Personarkiver

Oversigt over personarkivalier.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

178 Anonym, Flensborg ?
1801 18/6-17/7
Rejsedagbog.
1 læg
324 Alberts-familien, landmænd, Osterhever, Ejdersted
1886-1980
Dag- og regnskabsbøger.
8 pk.
40 Albertsen, Alfred, malermester, Flensborg, 1899-1964
1936-46
brev vedr. valgpropaganda mod danskerne i Sdr. brarup 1946. Ansættelse som Beirat für die städtische Verwaltung i Flensborg.
2 læg
48 Albertsen, Hans, parcellist, Skovby/Schuby
1915
Hædersgavebrev for krigsdeltagelse 1864.
Kopi.
1 læg
540 Andersen, Andreas, lærer, Nibøl-Tønning, f. 1920
U.år
Erindringer fra ankomsten til Sydslesvig 1948.
1 læg.
47 Andersen, Dorrit, stipendiat, Flensborg, senere landsarkivar, Odense, f. 1945
1975-76
Manus »Arbejderbevægelsen i Nord- og Mellemslesvig 1868-ca. 1890«.
1 pk.
770 Andersen, Gorm Sune, lærer, koordinator for feriebørnsrejser på Duborg-Skolen (1939-), Wees
1975-1993.
Komiteen for slesvigske børns ferierejser, kartoteker, elevlister
1 pk, 2 ks.
496 Andersen, Holger, politiker, fmd. for Grænseforeningen "præsident", 1890-1961
1920-1980
breve og tryksager. Anm.: Indholdet er papirer udtaget af diverse bøger.
8 læg.
776

Andersen, Marie f. Johannsen (1948- ), Holt, Sydtønder
1948-1963
Erindringer

1 læg
282 Andersen, Niels Bøgh, højskoleforstander, Jaruplund, 1908-91
1914-91
breve, dagbøger, erindringer, taler, dansk- sydslesvigsk foreningsliv og lokalpolitik, bogudgivelser, scrapbøger, fotos og lydbånd.
38 pk.
221 Andersen, Ole Ebbe, civilingeniør, godsejer, Vissinggård, Tønning, 1893-1974
1926-99
breve og sager vedr. spejderne i Sydslesvig. Jvfr. Ludwig Lienhard, P 195 og Hans Paulsen, P 287.
1 pk.
202 Andresen-familien, landmænd, Havrup-Veding- Hyllerup, Hanved sogn
1815-1970
Familie- og ejendomspapirer, gårdregnskaber, skolehæfter, vedr. krigsdeltagelse 1864 og 1871 m.v.
3 pk.
  Andresen, Andreas, gårdejer, Veding, 1808-85
Se Andresen-familien P 202.
 
66 Andresen, Georg, redaktør, Aarhus Stiftstidende, f. 1903
1958-85
breve fra kunstneren Fr.-Karl Gotsch (24 stk.
1 læg
  Andresen, Hans, gdr., Hyllerup, Hanved sogn, f. 1887
Se Andresen-familien P 202.
 
158 Andresen, Hans Detlef, gdr., Kalleshave, Agtrup/Achtrup, Læk sogn, f. 1917
1880-2008
Erindringer og feltpostbreve. Optegnelser om faderen Jens Andresen og livet i Agtrup.
Se også breve 1940-45 i Gustav Lindstrøms arkiv P 259.
1 pk.
200 Andresen, Jens, gdr., Kalleshave, Agtrup/Achtrup, Læk sogn, 1892-1965
1941-2005.
Optegnelser og feltpostbreve, fotos.
1 pk.
  Andresen Jens Nicolay, gdr., Hyllerup, Hanved sogn, 1846-1941
Se Andresen-familien P 202.
 
637 Andresen, Johann H., landmand, Lindholmfeld, 1876-1958
1877-1958.
Personlige papirer og arvesag.
1 pk.
642 Andresen, Karl, skoleinspektør, højskoleforstander Jaruplund, Harreslev, Kollund, 1926-2004
1926-2000
Taler og forskelligt.
2 pk.
660 Andresen, Kurt, bogholder, Kobbermølle-Flensborg, 1920-2006
1808-2006
Samlinger vedr. Kobbermølle, Klues, Frederikshøj, Petriskolen, Ramsherred, Bov, indeholder mange fotos med personoplysninger.
82 bd.
269 Andresen, Nikolaj, forvalter, Lübeck, Mecklenburg, Ekernførde, f. 1913
1939-40
Retssag.
1 pk.
278 Andresen, Sigfred, skoleinspektør, bredsted, 1925-93
1960-92
Foredrag, digte, breve, sager vedr. tidsskriftet Slesvigland.
5 pk.
  Andresen, Søren, gdr., Hyllerup, f. 1929
Se Erik Paulsen, P 314.
 
65 Andresen, Theodor, funktionær, forretningsfører, Flensborg, f. 1894
1933-47
Lokalhistoriske manuskripter, dagbog.
2 pk.
439 Andrup, Birthe, bibliotekar, Flensborg-København, f. 1919
1946-48
breve, optegnelser fra biblioteksarbejde i Flensborg.
1 pk.
149 Ankersen, Johannes, købmand, Flensborg, 1894-1977
1854-1977
Erindringer 1914-18 og personlige papirer.
1 pk.
629 Arenstorff, Carl von, general, Slesvig, 1625-76
U.år.
Forskelligt vedr. slægten Arenstorff
1 pk
631 Arkil, Ellen, frue, Haderslev, 1909-
1945-1986
Dagbog vedr. Sydslesvig-arbejdet, bl. a. feriebørnsarbejdet
1 bd
8 Arps, Emil, lærer, skoleinspektør, Flensborg,
1861-1945
U. år
Selvbiografi, foredrag og manuskripter.
1 læg
321 Asmussen-familien, landmænd, Haurup-Hoffnung, Hanved/Handewitt sogn
1700-1936
Regnskabsbøger, familie- og ejendomspapirer. Kopier.
1 pk.
152 Asmussen, Claus Peter, Harreslev/Harrislee, f. 1873
1873-1961
Ejendomssager og personlige papirer.
1 læg
145 Asschenfeldt, Christoph Carl Julius, provst og superintendent, Flensborg, 1792-1856
1832-45
Dagbøger.
5 bd.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

649 Bach, Heinrich, professor, Århus, 1904-1984
1920
brev fra faderen Niels Bach
1 stk.
456 Bahnsen-familien, Lindholm
1955
Ilse Bahnsen: Unsere Familie betreibt seit 50 Jahren das Schlachtergewerbe, manus, 54 s.
1 bd.
450 Bahnsen, Berthold, landagsmand, Læk, 1913-71
1947-71
SSW-politik, landdagsarbejde, taler, breve.
12 pk.
46 Bahnsen, Christian Nicolay, soldat, Øster-Langhorn/Oster-Langenhorn, bredsted, f. 1837
1860-64
Militær-afregningsbog.
1 bd.
581 Balle, Ny Paludan-Müller, overlægefrue, Flensborg
2002
Erindringer fra Flensborg
6 s.
623 Balling, Mads Ole, dr. phil., København, 1953-2003
1919-2003
Samlinger til bogen: Von Reval bis Bukarest af Mads Ole Balling
20 pk.
777 Bang, Hans Henrik Christian f. 1931, lærer, Egernførde
1955
Beretning fra tiden ved Jes Kruse Skolen, Egernførde 6s.
1 læg
90 Banneck, Claus, kådner og skomager, Stubdrup/Stobdrup, Eskris/Esgrus sogn
1839-42
Soldater- og håndværkerpapirer.
1 læg
655 Bargen, Peter von, bager, kok, m.v., Husum 1916-1980 og hustru Senta f. Kunzi, 1917-2006
1929-2006
Forskelligt vedr. en dansk tilværelse i et tysk samfund.
1 pk.
550 Bastian, Christoph, kaptajn, Flensborg, 1889-1964
1845-51
Attester og søfartsbog.
3 stk.
389 Baumann-Boock-Leonhardt-familierne, Flensborg
1840-1955
Familiepapirer, attester.
1 pk.
332 Beckmann, Georg R.H., Stadtdirektor, Husum, 1907-ca. 1961
1945-60
Dansk-socialdemokratisk parti- og lokalpolitik samt avisudklip.
147 bd.
424 Beier-familien, Flensborg
U. år
Erindringer og manuskripter vedr. typograf og redaktør Ernst Beier (1901-96), stukkatør, værftsarbejder Franz Beier (1875-1958), forfatter Gerhard Beier (f. 1937), billedhugger Ulrich Beier (1928-81).
6 læg
415 Bengtsson, Allan, stipendiat, cand. phil., Flensborg-Odense, f. 1951
U. år
Samlinger vedr. vandrelærere i Sønderjylland.
2 pk.
180 v. Bentzen, Jens Otto Paludan, officer, apoteker, Flensborg, 1815-88 og hustru Auguste f. Mechlenburg, 1816-1902
1844-97
breve, dagbog, personlige papirer m.v.
4 pk.
114 Berendsen, Andreas Christian Bernhard, købmand, Tønder og Læk/Leck, 1851-ca. 1940
(1784-1940)
Slægts- og lokalhistorisk manus, 211 s. Kopi.
1 pk.
583 Berg, Jens A., cand, agro, Agtrup-Løgumkloster, 1921-2014
2001
Erindringer fra barndommen i Agtrup i Sydslesvig, 129 s.
1 pk.
733 Bitsch-Larsen, Jens Daniel (J.D.), sognepræst, FDF-forbundssekretær, Ribe
1947.
Dagbog, 4. Sydslesvigrejse, 25. februar-7. marts.
1 læg.
55 Bjerre, Jacob, valgmenighedspræst, Rødding ved Skive
1925
brev-beretning fra Flensborg-Mellemslesvig.
1 stk.
160 Bjerringgård, Martin, husmand og tagtækker, Østerbymark, Medelby sogn, 1879-1957
1914-37
Regnskabsbog.
1 bd.
426 Blank, Heinrich, Dr., Flensborg, 1903-96
1977
Mindre avisartikler. Se også Julius Tholle, P 98.
1 læg
113 Blohm, Martha, bogholder, Flensborg, 1883-ca. 1958
1919-46
Personlige papirer m.v.
1 pk.
226 Blohm, Peter Martin, malermester, Pellworm, d. 1907 og hustru Anna Catharina født Wachsmuth, 1852-1927
1849-1927
Personlige papirer og skoleoptegnelser.
1 læg
418 Bock, Christian, snedker, Thumby, 1906-91
1934
breve vedr. påtvunget optagelse i Deutsche Arbeitsfront.
2 stk.
396 Bock, Volker, vandrelærer, Schnarup-Thumby, f. 1938
1968
Samlinger og dagbøger fra arbejdet som vandrelærer.
1 pk.
518 Bogensee, Julius, lærer, redaktør, Flensborg, 1894-1950
1919-1969
breve, manuskripter, avisudklip m.v.
1 pk.
13 Bojesen, Carl, København
1874
Manus: »Skattebyrden i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten før og efter Løsrivelsen fra Danmark«, 204 s.
1 bd.
109 Bojsen-Møller, Frits, dansk præst, Nibøl/Niebüll, 1919-69
1947-48
breve fra Nibøl og Vesterland til moderen.
1 pk.
695 Bonde, Aage, bibliotekar, Viborg, 1922-91
1953-61.
Flensborg-skole- og personalhistorie.
1 pk.
211 Bonefeld, Olav J., gdr., Vester Snogbæk, 1910-99
(1848-85)
Samlinger vedr. sønderjyske kvinder dekoreret for indsats i krigene 1848-50 og 1864.
2 pk.
  Boock-familien, se Baumann, P 389.  
384 Bording, Solvejg., lærerinde, valgmenighedspræst, Snoghøj-København, 1907-70
1946
Dagbogsblade fra Sydslesvig.
1 bd.
574 Boysen, Alfred, landmand, vandrelærer, amtssekretær, Risum-Lindholm, 1915-2003
1916-1959
breve og levnedsløb.
1 pk.
124 Boysen, Carsten, landmand, frisisk lokalpolitiker, Risum, 1912-85
1927-85
Dansk og frisisk lokalpolitik, breve, familiepapirer m.v.
26 pk.
741 Boysen-familien, Flensborg
1720-1913
Omfatter familierne Boysen, Lorentzen og Jacobsen, digitale portrætter, stamtavler, slægtshistorie.
3 pk.
247 Boysen, Gosch, skoleelev, Flensborg, 1924-43
1935-42
Manus: »Meine Schuljahre auf dem Flensburger Gymnasium 1935-42«. Kopi.
1 bd.
648 Boysen, Theodor, landmand, stationsforstander, Vanderup,
1891- ca. 1970-75
U.år
Uddrag af Erindringer og indberetning til Nationalmuseets etnologiske undersøgelser, kopi., plattyske blandede optegnelser 290 s.
1 pk.
  braack, Nic., købmand, Flensborg
brev 1805, se Johann Runge, P 280.
 
128 Bredsdorff, Thomas, værftsdirektør, Flensborg, 1847-1913 og hustru Elisabeth f. bramhelft, 1862-1932
1904-1920
breve, dagbog, memoirer.
1 pk.
682 Brinkmann, Peter, lærer, Slesvig,
2009
Nytårskaffe Slesvig, manuskript.
1 læg.
539 Bro, Ingvard, skoleinspektør, Egernførde, f. 1925
U.år/1993
Talemanuskript: Min tid som lærer/42 års kendskab til Sydslesvig.
1 læg.
343 Brodersen, Hans, gårdejer, amtsforstander, landråd, Tarup, 1866-1935
1766-1949
Embedspapirer, breve, ejendomssager, slægtshistorie.
6 pk.
644 Brodersen, Sönke, urmager, Læk
1889-1900
Ausgeschriebene Rechnungen.
1 bd.
669 Brodersen-familien, Thumby og Flensborg
1806-1927
breve i Stadtarchiv Flensburg.
1 pk.
234 Brokmann, frue, Tønning
1936
Opsigelse p.g.a. tilhørsforhold til dansk mindretal.
1 stk.
748 Brommann, Arno, Köln
2014
brevveksling mellem Hans Henningsen og C.W. Eckersberg 1818-1835.
1 læg.
  Bruhn, Heinz-Herbert, overlærer, Tønning
Se SSF/SSW Tønning, arkiv F 33.
 
382 Bruhn, Lotti, f. Grauert, Flensborg
1995
Minder om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg
580 Bruhns, Uwe, Slesvig-Hamborg-Kiel, f. 1937
1950-2002
Forskelligt, fotoalbums.
4 pk.
710 Brusch, Jens Ludvig, cand. theol. lærer ved søetatens pigeskoler, København, 1821-1858
1846-48,1853
Dagbøger.
1 læg.
15 Bruun, Kaj, journalist, Flensborg-Stockholm- København, f. 1921
1945
Mødereferat vedr. det slesvigske spørgsmål.
1 læg
14 Buchwald, Ludvig Nicolaus Hugo, oberstløjtnant, hofchef på Augustenborg, 1775-1835
1813-14
Dagbøger fra Altona og Glückstadt.
3 læg
71 Bucka, Marcus, købmand, Flensborg, 1819-1894
U. år
Samlinger vedr. firmaet Bucka & Nissen 1846-1890.
1 læg
248 Budach, Friedrich Johann, jernbanefunktionær og gdr., Jaruplund, f. 1840
1867-1915
breve og personlige papirer.
1 læg
249 Budach, Georg, privatier, Prinzenhof, Jaruplund
1886-1916
Regnskabsbog vedr. Spare- og Laanekassen for Flensborg og Omegn.
1 bd.
248 Budach, Peter, gdr., Hornskov, Jaruplund, 1867-1947
1867-1980
Personlige papirer, optegnelsesbøger, gæstebog.
1 pk.
  Buhl, Dinne f. Jensen, Flensborg-Husum, 1920-92
Se Ingrid Nørgaard, P 412-8.
 
742 Bundgaard, Johannes Lund, sognepræst, Frederiksberg, 1943
1946-1957
Erindringer: Om en "Werdegang" godt gået i Sydslesvig.
1 læg.
673 Burmester, Hermann Wilhelm Johannes, landmand, Flensborg, 1912-1944
1913-1944
Personlige papirer og korrespondance.
1 pk.
570 Busch-Alsen, Johannes, maler, Flensborg, 1900-90 og hustru brunhilde (1908-2000).
1900-2000
Personlige papirer, breve og fotos.
8 pk.
196 Buur, Ove Hans Haudrup, dansk præst, Sønder brarup, 1912-96
1936-1992
breve, forskelligt, kalendere, notesbøger, dagbog, avisudklip.
9 pk.
353 Büchert-familien, Jaruplund
1988
Büchert-treff.
1 læg
488 Büchert, A. Lorenz, tørvebonde, Jaruplund, 1883-1950
1914-45
breve og manus 1945: »Eines Südschleswigers Wiedervereinigung«, Se også arkiv P 452 Nicolai Lorenzen.
1 pk.
352 Büchert, Dorothea, lærerinde, Flensborg, f. 1923
1941-94
Personlige papirer og erindringer.
1 pk.
255 Büchert, Friedrich Johannes, soldat, Sophienhof, Jaruplund, 1893-1915
1914-15
breve og postkort fra krigsårene.
1 læg
255 Büchert, Georg, gdr., Sophienhof, Jaruplund, 1864-1943
1856-1923
Skoleoptegnelser, postkort og breve m.v.
1 pk.
351 Büchert, Hans Erich, gdr, Hedegården, Jaruplundmark, 1895-1962
1914-48
Krigserindringer - fotos og tekster.
1 pk.
4 Büchert, Karl Peter, gdr., Sophienhof, Jaruplund, 1900-1991
1965
Talemanus.
1 læg
577 Büchert, Nicolai, skoleleder, Husby, 1913-1988
1936-1988
breve, optegnelser, taler, forskelligt.
1 pk.
738 Büchert, Peter, skolebuschauffør, Windeby, f. 1940
2013
Optegnelser vedr. kolonister.
1 læg
  Böttcher-familien, skibsbyggerfamilie, Flensborg
Ca. 1770-1850 - se Lehmann-familien, Flensborg, P 161.
 
72 Bøvadt, Christian, økonom i »Hjemmet«, Flensborg, 1882-1973
(ca. 1890-1960)
Erindringer.
1 pk.
  Bøving, Erik, stud. jur., senere politimester i Tønder.
Se Heimdal, F 137.
 

