Institutionsarkiver

Oversigt over institutionsarkivalier.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

112 Agtrup danske skole, Agtrup
1946-86.
Skoleprotokoller med bilag.
Se også Gunnar Ryge Petersen, P 2 og bogen Gunnar Ryge Petersen: Agtrup danske Skole 1946-81.
1 pk.
73 Altes Gymnasium, Flensborg
1941-43
Vandrebog/kronik for klasse G8. Beretninger vedr. tidligere elevers oplevelser 1939-43.
Se også Gosch Boysen: Meine Schuljahre auf dem Flensburger Gymnasium 1935-42, P 247.
1 bd.
  Ansgar Skolen, Slesvig
Se Svend Johannsen, P 201 og Jørgen Jørgensen, P 260.
 
106 A.P. Møller Skolen, Slesvig
2007-2010
Informationsbrochure og plakat (P218 i plakatsamlingen), elevsvar vedr. identitet og skolevalg.
2 læg.
34 Aventoft danske Privatskole, Aventoft
1945-75
Skoleprotokoller og breve.
Se også Dansk Skoleforening for landdistrikterne, F 160, Nykirke danske Skole, I 11, Rosenkrans danske Skole, I 12 og Anna Schrøder, P 270.
1 bd. 1 pk.

 

 

B

  Bennetgård, Københoved
Se Hvilehjemmet Bennetgård, I 18.
 
102 Bertha Wulff-Børnehaven, Flensborg
1922-2006
Forskelligt.
1 pk.
119 Bovhjemmet, Andelsselskab, Bov
1950-1952
Forskelligt.
1 læg.
50 Bredbøl danske skole, Brebel
1945-1971
Skolesager, Sydslesvighjælp og rundskrivelser.
5 pk.
22 Bredsted danske skole, Bredsted
1936-89
Forhandlings- og skoleprotokoller, dagbøger, regnskaber, feriebørnsrejser.
12 pk.
  Børnehaven i Slesvig
19-31, se Bothilde Lund, P 2.
 

 

 

C

  Christianslyst, Nottfeld
se SDU, F 141-15.
 
71 Christian Paulsen-Skolen, Flensborg
1950-66
Programmer fra skolefester, klistermærker 1 ark.
1 læg
30 Christian Paulsen-Skolens børnehave, Flensborg
1957-64
Regnskabsbog.
1 bd.

 

 

D

104 Daell-Fondens komité i Sydslesvig
1963-90
Korrespondance og regnskaber vedr. Komiteens arbejde og fondstildelinger.
1 pk.
  Dannevirke G.m.b.H.
1941-43, se Slesvighus, I 68.
 
117 Danevirke Museum
1990-2005
Løbende sager, årsberetninger, statistik. m.v.
11 pk.
65 Dansk Alderdomshjem Flensborg G.m.b.H.
1949-79
Mødereferater, byggeri, beboere m.v.
Se også Dansk Sundhedstjeneste, I 75, Danske Kvinders Slesvigske Forening, F 258 og Annita Herrguth, P 18.
10 pk.
  Dansk Bibliotek Husum, Dansk Bibliotek Slesvig
Se Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, I 24.
 
28 Dansk Børnehave Husum
1951-56
Regnskab. Se også Lars Schubert, P 218.
1 bd.
24 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg
1888-2010
Protokoller og sager vedr. bibliotekets historie og drift.
240 pk.
61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig, Flensborg
1924-2011
Forhandlingsprotokoller. Personsager. Korrespondance 1924-45. SSF-distrikter og friserne. Foreninger. Ungdomsarbejdet, skolevæsenet, kirken, biblioteksvæsenet. Presse og oplysning. Landbrug, handel, håndværk. Kulturarbejdet, årsmøder, humanitært-socialt arbejde. Fadderskaber, fonds, legater. Forsamlingshuse og ejendomme. Politisk arbejde, SSW. Danske, slesvig-holstenske og tyske myndigheder. Nordiske og internationale myndigheder og organisationer. Andre mindretal. Sydslesvigernes krigsdeltagelse.
Se også Den slesvigske Forening/Sydslesvigsk Forening Flensborg, F 20 samt amts- og bysekretariaterne.
1243 pk.
15 Dansk Krigergravstilsyn Flensborg og Omegn
1949-85
Sager vedr. vedligeholdelse af danske krigergrave.
2 pk.
  Dansk Krigergravtilsyn for det sydlige Sydslesvig
1927-87. Se Jørgen Jørgensen, P 260 og Dirck Jørgensen, P 262.
 
