uldalls arkiv P 224.
 
  Komiteen til Indsamling af Midler til rejsning af et Menighedshjem i Slesvig by
Se K 11 Slesvig-Frederiksberg.
 
243 Komiteen til uddeling af Christian Paulsen-Prisen
1957-1978, 1991-2005
Løbende sager, medlemmer, prisuddelinger.
3pk.
396 Kommunalverein/Communal-Verein für St. Marien, Flensborg
U.år.
Trykt brevpapir (ubenyttet).
1 læg
105 Kristelig Forening for Unge Kvinder i Flensborg. KFUK. Flensborg
1922-1994
Oprettet 1920. Forhandlingsprotokoller, dag- foto- og scrapbøger, medlemsprotokoller.
11 pk.
  KFUM Spejderne i Flensborg
1921-1927
Se Dansk Spejderkorps Flensborg, F 108.
 
317 Kristelig Forening for Unge Mænd (KFUM) og KFUM's Fritidshjem, Flensborg
1922-2001
Protokoller, medlemsfortegnelser, jubilæer, Vesterled, regnskab og dias. 
11 pk.
111 Kristelig Forening for Unge Mænd/Kvinder i Sydslesvig. KFUM og KFUK i Sydslesvig. Kredsudvalget
1948-1991
Oprettet 1948. Forhandlingsprotokoller og løbende sager. Se også SdU F 141-43 samt Helge Heinsens arkiv P 283.
22 pk.
300 Krusauer Bauverein/Byggeforeningen Norden
1962-1977
Byggesager, protokoller, fotos, tegninger.
2 pk.
53 Kær Herreds Ungdomsforening, Ladelund
1934-1973
Oprettet 1934. Se også Gustav Lindstrøms arkiv P 259, Svend Kristiansen P 449 samt SdU F 141-68.
2 bd.
54 König Frederik VII Garde in Flensburg
1799-1868
Oprettet 1855 ved navneændring af Christians Garde, se dér, F 36. Forhandlings- og skydeprotokoller.
3 bd.

 

 

L

 

129 Landboforeningen for Flensborg og Omegn
1865-1987
Oprettet 1865. Forhandlingsprotokoller og korrespondance, landvæsens- mejerister og gartnerelevers ophold i Danmark vedr. uddannelse og arbejde, (alfabetisk), Røhsminde m.m.
Litt.: Landbovirke omkring Flensborg fjord gennem 100 år. Landboforeningen for Flensborg og omegn. Vis Herreds Landboforening. 1866-1966 (1966).
24 pk.
145 Landboforeningen for Gottorp amt
1951-83
Oprettet 1951. Forhandlings- og regnskabsprotokoller.
1 pk.
146 Landboforeningen for Husum og Ejdersted amter
1948-81
Oprettet o. 1979 ved sammenlægning af Husum Omegn og Ejdersted landboforeninger (oprettet 1948). Forhandlingsprotokol og kassebøger.
1 pk.
  Landboforeningen for Sydangel
se Landboforeningen for Gottorp amt, F 145 samt Christen Hansens arkiv P 306.
Litt.: Mads Fr. Madsen: Christen Hansen og Landboforeningen for Sydangel i Sydslesvig (1986).
 
  Landskomiteen for Ungdommens Sydslesvigmøder
1947-53.
Se Fr. Rudbecks arkiv P 357.
 
351 Langballe Ungdomsforening, Langballig
1951-58. Mødeprotokol.
Se også, 1949-69 SdU F 141-65.
1 bd.
113 Det lille Teater, Flensborg
1968-95
Oprettet 1966. Sager vedr. forestillingerne.
Litt.: Egon Rasmussen: Det lille Teater (1976). Knud Fanø: Det lille Teater 1966-1991 (1991).
39 pk.
  Lindholm Ungdomsforening
1956-77.
Se SdU F 141-68.
 
222 List Husmoderforening, Sylt
1955-83
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
275 List Ungdomsforening, Sylt
1949-63
Kassebog. Se også SdU F 141-68.
1 bd.
245 Lyksborg danske Folkekor, Glücksburg
1954-56
Forskelligt.
1 læg
237 Lyksborg Ungdoms- og Idrætsforening, Glücksburg
1949-88
Oprettet 1946. Forhandlingsprotokoller og sager. Se også SdU F 141-65.
2 pk.
  Lyngby fadderskab for Stenfelt og Ulsnæs
1949-65.
Se Anders Vedel Villumsens arkiv P 301.
 
  Læk Folkekor, Leck
Se Sydslesvigske Folkekor, F 267.
 
  Læk Ungdomsforening, Leck
1946-78.
Se SdU F 141-69. Oprettet 1946.
 
  Lærerforeningen for Flensborg amt
Se Dansk Lærerforening Sydslesvig, F 232.
 
  Løjt og Omegns Ungdomsforening, Loit
1946-49.
Se SdU F 141-74.
 

 

 

M

 

  Mandolinklubben »Elverhøj«, Flensborg
1936-47.
Se SdU F 141-61.
 

404

 

Mandolinklubben »Sommerfugl«, Flensborg
1932-50.
Protokoller, se også  SdU F 141-61.

1 pk.

 

235 Margrethe-Klubben, Flensborg
1969-2014
Oprettet 1968. Møde- og regnskabsprotokoller, fotos. Se også Gamles Værn, F 48.
5 pk. 2 bd.
204 Medelby sogns Ungdomsforening
1946-47
Love og breve. Se også SdU F 141-69.
1 læg
  Mergelverband für Handewitt und Umgegend
1935-56.
Se Johs. Christiansens arkiv P 281. Opløst 1956.
 
101 Mergelungsverband Haurup, Hüllerup und Wanderup
1896-1901
Regnskaber og interessentlister.
1 pk.
405 Mindelegat for gårdejer Christen Larsen og hustru, Hustofte pr. Asnæs St.
1973-2011
Regnskab, ansøgninger.
16 pk.
213 Moldened Ungdomsforening, Moldenit
1960-65
Oprettet 1957. årsberetninger. Se også SdU F 141-74.
1 læg
55 Musikforeningen i Flensborg
1850'erne
Partiturer.
1 pk.
  Møllebro Ungdomsforening, Mühlenbrück
1947-73.
Se SdU F 141-65.
 
91 Mørvig Ungdomsforening, Mürwik
1956-68
Oprettet 1956. Forhandlingsprotokoller og medlemssager. Se også SdU F 141-61.
1 pk.
  Mårkær-fadderskab
Se Grænseforeningen for Assens og Omegn, F 241.
 
  Mårkær Ungdomsforening, Mohrkirchen
1947-69.
Se SdU F 141-73 og Mårkær skolekrønike I 7.
 