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

537 Callø, Iver, biografejer, landdagsmand, Egernførde, 1888-1972
Erindringer - selvbiografi, nedskrevet ca. 1970.
1 læg
694 Carl, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glüchsborg, 1813-1878 og hertuginde Vilhelmine Marie af Danmark, 1808-1891
breve, erindringer.
2 stk.
740 Carstens, Ernestine gift Petersen, kontorist, Husum f. 1915
1916-1940.
Personlige papirer.
1 læg.
625 Carstensen, Fritz, gårdejer, Rudbølgård
1909, 1911-1912, 1917
Dagbøger.
4 bd.
653 Christ, Christiane, lærerinde, bredsted, 1893-1981
1945-48.
Tagebuch/dagbog og fotoalbum.
1 pk.
601 Christensen, Hans, soldat 1864, fisker, Sinebjerg ved Fåborg
1864
Krigen 1864
1 læg
538 Christensen, Hans, snedkermester, Tarp, -1912-1955-
1952-55.
Sag mod Amtsdistrikt Oeversee for boykot p.g.a. dansk sindelag.
1 pk.
16 Christensen, Helmuth, Dr.jur., borgmester, Flensborg, 1918-2008
1945-90
Vedr. Krigergravstilsynet for Flensborg og Omegn, Sydslesvigsk Erhvervsfond, Sydslesvigsk Kreditforening, Flensborghus GmbH, Landesanstalt für das Rundfunkwesen, Flensborg kommunalpolitik, m.v.
5 pk.
268 Christensen, Ingeburg, diakonisse, Flensborg, 1894-1971
-1971
Personlige papirer.
1 pk.
523 Christensen, Jes Hansen, lærer og skoleleder, Djernæs, Engelsby, Sct. Jørgens pigeskole, Flensborg, dansk skole Jørgensby og Lyksborggade, Flensborg 1885-1970
-1965
Selvbiografi og historiske artikler.
1 pk.
166 Christensen, Lorens P., redaktør, Flensborg Avis, 1882-1960
1898-1960
breve, optegnelser, manuskripter, mærkedage, sager vedr. dansk kommunalpolitik, petition til Danmark 1945, skole- og teatersager, foreningsliv, Flensborg Avis m.v.
Se også Flensborg Avis's arkiv E1.
41 pk.
111 Christensen, Marie Sophie, bogholder, Flensborg, 1887-1979
1913-89
Personlige papirer og forskelligt.
1 pk.
115 Christensen Maarssø, J., højskoleforstander, Ask højskole, Malling, 1872-1949
1931-32
Korrespondance vedr. det danske mindretal, især skoler, vandrelærere, børnehaver m.v.
1 pk.
309 Christiansen, Andreas, storkøbmand, Flensborg, 1743-1811
1778-1807
Regnskabsbog. Selvbiografi.
Kopi af original i Rigsarkivet.
1 pk.
  Christiansen, Christian Carsten, brændevinsbrænder, fabrikant, Flensborg, 1816-88
Se Asmus Fromm, P 402.
 
253 Christiansen, Ebbe, arbejdsmand, Flensborg, 1807-ca. 1877 søn: Christiansen, Peter Anton, snedker, Flensborg, 1842-ca. 1898
1806-1898
Familie- og ejendomspapirer, personlige papirer.
1 pk.
110 Christiansen, Ernst, redaktør, Flensborg Avis, 1877-1941
1892-1954
Straffesager, breve, manuskripter. Se også Flensborg Avis's arkiv E1 og privatarkiv 106 i landsarkivet i Aabenraa.
5 pk.
241 Christiansen, Friedrich, elektromontør, Flensborg, 1893-1967 og hustru Cathrine f. Stöcker f. 1898-1986
1909-86
Personlige papirer, afskedigelsessag p.g.a. »politisk upålidelighed«, deltagelse i 1. Verdenskrig
2 pk.
  Christiansen, Hans, maler, Flensborg, 1866-1945
Se N.A. Jacobsen, P 112.
 
242 Christiansen, Hans, soldat, senere gdr., Stubbæk, Ensted sogn, 1830-1909
1864
Krigsdagbog. Kopi.
1 bd.
281 Christiansen, Johannes, Gemeindedirektor, forfatter, Harreslev/Harrislee, 1908-2002
1700-1994
Samlinger til Harreslev-områdets lokalhistorie, kommunearkivalier, manuskripter, erindringer m.v.
15 pk.
398 Christiansen, Karl, redaktør, Flensborg Avis, 1925-88
1942-88
Personlige papirer og nekrologer, sager vedr. remilitarisering.
1 pk.
760
 

Christiansen, Margot,  f. ca. 1939-40., Flensborg
1949-1951
Hefte over deltagere til frivillig gymnastik ved Friserbjerskolen, dagbog over opholdet hos plejeforældre. 

1 læg
239 Christiansen, Wilhelm, skræddermester, Aabenraa, 1854-1931 og hustru Laura Claudine født Schellgaard
1818-1931
Familiepapirer.
1 pk.
220 Christiansen, W.L., dansk-socialdemokratisk lokalpolitiker, SSW-landssekretær, journalist og ejendomsmægler, Flensborg-Før-Nibøl, 1920-2011
1946-2010
Dansk parti- og lokalpolitik i Sydslesvig, SPD og SPF, mødereferater, korrespondance, erindringer, Europa-Union Deutschland.
184 pk.
594 Claasen, Hermann , og Dahle Ernst krigsdeltager -1914-
1914
Claasen, H.: Manuskript 28 s. Unsere letzten Tage in Tsingtau.
Dahle, E.: Manuskript 76 s. Erinnerungen an Tsingtau's letzten tage im Weltkrig 1914.
2 læg.
445 Clasen, Albert, snedker, Tønning, 1904-91
1920-91
Sager vedr. mindretallet, SSF/SSW, kommunestyret og Uffe-Skolen i Tønning. Depositum.
4 pk.
728 Clausen, Elfriede, husbestyrerinde, Flensborg, 1914-91.
1928-91
Avisudklip, fotos, optegnelser, poesibog.
1 pk.
  Clausen-familien, Harreslev, o. 1830-1880
Se Sestoft, Leif, P 563.
 
238 Clausen-Schneider-Müllner-familierne, Slesvig
1783-1885
Familie- og ejendomspapirer.
4 læg
119 Clausen, Hermann, jernbanefunktionær, borgmester, Slesvig, 1885-1962
1920-1961
Akter vedr. dansk mindretalspolitik i Slesvig by, i landet Slesvig-Holsten og i forbundsdagen 1945ff.
Dagbøger. Erindringer. breve.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 113.
22 pk.
  Claussen, Dethlef Eduard, arbejder, Kreuz, Klein Tarup, f. 1846 og hustru Marie Petrine Margaretha f. Diedrichsen, f. 1850.
Naturalisationspatent og dåbsattest 1899-1900
Se arkiv D 7251.
 
104 Claussen, Lorenz, præst, Gettorf, 1780-1872
1848-84
Erindringer og breve i afskrift.
1 pk.
294 Colberg, Lars Jensen, privatskolelærer, tegnelærer, Flensborg, 1803-1877
U. år
Samlinger vedr. L.J. Colberg.
1 pk.
480 Cordes, Christian, grosserer, Husby, d. 1974
1947-48
Betænkning vedr. den sydslesvigske bevægelses baggrund.
1 læg
  Cornilsen, Friedrich, Pellworm, o. 1864
Se Louise Petersen, P 228.
 

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

354 Dahl, Peter Christian, lærer, Flensborg, 1881-1955
1915-46
Erindringer og dagbogsnotater fra afstemningstiden. Levnedsberetning.
1 pk.
  Dahle, Ernst, krigsdeltager -1914-
Se Claasen, Hermann, P 594.
 
497 Dall, Andreas, bygmester, arkitekt, Flensborg-Aarhus, 1882-1975
1882-1975
Personlige papirer, Dansk Skoleforening og St. Knudsgildet.
1 pk.
17 Dall, Jens, arkitekt, Flensborg-Aabenraa, 1916-94
1931-93
Byggesager vedr. kirke- og skolebyggeri i Sydslesvig for Grænseforeningen, Skoleforeningen, Dansk Kirke i Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste m.v.
48 pk.
243 Dane, Leo, redaktør, bogtrykker, Lyngby-Nysted, Viby J., 1911-85
1940-45
breve, især fra generalsekretær Frederik Petersen, jvfr. dennes arkiv P 233.
1 pk.
665 Danneberger, Karl Paul, Flensborg, født 1917
1936-84
Personlige papirer, krigsfangeerindringer.
1 læg.
599 Davidsen, Hans Christian, journalist, kulturredaktør Flensborg Avis. Utilgængeligt. Adgang kun efter aftale med arkivskaberen.
1995-2010
Interne dokumenter vedr. arbejdet på Flensborg Avis.
2 pk.
  Davidsen-familien, brede og Møgeltønder
Slægtshistorie og breve m.v.
Se Rasmus Calle Jensen, P 129.
 
684 Deckert-familien
1938-56
Erindringer: Ud af mit levnedsløb, Mine skoler, Det usynlige barn.
1 pk.
263 Dencher Knudsen, Paul, kørselsleder, Dansk Kørselstjeneste, Flensborg, 1910-94
1946-62
breve, sager og fotos vedr. Dansk Kørsels- tjeneste og Sydslesvig Hjælpen. Se også F 136.
5 pk.
381 Densch, Gretchen, f. Vith, Flensborg
1995
Minder og optegnelser om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg
510 Dethlefsen, Ingeborg, Øster Snogbæk, 1934-1998
1996
"Im Zweifel für die Liebe" Erindringer 306 s. kopi.
1 bd.
184 Dethleffsen, Detlef, gdr., brarup/braderup, 1874-1950
1899-1946
Regnskabsbog.
1 bd.
184 Dethleffsen, Detlef, gdr., Læksgårde/Lecksgaard, Karlum sogn, 1805-78
1854-78
Skøder.
1 læg
184 Detleffsen, Chr. Bossen, landmand og kommuneforstander, brarup/braderup, 1838-1927
1854-1922
Regnskabsbøger 1878-1922 m.v.
1 pk.
192 Diederichsen-familien, skibsbyggerfamilie, Norgaardholz, Stenbjerghav/Steinberghaff
1802-99
Regnskabsbøger, dagbøger, forretnings- og privatbreve, familie- og ejendomspapirer.
8 pk.
117
 
Dirks, Dirk, distriktsskoleinspektør, rektor, Flensborg, 1901-78
1924-77
Skole- og kirkesager, taler, breve.
3 pk.
162 Dose, Detlef, kældermester, Flensborg, 1902-75, og hustru Mathilde, f. Jessen, f. 1906
1944-47
Dagbog for Mathilde Dose, feltpostbreve.
1 pk.
222 Duggen, Harald, el-forhandler, Harreslev-Glücksborg, f. 1929
1989
Erindringer indtil 1945.
1 læg
  Duseberg, J.F., fysikus, Flensborg, 1809-1878
1862 vaccinationsattest, se arkiv Db 10.
 
756 Duus, Herwin og Bärbel, Hanved
Samlinger og optegnelser vedr. slægten
1bd.
365 Dyhre, Bodil, rektor, Århus, f. 1919
U. år
Samlinger vedr. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.
2 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

  Eggers, Jacob Karl, gdr., lokalhistoriker, Augustenkoog, Ejdersted
1956-78
Korrespondance og historiske undersøgelser, se Dansk Centralbibliotek, I 24-pk.107-111.
 
164 Ehlers, Adolph Georg Theodor, soldat, Runtoft/ Rundhof, Eskris/Esgrus sogn, 1841-1916
1863-64
Krigsdagbog, kopi.
1 bd.
83 Eichhorn, Jürgen Hinrich, soldat, Husby og Slesvig, 1834-94
1863-64
Krigsdagbog, afskrift.
1 bd.
190 Ejerslev, Mikkel P., vandrelærer, højskolelærer, Sydslesvig, senere Viborg, 1893-1976
1925-76
Erindringer 1926-32, sager fra besættelsesårene m.v.
1 pk.
  Elsner,Kurt, Dr. jur., Rechtsanwalt, Flensborg, 1903-1944
Se arkiv De 9, Berlin Doc. Center.
 
697 Engelbrecht, Bernd, Flensborg, f. 1951
1971-1997
Personlige papirer, sager vedr. Flensborg Avis, forskellige udvalg og foreninger.
12 pk.
595 Engelhardt, Anna-Maria, gift Jensen, Bohnert/Kosel, f. 1932
1999
Die Lebensgeschichte der Anna-Maria Engelhardt. Von ihr im Jahre 1999 selber aufgeschrieben, 24 s.
1 læg
593 Erichsen, Hans Chr., landmand, Tarpmark, Oversø sogn, -1857-
1857
Beretning og korrespondance vedr. belønning fra Landhusholdningsselskabet for udvist landboflid.
1 læg
519 Eriksen, Hans, landmand, Almsted, 1884-1952
1948-51.
Rejseberetning/dagbog fra besøg i Angel og besøg hos dansk- og tysksindede.
1 læg
725 Ernst, Gerhard, skoleleder, Rendsborg, Husby, 1931-2008
1941-2003.
Løbende sager vedr. Ejderskolen, Ejderstriden, Husby danske skole, privat korrespondance, digte, manuskripter.
32 pk.
  Eskesen, Morten, friskolelærer og folkesanger, 1826-1913
1884-1912
Digte og optegnelser, se Peter Budach, P 248 og N.H. Rasmussen, P 276.
2 læg
615 Eskildsen, Hans Peter, lærer, skoleinspektør, Læk, -1929-1948
1945-48
Forskelligt
1 læg

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

261 Fanø, Knud, rektor, Duborg-Skolen, Flensborg, 1919-92
1921-92
Levnedsberetning, taler, sager fra skole- og studieår, politisk, nationalpolitisk og kulturelt virke, vedr. Duborg-Skolen og vandrelærere m.v.
14 pk.
42 Faurholdt, Carl, løjtnant
1864
brev vedr. krigsdeltagelsen. Se også Carl Otto Schmidt-Phiseldeck, P 10.
1 læg
417 Fedders, Wilhelm, malermester, Flensborg, 1893-1961
1927-61
Lønningsregnskaber.
7 bd.
528 Feddersen, Friedrich Johan Wilhelm, murermester, Flensborg, 1826
1927-61
Personlige papirer.
1 læg.
767 Feddersen Jytte, spejderfører, anlægsgartner, Danmark
1948-1955
Scrap- og dagbog, tegninger.
1 pk.
707 Feil, Werner, ingeniør, Neumünster, Kiel, Flensborg, f. 1917, og hustru Thyra født Pontoppidan Thyssen, 1920-2009
1938-2009
Erindringer og krigspapirer.
1 læg.
153 Filskov, Lorens, købmand, Møgeltønder, 1876-1959
1914
Dagbog fra internering i Flensborg. Kopi.
Se også privatarkiv 175 i landsarkivet i Aabenraa.
1 læg
302 Fink, Johannes, skoleleder, Valsbøl, 1915-88
1933-80
Foredrag, skole- og kirkesager, regnskaber.
5 pk.
250 Fischer, Caroline, Bov
1898
Optegnelser fra konfirmationsundervisning.
1 bd.
346 Fischer, Heinrich, rektor, Flensborg, 1904-84
1926-76
Feltpostbreve m.v.
1 pk.
54 Fischer, Kristiane, født v. Lachmann, Slesvig og Flensborg, 1896-1982
U. år
Manuskripter.
2 læg
133 Flarup, Eskild Johannes, skrædder, Flensborg, 1828-ca. 1908
1856-1907
Lære- og borgerbrev, sønderjydernes rejse til København 1865, erindringsmedalje og hædersgave for krigsdeltagelse 1848-50. Kopier.
1 pk.
602 Fosmark, Nikoline, dansk lærerkone, gift med lærer ved Ansgar-Skolen i Slesvig Johs. Fosmark, 1930'erne
U.år
Manuskript.
1 læg
663 Foss-Pedersen, Victor, direktør, Aalborg, 1900-1984
1920
Dagbog og fotoalbum fra Flensborg-ophold og forskelligt.
1 pk.
597 Franck, Otto, Dr. med., Flensborg, 1879-1948
1948
Nekrologer, tryksager vedr. dødsfaldet, fotos.
1 læg
199 Franzen, Karl, bankbestyrer, Slesvig, ca. 1885-1965
1961
breve og manuskripter.
1 læg
199 Franzen, Peter, lærer, Skelde, Smedager, Ullerup, Sehested, 1863-1926
1889-1920
Optegnelser, erindringer 1863-1920 og breve.
1 pk.
35 Friede, Inken, født Teunis, List-Sild, f. 1832
U. år
Skuespil.
1 læg
  Friedrichsen, bruno, soldat, 1913-42
1940-42
breve, se Henrik Lisberg, P 307.
1 læg
  Friis, Dorothea
Se Dorothea Matzen, P 266.
 
230 Friis, P. Petersen, malermester, Flensborg, 1885-1946 og hustru Mary
1924-48
Tegninger m.v.
1 pk.
529 Fritzel, Heinrich, soldat, smed, Flensborg, senere Aabenraa, 1922-76
1922-52
Personlige papirer og fotos.
1 pk.
402 Fromm, Asmus, gårdejer, sognefoged, Sode, 1800-80
1762-1868
breve og regnskaber.
6 pk.
590 Fuglsang-Damgaard, Vagn, dansk præst, Flensborg, Lyksborg, Fredericia, født 1927
1948-1977
Personlige papirer, embedssager og taler.
6 pk.
666 Fuhrmann, Siegfried P., billedhugger, køkkenchef, Flensborg
1921-2007
Manuskripter.
1 pk.
416 Futtrup, Hans M., skoleinspektør, Lyksborg, 1917-96
1944-77
Taler m.v.
1 pk.
436 Futtrup, Jens, seminarieforstander, Jelling, 1887-1961
1957-61
Fødselsdags- og mindeartikel.
1 læg

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

  Gadebusch-familien, Flensborg,
Se Johann Runge, P 280.
 
92 Gammelgård, Dagmar, sygeplejerske, Læk, 1911-2004
1947-76
Erindringer, scrapbøger, lysbilledserie »Grænsens sang«.
5 pk.
754 Geerkens, August, Dr., forfatter, (1874-1964), Husum, 1874-1964
1932-1964
Dilettant teater, rolleblade på plattysk.
1 pk.
522 Gerckens, Peter, lærer, landdagsmand, Husum, f. 1944
1996-2000
Korrespondance, SSW og landdagsarbejdet.
1 pk.
632 Gjerløff, Einar Møller, gymnasielektor, Hillerød, 1896-1982
1970érne
brev-beretning om oplevelser i Sønderjylland 1915-20, især ved Genforeningen.
1 læg.
93 Glahn, Ludwig, teolog, København, 1861-1935
1924-36
breve fra Henrik Lassen og Peter Lassen, Strukstrup og Heinrich Hansen, Vedelspang.
1 pk.
316 Glahn, Torben, overbibliotekar, Flensborg, 1904-89
1946-78
Dag- og gæstebøger, personlige papirer, breve, samlinger til biblioteks- og lokalhistorie.
3 pk.
81 Glüsing, Hans Jürgen, skrive- og regnemester, kantor, Flensborg, 1812-82
1841-1941
Personlige papirer, regnskabsbog og sager vedr. bogudgivelser.
1 pk.
713 Goldberg, Friedrich, cand. rer. pol. Flensborg, Høruphav-Sydals 1936-
1958-1975
breve.
1 pk.
  Gotsch, Friedrich-Karl, maler, St. Peter Ording, 1900-94
breve 1958-85, se Georg Andresen, P 66.
 