  Dansk Kørselstjeneste
Se Paul Dencher Knudsen, P 263.
 
43 Dansk Sekretariat Egernførde amt, Egernførde
1947-2018
Medlems- og personsager, sager vedr. amtsstyrelsen og distrikterne, forsamlingshuse og institutioner, valg, regnskabssager m.v.
Se også Dansk Sekretariat for Rendsborg Nørreamt, I 77.
88 pk.
78 Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning
1947-2018
Medlems- og personsager, sager vedr. amtsstyrelsen og distrikterne, forsamlingshuse og institutioner, SSW og valg, regnskabssager m.v.
Se også SSF/SSW Tønning, F 33 og SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, F 197.
15 pk.
58 Dansk Sekretariat for Flensborg amt,Flensborg
1945-2010
Medlems- og personsager, korrespondance, sager vedr. amtsstyrelsen og SSF-SSW-distrikterne, forsamlingshuse og institutioner, årsmøder, SSW og valg, regnskabssager m.v.
252 pk.
45 Dansk Sekretariat for Flensborg by, Flensborg,
1946-2000
Medlems- og personsager, korrespondance, sager vedr. bystyrelsen og distrikterne, kulturudvalg, årsmøder, institutioner, SSW og valg.
128 pk.
35 Dansk Sekretariat Husum
1945-2000
Medlems- og personsager, korrespondance, sager vedr. amtsstyrelsen og distrikterne, foreninger, forsamlingshuse, institutioner, menigheder, arrangementer, årsmøder, fadderskaber, begravelseshjælpekasse, SSW og valg, regnskabssager, Husum Amtsstyrelse m.v.
130 pk.
77 Dansk Sekretariat for Rendsborg amt, Rendsborg
1946-94
Medlems- og personsager, korrespondance, sager vedr. amtsstyrelsen og distrikterne, institutioner og forsamlingshuse, regnskabssager.
Vedr. tidsrummet 1945-52, se også Dansk Sekretariat Slesvig, I 39. Efter 1973, se også Dansk Sekretariat Egernførde, I 43.
22 pk.
39 Dansk Sekretariat Slesvig
1945-2018
Medlems- og personsager, sager vedr. amtsstyrelsen og distrikterne, korrespondance.
57 pk.
44 Dansk Sekretariat for Sydtønder amt, Niebøl
1945-95
Medlemskartotek, protokoller, korrespondance, regnskab. Se også SSF Nibøl, F 17 og SSW Nibøl, F 18.
11 pk.
75 Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.
1946-68
Forhandlingsprotokoller, sager vedr. sygeplejersker, sygehus, alderdomshjem, Lyksborghjemmet m.v.
Se også Den Slesvigske Kvindeforening, F 99, Bodil Dyhre, P 365, Dagmar Gammelgård, P 92, L.B. Lauritzen, P 428, Samuel Münchow, P 174.
56 pk.
42 Dansk Ungdomshjem Slesvig
1952-68
Gæstebøger (4 bd.).
1 pk.
29 Dansk Vandrehjem Flensborg. Ungdomsherberget i Flensborg
1939
Herbergsprotokoller og fællespas.
3 bd.
123 Den danske borgerskole i Flensborg
1851-64. Skoleprotokoller og dokumenter. Se også Fr.Vilh. Munck, P 126.
1 pk.
72 Den danske kommuneskole i Flensborg
1921
Brev til forældrerådet. Se også Hermann Tychsen, P 3, 1938. Oplysninger om elever i afgangsklassen.
1 stk., 1 bd.
36 Det sydslesvigske Samråd
1969-96/2000.
Oprettelse og løbende sager, protokoller, budget.
7 pk.
120 Digeskolen, Follervig/Vollerwieck
1948-85
Skole- forenings- og fadderskabspapirer.
1 pk.
  Drage danske skole
Se SSF/SSW Seeth-Drage-Stapelholm, F 163.
 