 

 

N

 

56 N.S.D.A.P. Flensburg
1932-33
Medlemslister. Kopier.
1 pk.
116 N.S.D.A.P. Löwenstedt
1936-37
Sager vedr. Stiglundsand-sagen.
1 pk.
  N.S.D.A.P. Ortsgruppe Süderbrarup
Se Adolf Petersens arkiv P 472.
 
  Nibøl Ungdomsforening, Niebüll
1948-77.
Se SdU F 141-69.
 
236 Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbeid (NSU)
1978-84
Mødeprotokoller og informationsmateriale. Se også SdU F 141-50.
1 pk.
338 Nordsjællandsk Fadderskab for Burkal og Medelby sogne
1937-90.
Fadderskabspapirer. Se også Chr. Stenz, P 350 og Ernst Meyer P 535.
1 pk.
206 Nordslesvigs Afholdsforening
1909-14
Medlemsbladet »Nordslesvigs Afholdsblad«.
1 pk.
76 Nykirke Ungdomsforening, Neukirchen
1950-71
Korrespondance og sager. Se også SdU F 141-69.
2 pk.
102 Ny Skovkro andelsmejeri, Neu Holzkrug
1889-1902
Oprettet 1889. Møder og regnskabssager.
1 pk.

 

 

O

 

45 »Odin« - Foreningen Odin, Flensborg
1920-57
Oprettet 1920. Forhandlingsprotokoller. Forening af danske statsborgere til varetagelse af deres interesser. Genoplivelse af lignende forening fra 1897.
1 pk.
  Oversø Ungdomsforening, Översee
1948-89.
Se SdU F 141-65.
 

 

 

P

 

  Petersburger Club, Strukstrup/Struxdorf
1857-63.
Se Clubgesellschaft zu Petersburg, F 154.
 

 

 

R

 

  Ravnkær Ungdomsforening, Rabenkirchen
1950-62.
Se SdU F 141-73.
 
124 Rendsborg-Bydelsdorf Husmoderforening
1947-78
Oprettet 1947. Ophævet 1988. Derefter samarbejde med Rendsborg-Fockbæk Husmoderforening. Forhandlingsprotokoller.
2 bd.
210 Rendsborg-Bydelsdorf Ungdomsforening
1960-76
Oprettet 1947. Årsberetninger og sager. Se også; SdU F 141-71 og Rendsborg Fritidshjem, I 48.
1 pk.
  Rendsborg Roklub
1946-78.
Se SdU F 141-71.
 
190 Risby Ungdomsforening, Rieseby
1960-66
Sager vedr. aktiviteterne. Se også SdU F 141-71.
1 pk.
93 Rude Ungdomsforening, Flensborg
1958-84
Oprettet 1958 under navnet Ungdomsforening Flensborg Syd. Ophævet o. 1964. Protokoller og sager. Se også SdU F 141-61.
1 pk.

 

 

S

90 Sandbjerg Ungdomsforening, Flensborg
1957-67
Oprettet 1957. Forhandlingsprotokoller. Se også SdU F 141-61.
1 pk.
290 Sandbjerg Ungdomsforening af 1987/Flaskehalsen, Flensborg
1986-90
Oprettet 1988, opløst efter 1967. Se arkiv F 90. Avisudklip, tryksager, fotos.
1 pk.
57 Sangforeningen Sønderjylland, Flensborg
1920-61
Oprettet 1920. Forhandlings-, møde- og medlemsprotokoller.
1 pk.
224 Satrup Kvindeforening, Satrup
1959 og u. år
Fotos.
1 pk.
216 Satrup Idræts- og Ungdomsforening, Satrup
1947-58
Forskelligt, fotos. Se også SdU F 141-66 og Satrup skolekrønike I 31. Oprettet 1947.
2 læg
  Sieseby-Søby Ungdoms- og Idrætsforening
1947-48.
Se SdU F 141-71.
 
  Skoleforeningen for landdistrikterne
Se Dansk Skoleforening for Landdistrikterne, F 160.
 
  Skovby Ungdomsforening, Schuby
1968-72.
Oprettet 1967. Se SdU F 141-73.
 
288 Skovlund Kvindeforening/Skovlund-Valsbøl Kvindeforening
1965-2003
Forhandlingsprotokoller og løbende sager.
2 pk.
81 Skydeklubben for Flensborg amt og by
1971-80
Skydeprotokol.
1 bd.
  Skydeklubben »To Løver«, Flensborg
1931-52.
Se SdU F 141-61. Oprettet 1931.
 
3 Slesvig Husmoderforening
1946-79
Oprettet 1946. Forhandlings- og medlemsprotokoller og sager.
2 pk.
  Slesvig Håndværkerforening
1947-66.
Se Håndværkets Fællesrepræsentation i Sydslesvig, F 2.
 
369 Slesvig Idrætsforening
1947-97.
Årsberetninger, sportspladsen, kassebog. Se også SdU F 141-75. Oprettet 1947.
2 pk.
280 Slesvig-Ligaen
1920-2006
Oprettet 1920. Korrespondance, sagligt ordnede sager.
144 pk.
  Slesvig Menighedspleje
1946-79.
Se Slesvig Husmoderforening, F 3.
 
384 Slesvig Roklub
1972-90.
Årebladet, vedtægter, fotos. Oprettet 1961.
Se også SdU F 141-74, 1961-77.
1 læg
59 Slesvig Ungdomsaftenskole
1947-51
Oprettet 1947. Ophævet 1951. Dagbøger og forskelligt.
1 pk.
117 Slesvig Ungdomsforening
1926-89
Oprettet 1922. Forhandlingsprotokoller og sager. Se også SdU F 141-75, Jørgen Jørgensen, P 260, Svend Johannsen P 201 og Emil Schrøder, P 318.
Litt.: Slesvig Ungdomsforening. 1922-18. december-1982 (1982).
5 pk.
  Slesvig Ungdomskreds
1926-28.
Se Slesvig Ungdomsforening, F 117.
 
  Slesvig-Y-Men's Club
Se Ansgar Menighed Slesvig, K 18.
 