  Graef, Fritz, Dr., byarkivar, Flensborg, 1860-1936
Se Marie E. Zimmermann, P 383.
 
405 Grau, Andreas, redaktør, Flensborg-Nordborg, 1883-1935
1906-20
Fortegnelse over artikler og taler, manuskripter.
2 pk.
764 Grahl, Malte de, jurist, Hamborg
2012-2013.
SSW landagsvalg, Wahlprüfung.
2 pk.
95 Grau, Peter, gdr., Pøl, 1866-1953
1920
Optegnelser og breve. Afskrifter. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 220.
1 pk.
533 Gregersen, Albert, fhv. skibsingeniør (1922-2016) og hustru Anne Marie født Hansen (1924-2015)
1779-2008
Personlige papirer, dagbøger og beretninger, topografica. 
7 pk.
251 Gregersen, Julius, marinemaler, Flensborg, 1860-1953, og hustru Amanda f. Schwanck, 1860-1946
1860-1986
Personlige papirer, breve, dagbøger, erindringer, manuskripter. Fotos af skibsbilleder.
6 pk.
9 Gregersen, Vilhelm, præst og forfatter, Flensborg, Hornslet, 1848-1929
1912-71
Selvbiografi 1912 i kopi, stamtavle, digte, korrespondance med medlemmer af familien Gregersen. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 223.
1 læg
  Grunow, Ernst, Schriftleiter, Flensburger Nachrichten, Flensborg, 1907-
Se arkiv De 9, Berlin Doc. Center.
 
30 Graae, Gomme Fred. August, dansk præst, Flensborg, 1810-86
1865
breve fra degn H.M. Tofte og pastor Frederik Vilh. Munck.
1 læg
  Gudme, Margrethe, sekretær for det kristelige ungdomsarbejde i Flensborg og Sydslesvig, 1895-1946
Se KFUK, F 105 og Dansk Kirke i Sydslesvig, K 30-2.
 
391 Grønbæk, Ingeborg, lærer, Randers, f. Weyhe 1915 i Slesvig
1936-2012
Erindringer. Fra slesviger til dansk sydslesviger, 5s.
1 læg
 
693 Göttig-familien, Flensborg
1771-1881
Stambogsblade, breve, digte, testamente m.v.
1 læg.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

99 Hagemann, Jürgen, billedskærer, Flensborg, f. 1894
1935-42
Skitsebog fra Gestapo-internering.
1 bd.
495 Hagens, Carl, journalist, redaktør, Flensborg, f. 1917
1945-52
Akter vedr. Südschleswigsche Heimat- Zeitung og Sydslesvig-spørgsmålet.
2 pk.
373 Hambach-Uldall, Birgit, dr. med., Flensborg (1929-2012)
1974-2011
Manuskripter.
3 pk.
498 Hambach, Wilhelm C., kritiker, Dr. Phil., Flensborg, 1908-89
1949-85
Musik-, teater-, ballet-, litteratur-kritikker og anmeldelser m.v.
8 pk.
567 Hamkens, Peter, Rathmann, Tating, 1790-1863
1790-1863
Familienbuch, regnskab m.m.
3 læg.
88 Hammann, J.H.M., Flensborg
1860-62
Nodehæfte med dansestykker, delvis selvkomponerede.
1 bd.
  Hans, Claus, Kreisleiter und Landrat, Flensborg, 1900-
Se D e 9, Berlin Doc. Center.
 
512 Hansen, Bernhard, rektor, Duborg-Skolen, Flensborg, 1896-1976
1939-73.
brev og kapitel af påtænkt drengebog, julehilsener.
2 læg.
306 Hansen, Christen, landmand, Stenfelt/Steinfeld og Mølmark/Möllmark, 1892-1978
1892-1978
Erindringer 1892-1973, breve m.v.
1 pk.
645 Hansen, Christen, bryggeri- og malteriejer, Tved, Svendborg
1946-48.
breve fra Hans Pries, Oster Ohrsted ved Husum.
1 pk.
735 Hansen, Christian, lærer, degn, frisik forfatter, Keitum, Sild, 1803-1879
1848-58.
Manuskripter (kopier.
2 læg.
38 Hansen, Christina Margretha, Krathuse, Bov sogn, skoleelev
1848-58
Skrivebog fra skoletiden.
1 bd.
  Hansen, Ernst, gymnasielærer, Goethe-Schule, Flensborg, -1933
Se Lehmann-familien, P 161.
 
520 Hansen, Frederik Dinsen, skoleinspektør, Nibøl, 1901-2000 og hustru Eli født Elkjær.
1928-74.
breve, feltpostbreve.
8 pk.
186 Hansen, Gerhard, dansk præst, Rendsborg 1981-87, senere Færøerne, f. 1944
U. år
Manus om Dansk Kirke i Sydslesvig 1945-62, 67 s. og Eindarmentan føroyinga og vekingar-rørslurnar, Torshavn 1987, 347 s.
1 pk.
205 Hansen, Gynther, forfatter og bibliotekar, Flensborg, Aabenraa, Felstedskov, f. 1930
1983-87
Originalmanuskripter.
3 pk.
640 Hansen, Hans Hinrich, gdr. Hardesbyhof, Sørup sogn, Angel, ca. 1815-1848.
1829-32
Afskrift/gennemgang af Valentin Hein's regnebog.
1 bd.
330 Hansen, Hans Schultz, stipendiat, Flensborg, landsarkivar, Aabenraa, f. 1960
(1987-89)
Samlinger til bogen »Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse« (1990).
7 pk.
499 Hansen, Hans Werner, gymnasieoverlærer, Flensborg, 1929-94
1945-94
breve, optegnelser, sager vedr. kor- og musikarbejde, lærerforeningen m.v.
4 pk.
592 Hansen, Hardon, skoleleder, trene-Skolen, Tarp, 1919-2001
1913-2000
Sager vedr. trene-Skolen og Tarp.
2 pk.
  Hansen, Heinrich, bogholder, repræsentant, soldat, Flensborg, 1916-99
Se Henrik Lisberg, P 307.
 
584 Hansen, Hermann, karetmager, Mårkær, 1884-1967 og hustru Anna
ca. 1884-1967
Krigsdagbog, militærpapirer, håndværkerpapirer m.m.
1 pk.
786 Hansen, Irmgard Minna f. Steffensen (1937- ), Brebøl per Süderbrarup, Udby
ca. 1940-
Erindringer.
1 læg
  Hansen, Jens, Karlum, f. 1894
Se biografi i Chr. Stenz' arkiv P 350-2.
 
279 Hansen, Jes, gasværksarbejder, Harreslev/Harrislee, 1875-1944 og hustru Anna Gustava født Hohmann, 1873-1951
1887-1918
Feltpostkort, personlige papirer, vise-optegnelser.
1 pk.
374 Hansen, Johann Christoph, lærer, Bargum- Sdr. brarup-Flensborg, 1836-1928
1857-1902ff
Familien-Chronik, erindringer.
1 læg
639 Hansen, Jon Hardon, dansk præst, Vesterland, Sild, f. 1957
1987-2004
Scrapbøger
2 pk.
  Hansen, Laurine Therese, f. Lorenzen, Meynfeld/Meden, f. 1881
Legitimationsbevis 1920, se arkiv D 3.
 
  Hansen, Rudolf Thorling, vandrelærer, Flensborg, Jaruplund, f. 1897
Se Rudolf Hansen Thorling, P 328.
 
624 Hansen, Uwe, landmand, Norderhof, Agtrup, f. 1928
2001
Erindringer, ejendomshistorie.
1 bd, 1 læg.
469 Hanssen, Andreas, rektor, dr. phil., Flensborg, 1879-1940
1911-40.
Foredrag, artikler, optegnelser, avisudklip, notater m.v.
2 pk.
393 Harmens, Lenora Josine, Boldixum, Før, ca. 1830-54
1844-54
Optegnelser fra skoleundervisningen, fotos af Før-dragter.
1 hft.
101 Harring, Harro, digter, maler, revolutionær politiker, 1798-1870
1843-48
Kopi og afskrift af publikationer.
2 læg
787 Hartl, Margrit (1952- ), kontorist, DCB, Flensborg
1936-1965. Pass m.m
1 læg
  Hasselmann, Gertrud, f. Schäfer, Flensborg, 1911-96
1857-1929
Skudsmålsbog, højskolestambog, fotos.
4 bd.
337 Hattesen, Christian, soldat, Flensborg, 1897-1918
1897-1918
Attester, krigsbreve.
1 læg
661 Hattesen, Holger, maler, kunst- og antikvitetshandler, Flensborg, 1937-1993
ca. 1960-1978
Anmeldelser, debat vedr. kirke, politik og danskhed.
1 pk.
337 Hattesen, Peter, fotograf, kunsthandler, Flensborg, 1896-1981
1868-1976
Forretningssager, optegnelser, breve, avisudklip.
13 pk.
337 Hattesen, Peter, Skrydstrup, d. 1926
U. år
Dannebrogsorden og medalje for krigsdeltagelse 1864.
1 læg
778 Harck, Ole (1940- ), prof. dr., Egernførde
1930-2007
Forskelligt. 
1 pk.
554 Hedegaard - kaptajnsfamilie, Sønderborg-Flensborg,
Se Lundbeck-Schilling-Hedegaard- familierne, Haderslev-Flensborg, ca. 1850-1980.
 
419 Hein, Claus, klejnsmed, Flensborg, f. 1855
1879-1910
Attester m.v.
1 læg
283 Heinsen, Helge, dansk præst, Husum, 1909-81
1924-79
Erindringer, personlige papirer, korrespondance, kirke- og skolesager m.v.
4 pk.
755 Helms, Paul Arthur, Postamtmann, Flensburg, 1890-1947.
Breve fra krigskammerater 1944-46.
1 læg.
509 Henken, Hermann, skoleleder, treja, f. 1929
1954-99
Fadderskabs- og skolesager.
1 pk.
212 Henningsen, Axel, rektor, Oberregierungsrat, Kiel, 1883-1972
1924-58
breve til nevø i København vedr. efterkrigsproblemerne.
1 pk.
698 Henningsen, Hans Jørgen, lærer, amatørskuespiller, komponist, Nibøl, f. 1929
U.år.
Nodeblade/partiturer, noder - enkeltstemmer.
2 pk.
734 Henningsen, Waldemar, frisisk forfatter, Keitum, Sild, 1883-1965
U.år.
Gedichte, Roman und Teaterstücke.
1 pk.
643 Henriksen, Henrik Lassen, 1920-32, lærer Duborg Skolen, 1947-1963 skoleinspektør Frederiksstad, 1896-1987
1920-1978
Breve vedr. ansættelse som skoleinspektør i Frederiksstad og indrejse til Sydslesvig, pas og taler.
2 læg
407 Hermann, Marie, Flensborg, f. 1895
1978
Barndomserindringer 1900-1910.
1 læg
18 Herrguth, Annita, Flensborg, 1906-2002
1878-91
Erindringer, dagbøger fra ophold på højskoler, rekreationshjem og Dansk Alderdomshjem i Flensborg, fotos.
13 pk.
558 Herz, Alex,, redaktør, Slesvig, 1927-2006
1850-1864.
Manus: Danevirkestillingerne (63s.).
1 læg.
656 Herzog-familie, Medelby
1913-18.
Billed-feltpostkort med tekst.
1 pk.
435 Hess, Adolf, pastor, Adelby, 1862-1914 og hustru Emilie
1914-16
Optegnelser, krigsbreve.
5 læg
511 Hinrichs, Jacob, Tetenbüll
1909-13
L. Meyns Schleswig-Holsteinischer Haus-Kalender og notater.
5 bd.
136 Hjelholt, Holger, historiker, arkivmand, København, 1887-1977
1945-49
breve vedr. Sydslesvig-sagen.
1 pk.
719 Hoeg, Hans, Automechaniker, Nativespeaker Sölring, Autodidakt, Verfasser und hrgs. von Sylter Leteratur, Keitum/Sylt, 1917-2011
1922-2011
Manuskripte, korrespondance, Veröffentlichungen, div. Verfasser, Tonbänder
24 pk.
310 Hoffmann, Emil Heinrich August, vognmand og landmand, Slesvig
1903
Ejendomspapirer.
1 læg
310 Hoffmann, Emil Sophus, mejerist og frisørmester, Slesvig, 1905-61 og hustru Maria Asmussen, 1907-97
1920-61
Personlige papirer, regnskabsbog, krigsbreve, poesibøger.
9 læg
194 Hoffmann, Heinrich, frisør, DDR-partifunktionær og redaktør, Slesvig-Thüringen, 1899-1980
1917-79
breve, svendebog, erindringer.
1 pk.
310 Hoffmann, Ilse, frisør og bibliotekar, gift Kürstein, Slesvig-Flensborg, f. 1929
1941-2012
Poesibog, feltpostkort og breve, personlige papirer, erindringer.
5 pk.
310 Hoffmann, Karl, frisørmester, Slesvig, 1872-1949 og hustru Meta, 1876-1957
1894-1949
Personlige papirer, feltpostkort og breve, kassebog m.v.
7 læg
460 Hoffmeyer, Johs., lektor, rektor, Flensborg-Holte-Grenå, 1909-86
1956-57
breve.
3 stk.
  Hohmann, Anna Gustava, arbejderkone, Harreslev, 1873-1951
Se Jes Hansen, P 279.
 
76 Holdt, A.C.C., lærer, skolebestyrer, redaktør, Flensborg, 1821-90
1853-68
Samlinger vedr. A.C.C. Holdt.
8 læg
235 Holm, Dora, frk., Møgeltønder
1864-66
Dagbogsoptegnelser. Afskrift.
1 læg
68 Holm, Heinrich Nikolaus, skomager, Kobbermølle/ Kupfermühle og Flensborg, f. 1907
1920-69
Personlige papirer.
6 læg
68 Holm, Nicolaus, Kobbermølle/Kupfermühle, klejnsmed, f. 1880
1906-23
bryllupstale og personlige papirer.
2 læg
459 Holmgaard, Anna, lærer, Tønning, f. 1918
1946-51
Dagbøger, breve, fotos.
1 pk.
135 v. Holstein Rathlou, Viggo Julius, overbibliotekar, Aarhus og Flensborg, 1885-1965
1920-46
Utrykte slesvigske digte.
1 pk.
473 Homann, Heinz, SSW-rådmand, FSG-Betriebsratsvorsitzender, fmd. for SAF, Flensborg, d. 1987
1946-76
Valg, SAF og Betriebsrat.
1 pk.
505 Hoop, Arthur, lærer, Klein Rheide, F. 1901.
1945
Certificate af discharge. Anm.: løsladelsesdokument.
1 stk.
  Hou, Arne, skoleleder, Humtrup, f. 1912
Se Komiteen for Slesvigske Børns Ferierejser F 261.
 
 
477 Hugger, Ernst, vandrelærer, Runtoft, Gelting, Gulde, 1901-71
U. år
Foredrag og artikler i Flensborg Avis.
Lysbilleder: se billedsamlingen.
2 læg
182 Hübsch, Matthias, købmand, Kommerzienrat, Flensborg
1919-20
breve og sager vedr. afstemningen og grænsedragningen.
1 pk.
322 Hüpfel, Wilhelm Andreas, murer, Flensborg, 1909-81 og hustru Johanne Dora Friederikke f. Gröndahl, f. 1907-83.
1907-81
Personlige papirer m.v.
1 pk.
31 Høck, Christian, Markerup, skolelev
1860
Stilehæfte.
1 læg
336 Högel, Otto, tømrer, byggeleder, Westerland, 1910-2006 og hustru Ester, f. 1917
1949-89
Dansk forenings- og skolearbejde på Sild, erindringer, breve m.v.
1 pk.
  Hönck, August, gårdejer og teglværksejer, Harblek, Oldenswort
Se sønnen Wilhelm Hönck, P 335.
 
335 Hönck, Wilhelm, landmand, kredsdagsmedlem, amtsformand SSF, Harblek, Oldenswort, 1825-1987
1924-70
Kredsdagsakter, Bauernschaft, digevæsen, korrespondance. SSW-politik. Uordnet.
10 pk.
589 Håkansson, Carl Christian, skoleinspektør, Husum, 1898-1960
1954. Akter og breve vedr. suspension og afskedigelse som skoleleder i Husum. Tilgængeligt som privatarkiv efter arkivlederens afgørelse i hvert enkelt tilfælde.
Se Helge Heinsen, P 283, J.N. Jensen, P 284, Lars Schubert, P 218-9.
1 pk.
173 Haastrup, Kristian Alfred, apoteker, Tønder og Flensborg, 1843-1928
1889-1901
breve fra sønnerne Oscar (1871-1920) og Alfred (1877-1901) Haastrup.
2 bd.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

425 Ingwersen, Erika, gift Krebs, Skovbølmark, Kappel, f. 1917
1996
Erindringer.
1 læg
236 Ingwersen, Peter, Oberregierungs- og Schulrat, Slesvig, 1885-1958
1934
brev fra Johannes Schmidt-Wodder med svar.
2 læg
487 Ingvorsen, Leif, lektor ved Duborg-skolen, senere seminariet i Jelling, f. 1918
1947-50
SSF-skrivelse til London-konferencen vedr. flygtningeproblemet, dansk forenings- og kulturarbejde.
4 læg
11 Iversen, Georg, landmand, Gelting, f. 1896-1973
1881-2007
Slægtshistorie og optegnelser.
2 pk.
12 Iversen, Johannes Friedrich, lærer, Iller, senere Gelting, 1856-1939
1876-1929.
Stam- og poesibøger, personlige papirer, materiale vedr. undervisning i »Heimatkunde«, digte under pseudonym Maria Andersen m.v.
2 pk.
206 Iversen, Wilhelm, Flensborg og Satrup, 1903-80
ca. 1959-80
Lokalhistorie og erindringer.
2 bd.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

  Jacobs, Abelone, lektor Duborg Skolen, Flensborg
Se Margrethekoret I 100 og Gymnasiekoret I 101.
 