25 Duborg-Skolen, Flensborg
1922-2005
Sager, tegninger og fotos vedr. oprettelse og udvidelse, skolestile, erindringer og småtryk, elevberetninger til Bonn-Erklæringen 05, forskelligt.
Se også Andreas Dall, P 497, Knud Fanø, P 261, Thyra Jacobsen, P 448, Franz Wingender, P 219, Heimdals Studenterhuefond, F 137 og Dansk Lærerforening F 119.
6 pk.
101 Duborg Skolens gymnasiekor, Flensborg
1972-1988
Sager vedr. det løbende arbejde - korrespondance, småtryk og fotos.
1 pk.

 

 

E

92 Egernførde Fritidshjem
1962-81
Arrangementer på fritidshjemmet.
1 pk..
83 Eggebæk Skole, Eggebæk sogn, Flensborg amt
1855-1889
Skolekronik (kopi).
1 bd.
108 Ejderselskabet GmbH.
1950
Gesellschaftsvertrag.
1 stk.
47 Ellehoved (Ellehøj-Ellhöft) Sønderløgum danske privatskole
1946-80
Skolekronik.
1 bd.
88 Ellund danske skole
1946-1952
Elevprotokol.
1 bd.
79 Ernst Christiansens Mindelegat
1971-1998
Korrespondance og regnskaber.
1 pk.
19 Esperstoft-Hynding distriktsskole, Esperstoft-Hünning
1816-1935
Skolekronik, forsømmelsesprotokol og elevfortegnelse, danske salmer.
3 bd, 1 læg.
115 Europäische Nationalitäten Kongresse/Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland
1925-1936
Kongresser og presseblade.
1 pk.

 

 

F

  Flensborg danske Handelsskole
1948.
Se Handelsundervisningsudvalget for Sydslesvig, I 8.
 
  Flensborg Folkeuniversitet
1963-86. Se Folkeuniversitetet i Sydslesvig, I 13.
 
5 Flensborg Latin- og Realskole
1857-61
Tryksager. Se også C.Th. Schumacher, P 274.
1 pk.
76 Flensborg Ungdomsskole, Flensborg
1946-48
Elevkartotek og medlemsbøger, protokoller, elev- og mødelister.
1 pk.
1 skuffe
  Flensborghus Bogsamling
Se Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, I 24, Ketty Lorentzen, P 303 og Niels Kjems, P 295.
 
1 Flensborghus G.m.b.H., Flensborg
1959-85
Sager vedr. ejerforholdet til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Hotel Skandinavien i Glücksborg og Flensborghus.
Se også Grænseforeningen e.V., Flensborg.
1 pk.
38 Flensburger Witwen-Versorgungsanstalt
1853-83
Regnskabsbilag. Se også H.J. Glüsing, P 81.
1 læg
13 Folkeuniversitetet i Sydslesvig
1963-98
Forhandlingsprotokol og korrespondance.
Se også Dansk Centralbibliotek, I 24 og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, I 27.
8 pk.
89 Fonden af 1936
1983-2003
Ophævet 2003, hvor den resterende formue blev tildelt Hvilehjemmet Bennetgård, Københoved, Mødereferater, breve, regnskaber.
1 læg.
86 Foriining for nationale Friiske, Sekretariat
1946-99
Generalforsamlinger og bestyrelse, distriktsvis ordnede sager, frisiske emner, korrespondance, medlemslister, sydslesvighjælpen, regnskab og kontingent, SSW og valgene.
66 pk.
  Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn
1927-85. Se Jørgen Jørgensen, P 260 og Dirck Jørgensen P 262.
 
97 Frederiksstad danske skole Hans Helgesen Skolen
1966-1976
Programmer og skoleaviser.
1 læg
69 Fremhjælp, lånefonden
1934
Opfordring til ydelse af bidrag.
1 læg
63 Fresendelf skole
1870-1972
Skolekronik.
2 bd.
53 Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen FUEV, Flensborg
1949-2004
Sekretariatsakter vedr. kongresser, de enkelte mindretal, mindretalsorganisationer, internationale organisationer, korresponderende medlemmer, Ungdomskommissionen.
225 pk.

 

 

G

96 Garding danske Skole
1957-62
Indbydelser, programmer.
1 læg.
  Gottorp-Skolen, Slesvig
Manus. vedr. byggeriet, se Emil Schrøder, P 318.
 