60 Slesvigsk-Automobil-Club
1960-78
Oprettet 1922. Protokoller og sager vedr. udflugter.
3 pk.
147 Slesvigsk Kreditforening
1924-74
Oprettet 1927 (forløber 1924-25). Protokoller, breve og beretninger.
Litt.: Slesvigsk Kreditforening gennem 50 år (Flensborg 1977).
1 pk.
359 Slesvigsk Samfund, Grænseforeningen Frederiksberg
1987-2001
Bestyrelses- og FU-møder, breve, sager.
1 pk.
285 Den slesvigske Forening Agtrup/Sydslesvigsk Forening Agtrup
1920-1991
Forhandlings-og medlemsprotokoller.
4 bd.
5 Den slesvigske Forening, Den danske byrådsgruppe i Flensborg
1924-33
Byrådsgruppens møder.
1 bd.
6 Den slesvigske Forening. Overdirektionen i Flensborg
1849-51
Oprettet 1849. Ophævet 1852. Forhandlings- og medlemsprotokoller.
Litt.: Jørgen Witte: Den slesvigske Forening 1849-52, Sønderjyske årbøger 1975. Samme: Den slesvigske Forening 1849-52. Et supplement. ibd. 1976.
2 bd.
240 Den slesvigske Forening - Landdistrikterne
1920erne
Lister over bestyrelse og kontaktpersoner.
1 læg
134 Den slesvigske Forening, Ejdersted
1935
Indsamlingsliste vedr. kronprinsens bryllup 1935.
1 læg
20 Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening, Flensborg. Den udvidede bestyrelse. Fællesforeningen. Fællesrådet. Folkerådet
1920-46
Forhandlingsprotokoller og medlemskartotek. Se også Dansk Generalsekretariat, I 61.
7 pk.
174 Den slesvigske Forening, Flensborg, 1. distrikt
1932-51
Forhandlingsprotokol og årsberetninger.
1 bd. 1 pk.
4 Den slesvigske Forening, Flensborg, 2. distrikt
1927-37
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
153 Den slesvigske Forening, Flensborg, 8. distrikt
1931-2000
Protokoller, regnskab, gæstebog.
3 pk.
214 Den slesvigske Forening, Flensborg, 11. distrikt
1927-38
Forhandlings- og medlemsprotokoller.
3 bd.
  Den slesvigske Forening, Gottorp-afdelingen
1920-38.
Se P. Lassens arkiv P 313.
 
  Den slesvigske Forening, 21. distrikt, Harreslev
1932-33
Se Dansk Sekretariat for Flensborg Amt, I 58.
 
118 Den slesvigske Forening, 22. distrikt, Kobbermølle
1924-68.
Forhandlings- og medlemsprotokoller, optagelsesandragender.
2 pk.
193 Den slesvigske Forening, Ladelund
1939 og 1945
Medlemssager.
1 læg
  Den slesvigske Forening, Nibøl
1945-46.
Se Sydslesvigsk Forening Nibøl, F 17.
 
99 Den slesvigske Kvindeforening
1922-2007
Oprettet 1922. Forhandlingsprotokoller, beretninger, udvalg og sager. Se også Anna Kjems' arkiv P 295.
Litt.: Den slesvigske Kvindeforening 1922-1972 (1972).
38 pk.
349 Den slesvigske Kvindeforening, Hatlund distrikt
1950-85
Regnskab og medlemslister.
1 bd.
283 Den slesvigske Kvindeforening, Harreslev
1977-2014
Protokoller, regnskab og løbende sager.
2 pk.
352 Den Slesvigske Kvindeforening, Langballe
1949-65
Foreningen er påbegyndt 1949, oprettet 1953, hvilende fra 1965. Forhandlings- og mødeprotokol, regnskabsbog.
2 bd.
375 Den Slesvigske Kvindeforening, Risum-Lindholm- Kvindeforening/Wüstesoomling Risem-Loonham
1974-80
Arrangementer, beretninger, løbende sager (Marie Tångeberg)
1 læg.
398 Den Slesvigske Kvindeforening, St. Peter Ording
1949-85
Medlems- og regnskabsbog, møder, årsberetninger.
1 pk.
381 Den Slesvigske Kvindeforening, Sdr. Brarup/Sydangel, Egernførde-Rendsborg distrikter
1949-80
Protokoller og forskelligt
2 pk.
249 Den slesvigske Kvindeforening, Vanderup
1947-2007
Protokoller, kassebog, arrangementer med fotos.
3 pk, 1 bd.
379 Den slesvigske Kvindeforening, Welt-Vollerwiek
1969-92
Møder, årsberetninger, arrangementer.
1 læg.
30 Soldaterpakke-Udvalget
1936-43
Oprettet 1939. Dagbog og breve.
2 pk.
  Sozialdemokratische Partei Flensburg. SPF
1946-54.
Se SSW, I 20, SSW byrådsgruppen i Flensborg, F 107 og W.L. Christiansen, P 220.
 
198 Sozialdemokratische Partei Schleswig. S.P.S.
1946-48
Papirer vedr. S.P.S. Se også Heinrich Vollertsen, P 243.
1 pk.
336 Sporskifte Husmoderforening
1992-2002
Løbende sager og fotos.
1 pk.
177 Sprogforeningens Sydslesvig-afdeling
1908-92
Medlemsprotokoller, løbende sager og elevkonkurrencer.
4 pk.
  Stapelholm Ungdomsforening, Drage
1956-74.
Se SdU F 141-77.
 
58 St. Knuds-Gildet, Flensborg
1840-1996
Forhandlings-, medlems- og skydeprotokoller, breve, fotos.
32 pk.
  St. Peter Ungdomsforening, St. Peter Ording
1954-69.
Se SdU F 141-77.
 
390 Stammkomitee von 1864 e.V.
1874-2004
Kopier af foreningsprotokol, beretning.
1 læg.
  Stedesand Ungdomsforening
1961-70.
Se SdU F 141-69.
 
  Stenfelt Ungdomsforening, Steinfeld
1951-69.
Se SdU F 141-74.
 
  Stjernen, idrætsforening, Flensborg
se Idrætsforeningen Stjernen, Flensborg, F 78.
 
  Store Vi Ungdomsforening, Groáenwiehe
1954-66.
Se SdU F 141-66. Oprettet 1953.
 
73 Strukstrup Frivilligt Drenge Forbund (FDF) og Frivilligt Pige Forbund (FPF), Strukstrup/Struxdorf
1968-89
Oprettet 1968. Scrapbog.
1 bd.
  Strukstrup Ungdomsforening
1948-87.
Se Thumby-Strukstrup Ungdomsforening.
 
  Studenterforbundets Sønderjydske kreds, København
1914-41.
Se Jens Munck Nordentoft, P 127.
 
137 Studenterforeningen Heimdal, København
1927-35
Scrapbøger.
2 bd.
  Svavsted Ungdomsforening, Schwabstedt
1955-69.
Se SdU F 141-77. Se også Ejder-Viking.
 
  Sydslesvig-Hjælpen. Fordelingsudvalget
1945-48.
Se Hans Mathiesens arkiv P 293.
 