368 Jacobs, Sytze, skipper, Rendsborg, -1796-
1796
Borgerbrev, skibscertificater.
3 stk.
377 Jacobsen, Hans Peter, Dr., redaktør, forfatter, Flensborg-München, 1893-1952
1945-48
Artikler og foredrag vedr. Sydslesvig-spørgsmålet, manuskripter. Se også Alfred Albertsen, P 40.
1 pk.
27 Jacobsen, Lis, nordisk filolog, dr. phil., København, 1882-1961
1945-49
Avisudklip om Sydslesvig, kronikker, artikler.
5 pk.
112 Jacobsen, Nikolaus Andreas, malermester, Flensborg og familie
1845-1936
Familie- og ejendomspapirer m.v.
1 pk.
429 Jacobsen, Olaf, købmand, civiløkonom, direktør, Flensborg, 1924-85
1939-83
Erindringer, breve, foredrag.
3 læg
448 Jacobsen, Thyra, lærerinde, Duborg-Skolen, 1893-1979
1923-58
Forskelligt, især vedr. årene ved Duborg-Skolen.
1 pk.
465 Jensen, Anna, pedelfrue, sygeplejerske, Flensborg-København, 1829-ca. 1906
1864
Minder fra Flensborg i krigsåret.
Se også Bonefeldts samlinger P 211.
1 læg
442 Jensen, Asger Kilde, skoleleder, Tønning, 1911-86
1935-39
Erindringer.
1 læg
463 Jensen, Clara, f. Henningsen, tjenestepige, landbokvinde, Flensborg, Westre, f. 1894
1965-1974
Erindringer om tiden 1894-1933.
1 læg
387 Jensen, Dines (Dines Jensen Suurballe), styrmand, gårdejer, Flensborg-ørby, 1770-1831
1800-1806
Logbog for barken Fidentia af Flensborg.
1 pk.
568 Jensen, Emil Peter, Bundesoberbahnsekretär, bredebro, Sdr. Løgum, Flensborg, 1888-1977
1872-1977
Personlige papirer
2 læg
191 Jensen, Emil, skoleleder, Satrup, f. 1923
U. år
Erindringer 1923-86.
1 pk.
527 Jensen, H.C., købmand, Flensborg, 1789-1860
1843
Regnskabsbilag vedr. Handelsverein´s frokost for Kong Chr. VIII, 28/7.
1 læg
490 Jensen, H.N.A., præst, Boren i Angel, 1802-50
1849
Afskrift af brev fra pastor Jensen til professor Rafn, København.
1 læg
769 Jensen, Harry Luesmann (1926-2011), skoleinspektør Lyksborg danske skole og hustru Gudrun Karoline f. Witte, (1923-2016), lærer
1949-ca.1980
Referater af lærermøder, fotosamling med 1831 stk. digitaliseret.
1 pk.
  Jensen, Helga, korrespondent, rejseleder, København, 1898-1994
Se Jernveds københavnske Samarbejdsudvalg, F 208.
 
569 Jensen, Helmut, Bahnpolizeiwachtmeister, Flensborg, f. 1917
1917-2000
Erinnerungen aus der Zeit zwischen den Jahren 1917-2000, 464s.
1 pk.
257 Jensen, Jacobus, sporvognskonduktør, Flensborg, 1879-1968 og hustru Anna f. Petersen, 1879-1970 samt søn Jensen, Povl, soldat, Flensborg, 1920-44
1893-1959
Poesibøger, personlige papirer, feltpostbreve 1941-44.
1 pk.
106 Jensen, Jens Henrik, lærer, Thumby, Nordslesvig og Samsø, 1839-78
1855-71
Anbefalinger og breve.
1 pk.
284 Jensen, Jens Nielsen, journalist, Flensborg, 1879-1962 og hustru Ellen, 1888-1967
ca. 1870-1967
Personlige papirer, breve, taler, manuskripter, optegnelser m.v.
49 pk.
  Jensen, Jens Peter, matros
Krigsdeltagelse 1848 se Carl Heinrich Schrøder, P 89.
 
  Jensen, Karen, lærer Rønshoved, Hokkerup, 1896-1992
se Karen Jensens Mindefond I 105.
 
773 Jensen, Marianne Brink (1980), Brørup
2015-2016
Feriebørn som kom til Danmark fra Sydslesvig i perioden 1949-1974.
1 pk.
32 Jensen, N.A., præst, Møgeltønder, 1869-1954
1916-48
breve, bl.a. brevkoncept 1918 til rådsformand Wald. Sørensen, Flensborg.
5 læg
745 Jensen, Niels Valdemar Haugaard, lærer, bramsted, 1914-2004
1946-50
Dagbogsoptegnelser, korrespondance, fotos bramsted skole.
1 pk.
604 Jensen, Povl Bavngård, dansk skoleleder, Store Vi/Skovbøl, senere Tønning og Flensborg, 1921-2001 og hustru Eva født Villumsen, dansk lærer, Sillerup Store Vi/Skovbøl, senere Tønning, 1922-2002
1946-1961
Forskelligt vedr. lærertiden i Skovbøl/Store Vi.
1 pk.
129 Jensen, Rasmus Calle, smedemester, Flensborg, 1881-1959 og hustru Christine Andrea f. Davidsen, 1879-1963
1870-1963
Personlige papirer, breve, familie- og ejendomspapirer, patentsager vedr. hesteskopresse og maskinfabrik i Dresden.
1 pk.
130 Jensen, Sophie B., kunstmaler, Flensborg, 1912-2007
1927-2004
Scrapbøger med bilag, breve, sager vedr. udstillinger og kunstnerkontakter, personlige papirer, fotos.
21 pk.
361 Jensen, Thomas Hoyer, præst, Flensborg-Bov, 1771-1846
1838-43
Erindringer: »Denkwürdigkeiten aus meinem Leben«.
1 læg
779

Jepsen-familien, Pianohaus, Norderhofenden, Flensborg
1912-1917
Erindringer.

1 læg
345 Jepsen, Lorenz, gdr., Valsbøl, 1880-1927 og hustru Anne, 1887-1946
1830-1945
Familie- og ejendomspapirer, feltpostbreve.
5 pk.
683 Jess-familien, typograf, Flensborg, 1916-1980
1886-1994.
Pas, Arbeitsbuch og to manuskripter.
1 læg
482 Jess-Wolbersen-familien, landmænd, Horstedmark, Hatsted-sogn og brekentorp
1867-1950
Familie-og ejendomspapirer.
8 læg
86 Jessen-Dueholm, C., frue, Flensborg
U. år
Slægts- og lokalhistoriske optegnelser og manuskripter.
1 pk.
553 Jessen-Klingenberg, Hans, dyrlæge, Tønning, f. 1926
1988
Ein Lebenslauf. "Und doch schien oft die Sonne, Erindringer, 160s.
1 bd.
  Jessen & Co. Nachfolger, firma, Flensborg,
Se J.C. Paulsen, P 285.
 
622 Jessen, Emil, brøndborer, Flensborg, 1906-1944
1933-1944
breve og forskelligt.
1 pk.
244 Jessen, Jens, redaktør, Flensborg, 1854-1906
1862-1968
Manuskripter, optegnelser, breve, personlige papirer, skolehæfter, retssager, dagbøger m.v. Se også Flensborg Avis' arkiv E 1 og landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 352.
19 pk.
  Jessen, Jens, mindelegat, se F 191.  
39 Jessen, Johan Georg, skibsfører, trappen, Rinkenæs sogn
1876
Tildeling af erindringsmedalje for krigsdeltagelse 1864.
1 læg
638 Jessen, Jørgen Holm, højskoleforstander, Flensborg, Jaruplund, 1948-54, senere Vallekilde Højskole og Herning Seminarium, f. 1913-2004
1927-2000
Sydslesvig tiden: breve og optegnelser, korrespondance med tidligere elever. Se også Flensborg Ungdomsskole I 76
og Jaruplund højskole I 2.
9 pk.
634 Jessen, Ludwig, slesvig-holstensk jægersoldat,
1849-51
1849-1859
Krigsdagbog
1 bd.
  Jessen, Marius, soldat, Flensborg, 1915-1945
breve 1930-44, se J.F.S. Juhl, P 80.
 
613 Jessen, Peter, lærer, Daler, senere bankbogholder, Gram, 1858-1913
1905-1913
Afskedsbevilling og breve
1 læg
486 Jessen, Tage, redaktør, Flensborg, 1898-1975
ca. 1950
Manuskripter. Se også D 20.
1 læg
743 Jochimsen, Gertrud, Mohrkirch
1952
Avisudklip Fyns Stiftsstidende vedr. 4. kollegiet.
1 læg
62 Johansen, Knud, ingeniør, Flensborg, f. 1903
1910-20
Personlige papirer, skolehæfter, postkort, sager fra krigs- og afstemningstiden.
1 læg
334 Johansen, L. Gottlieb, typograf, Harreslevmark, f. 1868 og hustru Dagmar f. Dorby, f. 1873
1939-46
breve til Anna Kjems, manuskript.
1 læg
636 Johannsen, Asmus, svejsermester ved Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft, Flensborg, 1911-1995
1930-48
Personlige papirer.
1 pk.
722 Johannsen, Burchard Friedrich, lærer, Sølvested, 1803-1877
1863
troskabsed til kong Christian den Niende (kopi)
1 stk.
144 Johannsen, Christian Eduard, lærer, Flensborg, 1884-1970
1914-20
Krigsdagbog i kopi og notitsbog.
1 læg, 1 bd.
338 Johannsen, Claus, skoleelev, Agtrup,
1838-42
Skrivehæfte fra skoletiden.
1 hft.
57 Johannsen, Gustav, lærer, politiker, redaktør, Flensborg, 1840-1901
1878-99
breve fra Gustav Johannsen til Wildau, A.C. Larsen, Kruse, fru Ploug, Nellemann m.v.
Kopier af originaler på Gustav Johannsen- skolen. Se også K.E.A. Vennerwald, P 52 samt landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 361.
3 pk.
369 Johannsen, Hans Peter, Dr., biblioteksdirektør, Flensborg, 1908-81
1935-47
brev og ansættelsespapirer.
1 læg
557 Johannsen, Johannes, landmand, Skovlund, f. 1908
1908-71
Erindringer.
1 pk.
143 Johannsen, Mette, f. Jørgensen, værftsarbejderkone, Flensborg
1971-72
Erindringer om tiden ca. 1890-1970.
1 læg
74 Johannsen, Nis Jensen, lærer, Bovlund, Klægsøkog/ Kleiseerkoog, 1856-1940
1876-1936
breve, personlige papirer, korrespondance med myndighederne, levnedsløb m.v.
1 pk.
201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør, Slesvig, 1903-78
1923-77
Korrespondance, dagbøger, skolesager, manuskripter, personlige papirer, taler m.v. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 362.
15 pk.
526 Johannsen-Bojsen, Karin, Dr. lektor, Flensborg, f. 1936
U. år
Personalia, avisartikler og familiehistorie.
1 læg.
674 Johnsen, Axel, historiker, f. 1970
2005
Samlinger og kilder til bogen "Dannevirkemænd og Ejderfolk " (2005).
20 pk.
80 Juhl, Johan Frederik Schack, dommer, Aalborg, 1889-1984
1930-70
Samlinger vedr. sydslesvigere faldet i krigen 1940-45 samt breve fra soldat Marius Jessen, faldet 1944 og fra enken.
1 pk.
408 Juhl, Marie, f. 1821 i Flensborg, gift med C.H.F. Lindhorst
1849
breve fra forældre Thomas Juhl og hustru Elisabeth. Kopier.
1 læg
414 Juhl, Severin Jensen, lærer, Sterup, 1816-
1856
Indberetning om sprogforhold i Tøstrup-Ravnkær sogne.
1 læg
717 Julius, Franz, lærer, Hæsum, 1917-1983
1917-1983
Erindringer, 8 s.
1 læg
75 Jung, Aage, Nørresundby, ca. 1895-o. 1970
1912-18
breve fra internerede belgiske soldater samt manus om cykeltur til Flensborg.
2 læg
69 Jürgensen, Asmus, købmand, brændevinsbrænder, tobaksspinder, Flensborg, 1749-1828
U. år
Seglaftryk.
2 stk.
591 Jürgensen, Christian, soldat, Jaruplund, d. 1948.
1948
brevberetning vedr. krigstjenesten, desertering, deltagelse i modstandsbevægelsen.
1 læg.
154 Jürgensen-familien, farver og fabrikant, Gråsten
1831-69
1. Markus Adolf Jürgensen, 1807-83, 2. Asmus Adolf Jürgensen, 1837-1910.
Dagbog, digte, blandede optegnelser.
3 bd.
154 Jürgensen, Markus Adolf, farver, Gråsten, 1807-83
1831-69
Receptbog fra farveriet og samling af dansk-nationale digte m.v.
2 bd.
78 Jørgensen, A.D., rigsarkivar, Gråsten-Flensborg- København, 1840-97
1896-97
breve fra og til A.D. Jørgensen.
2 stk.
262 Jørgensen, Dirch, skoleinspektør, Slesvig, 1932-87
1901-87
Korrespondance vedr. forsvarsministeriets krigergravstilsyn i det sydlige Slesvig.
1 pk.
131 Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, f. 1915
ca. 1930-90
Dagbøger, korrespondance, beretninger, optegnelser, sager. Uordnet.
20 pk.
260 Jørgensen, Jørgen, vandrelærer, Slesvig, 1894-1970
1904-70
Dagbøger, breve, feltpost, scrapbøger, skolesager, ornitologi, forsvarsministeriets krigergravstilsyn, forskelligt, dias.
Se også Knud Fanø, P 261.
32 pk.
56 Jørgensen, K.E. Jordt, dansk præst, Flensborg- Roskilde-Jersie-Kirke Skensved, 1906-1984 og hustru Kirsten født Busk-Rasmussen
1932-60
Dagbøger, erindringer, breve.
3 pk.
689 Jørgensen, Niels, sergeant i krigen 1848-49.
1848-49
breve til familie i Vejle fra krigsfangenskab.
3 s.
358 Jørgensen, Poul, dansk præst, Flensborg, senere Skanderborg-Skanderup-Stilling, 1920-97
1946-73
Sager vedr. dansk kirkeliv i Sydslesvig m.v.
1 pk.
286 Jørgensen, Vilhelm Tams, lektor, Langenhorn, bredsted, 1924-87
1953-87
Vedr. Frit Folkeligt Forum og tidsskriftet Front og bro.
2 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

23 Karstoft, Christian B., dansk præst og provst, Tarp og Flensborg, f. 1923
1946-2013
Avisudklip m.v. vedr. Dansk Kirke i Sydslesvig og dansk arbejde i Ugle herred og 20 spole og VHS film, privat og gudstjenester.
163 pk.
183 Keil, Hans, vandrelærer, Slesvig, f. 1931
1947-94
Vandrelærerarbejde i sognene nord og nordøst for Slesvig by, fotos.
18 pk.
544 Keil, Wilhelm , landbrugsmedhjælper, Kiekelund, Østerby, Adelby 1901-1985 og hustru Margarethe Nicoline f. Clausen, Frørupmark, 1897-1988.
1947-94
Forskelligt, optegnelser vedr. tjenesteår, postkort, Kochbuch.
1 pk.
579 Kelstrup, Ellen Margrethe g. Jensen, husholdningskonsulent, Harreslevmark, senere Askov-Bække-Vejen, f. 1916.
1949-92
Dagbøger, fotos og forskelligt.
1 pk.
121 Ketelsen, bruno, folkemindesamler, lærer, Medelby og Læk, 1903-45
1930-39
Folkeminder fra Mellemslesvig.
4 pk.
442 Kilde Jensen, Asger, skoleleder, Tønning/Rødovre, 1911-86
1935-39
Erindringer fra Tønning.
1 pk.
420 Kistrup, Carl trompe, slotsmøller, Glücksborg
1922-40
Forretningskorrespondance, regnskabsbøger, forskelligt.
25 pk.
295 Kjems, Niels, vandrelærer, Harreslev/Harrislee, 1888-1975 og hustru Anna, 1893-1990
1888-1993
Dagbøger, korrespondance, sager vedr. skole-, vandrelærer- og biblioteksvirke, husflid, gymnastik, foredrag m.v.
50 pk.
37 Kjems, Sven, landsretssagfører, Flensborg-Gråsten, f. 1920
1945, 1981-82
Samtalereferater vedr. grænsespørgsmålet og Sydslesvig 1945, Slesvigland 1981-82.
1 læg
102 Kjier, Andreas Lorenz, tjenestekarl, soldat, Høgslund-Flensborg, f. 1858
1879-97
Militærpas.
1 bd.
564 Klatt, Martin, mag. art., Flensborg, f. 1964
1945-55
Kildemateriale til bogen, Flygtninge og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55, trykte og utrykte kilder
2 pk.
96 Klewing, Hans Andreas, stenhuggermester, Flensborg, 1807-79
1848-79
breve, personlige papirer, manuskripter.
1 pk.
765 Klüwer, Hans, smed, Agtrup, f. 1900
1918-1953
Personlige papirer.
1 læg
  Knudsen, Paul Dencher, kørselsleder, Flensborg, f. 1910
Se Paul Dencher-Knudsen, P 263.
 
  Knuth, grevefamilie
Se Mylord-Møller, P 19.
 
560 Knutzen, Asmus, Hamborg
1983-84
Aufzeichnungen.
13 hft.
493 Koch, Boy, Tønning, 1918-58
1958
brev vedr. dansk indskrift på gravsten i Tønning.
1 læg
573 Koch, Matthias, Flensborg, f. 1879
1879-1948
Personlige papirer.
1 læg
514 Kolditz, Joachim, ingeniør, Slukefter-Flensborg-Talheim
2000
Erindringer om dansk skolegang.
1 læg
501 Kontni, Martin, dansk præst, Ansgar-Flensborg Nord, Mårslet, f. 1929
1959-77
Fotos fra det kirkelige arbejde.
1 pk.
502 Korsgaard, Randi, dansk præst, Kappel, f. 1958
1994-95
Protokoller, materiale og private referater vedr. Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
4 pk.
41 Krabbenhöft, Friedrich J., sanger, Lobacker, Tolk sogn
1874-92
Sangbøger med tekst og noder.
3 bd.
517 Kracht, Ernst, Dr., overborgmester, Flensborg, 1890-1983, hustru: Kracht, Erna, datter: Kracht, traute, sygeplejerske f. 1927.
1935-83
Foredrag, dagbog, beretninger, Findbuch.
Se også D9430, Dokumenter fra Berlin Center vedr. Ernst Kracht.
1 pk.
720 Kraft, August Detlef, smed, Weesby 1880-efter 1959
efter 1959
Lebenslauf. Kopi, 28 s.
1 læg
254 Krag, Erik, kreditforeningsdirektør, København, 1878-1946
1922
Rejseberetning fra Sydslesvig.
1 læg
652 Kramer, Paul, smedesvend, marinematros, overmaskinist 1918-1945
1925-46
breve, fotoalbum og forskelligt vedr. krigsdeltagelsen.
2 pk.
492 Krarup, Nicolai, cand. mag., historiker, Sæby, senere Gjern og Fårvang, f. 1912
1947-52
breve fra Studienrat, Dr. Hans Nissen, Flensborg.
1 pk.
686 Krarup, Ove Th., overretssagfører, Københavnn, 1867-1938
1898-1914
breve og brevkoncepter.
1 pk.
541 Krause, Lone, Flensborg f. 1949
U.år.
Erindringer.
1 læg.
708 Krause, Werner, skoleelev, Ausacker/Dammende/Husby, f. 1949
2010
Erindringer fra barndom og skolegang.
1 hft.
  Krebs, Erika, f. Ingwersen, f. 1917
Se Erika Ingwersen, P 425.
 