55 Grænseforeningen e.V., Flensborg
1976-84
Sager vedr. ejerforholdet til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og dets nybygning. Se også Flensborghus G.m.b.H., I 1.
1 pk.
37 Grænseforeningens afdelingskontor i Sydslesvig, Flensborg
1948-57
Regnskabsbøger vedr. Grænseforeningens skoler og andre institutioner.
2 bd.
64 Gustav Johannsen skolen, Flensborg
1986/1996-99. Emneavis, årsberetninger 3 htf.
1 stk.

 

 

H

6 Handelskonsulenten for Sydslesvig
1954-61
Sager vedr. Handelsundervisningsudvalget og Handelsoplysningsudvalget, møder, foredrag og studiekredse. Se også Handelsundervisningsudvalget for Sydslesvig, I 8.
2 pk.
8 Handelsundervisningsudvalget for Sydslesvig/Handelsoplysningsudvalget for Sydslesvig
1947-60
Referater, beretninger og sager vedr. handelsuddannelse til unge sydslesvigere i Sydslesvig og Danmark.
2 pk.
  Handels-Schule in Flensburg
1913. Se Meta Schnieder født Wölck, P 175-1.
 
16 Harreslev danske skole
1924-86
Skoleprotokoller, elevkartotek, forældreråd og lærerråd, skolehistorisk materiale.
Se også Dansk Skoleforening for Landdistrikterne, F 160.
5 pk.
98 Hatlund-St. Kværn skole
1946-68
Skolekronik, scrapbog
1 læg.
46 Hatsted danske skole
1958-80
Protokol over reparationer.
1 bd.
33 Haurup-Hyllerup-Veding skole, Hanved sogn, Flensborg amt
1855-83
Skoleprotokol. Kopi.
1 bd.
9 Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig
1946-63
Skolekronik, skolefotos. Se også Svend Johannsen, P 201.
1 bd., 1 læg.
  Hjemmet i Mariegade, Flensborg
1965-79. Se SdU, F 141-52.
 
122 Hostrup danske privatskole, Havetoft
1950-57
Oprettet 1950-51
Grundstensdokument og klasseforsømmelsesprotokol.
1 læg.
60 Hotel Skandinavien, Lyksborg/Glücksburg
1950-92
Bestyrelsesmøder, korrespondance og byggesager.Se også SSF Lyksborg, F 244 og Flensborghus G.m.b.H., I 1.
2 pk.
32 Hulvej-Bredebjerg skole/Jørgensby skole, Flensborg
1858-84
Skolekronik og skoleprotokol for overklassen. Jvfr. Jørgensby skole, I 70.
1 pk.
  Humtrup Bavnehøj Skolen, Humtrup
1948-82. Se Paul Dencher Knudsen, P 263.
 
80 Husby danske skole
1948-1976. Sanghefte til indvielsen med skolens historie, børnetegninger 1. kl. vedr. skolebiblioteket. Se også Paul Dencher Knudsen, P 263.
1 læg.
59 Husum-Hus, Husum
1953-2008
»Bausteine für das Versammlungshaus »Husum-Hus«, 1975 termin og aftalekalender for Chr. Geipel, Gæstebøger.
1 læg, 1 bd + 1 pk.
87 Husum danske skole
1948-95. Samlinger til skolens historie, elevblade, elevrådet. 1952-54. Se også Helge Heinsen, P 283.
3 læg
18 Hvilehjemmet Bennetgård, Københoved
1936-89
Sager vedr. bestyrelse og ombygning.
Se også Den slesvigske Kvindeforening, F 99, Dansk Menighedspleje, K 4 og Annita Herrguth, P 18.
1 pk.

 

 

I

93 J. C. Møller-Fonden (De små glæders fond)
1976-97
Breve, ansøgninger, uddelinger.
1 pk.
125 Istedskolen
1951-70. Gæstebog
1 bd.

 

 

J

49 Jaruplund danske skole
1920-75
Skolekronik og sager vedr. skolens oprettelse. Se også Jørgen Søgaard, P 213, Esther Krebs Lange, P 168-9.
1 bd. 2 læg
  Jaruplund forsamlingshus G.m.b.H.
1923-28. Se Jørgen Søgaard, P 213.
 
  Jaruplund forsøgsstation
1928-29. Se Jørgen Søgaard, P 213.
 