164 Sydslesvig-Hjælpen. Fordelingscentralen i Harreslev
1945-47
Sager vedr. levnedsmiddel- og tøjuddeling.
1 pk.
257 Sydslesvig-Hjælpen. Fordelingscentralen i Nibøl
1946-47
Sager vedr. levnedsmiddel- og tøjuddeling.
1 pk.
  Sydslesvig-Hjælpen. Fordelingscentralen i Rendsborg
1946-48.
Se Den danske Menighed i Rendsborg K 7.
 
205 Sydslesvig-Hjælpen i Ringkøbing amt
1946-47
Beretninger, breve, regnskaber.
1 læg
136 Sydslesvig-Hjælpens Kørselstjeneste. Kørselskontoret
1945-50
Forskelligt. Se også Paul Dencher Knudsen, P 263.
1 pk.
74 Sydslesvig-Hjælpens Tøjfordeling. Nykirke distrikt, Neukirchen
1946-49
Lister og breve vedr. uddelt tøj.
1 pk.
131 Sydslesvig-Hjælpens Tøjfordeling. Satrup distrikt
1947-51
Lister over uddelt tøj.
1 pk.
61 Sydslesvigs danske Kunstforening
1950-94
Oprettet 1952. Protokoller, korrespondance og sager vedr. udstillingerne.
23 pk.
141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Flensborg
1923-2017
Oprettet 1923 under navnet »De mellemslesvigske Ungdomsforeninger«. 1924 navneændring til »De sydslesvigske Ungdomsforeninger«. 1947 navneændring til »Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger«. Forhandlingsprotokoller, udvalg, institutioner, hovedkredse.
Litt.: Fr. Wingender (red.): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948). Treklangen, årgang 1ff, 1952ff. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 1923-1998 (Flensborg 1998).
117 pk.
89 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Flensborg amts hovedkreds
1965-76
Oprettet 1947. Forhandlingsprotokoller og sager.
2 pk.
87 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Flensborg bys hovedkreds
1951-58
Oprettet 1947. Forskelligt.
1 pk.
86 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Gottorp amts hovedkreds
1948-55
Oprettet 1947. Forhandlingsprotokol.
1 bd.
32 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Husum-Ejdersted amters hovedkreds
1947-96
Oprettet 1947. Forhandlingsprotokoller og regnskab.
1 pk. 1 bd.
85 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Sydtønder amts hovedkreds
1947-61
Oprettet 1947. Protokol, beretninger m.v. Se også Svend Kristiansen P 449.
1 pk.
151 Sydslesvigs landboungdom
1970-90
Oprettet 1970. Opløst 1980. Forhandlingsprotokol.
1 bd.
255 Sydslesvigs Museumsforening
1985-97
Løbende akter.
1 pk.
  Sydslesvigs politiske Ungdom SPU
1970-74.
Se Vælgerforeningens politiske Ungdom, F 259.
 
159 Sydslesvigsk Erhvervsfond, Flensborg
1988-92
Sager vedr. skolernes erhvervsvejledere. Se også SdU F 141-44, Niels Bøgh Andersen, P 282-4 og Niels Kjems, P 295.
2 pk.
  Sydslesvigsk Fadderskabskreds for Toftlund sogn
1946-90.
se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
328 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Arnæs
1947-86
Protokoller og forskelligt, fotos.
1 pk.
155 Sydslesvigsk Forening. Aventoft/Viding herred
1950-78
Medlems- og regnskabsbøger.
2 bd.
229 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Barkelsby
1949-78
Medlems- og regnskabsbøger.
1 pk.
274 Sydslesvigsk Forening Borreby, Borby
1975-88
Forhandlingsprotokol.
1 pk.
215 Sydslesvigsk Forening Bredbøl Brebel
1946-68
Løbende sager SSF/SSW/SDU.
1 pk.
128 Sydslesvigsk Forening. Bredsted, Bredstedt
1950-96
Forhandlings- og regnskabsprotokoller.
3 pk.
  Sydslesvigsk Forening Brodersby
1945-94.
Se SSF Goltoft-Brodersby, F 13, Fadderskabskredsen i Toftlund, F 171 og Sønderjysk Forening. Rødovre og Hvidovre, F 12.
 
272 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening Bydelsdorf
1948-90
Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller.
1 pk.
169 Sydslesvigsk Forening for Damholm
1945-51
Protokoller og breve.
1 pk.
163 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening Drage-Seeth-Stabelholm
1945-96
Forhandlings- og medlemsbøger, sager.
4 pk.
248 Sydslesvigsk Forening. Egernførde
1947-2002
Skolesager, det danske arbejde, generelt, protokoller. Se også Dansk Sekretariat Ekernførde, I 43.
9 pk.
341 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening Eggebæk
1948-1998
Generalforsamlinger og bestyrelsessager. Se også Janneby F 342, Jørl F 342 og Tarp-Jerreshøj F 268.
1 pk.
197 Sydslesvigsk Forening. Ejdersted amt. Amtsstyrelsen
1966-85
Protokoller. Se også SSF-SSW Garding, F 278 og Dansk Sekretariat Ejdersted amt/Tønning, I 78.
1 pk.
19 Sydslesvigsk Forening. Flensborg. Forretningsudvalg og hovedstyrelse. Den udvidede bestyrelse
1946-53
Protokoller. Kopier. Se også Niels Bøgh Andersen, P 282, W.L. Christiansen, P 220, Lars H. Schubert, P 218, Frants Thygesen, P 312, S. Münchow, P 174 og Dansk Generalsekretariat, I 61.
2 pk.
62 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 1. distrikt
1945-2007
Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller, valg, Tønnsen-huset og dias.
12 pk., 4 æsker
225 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 2. distrikt
1967-97
Forhandlings- og medlemsprotokoller.
5 bd.
389 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 3. distrikt
1947-87
Protokoller SSW og SSF.
4 bd.
221 Sydslesvigsk Forening Flensborg by. 4. distrikt
1945-95
Forhandlings- og medlemsprotokoller. Distriktet blev opløst 1995 og overført til 6. distrikt.
4.bd.
332 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 5. distrikt
1975-2004
Protokoller, regnskab, løbende sager og dias fra hyggeklubben. Distriktet sammenlægges med 6. og 4. distrikt og bliver til SSF Flensborg, Centrum-Duborg-Vest.
2 pk., 1 æske
247 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 6. distrikt
1955-2014
Mødereferater, breve, protokoller, arrangementer.
2 pk.
153 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 7., 8., 9. distrikt
1931-2000
Forhandlingsprotokoller, regnskab og forskelligt.
3 pk.
63 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 9. distrikt
1948-2001
Forhandlingsprotokoller, regnskab.
2 pk.
403 Sydslesvigsk Forening Flensborg by. 10. distrikt
1957-1971
Korrespondance med fadderskaber.
1 lg.
319 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 12. distrikt
1946-2003
Forhandlingsprotokoller, løbende sager og fotos.
8 pk.
  Sydslesvigsk Forening. Flensborg by. 12-13. distrikt
1949-75.
Se Lars H. Schubert, P 218.
 