168 Krebs Lange, Børge, skoleleder, Langbjerg-Tarup, 1908-82 og hustru Esther f. Hoppe, f. 1923
1908-80
Dagbøger fra Langbjerg-Tarup-Oversø- Jaruplund, Abild frie folkehøskole, Snoghøj gymnastikhøjkole, Zahles seminarium, optegnelser, breve, foredrag, regnskaber m.v.
11 pk.
721 Krebs Lange, Erik Immanuel, 1912-2008, lærer, Tinningsted, Jaruplund, Tønder og hustru Estrid (1914- )
1915-99
Personlige papirer, gæstebog, fotos
2 pk.
737 Kring, Karl, forretningsfører, SDU, Harreslev, f. 1924
1873-1993
Forskelligt
1 pk.
187 Kristensen, Johanne, gift H.F. Petersen, distriktssyge- plejerske, Jaruplund-Satrup, 1913-2002
1955-87
Erindringer, dagbøger, manuskripter, fotos.
8 pk.
315 Kristensen, Jørgen, dansk præst, Aventoft, f. 1924
1957-71 og u. år
Samlinger vedr. det frisiske sprog og salmer på frisisk samt Landskomiteen mod Rom-Unionen.
1 pk.
670 Kristensen, K. Iver,tilsynsførende ved Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn i det sydlige Sydslesvig, lærer, Slesvig
1987-2007
Løbende sager vedr. Krigergravtilsynet.
2 pk.
181 Kristensen, Mads Sig, skoleleder, distriktsskoleinspektør, Jaruplund, Læk og Flensborg, 1912-91
1947-53
Personlige papirer, skolesager.
1 pk.
79 Kristiansen, Eva Nyhave, f. Priem, exlibristegner og kunstner, Flensborg-København, f. 1913
1944-95
Exlibris, tegninger og erindringer.
2 pk.
449 Kristiansen, Svend, ungdomskonsulent, Ladelund
1963-65
Dag-og scrapbøger.
2 bd.
29 Kronika, Jacob, redaktør, Flensborg, 1897-1982
ca. 1930-92
breve, sagligt ordnede sager, manuskripter og forskelligt.
65 pk.
171 Kröger, Hanchen, Flensborg
1855
breve fra svoger i Hamborg. Kopier.
1 læg
556 Kruhl-familien, Nibøl-Flensborg
1895-2000
Personlige papirer.
1 pk.
521 Kruse, Johan Henrik Jess,, værkmester, Flensborg, 1805-1859
1922
Kruse biografi af R.P. Rossen, 26s.
1 læg
292 Kvist, Hans, dansk præst og provst, senere biskop, Valsbøl-Flensborg-Roskilde, 1911-80
1945-79
Dagbog, korrespondance, personlige papirer, samlinger vedr. Sydslesvigs kirke- og sproghistorie, modstandsbevægelsen og Ranumkonventet m.v.
3 pk.
709 Kühl, Jørgen, museumsinspektør Danevirkegården, rektor A.P. Møller Skolen, Flensborg f. 1965
1991-2010
Foredrag, artikler og manuskripter.
37 pk.
122 Kürstein, Ilse, f. Hoffmann, f. 1929
Se Ilse Hoffmann, P 310.
 
122 Kürstein, Poul, bibliotekar, bibliotekslektor, Slesvig-Flensborg, 1919-73 og hustru Ilse f. Hoffmann, f. 1929
1919-2008
breve, publikationer, kronikker og artikler. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 1054.
23 pk.
258 Køster, Peter, kontorchef, Flensborg, 1909-51 og hustru Martha f. Jensen
1926-52
Dagbøger 1931-33, poesibog, feltpostbreve og postkort 1940-45.
1 pk.
380 Kötschau, Otto, Dr., Flensborg
1995
Minder og optegnelser om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

tr>

397 Lampe, Jens Kongsted, skoleleder, Gulde, senere Kappel, f. 1917
U.år
Samlinger vedr. Kappels historie.
1 pk.
  Lange, Børge Krebs, skoleleder, Langbjerg-Tarup, 1908-82 og hustru Esther f. Hoppe, f. 1923
Se Krebs Lange, Børge, P 168.
 
  Lange, Martin Frederik, vandrelærer, Flensborg, senere Kløjing ved Løgumkloster, f. 1883
breve 1918-36, se Rudolf Hansen Thorling, P 328.
 
367 Lange, Walther, redaktør, Flensborg Avis, 1906-94
1925-80
breve og forskelligt.
3 pk.
  Larsen, Anders, forstander, Toftlund børnehjem
Se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
628 Larsen, Erik, civilforsvarsinspektør, Varde, f. 1919-200x
1944-1949
Dagbøger og sager vedr. opførelse af skolebarakker i Sydslesvig
1 pk.
600 Lassen-familien, Jarlund
1863-2001
Familie- og ejendomspapirer, breve, regnskabilag,landbrugssager
32 pk.
313 Lassen-familien, landmænd, Strukstrup/Struxdorf
1639-1989
Familie- og ejendomspapirer, korrespondance, regnskaber med bilag, foreningspapirer, fotos m.v.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 442-446 og 449.
35 pk.
  Lassen, Detlef, gdr., Strukstrup, 1913-1982
Se Lassen-familien, P 313.
 
  Lassen, Henrik, gdr., Strukstrup, 1839-1934
Se Lassen-familien, P 313, L. Glahn, P 93 og N.H. Rasmussen, P 276.
 
  Lassen, Marie, børnehaveleder, Slesvig-Strukstrup, 1911-91
Se Lassen-familien, P 313.
 
  Lassen, Peter, gdr., Strukstrup, 1866-1938
Se Lassen-familien, P 313, L. Glahn, P 93 og N.H. Rasmussen, P 276.
 
736 Lauesgaard, J.P.
Ca. 1900-1930
Manuskript: Friserne.
1 læg.
603 Lauritzen-familien, Ertebjerg/Tandslet - Schleimünde/Kappel
Ca. 1850-1980
breve.
1 pk.
428 Lauritzen, L.B., amtslæge, Haderslev, 1896-1992
1947-49
Korrespondance vedr. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.
1 pk.
204 Laursen, Christian, soldat, truust, Tvilum sogn, Skanderborg amt, 1840-1928
U. år
Erindringer fra 1864. 175 s. Kopi.
1 bd.
240 Lausten, Hanne, Flensborg, gift med generalsekretær Fr. Petersen, 1902-86
1920-44
Medalje fra Den internationale Kommission, optegnelser, personlige papirer.
Se også Fr. Petersen, P 233.
4 læg.
647 Lausten, L.K., faktor, Flensborg Avis, 1874-1958
1896-1934.
Ersatzreserve Paß, Lykønskningsadressde 60 års dagen.
1 læg
347 Lausten, Viggo, redaktør, Flensborg-Tønder, 1904-40
1908-50
Forældrenes beskrivelse af barndommen, sager vedr. Viggo Laustens død, breve, avisudklip.
Se også Frants Thygesen, P 312-20.
1 pk.
763 Lauszus, Finn (1959- ), Holstebro
1967-1981
Vulkanen: Elevbladet for Duborg-Skolens elever.
1 pk.
489 Leckband, Helmut, afdelingsleder, forfatter, Flensborg, 1916-2003 og hustru Betty f. Redlich, 1915-1994.
1892-2003
Forskelligt vedr. familien Redlich, Leckband, manus: »Vejen uden håb« og Krigsfange: Gennem russiske krigsfangelejre.
3 pk.
727 Leckband, Povl, arkitekt, Flensborg, f. 1942.
152-1975
Tegninger og breve.
1 pk.
  Ledgaard, Bothilde, f. Lund, Ringkøbing, tidl. Slesvig
Se Bothilde Lund, P 272.
 
  Ledgaard, Peder, bogholder, Ringkøbing
Se Komiteen for Slesvigske Børns ferierejser, F 261.
 
766 Leerberg, Christian, soldat
1850
Brev  til gdm. Chresten Andersen, Bollehede.
1 læg
434 Lehfeldt, Rolf, landssekretær, Flensborg, 1928-2002
1928-2002
Valgsager og SSW, personalia, fotos, forskelligt.
8 pk.
161 Lehmann, Andreas Chr. Friedrich, skræddermester, Flensborg, 1817-1912
U. år
Optegnelser, fotos, breve, personlige papirer vedr. A.C.F. Lehmann og familie.
2 læg.
432 Lekkat, Ewald, maskinarbejder, Flensborg, f. 1887
1913-53
Personlige papirer.
12 stk.
252 Lekkat, Gerd, bankfunktionær, Flensborg, 1924-1995
1983-85
Erindringer om tiden ca. 1933-45. Kopi.
1 læg
  Leonhardt-familien, Flensborg
Se Baumann-Boock-Leonhardt, P 389.
 
608 Lieb, Aksel, skoleinspektør, Flensborg, f. 1912-1984 og hustru Kirsten, født Skafte Poulsen
1936-45
breve især fra soldatertiden, manuskripter, beretninger
3 pk.
  Liebe, Heimer, købmand, Flensborg
brev til fa. Schröder & Schyler, Bordeaux 1765
Se Johann Runge, P 280.
 
203 Liebers, Hermann, naturlæge og digter, Flensborg, 1935-89
1954-89
Digte, breve m.v.
1 pk.
410 Liebetrau, Andreas E., landmand, Medelby, f. 1928
1928-45
Erindringer.
3 læg
508 Lienau, Heinrich, KZ_fange, forfatter, journalist, f. 1883
ca. 1933-1945
Sager vedr. ophold i KZ-lejr og bogen "Zwölf Jahre Nacht"
1 pk.
195 Lienhard, Ludwig, Dr., Flensborg, 1910-90
1922-80
breve, erindringer fra Berlin, Somalia og Argentina, arbejde for Estlandsvenskerne 1945 m.v. Se også O.E. Andersen, P 221 og M.P. Ejerslev, P 190.
1 pk.
  Lindstrøm, Gunhild, bibliotekar, Ladelund, Tønder, Frederikssund, f. 1940.
Erindringer fra Ladelund 1940-61.
Se Gustav Lindstrøm, P 259.
 
259 Lindstrøm, Gustav, vandrelærer, skoleleder, Ladelund, 1896-1965 og hustru Anna født Andersen, 1914-90
1910-99
Dagbøger, breve, regnskaber, foredrag, manuskripter, vandrelærer- og skolevirke m.v.
21 pk.
142 Lippert, Otto, redaktør, leder af Sydslesvigsk Nyhedstjeneste, Flensborg-århus, 1920-92
1947-48
Sager vedr. Sydslesvigsk Nyhedstjeneste.
Se også Hans Kvist, P 292 og Henri Prien, P 177.
1 pk.
307 Lisberg, Henrik (Heinrich Hansen), bogholder, soldat, Flensborg, 1916-99
1930-46
breve fra soldaterkammerater, personlige papirer, optegnelser, fotos.
1 pk.
  List, Dora, senere gift Wrang, Flensborg, 1895-1991
Se Johan Wrang, P 326.
 
667 Locher-familien, Flensborg
2007
Günter Locher: Locher Krønike/Chronik, 374 s. Rigt illustreret.
1 bd.
147 Lorentzen, Jens Jørgensen, lærer, bankdirektør, Nustrup-Flensborg, 1866-ca. 1963
1939 og u.år
Erindringer. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 477.
3 bd.
303 Lorentzen, Ketty, bibliotekar, Flensborg, senere Struer og Lemvig, 1900-93
1921-69
breve, regnskabsbog, bibliotekshistorisk materiale.
1 pk.
277 Lorenz, Ejnar Ramsing, redaktionssekretær, Flensborg, 1923-90
1944-48
Artikler, feltpostbreve, digte, optegnelser m.v.
1 bd.
507 Lorenzen, Alfred, Flensborg
1915ff.
Beretning om Angelns ældre historie især om fam. Lorenzen i Kværn sogn.
1 bd.
189 Lorenzen, Andreas, folkemindesamler, Ellund og Damholm, 1887-1946
1902-46
Folkeminder i Sydslesvig, optegnelser, breve, artikler m.v. Se også Anker Olsen, P 385, landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 1419 og Dansk Folkemindesamling.
1 pk.
466 Lorenzen, Auguste Asminde, Flensborg-København 1866-1950, og ægtemand, købmand Emil Johannes Heinrich Lorenzen, Flensborg, 1865-95
1828-1950.
Personlige papirer.
1 læg
485 Lorenzen, Christian, skoleinspektør, Flensborg, f. 1929
1998
Erindringer.
1 bd.
170 Lorenzen, Ewald, gartner, Rørkær, Hostrup sogn, 1879-1965
1915
Feltpostbreve til hustruen.
1 læg
163 Lorenzen, Grete, f. Mahnfeldt, lærer, lægekone, København-Gesten, f. 1919
1933-93
Dagbog, skolestile, foredrag, grænselands- kursus, sager vedr. dr. Alexander Thomsen.
2 pk.
671 Lorenzen, Helge, journalist, TV-Syd-chef, Kolding. f. 1933
1933-2008
Fædrenes brøde. Erindringer 1933-2008. (99s.).
1 bd.
461 Lorenzen, Johannes, automobilforhandler, Slesvig, f. 1899
1977
Manus: »Mein Leben mit dem Automobil«.
1 bd.
453 Lorenzen, Karl-Heinz, kommunist, Flensborg, 1917-99
1945ff
Fotos, personlige papirer, breve og tryksager.
1 pk.
123 Lorenzen, Martin, frisisk forfatter, redaktør, Slesvig-Toftlund-Aabenraa, 1897-1963
1921-60
Korrespondance, manuskripter, erindringer, digte m.v.
5 pk.
641 Lorenzen, Meta, vandrelærer, Svavsted/Schwabstedt, f. 1931
1951-2005
Vandrelæreroptegnelser, srapbog, erindringer.
2 bd.
452 Lorenzen, Nicolai, dansk sydslesviger, Jaruplund, 1845-1913
1926
Artikel af A. Lorenz Büchert: »Nicolai Lorenzen. Das Lebensbild eines Schleswigers«.
3 læg
272 Lund, Bothilde, senere gift Ledgaard, børnehaveleder, Slesvig, f. 1903
1928-31
Gæstebog og dagbøger.
1 pk.
561 Lund, Christine, gift med Jens Lund,(1906-87),Skovlundmark, 1908-1952
1928-46
breve.
42 stk.
478 Lund, Friedel, f. Wenzel, Tarup, f. 1919
1933-89
Arbejdshefter fra skolegang i »Selekta«, brief an Adolf Hitler 1933, breve fra U. Barschel, L. Hay, B. Engholm.
6 læg
275 Lund, Johannes, gdr., Medelbymark, 1904-82 og hustru Marie f. Jepsen
1990
Interview m.v.
1 læg
6 Lund, Karl, skoleleder, Maarkær, senere Simmersted, 1913-96
1935-57
Personlige papirer, breve, dagbogsblade, skolesager, fotos, samlinger vedr. krigsdeltagelse 1870-71.
Se også Maarkær skolekrønike 1945-57, I 7.
5 pk.
554 Lundbeck - kaptajnsfamilie, Vonsbæk-Haderslev, Flensborg
Se Lundbeck-Schilling-Hedegaard- familierne, Haderslev-Flensborg, ca. 1850-1980.
1 bd.
646 Lunding, Andreas, Jels, soldat, 1. Verdenskrig
U.år
Manus 57 s. "Minder fra Krigen".
1 bd.
264 Lunding, H.M., dansk forbindelsesofficer i Sydslesvig, 1899-1984
1948-50
Indberetninger og breve til Udenrigsministeriet og den danske militærmission i Berlin.
2 pk.
614 Lützen-familien, Lindholm
1880-1948
Forskelligt, ejendoms- og skolepapirer.
1 pk.
349 Lützen, Peter, kontorfunktionær, Nibøl-Flensborg, f. 1915
1985
Erindringer, 146s.
1 bd.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

578 Mackeprang-slægten, Fehmarn
1917-1929
Forskelligt vedr. slægten Mackeprang og Fehmarn.
1 pk.
747 Madsen, Chris, U.S. Marshal, 1851-1944
1851-1944
En udvandrerskæbne
1 læg.
44 Madsen, Hans, gasværksdirektør, Flensborg, 1863-1945
1922-41
Selvbiografi, gasværkshistoriske optegnelser.
Kopi. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 493.
1 pk.
688 Madsen, Jens, landmand, Sundby ved Holbæk, 1831-1899
1864
Dagbog fra krigsdeltagelsen på Als 28/2.15/5.
1 læg.
311 Madsen, Jens, lærer, Ellund, 1833-1907
1861-1907
Erindringer og optegnelser vedr. oldnordisk litteratur. Delvis kopi.
2 bd.
67 Madsen, Johann, lærer, Møgeltønder, 1794-1856 og hustru Christiane Sophie Kølby enke Andresen
1815-54
Testamenter og fæstebrev m.v.
Stambog 1813-15: se arkiv D7604.
1 læg
  Madsen, Thomas J., lærer, Duborg-Skolen, f. 1903
Se Rudolf Hansen Thorling, P 328.
 