2 Jaruplund Højskole
1947-2000
Bestyrelsesmøder, bygningssager, skolesager, indvielse, fotos, film. Se også Niels Bøgh Andersen P 282, Annita Herrguth, P 18, Chr. Karstoft, P 23, Jørgen Jessen P 638.
7 pk.
90 Jernfonden af 1902
1997-98.
Sager vedr. opløsning af Jernfonden
Se Niels Kjems, P 295-10.
1 læg
54 Jugend Europäischer Volksgruppen
1972-93
Sekretariatsakter, seminarer, internationale organisationer. Se også FUEV I 53.
14 pk.
70 Jørgensby-Skole, Flensborg
1852-86
Skolekrønike. Kopi. Se også Hulvej-Bredebjerg skole, I 32.
1 bd.

 

 

K

17 Kaj Munk Skolen, Kappel
1945-68
Skolekronik, fadderskabssager.
Se også Martin Mortensen, P 208.
2 pk.
62 Karby danske skole
1948-49
Skolens indvielse og oprettelse. Se også Inger Lund, P 6 og Martha Uldall-Jessen, P 165-3.
1 læg
105 Karen Jensens Mindefond
1992-2006
Akter vedr. mindefondens virksomhed.
1 pk.
  Kejtum danske skole
1947. Se Sydslesvigsk Forening, Sild F 8-3.
 
  Kirkevang forsamlingshus, Ladelund
Se Gustav Lindstøm, P 259.
 
  Kgl. Dansk Konsulat, Flensborg
1933-45. Se H.M. Lunding, P 264, Carsten Mogensen, P 271, V. Neergaard-Møller, P 370.
 
  Kontaktudvalget for landsdelen Slesvig
Se Verständigungsausschuss für den Landesteil Schleswig, I 23.
 
  Königliche Fachschule für Seedampfschiffsmaschinisten, Flensborg
1904-06. Se Fr. Schleemann, P 267.
 

 

 

L

  Ladelund danske skole
1939-42. Se Dansk Skoleforening for Landdistrikterne F 160 og Gustav Lindstrøm, P 259.
 
  Ladelund koncentrationslejr
1983. Se Arbejdsgruppen for koncentrationslejrene Husum-Svesing og Ladelund, F 265.
 
  Ladelund ungdomsskole, Kirkevang
Se Gustav Lindstrøm, P 259-5.
 
  Landesbauamt Flensburg
1961-73. Se Sophie B. Jensen, P 130.
 
99 Langballe danske Skole
1945-69
Scrapbog, fotos.
1 bd.
121 Langbjerg danske skole
1939-72
Skole- og klasseforsømmelsesprotokoller, forskelligt. Se også Børge Krebs Lange, P 168.
1 pk.
116 Lejrskolehjemmet Vesterled, Holmsland Klit
2010
Plan for ny lejrskole.
1 læg.
103 Lyksborg danske Børnehave
1951-2001
Forskelligt, grundstensnedlæggelse, jubilæer, fotos.
1 pk.
51 Læk danske skole, Leck
1946-76
Skolekronik, beretning om skolens start, skolestile.
1 pk.

 

 

M

128 Mandagsbordet, Flensborg
1987-2000. Breve og sange
1 læg
  Margrethe-Gården, Slesvig
1966-75. Se Hans Parmann, P 198.
 
100 Margrethekoret, Duborg-Skolen, Flensborg
1953-98
Protokoller, løbende sager, fotos, film.
5 pk.
107 Mariegades Fritidshjem, Flensborg
Dansk Fritidshjem Mariegade, Flensborg

1985-2006
Forskelligt.
1 pk.
  Munkbrarup forsamlingshus
1953-74. Se Solvejg Refslund, P 5.
 
7 Mårkær danske skole Mohrkirchen
1945-57
Skolekronik, fotos, skolestile, klasseforsømmelsesprotokol. Se også Karl Lund, P 6.
4 bd, 4 læg

 

 

N

  Navigationsskolen i Flensborg
1913-14. Opgavebog. Se Paul Hans Paulsen, P 430.
 