223 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 13. distrikt
1972-2003
Protokoller og løbende sager.
5 pk.
230 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 14. distrikt
1947-93
Protokoller.
1 pk.
360 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 15. distrikt
1949-2004
Kassebog.
1 bd.
103 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 18.-19. distrikt
1949-2002
Løbende sager og regnskaber. 18. distrikt 1987 sammenlagt med 19. distrikt.
3 pk.
260 Sydslesvigsk Forening Flensborg by. 19. distrikt
1947-83
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
333 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 20. distrikt
1954-1995
Regnskab og løbende sager.
1 pk. 1 bd.
279 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Flensborg by. 22. distrikt
1952-94
Regnskabsbøger m.v.
1 pk.
371 Sydslesvigsk Forening Flensborg by Friserbjerg/Rude
2003-2009
Bestyrelsesmøder med bilag.
1 pk.
278 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Garding
1950-90
Forhandlingsprotokoller.
2 pk.
344 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Gelting
1965-84
Regnskabsbog, medlemsfortegnelse.
2 bd.
13 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Goltoft-Brodersby
1948-57
Forhandlingsprotokoller. Se også Sydslesvigsk Fadderskabskreds for Toftlund sogn, F 171 og Sønderjysk Forening for Rødovre og Hvidovre, F 12.
3 pk.
312 Sydslesvigsk Forening, Hanved
1948-55.
Regnskabs- og medlemsbog.
1 bd.
320 Sydslesvigsk Forening, Harreslev. 21. distrikt
Stiftet den 26. juni 1920 i Borgerforeningen, Flensborg.
1921-1998. Protokoller, regnskab, løbende sager og smalfilm.
Se også Dansk Sekretariat for Flensborg amt, I 58.
8 pk.
387 Sydslesvigsk Forening. Hatlund-Langballe
2004-2009
Regnskaber og medlemslister.
1 læg.
200 Sydslesvigsk Forening. Hatsted
1966-2014
Løbende sager og kassebog.
4 pk.
348 Sydslesvigsk Forening, Havrup-Hyllerup-Veding
1962-81.
Regnskabsbog.
1 bd.
318 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Husby
1946-98
Protokoller og sager. Se også SSW Husby Ungdoms- og Gymnastikforening, F 94.
1 pk.
166 Sydslesvigsk Forening/Sydschleswigscher Wählerverband. Husum amt
1962-70
Forhandlingsprotokol. Se også SSW Husum by og amt, F 22.
1 bd.
24 Sydslesvigsk Forening. Husum. Amts- og bystyrelsen
1947-74
Forhandlingsprotokoller. Se også Lars H. Schubert, P 218 og Dansk Sekretariat Husum, I 35.
6 bd.
156 Sydslesvigsk Forening. Husum by. 1. distrikt
1954-98
Forhandlingsprotokoller og sager.
6 pk.
181 Sydslesvigsk Forening. Husum by. 2. distrikt
1947-52
Regnskabsbog.
1 bd.
23 Sydslesvigsk Forening. Husum by. 3.-4. distrikt
1951-84
Forhandlings- og medlemsprotokoller.
5 bd.
189 Sydslesvigsk Forening. Husum by. 5. distrikt
1948-56
Kassebog. Se Lars H. Schuberts arkiv P 218.
1 bd.
397 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening, Isted/Idstedt
1959-69
Kassebog (med bidragsmærker).
1 bd.
342 Sydslesvigsk Forening. Janneby-Jørl
1973-80
Scrapbog, tryksager, arrangementer, kassebog.
2 bd.
106 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Jaruplund. Jarplund
1946-97
Forhandlings- og regnskabsbog, løbende sager.
3 pk.
268 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Jerrishøj-Tarp
1956-2001
Protokoller, regnskab, medlemmer og løbende sager.
5 pk.
142 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Kappel. Kappeln
1946-88
Forhandlingsprotokoller og sager.
6 pk.
253 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Karby-Brodersby
1950-93
Forhandlings- og regnskabsprotokoller.
3 hft.
373 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening Kejtum
1946-80
Medlemmer, regnskab, Kejtum skole, husmoderforening m.m.
2 pk.
118 Sydslesvigsk Forening. Kobbermølle distrikt
1946-68
Forhandlings- og medlemsprotokoller.
3 pk.
175 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. SSF/SSW Koldenbüttel
1946-2007
Regnskabssager og distriktshistorie.
1 pk.
350 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening, Langballe
1971-2005.
Forhandlingsprotokol med bilag.
4 bd.
347 Sydslesvigsk Forening, Langbjerg
1945-2000.
Protokol, regnskabsbøger og forskelligt
1 pk..
244 Sydslesvigsk Forening, Lyksborg, Glücksburg
1946-2014
Forhandlingsprotokoller og løbende sager.
11 pk.
374 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening, Lyrskov
1971-72.
Kontingentlister, regnskab.
1 læg
297 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening, Læk
1946-99
Forhandlingsprotokoller, medlemmer og løbende sager.
4 pk.
170 Sydslesvigsk Forening, Løjt, Loit
1952-92
Forhandlingsprotokol. Se også Hans Keils arkiv P 183.
1 pk.
195 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Medelby og Vesby
1946-2002
Forhandlings- medlems- og regnskabs protokoller, forskelligt. Se også Chr. Stenz, P 350.
2 pk.
282 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Mildsted
1947-99
Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller.
1 pk.
212 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Moldened. Moldenit
1946-89
Forhandlingsprotokol og medlemssager.
3 pk.
196 Sydslesvigsk Forening. Munkbrarup
1953-2006
Forhandlingsprotokoller.
1 pk.
172 Sydslesvigsk Forening. Mysunde
1977-2007
Mødeprotokoller-stuemøder, båndoptagelse. Se også Toftlund fadderskabskreds, F 171, SSF Goltoft-Brodersby, F 13, Sønderjysk Forening Rødovre og Hvidovre, F 12.
1 pk.
15 Sydslesvigsk Forening. Mårkær. Mohrkirch W.
Marerialet vedr. også SSF/SSW-distrikterne Brebøl, Bøl, Strukstrup og Thumby. 1946-76
Protokol og medlemssager.
4 pk.
17 Sydslesvigsk Forening Nibøl, Niebüll
1945-79
Medlemssager.
3 pk.
238 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Ny Bjernt. Neuberend
1969-74
Forhandlingsprotokol. Se også Hans Keil, P 183.
1 bd.
286 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening Nyhus distrikt
1945-90.
Medlemskatotek og lister.
1 pk.
75 Sydslesvigsk Forening. Nykirke. Neukirchen
1946-78
Forhandlingsprotokoller og sager.
2 pk.
358 Sydslesvigsk Forening Nørregøsherred/Mönkeböl
1997-2005
Protokoller, fotos og forskelligt.
1 pk.
372 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening Oversø
1946-1991
Protokoller, medlemssager, løbende sager.
5 pk.
  Sydslesvigsk Forening. Pris. Pries
1949-63.
Se Jernveds københavnske Samarbejdsudvalg, F 208.
 