609 Marcussen, Christian, gårdejer, braderup, 1915-1988
1939-50
Personlige papirer vedr. krigstiden.
1 pk.
317 Marcussen-familien, landmænd, brarup/braderup
1869-1919
Gård- og privatregnskab.
1 bd.
172 Marcussen, Janne, gdr., Vraagaard, Klægsbøl/ Klixbüll, senere Dravedskov, 1877-1956
1895-1920
Personlige papirer, feltpostbreve og sager vedr. kontrolkommissionen i Læk 1920.
1 pk.
650 Martensen, Hans, murer, Slesvig, 1895-1986
1911-1958
Feltpostbreve m.v.
1 pk.
483 Massmann, Emmy, Ekernførde, jøde, KZ-fange, 1906-1991
1945-46
Beretning om arrestation i Egernførde og ophold i KZ-lejre.
1 læg
293 Mathiesen, Hans, revisor, kontorleder ved Sydslesvig- Hjælpens fordelingsudvalg, Sønderborg-Flensborg-Gram, 1911-90
1934-89
Dagbog, sager vedr. Sydslesvig-Hjælpen, Grænseforeningen m.v.
1 bd. 2 pk.
785 Matthiesen, Chrsitine gift Lund f.1905 i Flensborg, Kliplev
1905-1930. Erindringer.
1 læg
355 Matthiesen, Erik, kontorchef, kirkekontoret, Flensborg, 1911-92
1876-1951
Personlige papirer, krigsbreve, anetavle.
2 pk.
151 Matthiesen-farverfamilie, Flensborg
1849-1973
brev vedr. søslaget i Ekernførde bugt 1848 samt erindringer om farverhjemmet i Flensborg. Kopier.
1 læg
152 Matthiesen-Paulsen-Asmussen-familien, Musbæk, Harreslev/ Harrislee, 1868-1961
1868-96
Ejendomspapirer og personlige papirer.
3 læg
91 Matthiesen, Peter, konfirmand, bondedreng, Engelsby, f. 1887
1901
Dagbog. 366 sider.
1 bd.
  Matthiesen, Peter August, manufakturhandler, Flensborg, 1876-1916
Se Matthiesen-familien P 355.
 
266 Matzen, Dorothea, gift Friis, diakonisse, Kropp, senere Store Emmerske, Tønder, d. ca. 1966
1946-66
Korrespondance.
1 pk.
476 Matzen, Hans, Torsballig
1943-52
breve.
1 læg
265 Matzen, Nicolai, landmand, købmand, funktionær, Østerhavetoft, Flensborg, Jardelund, 1894-1971
1880-1971
Regnskabsbøger, personlige papirer, ejendomspapirer.
2 pk.
  Mechlenburg, apotekerfamilie, Flensborg
Ca. 1840-64: se v. Bentzen, P 180.
 
535 Meyer, Ernst, skoleleder, Medelby-Flensborg, 1926-2008
1941-2000
Erindringsmanuskripter og optegnelser fra 2. Verdenskrig, skole- og organisationsvirke.
3 pk.
22 Meyer, Jacob, lagerforvalter, dansk kommunalpolitiker, Flensborg, 1922-1997
U. år
Erindringer fra krigstjeneste og fangenskab.
Dansk kommunalpolitik i Flensborg. Uordnet.
ca. 40 pk.
300 Meyer, Johan, smed, Frøslev, 1886-1974
1947 og 1966
Levnedsberetninger til ordenskapitlet. Kopier.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 510.
1 læg
455 Meyer, Karl Otto, chefredaktør, landdagsmand, 1928-2016 og hustru Marie f. Hoop (1926-2011), Skovlund
1891-2014
Private papirer, sager vedr. kredsdagsarbejdet i Kreis Flensburg Land, chefredaktørens korrespondance. Marie Meyers erindringer.
128 pk.
210 de Meza, Christian Julius, general, Flensborg, 1792-1865
1862
brev med afskrift af Voltaire-tragedie.
1 læg
299 Michaelsen, Karen, bibliotekar, gift Wilson, Flensborg og Horsens, 1911-97
1932-79
Dagbog og breve m.v.
1 pk.
298 Michaelsen, Peter, grosserer, Flensborg og Lunderskov, 1884-1953
1891-1979
Ridderbiografier, optegnelser, breve, personlige papirer, taler, Grænseforeningssager.
4 pk.
467 Michelsen, Chr. Andreas, Flensborg, 1859-1940
1863-70
Optegnelser fra Flensborg. Kopi.
1 læg
169 Mikkelsen-familien, bramstedlund og Medelby, landmænd
1820-1948
Personlige papirer og breve m.v.
1 pk.
271 Mogensen, Carsten R., forskningsstipendiat, Flensborg, f. 1947
1933-76
Kildemateriale til bogen »Dansk i hagekorsets skygge« (1981).
9 pk.
680 Mogensen, Jørgen Peter C., tømrersvend, Aversi pr. Haslev, f. 1883
1908-09
Rejsetilladelse til naverrejse i Tyskland og postkort.
1 pk.
516 Mogensen, Preben Kortnum, dansk præst, Tønning 1987-2000, f. 1960
1989-2000
Samlinger vedr. menigheden og mindretallet iTønning-Ejdersted.
3 pk.
85 Molzen, Johannes, sømand og skomager, Goltoft, brodersby sogn, ca. 1885-1976
1905
Skibsdagbog. Afskrift.
1 læg
305 Mommsen, Frederik, bibliotekar, Flensborg, 1901-65
U. år
Erindringer og foredrag.
1 pk.
341 Monrad, Christian Ferdinand, kollaborator, Flensborg, 1815-89
1864-77
Optegnelser og dagbøger i afskrift m.v.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 520.
1 pk.
621 Morsing, Knud, skoleinspektør, Rendsborg-Flensborg, 1925-
1961-75
Ejderskole-Sagen-Rendsborg, almene sager.
5 bd. 3 pk.
103 Mortensen, Martin, skoleinspektør, Kappel-Flensborg, 1892-1977
1945-51
Dagbogsoptegnelser fra Kappel. Taler.
1 læg
464 de la Motte, Asmus Carl Christian, håndværkssvend, Sønderborg
1869-70
Beretning fra svendevandring. Kopi.
1 læg
126 Munck, Frederik Vilhelm, præst og lærer, Flensborg, senere Herlufsholm, 1833-1913
1861-65 og u. år
breve, erindringer, fotos m.v.
Se også G.F.A. Graae, P 30 og J. Kronika, P 29 pk. 47-1.
2 læg
138 Mungaard, Jens E., digter, Sild, 1885-1940
U. år
Manuskripter og levnedsbeskrivelse.
2 pk.
139 Mungard, Nann, friser, kaptajn, landmand, forfatter, Sild-Toghale-Møgeltønder, 1849-1935
1884-20 og u. år
Personalia, briefe, Texte, Manus »Der Friese Jan« samt korrespondance med Cornelius Petersen, Vesteranflod.
3 pk.
344 Mühlmann, Werner, maskinmester, Husby-Gråsten, f. 1928
Erindringer
1 læg
  Müller, Ernst, lærer, Sterup, d. 1957
Se Uldum og Omegns fadderskabsforening, F 227.
 
238 Müllner, Rudolph, brygmester, Slesvig og København, f. 1806
1847-85
Personlige papirer.
1 læg
19 Mylord-Møller, godsejer-, præste- og professorfamilie, Möhlhorst og Ornum, Kosel sogn; årtoft, Kliplev sogn; Gårde, Tistrup sogn m.v.
1799-1933
Familiearkiv: breve, dagbog, optegnelser, godsarkivalier. Her også papirer vedr. den indgiftede grevelige familie Knuth.
21 pk.
606 Münchow, Axel, smedesvend, maskinmester, Flensborg-Vojens, f. 1924
1942-2000
Feltpost, billeder fra soldatertiden m.m.
1 pk.
607 Münchow, Hermann, Flensborg 1920-1945
1920-1971
breve og personalia.
1 pk.
174 Münchow, Samuel, smedemester, dansk landdagsmand, 1893-1976
1893-1972
Sager vedr. dansk mindretalsarbejde, personlige papirer.
19 pk.
360 Møller, Annemarie, landbokone, Bøgelhus, Weesby, 1913-94
1966-93
Dagbøger.
5 pk.
73 Møller, Christian T., officer
brev sendt 1851 fra Rundhof/Kappel. Afskrift.
1 læg
588 Møller, Flemming, dansk præst, Tønning, 1918-2000
1946-96
Forskelligt.
2 pk
  Møller, Hermann, sprogforsker, professor, København, 1850-1923 og hustru Sophie Elisabeth Juliane Mylord, 1851-1933
Se Mylord-Møller, P 19.
 
288 Møller, J.C., grosserer, overborgmester, Flensborg, 1876-1955
1939-51
Feltpostbreve fra forretningsfører Hans Paulsen, Flensborg. Sager vedr. fødselsdage.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 1375.
1 pk 2 læg
28 Møller, Karl, journalist, Slesvig og Haderslev
1930-31 og 1953
»Orienteringskorrespondance i tysk Grænsepolitik«.
1 pk.
356 Møller, Lars Willadsen, urmager, Flensborg
1871-1880'erne
Bog over reparerede ure.
2 hft.
446 Møller-Holst, Niels Sophus, sekondløjtnant, død i Slesvig, 1840-64
1864
breve fra deltagelsen i 2. Slesvigske krig.
1 læg
545 Møller (Moller), V. Aage,, grosserer, København, 1863-1950 og dtr. Bertha Ermegaard f. 1901
1917-23.
Hjælpeskibe til Flensborg, feriebørnsarbejde, støtte til sønderjyder.
1 pk.
681 Møllgaard, Michael, stud. teol., Skanderborg
2008
Video-interviews med danske præster i Sydslesvig
1 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

370 Neergaard-Møller, Valdemar, generalkonsul, Flensborg, 1881-1932
1922-32
Gæstebog fra Generalkonsulatet i Flensborg.
1 bd.
291 Neupert, Karl, by- og landskabsarkitekt, d. 1989
U. år
Manus: Neuperts biografi og bibliografi, med gennemgang af arbejder i Slesvig og Holsten.
1 pk.
758

Nielsen, Annemarie Hölck, Hillerød
1912. Prisfortegnelse for vinhandler Gnomenkeller

1 hft.
635 Nielsen, brorstrup, Anders, folketingsmand, landmand, Fyrkilde, brorstrup-Ravnkilde, 1817-1893
1848-50/58
breve fra og til Anders Nielsen brorstrup som indkaldt menig soldat i treårskrigen
1 bd.
82 Nielsen, Christian, lærer, gårdmand, bankdirektør, Estrup-Kollerup-Vejbæk-Flensborg, 1827-96
1886
Søren Kierkegaard-oversættelse samt brev.
1 bd.
  Nielsen, Christian, soldat, 1913-41
breve 1937-41, se Henrik Lisberg, P 307.
 
246 Nielsen, Christina, skoleelev, Store Kværn/Gross Quern
1883
Skole-skrive-hæfte.
1 læg
297 Nielsen, Hans, maskinarbejder, fagforenings-funktionær, SSW-lokalpolitiker, Flensborg-Harreslev/Harrislee, 1904-82
1922-82
Erindringer, personlige papirer, Harreslev-lokalhistorie.
2 pk.
  Nielsen, H.Chr., Kobbermølle
Kobbermøllehistorier, se Johann Petersen,P 386.
 
323 Nielsen, Jørgen, typograf, sekretær for Den Slesvigske Forening, Flensborg, 1867-1951
1938-40
Erindringer, viser og materiale vedr. foreningen »Ydun«.
2 bd.
  Nielsen, Mathias, lærer og bankdirektør, Tumbøl-Flensborg, 1829-1926
Se J.J. Lorentzen, P 147.
 
116 Nielsen, Nic. C., præst, Sommersted, Tandslet, Flensborg, 1848-1932
1875-1932.
Dagbøger, personlige papirer, prædikener, breve, feltpostkort, manuskripter m.v.
Se også J. Kronika, P 29 og landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 558.
12 pk.
256 Nielsen, Oscar, lærer, Duborg-Skolen 1933-42, senere Aars, tropfører for Hejmdal trop (orkester), 1906-88
1939-47
Optegnelser 9.-16. april 1940, feltpost og tryksager om Sydslesvig.
1 pk.
  Nielsen, Otto, bog- og papirhandler, Flensborg, 1899-1978
Forretningsbøger 1922-62. Se arkiv E 3.
 
761 Nielsen, Poul J., erindringer. Den danske Brigade 1949. 4s. 1 læg
431 Niendorf, Otto, postembedsmand, købmand, Flensborg, 1860-1936 og hustru Bertha f. Madsen, 1866-1947
U. år.
Anetavle for datteren Ella og slægtshistoriske papirer
1 pk.
193 Nissen, Anders Carl, lærer, Flemløse, 1790-1877
1833-76
Dagbog.
1 bd.
782 Nissen, Anna Maria, Tandrup
1889-1892
Konfirmatinshefter og poesialbum
1 læg
193 Nissen, Carl Bendix, lysestøber og redaktør, Haderslev, 1836-1921
1877-1915
Dagbog.
1 bd.
  Nissen, Gerda, f. Thielst, Flensborg, f. ca. 1913
Se Thielst-familien, P 378.
 
  Nissen, Hans, købmand, Flensborg-København, 1832-1902
Se Marcus Bucka, P 71.
 
  Nissen, Hans, Dr., Studienrat, Flensborg, f. 1898
Se Nicolai Krarup, P 492.
 
43 Nissen, Hans Heinrich Christian, lærer, Ryde, treja, Kastbjerg, 1821-79
1852 og 1864
breve i afskrift.
1 læg
585 Nissen, Johannes, tjener, Flensborg-Mårkær, 1920-95 og hustru Ingeborg f. hansen f. 1927
1933-72
Erindringer fra KZ og flugt 1933-34, person- lige papirer, sager vedr. Esperanto-bevægelsen.
1 pk.
333 Nissen, Kurt Theodor, snedker, KZ-fange, Satrup-Kirchenholz, senere Flensborg, 1896-1988
1933-72
Erindringer fra KZ og flugt 1933-34, person- lige papirer, sager vedr. Esperanto-bevægelsen.
1 pk.
9760 Nissen, Nicolai, Gremmerup, Husby sogn, d. 1825
Ligtale, se arkiv D 9760.
1 hft.
  Nissen, Peter, bankdirektør, Union Bank, Flensborg, d. 1950
Se Krigergravtilsynet Flensborg og Omegn 1949-50, I 15.
 
504 Nissen, Theodor, amtssekretær i Husum, 1925-2007
1999
Erindringer om dansk amatørteater 1947/48 i Slesvig og amtssekretærtiden i Husum 1957-59.
1 læg.
404 Noack, Bent, prof., dr. theol., Flensborg-Løgumkloster, 1915-2004
1996
Minder fra den danske Menighed i Flensborg.
1 læg
506 Noack, Johan Peter, købmand, Flensborg-Ribe, 1831-1911
1999
Visebog 1848, Regnskabs- og optegnelsesbog 1868/1888.
2 stk.
427 Nolde, Emil, maler, Seebüll (1867-1956) og hustru Ada f. Vilstrup, d. 1946
1910-16
Postkort.
3 stk.
125 Noll, Christian Oskar Johannes, sergent, berider, 1844-o. 1900
1896-1900
Barndomserindringer fra Sydslesvig. Kopi.
1 læg
617 Nommensen, Helene Marie, Sønder Løgum, 1909-55
1909-55
Ejendomspapirer m.v.
1 pk.
159 Nordentoft, Benedikt, vandrelærer, lektor, Flensborg-Randers, 1903-65
1935-38
Optegnelser fra vandrelærerarbejde.
2 læg
127 Nordentoft, Jens Munck, overlæge, Aalborg, 1903-93
1914-85
Dagbøger fra Studenterforbundets Sønderjydske Kreds' rejser i Slesvig, breve og forskelligt.
22 pk.
704 Nørgaard, Kristen, højskoleforstander, Vestbirk, senere Årsbjerg, Rinkenæs, d. 1962
1913-95
Egne artikler især om grænselandet, forskelligt.
2 pk.
412 Nørgaard, Martin, dansk præst, Flensborg Nord, 1913-96 og hustru Ingrid Nørgaard,f. Jensen, f. 1913
1913-95
Personlige papirer, scrapbog, lommebøger, notesbøger, kirkesager, artikler og foredrag, udstillingskataloger.
10 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

730 Oest, Nicolaus, sognepræst, Nykirke/Neukirchen
1786-95
Nicolaus Oest's poetische feine Blumenflor.
1 bd.
458 Ohem, Hans, gårdejer, Hohngården, Hohn
1947
Politisk-national redegørelse.
1 læg.
26 Oldsen, Johannes, nordfrisisk-dansk politiker, redaktør, kredsdags- og landdagsmedlem, Lindholm, 1894-1958
1914-58
Korrespondance, pressesager, kommunalpolitik, den frisiske forening, taler, artikler, personlige papirer, feltpostbreve m.v.
10 pk.
403 Olesen, O.M., direktør, cand. jur., Grænseforeningen, København, 1919-96
1940-49
Dagbøger.
4 bd.
385 Olsen, Anker, lektor, Herlev, f. 1914
1936-98
breve og folkeminde-optegnelser.
1 pk.
406 Olsen, Harald, dyrlæge, Valby-brøndby
1948-83
Sager vedr. sommerhus for sydslesvigere ved Vallensbæk strand.
Se også Fadderskabsrådet, F 219 og Sønderjysk Forening for Rødovre og Hvidovre, F 12.
2 bd.
573 Olsen, Peter Petersen, Flensborg, 1847-1931
1847-1948
Personlige papirer vedr. Olsen-Koch familierne.
3 læg.
437 Olson, Hermann, forretningsfører, SSW-landdagsmand, Flensborg, 1893-1958
U. år
Personalhistoriske optegnelser vedr. fam. Olson.
1 pk.
319 Ottosen, Inger Margrethe, lærer ved Duborg-Skolen, Flensborg, 1897-2000
U. år
Interview.
1 læg.
179 Outzen, Nicolaus, præst, historiker, forfatter, sprogforsker, breklum, 1752-1826
1778-1827
Stambog, digte og breve, nekrolog. Kopier.
1 læg

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

198 Parmann, Hans, dansk præst, Slesvig, f. 1928
1929-82
Dansk kommunalpolitik, pensionistboliger i Slesvig, personlige papirer, »Front og bro«-manuskripter.
5 pk.
542 Parschau, Klaus, rejse- og amtssekretær, Rendsborg-Egernförde amt, 1943-2000
U. år
Samlinger især vedr. afskedigelse 1983.
1 læg.
731 Partsch-familien, Flensborg
U. år
Bøger med exlibris for Johan Christian Partsch (1807-1883)
1 bd.
  Paulsen, købmandsfamilie, Flensborg
breve 1700-1800, se Johann Runge, P 280.
 
  Paulsen, Chr., professor, Flensborg, 1798-1854
Se Johann Runge, P 280.
 