3 Nibøl danske privatskole, Niebüll
1946-86
Skolekronik/dagbøger og bygningssager.
2 pk.
52 Ny Bjernt danske skole-Roarskolen, Neuberend
1951-95
Forsømmelsesprotokoller, elev- og lærersager.
1 pk.
11 Nykirke danske skole - Vidingherreds danske skole, Neukirchen
1945-88
Skolekrønike, dagbøger, elevsager, elevarbejder.
5 pk.
  Nørre Brarup skole
1876-77. Se Nørre Brarup præstearkiv, K 6.
 
26 Nørre Farensted degneskole, Norder Fahrenstedt
1853-62
Skoleprotokol/elevprotokol.
1 bd.

 

 

O

  Oberrealschule II, Flensborg
1914-24. Festzeitung, Bierzeitung m.v., se Dc9.
 
  Oksbøl forsamlingshus, Oxbüll
1954-74. Se Solvejg Refslund, P 5.
 
114 Oversø danske skole, Oeversee
1946-81. Dagbog og forskelligt.
Se også Esther Krebs Lange, P 168-9.
1 pk.

 

 

P


1880-1980
Forhandlingsprotokol og beboerliste, regnskabsbog 1955-76.
2 bd.

 

 

R

74 Rabenholz/Ravnholt skole
1750-1919
Skolekronik. Afskrift.
1 læg
48 Rendsborg Fritidshjem
1960-79
Sager vedr. oprettelsen og aktiviteterne.
Se også Rendsborg-Bydelsdorf Ungdomsforening, F 210.
1 pk.
41 Risby danske skole
1953-94
Skrivelser. Feriebørnsrejser, fotoalbum, 5 stk. skole- og kirkeliv
fra 1953-94.
5 pk.
  Roarskolen, Ny Bjernt
Se Ny Bjernt danske skole-Roarskolen, I 52.
 
12 Rosenkrans danske Privatskole, Rosenkranz
1948-51
Blandede skolesager. Se også Nykirke danske Skole, I 11 og Aventoft danske skole I 34.
1 pk.
82 Rothenkrug, Gasthof, Dannewerk
1889-1959
Gæstebøger (kopi).
1 pk.
  Rygge skole, Nørre Brarup sogn
1877. Se Nørre Brarup præstearkiv, K 6.
 
14 Røhsmindeudvalget
1922-88
Forhandlingsprotokoller, beretninger, regnskabssager. Se også familien Røh, P 214.
3 pk.

 

 

S

31 Satrup danske skole
1946-80
Skolekronik, skoleregnskaber, sager vedr. skolens første år.
4 pk.
  Skæggerød/Scheggerott skole
1877. Se Nørre Brarup præstearkiv, K 6.
 
91 Slesvig Ungdomsaftenskole
1948
Festavis Ungdomsaftenskolen, Ansgar Skolen, 10 s.
1 hft.
68 Slesvighus, Slesvig
1941-2009
Vedr. Foreningen Slesvighus, Dannevirke G.m.b.H., inventar, bygninger, forhandlingsprotokol (kopi).
Se også Jørgen Jørgensen, P 260 og Jens Svendsen, P 290.
1 pk.+ 1 læg
  Slesvighus bogsamling, Slesvig
Se Jørgen Jørgensen, P 260 og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, I 24.
 
  Slesvigland, tidsskrift
1979-84. Se Sigfred Andresen, P 278 og Johann Runge, P 280.
 
  Stenfelt skole, Steinfeld
1949-65. Se Anders Vedel Villumsen, P 301.
 
  Sterup danske skole
1951-57. Se Uldum og Omegns fadderskabsforening, F 227.
 
118 Store Kværn/Gross Quern Skolekommune
1855-1867
Skattebog
1 bd.
10 Strukstrup danske skole (Henrik Lassen-skolen), Struxdorf
1948-55
Skolekronik og skoleregnskab. Se også Tumby skole, I 40, Strukstrup SSF/SSW, F 127, Strukstrup FDF/FPF, F 73, Strukstrup-Tumby danske menighed K 1.
1 pk.
27 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg
1963-2015
Forhandlingsprotokol og sager vedr. bogudgivelser.
91 pk.
113 Sydslesvig Festival
1984-1988
Scrapbog og forskelligt.
2 pk.
109 Sydslesvigsk Hjælpefonds komité i Flensborg
1959/1971
Forretningsorden og medlemsbreve.
1 læg.
20 Sydslesvigsk Vælgerforening. Landssekretariatet/Südschleswigscher Wählerverband, Landessekretariat
1945-2013
Landsstyrelse, landsmøder, kredsforbund, distrikter, landdagsfraktion, forbundsdag, valg, love og udvalg, avisudklip og aktstykker.
Se også W.L. Christiansen, P 220 og Rolf Lehfeldt, P 434.
234 pk. + 14 bd
127 Sydslesvigsk Vælgerforening, landdagsgruppen
1998-2017
Landdagsemnerne, Abfall, Bildung, Kultur, Soziales, Mindretal m.m.
ca. 300 pk.
  Sydslesvigsk Vælgerforening/Südschleswigscher Wählerverband. Sekretariat Flensborg amt
1948-54. Se Dansk Sekretariat for Flensborg amt, I 58 og Dansk Sekretariat for Flensborg by, I 45.
 