100 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Ravnkær. Rabenkirchen
1946-88
Forhandlingsprotokoller.
1 bd. 1 pk.
199 Sydslesvigsk Forening for Rendsborg by. II distrikt
1946-48
Medlemslister og breve.
1 pk.
228 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Risby. Rieseby
1946-79
Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller.
2 pk.
325 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Runtoft
1953-90
Protokoller og sager vedr. distriktsarbejdet.
2 pk.
183 Sydslesvigsk Forening. Rödemis
1954-55
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
130 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Satrup
1945-82
Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller, korrespondance.
9 pk.
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Seeth
1945-96.
Se SSF/SSW Drage, F 163.
 
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Sieseby
Se SSF/SSW Risby, F 228.
 
343 Sydslesvigsk Vælgerforening Ortsverband. Sieverstedt
1994-2000
Regnskabsbog, medlemslister, tryksager, forskelligt.
1 bd.
8 Sydslesvigsk Forening. Sild. SSF/SSW Kejtum/Sylt Ost. SSW Inselverband Sylt
1946-75
Medlemsprotokol og forskelligt.
1 stk. 2 bd.
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Slesvig by
1969-82.
Se Hans Parmann, P 198.
 
144 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Slesvig-Frederiksberg
1979-87
Foreningssager.
1 pk.
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Stabelholm
1945-86.
Se SSF/SSW Drage, F163.
 
242 Sydslesvigsk Forening for Stenfelt. Steinfeld
1945-48
Medlemskort.
1 læg
  Sydslesvigsk Forening. Sterup
Se Uldum og Omegns fadderskabsforening, F 227.
 
345 Sydslesvigsk Forening. Store Kværn
1947-74
Forhandlingsprotokol, regnskabsbog.
2 bd.
354 Sydslesvigsk Forening. Store Vi
1978-88
Protokoller, beretninger, regnskabsbog og medlemspapirer.
2 pk.
167 Sydslesvigsk Forening. Svabsted. Schwabstedt
1951-56
Samlinger vedr. foreningsarbejdet.
1 pk.
127 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Strukstrup-Thumby. Struxdorf
1945-2007
Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller, breve.
3 pk.
64 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Sønder Løgum. Süderlügum
1946-75
Forhandlings-, medlems- og regnskabsprotokoller.
4 pk.
346 Sydslesvigsk Forening. Sørup
1968-88
Forhandlingsprotokol. kassebog.
2 bd.
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Tarp-Jerrishøj
Se SSF/SSW Jerrishøj-Tarp, F 268.
 
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Thumby
1945-88.
Se SSF/SSW Strukstrup, F 127.
 
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Tolk
Se Hans Keil, P 183.
 
185 Sydslesvigsk Forening. Treja. Treia
1948-53, 1960-76
Forhandlingsprotokoller.
2 bd.
33 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Tønning
1945-2000
Forhandlingsprotokoller, medlemslister, valg og kommunalpolitik.
17 pk.
231 Sydslesvigsk Forening. Waabs
1971-79
Medlemsbog.
1 bd.
150 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening, Valsbøl distrikt - SSF/SSV Valsbøl
1933-2007
Forhandlingsprotokoller, medlemslister, løbende sager, indeholder også sager vedr. Menigheden. Omfatter også Den slesvigske Forening, Valsbøl og Omegn.
6 pk.
254 Sydslesvigsk Forening. Welt-Vollerwiek
1948-59
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
  Sydslesvigsk Forening/Sydslesvig Vælgerforening. Vesby. Weesby
1952-78.
Forhandlings- og medlemsprotokoller. Se SSF/SSW Medelby, F 195.
 
187 Sydslesvigsk Forening/Sydslesvigsk Vælgerforening. Vesterland. Westerland
1961-82
Se også Otto Högel, P 336.
1 bd.
180 Sydslesvigsk Forening. Viøl;l/Fjolde 1948-56
Medlems- og regnskabsbøger.
2 bd.
  Sydslesvigsk Frihedsfond, Bov
Se Hans Kvist, P 292-3.
 
157 Sydslesvigsk Handels- og Kontormedhjælperforening (HK), Flensborg
1950-60'erne.
Medlemsliste. Se også Handelsundervisningsudvalget for Sydslesvig, I 8.
1 læg
  Sydslesvigsk Handels- og Kontormedhjælperforening (HK), Slesvig-Afdeling
1948.
Se Handelsundervisningsudvalget for Sydslesvig, I 8.
 
96 Sydslesvigsk Hjemmeflid
1937-64
Forhandlings- og regnskabsprotokoller, breve. Se også Den slesvigske Kvindeforening, F 99 og Anna Kjems, P 295.
5 pk.
109 Sydslesvigsk Hjælpefonds komité i Flensborg
1959/1971
Forretningsorden og medlemsbreve.
1 læg.
  Sydslesvigsk Korrespondancebureau, Sønderhav pr. Kollund
1945-49.
Nyhedsbreve. Se arkiv D 15.
 
  Sydslesvigsk Kreditforening
1958-77.
Se SdU F 141-44.
 
65 Sydslesvigsk Nyhedstjeneste/Sydslesvigsk Forenings Presseafdeling/Pressetjeneste
1947-68
Informationsbreve. Se også Dansk Generalsekretariat, I 61.
3 pk.
383 Sydslesvigsk Oplysning Forening i Aarhus
1983
Medlemsblad 1. årgang nr. 3
1 stk.
  Sydslesvigsk Pressetjeneste
1948.
Se Henri Prien, P 177.
 