229 Paulsen, Ebe, forpagter, Hamburger Hallig,1796-1848
U. år
Optegnelser vedr. oversvømmelser og stormflod 1821-25. Afskrifter.
1 læg
314 Paulsen, Erik, landbrugskonsulent, landmand,Musbæk, Harreslev/Harrislee, 1902-79
U. år
Samlinger vedr. Erik Paulsen.
1 pk.
690 Paulsen-familien, Berristoft, Sterup sogn
1798-1938
Familie- og ejendomspapirer.
1 læg.
320 Paulsen, Frederik, boghandler, Flensborg og Haderslev, 1849-1942
1873-87
Manus m.v. vedr. den danske boghandel i Flensborg.
1 læg
287 Paulsen, Hans, grosserer, Flensborg, f. 1914
1930-76
breve 1933-47, breve, optegnelser og fotos fra krigsårene, byrådsarbejde.
Se også O.E. Andersen, P 221 og J.C. Møller, P 288.
3 pk.
285 Paulsen, Hans, grosserer, Flensborg, d. 1985
1954-67
Regnskaber m.v. Se også J.C. Paulsen.
3 pk.
36 Paulsen, Hans Peder, List, Sild
1858-1866
Dagbog og optegnelser vedr. strandinger. Uddrag i afskrift.
3 læg
285 Paulsen, J.C., grosserer, Flensborg, 1864-1962 og hustru Helene, 1874-1955
1876-1988
Dagbøger, breve, familiepapirer, erhvervsarkiv fa. J. Jessen & Co. Nachfolger.
12 pk.
691 Paulsen, Julius, soldat, bogholder, Berlin
1914-1915
Afskrift af feltpost.
1 læg
152 Paulsen, Lorenz Peter, landarbejder, Musbæk, Harreslev/Harrislee, d. 1929 og hustru Metta Christine født Matthiesen, 1864-1955
1868-1931
Ejendomspapirer og personlige papirer.
1 læg
430 Paulsen, Paul Hans, sømand, senere bogtrykker, Flensborg, f. 1892
1913-14
Opgavebog fra navigationsskole.
1 bd.
433 Paysen, Andreas, SSF- og SSW-sekretær, Stadtrat, Slesvig, f. 1904
1947-54
»Paysen-sagen« m.v.
1 pk.
  Pedersen, Astrid M. Schjødt, lærer, Tønning, f. 1916
Se Schjødt Pedersen, Astrid M., P 441.
 
363 Pedersen, Edvard Wulff, præst, Kornerup-Svogerslev, f. 1924
1947
Dagbog fra en cykelrejse i Sydslesvig.
3 hft.
751 Pedersen, Karen Margrethe, dr. phil., sprogforsker, Århus, f. 1949
1986-2014
Frynske Akademy/EMU projekt, arkivalier 5pk., cassettebånd 160 stk., VHS videobånd 23 stk.
Arkivet er tilgængeligt efter arkivloven eller efter aftale med Pedersen, Karen Margrethe.
Se også intern bemærkning i ARKIBAS A1751.
5 pk.
185 Perschke, Hans, amtsformand, Hatsted Mark, f. 1907
U. år
Erindringer fra 2. verdenskrig.
1 pk.
366 Peters, Karl, cigarhandler, Flensborg, 1872-1954 og hustru Katharina f. Hansen, 1880-1962
1880-1962
Personlige papirer og breve.
1 læg
108 Peters, Niclaes, Hermanns Sohn, maler, håndværker, digter, Frederiksstad, Flensborg, 1767-1825
1820
Memoirer. Kopi.
1 læg
388 Peters, Theodor, rektor, Tønning, 1900-1988
U. år
Selvbiografi »Die Arche«.
3 bd.
472 Petersen, Adolf, postmester, Sdr. brarup
1941-45
breve til soldater i felten, udsendt af NSDAP Ortsgruppe Sdr. brarup. Afskrift.
1 læg
232 Petersen, Andreas Willy, lærer, Flensborg, 1913-42 og hustru Signe, f. Henriksen, overlærer, 1917-2003
1936-49
breve og sager vedr. foreningsliv.
4 pk.
654 Petersen, Anton Johannes, maler, cirkusartist, forfatter, Mårkær, 1905-1992
1905-92
Erindringer, foto, biografiske oplysninger.
1 pk.
780 Petersen Smith, Boe (1880- ), smed, f. Archsum, Sild
1896-1907. Personlge dokumenter
1 læg
 
  Petersen, Calle, teglværksejer og landmand, Harreslev ca. 1790-1815.
Kronik. Afskrift. Se Johannes Christiansen, P 281.
 
321 Petersen, Carsten, gdr., Haurup Hoffnung, 1737-1824
1760-ca. 1870
Regnskabsbøger. Familie- og ejendomspapirer. Kopier.
1 pk.
51 Petersen, Christian, lærer, Kassø, Rødenæs, Simmersted, 1858-1910
1876-78
Poesi-stambog fra seminariet i Tønder.
1 bd.
744 Petersen, Clara, lærer, Rendsborg, Jarplund f. 1926
1926-1985
Erindringer: Pigen der gik sine egne veje, 112s., gækkebreve m.m.
1 læg.
525 Petersen, Claus Hans, Ministerialrat, overlærer, Slesvig, f. 1893
1947-49.
Entnazifizierungssache.
1 læg.
  Petersen, Cornelius, slesvigsk bondefører, Vester Anflod, 1882-1935
breve 1918-24. Se Nann Mungard, P 139 og N.H. Rasmussen, P 276.
 
331 Petersen, Daniel, godsejer, Vesterholt, 1873-1962
1915-58
breve, dagbøger, taler m.v.
2 pk.
714 Petersen, Fedder, degn og lærer i Vesterland, Sild 1820-55, f. 1796
1818
Katechetik, Anthropologie von J. Decker.
2 bd.
233 Petersen, Frederik, vandrelærer, generalsekretær, Flensborg, 1900-45 og hustru Hanne født Lausten, 1902-86
1915-75
Personlige papirer, breve, dagbog m.v.
Se også Leo Dane, P 243, Hanne Lausten,P 240, Franz Wingender, P 219.
4 pk.
2 Petersen, Gunnar Ryge, skoleleder, Agtrup, 1914-2009
1959-81.
Forskelligt vedr. Agtrup danske skole og de danske foreninger.
1 pk.
  Petersen, Hanne, gift med Frederik Petersen, Flensborg, 1902-86
Se Hanne Lausten, P 240.
 
25 Petersen, Hans Friedrich, dansk førstepræst, Flensborg, senere Satrup, 1898-1966
U. år
Samlinger til Sønderjyllands kirkehistorie, mærkedage, personlige papirer, optegnelser m.v.
ca. 50 pk.
762

Petersen, Hans Jensen, kromand, høker, Klangsbøl f. 1813.
1864.
Brev, fotos, slægtstavle.

1 læg.
500 Petersen, Hermann, skrædder, Husum, 1915-88
1935-67
Lærebreve og vidnesbyrd, personlige papirer, lønningsbog, soldateridentitetsskilt.
1 pk.
304 Petersen, Herta, gift med købmand Oskar Petersen, Flensborg (1894-1988), 1904-1996
1988
Erindringer.
1 læg
546 Petersen, Holger, læge, Ebeltoft, f. Flensborg 1915
U.år.
Erindringer 40 s.
1 læg
386 Petersen, Johann, bogholder, Kobbermølle, f. 1881
U. år
Erindringer og manuskripter vedr. Kobbermølle.
1 pk.
  Petersen, Johanne, f. Kristensen, distriktssygeplejerske, Jaruplund, gift med pastor H.F. Petersen, Satrup, 1913-2002
Se Johanne Kristensen, P 187.
 
611 Petersen, Johannes A. , Gammellund
U. år
Erindringer.
1 læg.
783 Petersen, Jürgen Richard (1785-1835), købmand, Sønderborg
1804-1858. Poesiblade 3 æsker, fra fam. Johann Richard Petersen (1829-1904?), Sønderborg-London.
1 bd.
392 Petersen, Jørgen, handelsmand, Flensborg, 1915-1987
U. år
Erindringer 1-2.
2 pk.
712 Petersen, Jørgen, snedker og tømrermester, Avnbøl, Ullerup sogn
1864-1920
Erindringer/optegnelser om afstemningen i 2. zone, 1920.
1 læg.
140 Petersen, Jørgen Hansen, værftsarbejder, skibsbygger, Flensborg, 1874-ca. 1963
1889-1960
Dagbøger, poesibog, optegnelser.
3 pk.
141 Petersen, Lorenz, lærer, Arlevad-Flensborg-Østermarie-Allinge, 1839-1904
1839-1904
Selvbiografiske optegnelser, breve 1856-61 i uddrag.
1 læg
228 Petersen, Louise, Pellworm, gift Cornilsen, f. 1838
1852-75
Optegnelsesbog.
1 læg
619 Petersen, Nis, amtssekretær, Flensborg, 1905-2001
1956-84
Forskelligt.
1 pk.
87 Petersen, Nis, journalist, redaktør, Flensborg og Haderslev, 1859-1938
1914-61
Erindringer 1889-1923 samt datters erindringer om Flensborg i 1890'erne.
1 læg
618 Petersen, Nis Peter, arbejder, økonom ved det danske forsamlingshus i Harreslev, 1886-1972 og hustru Ellen f. Erichsen
1906-71
Personlige papirer.
1 læg.
  Petersen, Oskar, skoleinspektør, Slesvig, f. 1898
Se Hiort Lorenzen-Skolen, I 9.
 
664 Petersen, Peter, landmand, Sønder Smedeby/Siversted, f. 1927
2005
Erindringer.
1 bd.
701 Petersen, Peter Anton, skibsbygger, Flensborg, 1896-1975
1896-1975
Attester, personlige papirer.
1 pk.
616 Petersen, Therese, vandrelærer, Flensborg, f. 1931
1950-1989
Forskelligt vedr. vandrelærerarbejdet.
2 pk.
451 Petersen, Thomas, Nazi-forfulgt, KZ-lejr-fange,f. 1896
1935
Kopier af akter vedr. ophold i KZ-lejr.
1 læg
494 Petersen, Thomas, gdr., Sdr. Smedeby, 1892-1982
1910-72
breve vedr. krigsdeltagelse og ophold i Feltham-lejren 1914-18.
1 pk.
137 Petersen, Thorgins, matros, proviantregnskabsfører, Husum-Bornholm, 1766-ca. 1832
(1766-1832)
Levnedsløb. Afskrift.
1 læg
372 Pfeiffer, Hilde, fru, Flensborg, f. 1921
1994
Minder fra de første maj-dage 1945 i Flensborg.
1 læg
148 Pfretzschner, Oscar, sandpapirfabrikant, bogbinder, Slesvig
1855
Borgerbrev.
1 læg
440 Philippsen, Paul, arkivar, lokalhistoriker, Flensborg, 1912-2002
U. år
Samlinger og manuskripter vedr. Flensborgs historie.
4 pk.
  Philipsen, Peter, landmand og lægprædikant, Nybøl i Sundeved, d. 1932 og hustru Ane Kirstine f. Jensen, 1843-1910
Ane Kirstine Jensens skudsmålsbog og selvbiografi: se Gertrud Hasselmann, P 409.
 
325 Plæhn, Margrethe, Oldenswort
1916-18
Feltpostkort fra broder Peter Plæhn, 1893-1983.
1 bd.
547 Poggensee, H.,, dansk byrådsmedlem, Flensborg, 1920'erne
1924
breve vedr. barnet Emmy på feriebørnsophold i Danmark
6 stk.
197 Pors, Jørgen, lærer og skoleleder, Flensborg, Kappel,Vojens, f. 1911 og hustru Inger f. Juhl, 1919-93
1961-98
Dagbøger, »landsbyskolerapport«, forskelligt.
3 pk.
724 Posselt, Kjeld, gårdejer, Møgeltønder, Nimdrup, f. 1916
1961-98
Erindringer.
1 pk.
481 Poulsen, Christian Marinus, generalbefuldmægtiget for jernbane- og gaskompagierne, Flensborg, 1818-85
1853-59
breve fra Danish Gas Company London.
7 stk.
36 Poulsen, Hans Peter, List-Sild
1824-66
Uddrag af dagbog og optegnelser.
3 læg.
524 Poulsen, Lorens, grosserer, Flensborg,1844-1919
1844-19/1960
Personalia.
1 pk.
484 Prahl, Heinrich, bank- og sparekassebestyrer, Gråsten og Læk, d. 1941 og hustru Anna f. Speckhahn, d. 1968
1915-18
Feltpostbreve mellem ægtefællerne.
3 pk.
  Priem, Eva, exlibris-tegner, Flensborg-Lyngby- København
Se Eva Nyhave Kristiansen, P 79.
 
177 Prien, Henri, journalist, redaktør, Flensborg, 1904-83
1933-80
Dagbøger, breve, sager fra eksil i Sverige, manuskripter, pressesager, Sydslesvigsk Pressetjeneste m.v.
Se også Georg Beckmann, P 332, Hans Kvist, P 292, Otto Lippert, P 142.
22 pk.
705 Pupahl, Elly, funktionær, Berlin-Flensborg, 1919-
1942-47
Postausweiskarte og Postsparbuch m.v.
1 læg.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

468 Rasch, Marie, gæstgiver, Flensborg, 1823-1905
1905
Nekrologer.
1 læg
296 Rasmussen, Anna, friskolelærerinde, vandrelærer
1927-28
Dagbog vedr. vandrelærerarbejdet i Mellemslesvig.
1 læg
687 Rasmussen, Karl Boje, forstander, Skolehjemmet Landerupgård, d. 1966
1918-66
Afstemningen 1920 og forskelligt.
1 pk.
711 Rasmussen, Knud A.,, lektor, Duborg-Skolen, Flensborg, 1928-2004
1964-2000
Foredrag, artikler, debatindlæg m.v.
1 pk.
276 Rasmussen, N.H., gymnastikdirektør, København, 1854-1924
1912-24
breve og Sydslesvig-rejsedagbog.
1 pk.
167 Rasmussen, Povl Tyrsted, Kertinge, Kerteminde,f. 1906
1925
Sydslesvig-rejsedagbog. Afskrift.
1 læg
474 Rasmussen, William S., afdelingschef, cand. phil., København, 1899-1980
1919-27
Udklip vedr. sønderjysk arbejde i København.
3 læg
  Ravn, Christian, advokat, Flensborg, 1877-1964
Se St. Knuds-Gildet, Flensborg, F 58.
 
685 Reckweg-slægten
1911-2003
Anetavle, efterslægtstavle, feriebørn m.m.
1 læg.
5 Refslund, Solvejg, vandrelærer, Munkbrarup-Oksbøl, 1909-2008.
1953-89. Forskelligt vedr. vandrelærerarbejdet.
2 pk.
658 Reich, Hans, regeringsråd, dr. jur. et oec., Leibnitz/Steiermark, Østrig/Flensborg, 1915-48.
1930-47. Soldaterpapirer og samlemærker og hæfter fra ns-tiden.
1 pk.
531 Reimer, Johann Jürgen, soldat, organist, Viborg, 1846-82.
1846-1983. Krigsdagbog og personlige papirer.
1 pk.
  Rein, Michael, værkstedsformand, Dansk Kørselstjeneste, Flensborg, d. 1952
1952-54. Sager vedr. Reins død og begravelse. Se Paul Dencher Knudsen, P 263.
 
  Reinholdt, Chr., lærer, Tumby danske skole, f. 1906
Se Tumby danske skole, I 40.
 
515 Remmer, Asmus, fotograf, Angel, Flensborg, Westerland, f. 1909.
Fotoalbums "Belichtete Vergangenheit". Arkivet er tilbageleveret 27.7. 2000
2 bd.
572 Rerup, Lorenz, , generalkonsul, professor, Flensborg, 1928-1996.
2002. brevberetning af Anja Rerup 4 s. m.m.
2 læg
157 Reventlow, Friedrich (Fritz), greve, Emkendorf, 1755-1828
1810-38
Korrespondance om godsforvaltning og arvedeling.
1 pk.
  Reventlow-Criminil, Heinrich, greve, minister, Emkendorf, 1798-1869
Se ovenfor.
 
  Reventlow-Criminil, Joseph, greve, kancellipræsident, Emkendorf, 1797-1850
Se ovenfor.
 
718 Reyhé, Carsten, bibliotekar, Slesvig
1990-2011
Korrespondance. (Tilgængelig kun efter ansøgning)
1 CD-rom
471 Rieber, Andreas, ejendomsmægler, opfinder, Flensborg
1901-05
Patenter med tegninger.
1 læg
237 Rieber, Peter Gottfriedsen, seglmagersvend, kaptajn, Flensborg, 1800-43 og hustru Agatha Catharina Ingeborg Iwersen
1819-92
Personlige papirer, skibspapirer.
1 pk.
700 Riese-familien,, Flensborg
1874-1983
Slægstavle og personlige papirer.
1 læg.
97 Riis, Detlef Christian Johan Ahrend, lærer, Stadum og Flensborg, 1819-1908
1837-99
Personlige papirer, udtalelser, breve.
2 læg
491 v. Rosen, Carl, overpræsident, Flensborg, 1819-91
1864 1/1-25/4
Dagbog fra Flensborg. Kopi. Pjecer og bøger fra Carl Rosens håndbibliotek
1 læg + 2 pk.
  Rossen, Paul, gdr., ørderup, Toftlund, d. 1994
Se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
64 Rotermund, Robert, tysk præst og provst, Flensborg, 1881-1945 og hustru Elfriede, digterinde
1918-85
breve fra kendte personer.
1 pk.
357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, Grænseforeningen, 1916-2004
1920-96
breve, rapportbøger, foredrag, fadderskabs- og venskabsarbejde, ture i Sydslesvig.
33 pk.
610 Runge, Hans Joachim, soldat, Flensborg, 1921-1942 og Runge, Horst Wilhelm, soldat, Flensborg, 1928-1945
1939-45
Feltpostbreve og militærpapirer.
1 pk.
327 Runge, Heinrich Friedrich, bødker, Flensborg og Vedsted, 1827-1908
1845-64
brevveksling med familie i Flensborg.
Kopier.
1 pk.
280 Runge, Johann, bibliotekslektor, dr. phil., Flensborg, f. 1926
1975-84 og u. år
Sager vedr. tidsskriftet Slesvigland, kilder til bogen om Christian Paulsen, korrespondance med Jacob Kronika, breve fra Flensborg-patriciere ca. 1750-1800.
3 pk.
  Rübner, Chr. Leonhard, apoteker, Flensborg og Aalborg
1788-89
breve, se v. Bentzen, P 180.
1 læg
668 Rühmann, Hans, regnskabschef, søfartshistoriker, Stenbjerghav-Kgs. Lyngby, 1923-2009
1784-2005
Søfartshistorie.
21 pk.
120 Rütting, Hans, forfatter, redaktør, d. 1974
ca. 1950-72
Manuskripter, avisudklip, breve.
55 pk.
339 Ræder, Fritz, hofjægermester, Palstrup, 1843-1928
U. år
Erindringer om tiden 1847-62, bl.a. Slesvig, Flensborg, Lyksborg, Haderslev.
1 læg
214 Röh, Asmus, gdr., Røhsminde, Jaruplund, 1846-1900
1840-92
Optegnelser m.v.
2 bd.
214 Röh, Hans Peter, gdr., Røhsminde, Jaruplund, 1818-86 og hustru Metha Christina f. Thaysen, 1824-89
1839-1900
Regnskaber, dagbøger, poesibog.
1 pk.
716 Röh, Karin, lærer, født 1936 i Slesvig, senere Stenløse
2011
Erindringer fra og tanker om Sydslesvig (95s.
1 læg.
214 Röh, Meta, frk., Røhsminde, Jaruplund, 1891-1969
1899-1922
Poesibog, pas m.v.
Se også Jørgen Søgaard, P 213.
2 bd.
146 Rönnenkamp-familien, købmands- og godsejerfamilie, Flensborg og Klus
1605-1984
Slægtshistorie, familie- og ejendomspapirer.
Se også Topografica, Flensborg amt,Bov sogn, Klus.
2 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

454 Sass, Anneliese, frue, Flensborg, 1917-97
1925-90
Fotoalbums, gæstebog.
2 pk.
479 Schack, Erik, greve, generalkonsul, Flensborg, 1889-1973
1948-51
Manus: »Den nationale stilling i Sydslesvigs landsogne«.
1 pk.
726 Schade, Otto Christian, grafiker, maler Hörup, f. 1935
1964-2016
Udstillinger og værker. Plakater, udstillingslister, avisudklip, programmer, brochurer, fotos m.m.
6 pk. 2 bd.
548 Schaumburg, frue, Tønning, 1920'erne
1929
breve til H.P. Henningsen, Tølløse, vedr. barnet Herta.
2 stk.
34 Schibler, Carla, vandrelærerinde, forstanderinde, Højer, 1895-1965
(ca. 1864-1920)
Afskrifter af forbudte sange. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 665.
1 læg
554 Schilling, Chr., skomagermester, Flensborg, 1813-95.
Se Lundbeck-Schilling-Hedegaard- familierne, Haderslev-Flensborg, ca. 1850-1980.
 