  Sydslesvigsk Vælgerforening/Südschleswigscher Wählerverband. Sekretariat Flensborg by
1948-54. Se Dansk Sekretariat for Flensborg by, I 45.
 
  Sydslesvigsk Vælgerforening/Südschleswigscher Wählerverband. Sekretariat Husum
se Dansk Sekretariat Husum, I 35 og SSW Husum by og amt, F 22-24.
 
  Sydslesvigsk Vælgerforening/Südschleswigscher Wählerverband. Sekretariat Sydtønder kreds
1948-49. Se Dansk Sekretariat for Flensborg by, I 45.
 
  Sdr. Brarup skole
1945-71. Se Bredbøl skole, I 50.
 
  Sønderløgum danske skole
1946-80. Se Ellehoved skole, I 47.
 
  Svabsted danske skole, Schwabstedt
1953-55. Se SSF Svabsted, F 167.
 

 

 

T

84 Tarp skole, Oversø sogn, Flensborg amt
1846-1899
Skolekronik (kopi).
1 læg.
4 Tarup danske privatskole
1926-75
Skoleprotokoller, skole- og elevsager, regnskabssager. Se også Børge Krebs Lange, P 168.
2 pk.
40 Tumby danske skole
1946-56
Skoledagbog, forældrerådsprotokol, regnskab, breve, se også Henrik Lassen skolen, I 10.
1 pk.
  Tydal, spejdergården
1966-94. Se Dansk Spejderkorps Sydslesvig, F 108.
 
  Tønning danske skole
Se Uffe-Skolen, Tønning.
 

 

 

U

66 Uffe-Skolen,Tønning
1934-85
Tysk politik overfor skolen, forskelligt.
Se også Albert Clasen, P 445, Asger Kilde Jensen, P 442, Jørgen Jørgensen, P 260, Astrid Schjødt Pedersen, P 441, Johs. Schjødt Pedersen, P 447.
1 pk.
81 Undervisningsministeriets Udvalg vedr. danske kulturelle anliggender i Sydslesvig, 5-mands/6-mandsudvalget
1950-2011
Bygningssager, mødereferater.
10 pk.
67 Ungdomskollegiet i Flensborg
1970-75
Sager vedr. kollegiets oprettelse og bygning, kollegiebladet Info-Klosternyt, fotos.
Se også Anna Schrøder, P 270.
3 pk.

 

 

V

56 Valsbøl danske skole
1945-80
Sager vedr. fadderskab, skolehistoriske samlinger. Se også Johs. Fink, P 302.
1 pk.
57 Valsbølhus
1972-86
Bilag til Valsbølhuskassen. Se Også P 626 Maren Sørensen.
1 æske
124 Vanderup danske skole
1993-1996
Vanderup danske skolekreds, vedtægter, ansøgninger, regnskab.
1 pk.
  Vandrehjemmet ved Slesvig
1939-42. Se Jørgen Jørgensen, P 260.
 
23 Verständigungsausschuss für den Landesteil Schleswig/Kontaktudvalget for landsdelen Slesvig
1934-58
Sager vedr. »tyske overgreb«.
9 pk.
110 Vesby danske skole
1947. Elevindmeldelser/Schülerüberweisungs-Zeugnisse. Se også Chr. Stenz, P 350.
1 læg
126 Vicepolitimester Per Thaulows fond
1997-2012. Sager vedr. fondens oprettelse og virkomhed.
1 pk.
  Vidingherreds danske skole, Neukirchen
1945-88. Se Nykirke danske skole, I 11.