143 Sydslesvigsk Selvhjælp SSH
1969-84
Forening med formål at skaffe midler til dansk virke i Sydslesvig. Sager vedr. virksomheden.
1 pk.
337 Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945
1944-49, 1991-2003.
Forhandlingsprotokoller, korrespondance (kopier) og regnskaber. Se også Fr. Rudbeck, P 357.
1 pk.
357 Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945. Brønshøj-Husum distrikt, Brønshøj-Husum fadderskabsudvalg
1946-53.
Breve, tryksager og månedsbladet "Høfden".
1 bd.
  Sydslesvigsk Udvalg i Gram
Se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
  Sydslesvigsk Udvalg for Haderslev amt
Se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
  Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 for Randers amt
Se Hans Kvist, P 292.
 
171 Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn
1946-90
Forhandlingsprotokol og sager. Se også Sønderjysk Forening for Rødovre og Hvidovre, F 12 og SSF Goltoft, F 13.
1 bd. 1 pk.
  Sydslesvigsk Udvalg. Tønder amt
1945-55.
Se Knud Fanø, P 261-5.
 
  Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945. Lokalkomiteen i Aars
Se Oscar Nielsen, P 256.
 
329 Südschleswigscher Wählerverband Stadt Eckernförde Sydslesvigsk Vælgerforening Egernførde (SSW)
1948-2003
Protokoller, valgsager, regnskab, 1990-2002 Pressespiegel Stadt Eckernförde.
33 pk.
322 Sydslesvigsk Vælgerforening, Bygruppe Flensborg Nord
1986-2006
Sager vedr. det politiske arbejde
2 pk.
107 Sydslesvigsk Vælgerforening, Byrådsgruppen i Flensborg
1946-94
Se også W.L. Christiansen, P 220 og SSW. Landssekretariatet, I 20.
66 pk.
385 Sydslesvigsk Vælgerforening, Byrådsgruppen, Slesvig
1948-2003
Protokoller, fraktionen, valg, Unge i SSW.
10 pk.
20 Sydslesvigsk Vælgerforening, Bystyrelsen i Flensborg
1949-54
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
310 Sydslesvigsk Vælgerforening. Bredsted
1949/1989-94
Breve og notater.
1 pk.
22 Sydslesvigsk Vælgerforening. Husum by og amt
1952-63
Forhandlingsprotokoller.
3 bd.
18 Sydslesvigsk Vælgerforening. Nibøl-Deezbüll
1948-53
Forhandlingsprotokol og medlemslister. Se også W.L. Christiansen, P 220.
1 pk.
367 Sydslesvigsk Vælgerforening, Nordfrisland Amt
1981-98
Valgsager, generalforsamlinger, møder.
3 pk.
273 Sydslesvigsk Vælgerforening. Rendsborg
1978-91
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
  Sydslesvigsk Vælgerforening. Slesvig amt
ca. 1968-80.
Se Hans Parmann, P 198.
 
377 Sydslesvigsk Vælgerforening, kredsdagsfraktionen Slesvig-Flensborg
1968-93
Fraktions- og kredsdagsmøder, løbende sager.
10 pk.
340 Sydslesvigsk Vælgerforening. Stenbjerg-Hatlund
1970-2004.
Regnskabsbog
3 bd.
  Sydslesvigsk Vælgerforening. Vyk/Før
1959-61.
Se W.L. Christiansen, P 220.
 
  Sydslesvigsk Vælgerforenings landssekretariat
1948ff.
Se I 20 og W.L. Christiansen, P 220.
 
259b Sydslesvigsk Vælgerforening. Ungdomsgruppen Flensborg (SSV-U)
1977-83
Korrespondance, protokoller, informationsmateriale. Se også Sydslesvigsk Vælgerungdom, F 16, og Vælgerforeningens Politiske Ungdom (VPU) F 259a.
7 pk.
16 Sydslesvigsk Vælgerungdom (SVU), Flensborg. Südschleswigsche Wählerjugend
1948-50
Se også Vælgerforeningens Politiske Ungdom F 259a.
1 pk.
112 Sydslesvigske Folkedansere, Flensborg
1935-74
Forhandlings- og regnskabsprotokoller, sager vedr. aktiviteterne. Se også SdU F 141-61.
7 pk.
267 Sydslesvigske Folkekor
1946-85
Protokoller, breve og forskelligt.
3 pk.
125 De sydslesvigske Husmoderforeninger. Kredsbestyrelsen
1954-95
Forhandlingsprotokoller, scrapbøger, sager, fotos.
Litt.: Anne-Kjestine Jensen-Buhl: De sydslesvigske Husmoderforeningers første år (1983). De sydslesvigske Husmoderforeninger: en hilsen i anledning af en fyrreårsdag (1989).
12 pk.
152 Sydtønder amts landboforening
1951-87
Forhandlingsprotokoller.
2 bd.
162 Sydtønder amts lærerkreds. Sydtønder amts lærerforening
1946-95.
Forhandlingsprotokoller og sager.
2 pk.
123 Sygeplejeforeningen Vesterland, Westerland
1964-69
Regnskaber og årsberetninger.
1 pk.
  Søby Ungdoms- og Idrætsforening, Sieseby
Se Sieseby-Søby Ungdoms- og Idrætsforening.
 
72 Sønder Brarup-pigespejderne. Süderbrarup
1950
Dagbog.
1 bd.
  Sønderbrarup Ungdomsforening, Süderbrarup
1945-77.
Se SdU F 141-74. Oprettet 1945.
 
207 Sønderjysk Arbejderforening (SAF)
1953-91
Se også W.L. Christiansen, P 220, Heinz Homann, P 473 og Dansk Sekretariat Rendsborg, I 77.
1 læg
361 Sønderjysk Fadderskab i Tikøb kommune
1938
Program for Kvistgaard Idrætsforenings Sønderjyllandstur.
1 læg.
  Sønderjysk Forening for Horsens og Omegn
1959-79.
Se Karen Michaelsen (Wilson), P 299, og Rudolf Hansen Thorling, P 328.
 
  Sønderjysk Forening for Lunderskov og Omegn
-1954.
Se Peter Michaelsen, P 298.
 
66 Sønderjydsk Forening for Nyborg og Omegn
1896-1914
Tryksager.
1 læg
  Sønderjysk Forening for Nysted og Omegn
1961-62.
Se Jørgen Jørgensen, P 260.
 
12 Sønderjydsk Forening for Rødovre og Hvidovre
1946-58
Oprettet 1946. Forhandlingsprotokol og breve.
3 bd.
  Sønderjydsk Forening for Skanderborg og Omegn
Se Valsbøl skole, I 56.
 
250 Sønderjydsk Forening Ørslev Kloster Ørum. Ørslev Kloster Ørum Fadderskab til Vanderup i Sydslesvig
1951-79
Forhandlingsprotokol.
1 bd.
149 Sønderjydsk Forening for Aarhus og Omegn
1929-53
Regnskaber og ansøgninger.
2 pk.
262 Sønderløgum og Omegns Ungdomsforening
1946-73
Forhandlingsprotokoller og medlemskartotek. Se også Svend Kristiansen, P 449.
2 pk.
  Sørup Ungdomsforening
1947-77.
Se SdU F 141-66. Oprettet 1947.
 

 

 

T

 

  Tarp Ungdomsforening
1954-66.
Se SdU F 141-66.
 
67 Tarup Sangkor
1947-79
Protokol.
1 læg
  Tarup Ungdomsforening
1931-75.
Oprettet 1925. Se SdU F 141-66.
 
  Tarup-Jørgensby-Koret
Se Sydslesvigske Folkekor, F 267.
 
165 Tarup-Tastrup-Sønderup kvindeforening
1949-73
Foreningssager og fotos.
2 bd.
  Tating danske Ungdomsforening
1954-65.
Se SdU F 141-77.
 
  Thumby-Strukstrup Ungdomsforening
1948-87.
Se SdU F 141-74. Oprettet 1948.
 
126 »To Løver«, København
1888-1980
Forhandlingsprotokol og forskelligt. Kopi af original i Rigsarkivet.
Litt.: Harald Jørgensen: I grænselandets tjeneste. To Løver 1888-1988 (1988).
1 pk.
171 Toftlund-Fadderskabskreds for Mysunde-Brodersby, Toftlund
1946-90.
Se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
  Tolk Ungdomsforening
1947-58.
Se SdU F 141-74.
 
263 Torsdagskoret, Flensborg
1968-95
Mødeprotokoller og løbende sager.
5 pk.
  Treja Ungdomsforening. Treia
1951-73.
Oprettet 1951. Se SdU F 141-74.
 
  Tønning folkekor/sangkor
Se Astrid Schjødt Pedersen, P 441.
 
313 Tønder Statsseminariums dimittender 1944
1944-50, 1999.
Vandrebøger : Tønderbudstikken
2 bd.
335 Tønning Kvindeforening
1947-2005
Protokoller og scrapbog.
1 pk.
  Tønning Idræts- og Ungdomsforening
1946-78.
Se SdU F 141-77.
 
194 Tønning Ungdomsforening
1947-87
Forhandlings- og regnskabsprotokoller og løbende sager.
9 pk.

 

 

U

 

  Udvalget for sydslesvigske Lærlinge i Danmark
ca. 1960-65.
Se Flensborg Handelskreds, F 140.
 
227 Uldum og Omegns fadderskabsforening
1951-57
Sager vedr. aktiviteterne, fotos.
1 bd.
68 Det unge Grænseværn
1933-84
Oprettet 1933 under navnet Det unge Grænseværn. 1940-54 navneændring til Dansk Nordisk Ungdomsforbund. I 1954 tog organisationen sit gamle navn igen. Protokoller, samlinger og akter. Se også Niels Kjems' arkiv P 295.
Litt.: Knud Fanø, Fr. Rudbeck og Inger Bjørn Svensson: Det unge Grænseværn DUG (1983).
4 bd. 6 pk.
69 De unges Kunstkreds
1974-2006
Oprettet 1974. Sager vedr. aktiviteterne med fotos.
13 pk.
  Ungdommens Sydslesvigmøder
1947-53
Se Fr. Rudbeck, P 357.
 
  Ungdomsforening Maarkær, Mohrkirchen
1946.
Se Mårkær skoles kronik, I 7. Oprettet 1946.
 
  Ungdomsforeningen »Ung Slesvig«
1928ff.
Se Slesvig Ungdomsforening, F 117.
 
97 Ungdomsforeningen Ydun, Valsbøl, Wallsbüll
1930-35
Forhandlingsprotokol. Se også SSF Valsbøl, F 150. Oprettet 1922.
1 pk.
  Utholm Ungdomsforening
1954-65.
Se Tating danske Ungdomsforening.
 

 

 

V

 

  Valsbøl Ungdomsforening, Wallsbüll
1931-77.
Se SdU F 141-66.
 
  Vanderup Kvindeforening
Se den Slesvigske Kvindeforening, Vanderup F 249.
 
  Vanderup Ungdomsforening, Wanderup
1950-73.
Se SdU F 141-66. Oprettet 1953.
 
314 Venskabsforeningen Haderslev-Kappel
Oprettet 1973
1970-82
Breve og løbende sager.
Se også Gerhard Wehlitz' arkiv og Kaj-Munk-Skolen, Kappel.
1 pk.
70 Verein für Handel und Industrie, Flensborg
1919-20
Sager vedr. de økonomiske forhold omkring afstemningen og grænsedragningen.
1 bd.
92 Vesby og Omegns Ungdomsforening, Weesby
1952-2003
Protokoller og sager. Se også SdU F 141-66. Oprettet 1952.
1 pk.
122 Vesterland Husmoderforening, Westerland
1947-72
Stiftet 1947. Forhandlingsprotokol.
2 pk.
226 Vesterland Ungdomsforening/Ungdomsforening Vesterland/Sild,Westerland
1957-59
Oprettet 1947. Formandssager. Se også 1947-78. SdU F 141-69.
1 pk.
366 Vestkyst Orkestret, Bredsted
1991-2009.
Vedtægter, beretninger, protokoller, regnskaber og løbende aktiviteter.
1 pk.
115 Voksenundervisningsnævnet for Sydslesvig
1969-93
Dagbøger, korrespondance og protokoller. Se også Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, I 24.
40 pk.
259a Vælgerforeningens politiske Ungdom (VPU)
1970-71
Korrespondance og sager.
2 pk.

 

 

W

 

  Welt/Vollerwiek Ungdomsforening
1956-76.
Se SdU F 141-77. Oprettet 1956.
 
378 Werbegemeinschaft Norderstrasse Flensburg
1951-1957
Årsberetninger og regnskaber.
3 pk.
  Wyk Ungdomsforening
1960-64.
Se SdU F 141-69.
 

 

 

Y

71 Ydun, Flensborg
1880-1956
Forhandlingsprotokoller, foreningssager. Oprettet 1877 til afløsning af de opløste foreninger »Enigheden« (F 40) og »Flensborg«. Selskabelig forening. Se også Jørgen Nielsens arkiv P 323.
Litt.: Jørgen Nielsen: Arbejder i danskhedens tjeneste (1987).
3 pk.

 

 

Æ

 

  æ Amatøer, Læk
1978-91.
Se Sigfred Andresen, P 278. Amatør-teater-gruppe.