441 Schjødt Pedersen, Astrid M., lærer, Tønning, f. 1916
1941-87
Papirer vedr. dansk skole- og foreningsliv i Tønning.
1 pk.
447 Schjødt-Pedersen, Johannes, lærer, Tønning, senere Thisted, f. 1921
1946-49
Forskelligt vedr. årene som lærer på Uffe Skolen i Tønning.
1 pk.
267 Schleemann, Franz, maskinist, Flensborg (?)
1904-06
Kopi-skrivebog fra maskinistuddannelse.
2 bd.
156 Schlesinger, Marianne, lærerinde, Flensborg, 1885-1965
1900-65
Poesibog, slægtshistorie, breve.
1 pk.
  Schmidt, Aug., skrædder, Havetoft, f. 1908
1944-54.
breve til Anker Olsen. Se Anker Olsen, P 385.
 
723 Schmidt, Johanne, f. Chrsitiansen, Flensborg, d. 1857
1851
Frederik VII brev vedr. tildeling af hæderstegn.
1 stk.
620 Schmidt, Matthias Johannes, danselærer, sparekassebogholder, Flensborg-København, 1846-1909
1893-94
Forskelligt vedr. familien.
1 pk.
677 Schmidt, Oluf Gunnar Worsøe, adjunkt, Flensborg-København, 1894-1935
1931-38
breve.
7 stk.
10 Schmidt-Phiseldeck, Carl Otto, præst, Flensborg-brønshøj-Rødovre, 1812-79
1855-64
breve, erindringer og fotos. Se også Carl Fauerholdt, P 42.
1 læg
  Schmidt-Phiseldeck, Vilhelmine, skolebestyrerinde, København, 1847-1930
Minder fra Flensborg ca. 1850-64.
Se Carl Otto Schmidt-Phiseldeck, P 10.
 
575 Schmidt - Tüchsen, Weesby
1820-1931
Personlige papirer.
1 pk.
  Schmidt-Wodder, Johannes, pastor, Tønder, 1869-1959
brev 1934, se Peter Ingwersen, P 236.
 
  Schneider-familien, Slesvig
Se Clausen-Schneider-familien, Slesvig, P 238.
 
175 Schnieder, Meta, født Wölck, Torsted, 1896-1989
1911-89
Personlige papirer, skolehæfter, ejendomspapirer, breve m.v.
2 pk.
270 Schrøder, Anna, skoleleder, Aventoft og Flensborg, 1919-90
1938-90
breve, erindringer, skole- og foreningspapirer, taler og sange m.v.
2 pk.
89 Schrøder, Carl Heinrich, matros, toldbådfører, fyrmester, lods, Kappel-Kegnæs-Vestborg/Samsø, 1823-ca. 1918
1848-1918
Papirer vedr. krigsdeltagelse 1848 (matroserne Schrøder og Jensen), anbefalinger, personlige papirer, sange m.v.
1 læg
207 Schrøder, Ellen Marie, lektor, Holte, f. 1902
1868-1989
Avisudklip, læserbreve, korrespondance, Sønderjysk Forening for Holte og Omegn, Gymnasielærernes fadderskab for Adelby- Tarup, Nordsjællandsk Fadderskab for Burkal-Medelby, foredrag m.v.
2 pk.
318 Schrøder, Emil, overlærer, Slesvig, f. 1928
1930-61
Erindringer 1930-45, manuskripter, samlinger vedr. Gottorp-Spillemænd.
1 pk.
63 Schrøder, Frederik, kreaturhandler, agent, Grarup-Haderslev-Flensborg, 1853-1927
1804-1917
Familie- og ejendomspapirer fra Grarup sogn, processager, telegrammer m.v.
Se også sønnen Jens Schrøder, P 61.
1 pk.
61 Schrøder, Jens, grosserer, Flensborg-Aarhus, 1887-1968
1888-1968
Papirer fra 1. Verdenskrig, personlige papirer, handel m.v. Sydslesvigsk underskriftindsamling 1945. Se også faderen Frederik Schrøder, P 63.
1 pk.
  Schrøder & Schyler, vinhandlerfirma, Bordeaux
breve fra købmand Paul Paulsen i Flensborg ca. 1756-90, se Johann Runge, P 280.
 
218 Schubert, Lars H., typograf, vandrelærer, amtssekretær, kontorchef, 1907-84 og hustru Lotte, 1908-87
1919-83
Dagbøger, erindringer, personlige papirer, regnskaber, korrespondance, feltpost, skole- og foreningspapirer m.v.
Se også Sydslesvigske Folkedansere, F 112, Historisk Samfund for Sønderjylland, F 109, Dansk Børnehave Husum, I 28, Dansk Vandrehjem Flensborg, I 29, Chr. Paulsen Skolens Børnehave, I 30 og Dansk Sekretariat Husum, I 35.
13 pk.
60 Schulz, Fr., bankbogholder, kasserer, Flensborg, f. 1873
1903-20
Ansættelsesbrev og legitimationskort.
1 læg
443 Schulz, Hans H., Gefreiter, indkaldt til Værnemagten, Berlin, bankuddannet, d. 1961
U. år
Manus: »Da Hitler skulle styrtes 1944«.
1 læg
274 Schumacher, Carl Theodor, konrektor, Flensborg, 1799-1868
U. år
Manus af sønnen Ernst Schumacher om faderens liv, især årene 1848-86 ved Flensborg latinskole. Afskrift.
1 læg
  Schuhmacher, Ingeborg, f. Paulsen, Pellworm, 1824-1906
Se Ebe Paulsen, P 229.
 
732 Schultz, Heinrich, skoleleder, SSF-formand, Garding, f. 1938
1992-2002
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund (SHHB) og SSF.
1 læg
  Schütt, Christian, bankdirektør, Union Bank, Flensborg, f. 1900
1950-76.
Se Krigergravstilsynet for Flensborg og Omegn, I 15.
 
605 Schütt, Wilhelm, fritidshjemsleder, Slesvig, 1921-2002,
U.år
Erindringer (30s.).
1 læg.
551 Schøler, Anker, skoleleder, Garding, f. 1900
1969
Garding danske skole 1946-1956, håndskrevet manus 29 s.
1 læg.
586 Schøning, Walter, soldat, Lübeck
1995
In russischer Gefangenschaft April 1945-August 1949, 10 s.
1 læg.
559 Seegert, Johanne, smede-værftsarbejder-arrestforvarerkone, Korntved, Rødenæs, St. Vi, Flensborg, Løgumkloster, 1877-1960
1880-1930
Erindringer.
1 pk.
659 Sell, Asmus, købmand, Unaften, 1914-1944
1914-25
Personlige papirer og papirer vedr. soldatertiden (kopier).
1 pk.
530 Sell, Wilhelm, Schuldirektor, kredsarkivar, Flensborg, f. 1920
1968-72
Die APO, Kopi af manus i Stadtarchiv.
1 bd.
563 Sestoft, Leif, dr. med, København, f. 1938
Manus: Flensborg gennem krig og fred. 434 s.
1 pk.
217 Sievers, Timm Heinrich, landmand, automobilforhandler, Embühren, Westerrönfeld, Rendsborg, f. 1877
1944-46
Erindringer 1877-1946.
1 pk.
94 Sievers, Wilhelm, overborgmester, Flensborg, 1896-1966
U. år
Mindeskrift om Wilhelm Sievers af sønnen Kai Detlev Sievers.
1 bd.
662 Sigaard-Madsen, Gunnar, fhv. skolelder, Strukstrup, f. 1927
1991
Sjernernes børn: Roman om taternes myter og liv.
1 bd.
462 Simonsen, Peter, redaktør, Flensborg, 1864-1930, hustru Kirsten Marie og datter Ruth gift Ramsing
1895-1927
Korrespondance, straffesager, optegnelser, manuskripter og forskelligt.
2 pk.
105 Skadhauge, Anna Maren, husmoder, Haderslev- København, f. 1906
1939-45
breve fra Ingeborg Wildau, Kruså.
1 læg
627 Skjerbæk, Oluf J., fuldmægtig, overinspektør for Børneforsorgen, København, 1885-1979
1903-1970
Forskelligt vedr. Sønderjylland.
1 pk.
576 Skov, Einard, redaktør, Politiken, København, f. 1886
1946
Indtryk fra Sydslesvig.
1 læg.
59 Skovrøy, Peter A., redaktør, Tønder, 1851-1935
1921
Ridderbiografi. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 696.
1 læg
  Skrumsager, Jutta, frue, København
Dagbog m.v. 1916-21, se Bennetgård, I 18 og Jens Arne Svendsen, P 290.
 
188 Skøtt, Betty, organist, leder af Skoleforeningens bogdepot, Flensborg, 1906-91
1892-1967
Scrapbog incl. breve m.v. vedr. Helligåndskirkens kor.
1 pk.
84 Smith, C., lærer, Aalborg
1862-64
breve til sønnen, købmand Otto Smith, Faaborg, vedr. krigen 1864. Afskrifter.
1 læg
657 Smith, Hother, aktuar og branddirektør, råd i appellationsretten i Flensborg, højesteretsassessor København, 1821-1902
breve og forskeligt, anm.: afskrifter og kopier.
1 pk.
771 Spang-Hanssen, Aage, advokat, Charlottenlund f. 1930.
1864 som en gammel advokat ser det.
1 hft.

753

 

Stark, Ehlert (1894-1966) Süderlügum
1900-1954
Erindringer.

1 læg
475 Steen, Carl N., bagermester, Flensborg, f. 1821
1855-1916
Kopi af folketællingslisten 1855, poesialbum, hilsner, breve.
1 pk.
598 Steinert, Gerhard, soldat, krigsfange, maler, 1906
2002
Meine Erlebnisse 1943-1949.
13 sider
350 Stenz, Christian, skoleleder, viceskoleinspektør, Ladelund, Vesby, Flensborg, Aabenraa, 1906-86
1936-80
Sydslesvig og mindretalsspørgsmål, erindringer og politisk arbejde.
6 pk.
134 Steppat, Hans, lærer, Regierungsdirektor, Slesvig, 1899-1989
1914-58
Optegnelser 1914-18, breve, skolesager, antifascistiske aktiviteter m.v.
1 pk.
  Suurballe, Dines Jensen, styrmand, Flensborg, ørby, 1770-1831
1800-1806.
Logbog for barken Fidentia af Flensborg. Se Dines Jensen, P 387.
 
  Sybrandt, Hans, købmand, Flensborg
1805 brev til Gaden & Klipsch, Bordeaux. Se Johann Runge, P 280
 
290 Svendsen, Jens Arne, dansk præst, Rendsborg og Slesvig, 1924-90
1946-90
breve, taler, sange, skolesager, samlinger vedr. Sydslesvigsk kirkehistorie m.v.
3 pk.
364 Svendsen, Karen, f. Eriksen, lærerkone, brebøl, Vesterland, Nibøl, Flensborg, 1919-94
U. år
Erindringer.
1 læg
308 Svendsen, Kristian, frimenighedspræst, Rødding, 1886-1974
1968
Erindringer, bl.a. om Rødding 1922-54.
1 læg
633 Svensson, Poul, gymnasieoverlærer, Flensborg-Frøslev, f. 1921
1993-2004
Rekonstruktion af Frøslevskrinet/folkegave. Utilgængeligt i 30 år indtil 2034
1 pk.
213 Søgaard, Jørgen N., gdr., Røhsminde, Jaruplund, 1874-1944
1845-1948
Personlige papirer, optegnelser, Jaruplund forsamlingshus, skole og forsøgsstation, straffesag, skatte- og arvesager m.v.
2 pk.
630 Sørensen, Augustinus, gdr. Dons, Alminde sogn, f. 1840
U.år
Erindringer m.v. Omhandler bl. a. soldatertjeneste i krigen 1864.
1 pk.
679 Sørensen, Heinrich/Henrik, skoleleder Tating, Drage, lærer Husum, 1919-2005
1961-1965
Skolesager Drage og Ejderskolerne.
1 pk.
626 Sørensen, Maren, sygeplejerske, Valsbøl, 1882-1957
1928-1931
breve vedr. "Valsbølhus" - Udvalget for arbejdet i Valsbøl.
8 stk.
  Sørensen, Waldemar, sætter, rådsformand, politimester, Flensborg
brev fra pastor N.A. Jensen 1918, se N.A. Jensen, P 32.
 
  Sørensen, Aage, landbrugskonsulent, Jaruplund, 1916-88
Se Landboforeningen for Flensborg og Omegn, F 129.
 

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

359 Tams, Jürgen, lærer, Jagel, Ekernførde, 1843-1922
U år
Erindringer 1843-70.
1 læg
  Tams Jørgensen, Vilhelm, lektor, Langenhorn,
1924-87
Se Jørgensen, Vilhelm Tams, P 286.
 
587 Tappe, Paul, præst, Humtrup, 1927-2013
1955-1995
Prædiker.
7 pk.
24 Telling, Søren, forfatter, museumsmand, arkæolog, Slesvig, 1895-1968
ca. 1940-55
Erindringer, personlige papirer, sager vedr. Danevirke-volden, Hedeby og udgravninger, manuskripter, korrespondance, fotos.
12 pk.
150 Thalbitzer, Anna, forstanderinde, Frederiksberg, 1847-1932
1890-1930
breve fra forskellige.
2 pk.
536 Thamm, Emil Paul Lorenz, fisker, sejlmager, rejsesekretær, Husum, 1889-1946
1937-1946
Sager vedr. fratagelse af forældremyndighed og tvangsopdragelse af børnene på nazi- og forsorgsinstitutioner
1 pk.
  Thams-familien, Flensborg
ca. 1840-1900, se Lehmann, P 161.
 
696 Thaysen-familien, Nyhus, gårdejerfamilie
1846-87
Afskrifter af forskellige akter.
1 pk.
378 Thielst-familien, Flensborg
1939-89
Erindringer, feltpostbreve, fotos.
1 pk.
702 Thies, Julius Erichsen, karl, kudsk, vejarbejder, Lehmburg ved Ekernførde , f. 1876
1876-1955
Militärpass, Hausbuch für christliche Eheleute, fotos m.m.
1 læg.
98 Tholle, Julius, konduktør, arkitekt, Flensborg- Viborg, 1831-71
1852-57
breve til forældre og broder fra Flensborg, kopi af originaler i Kgl. Bibl. Heinrich Blanks samlinger vedr. Tholle.
4 læg
699 Thomas, Heinrich, legionær, opdagelsesrejsende, Flensborg
ca. 1886-89.
Erindringsmanuskripter 1886ff.
1 læg.
  Thomsen-familien, Fröbelhaus, Flensborg
Se Lotti bruhn, P 382.
 
  Thomsen, Alexander, læge, dr., Augustenborg, 1917-85
Se Jacob Kronika, P 29 og Grete Lorenzen, P 163.
 
390 Thomsen, Asmus, dyrlæge, Flensborg, 1844-1929
1864
Bog med dedikation.
1 bd.
552 Thomsen, Claus, bankass., Flensborg, f. ca. 1950
1957
Fotoalbum fra ophold som feriebarn i Næstved.
1 bd.
  Thomsen, Detlef, gdr., Winnert
1920-22 breve til N.H. Rasmussen, P 276.
 
155 Thomsen, Hakon, student, Flensborg, 1897-1918
1913-18
Dagbog i afskrift.
1 læg
651 Thomsen, Heinrich, marinematros, købmand, Slesvig, 1916-1987
1935-79
Fotoalbums fra marinetiden, levnedsløb og personlige papirer.
1 pk.
  Thomsen, Henry, lærer, Langbjerg, senere Skodborg, d. 1985
Se papirer i Skodborg lokalhistoriske arkiv.
 
329 Thomsen, Ingolf, journalist, Flensborg Avis, 1946-91
1935-91
Avisartikler, anmeldelser af teater, film, ballet, musik, billedkunst og bøger, breve.
6 pk.
  Thomsen, Karsten, Frøslev
se P 563.
 
58 Thomsen, Marie, frue, Flensborg, 1864-1942
1939
Fødselsdagsbrev fra »Gamles Værn«.
Jvfr. Peter Thomsen, P 147.
1 læg
  Thomsen, Peter, lærer og bankdirektør, Kegnæs- Flensborg, 1860-1922
Se Jens Jørgensen Lorentzen, P 147.
 
328 Thorling, Rudolf Hansen, vandrelærer, Flensborg- Jaruplund, senere Horsens, f. 1897
1918-53
Dagbøger 1920-21, breve, skolesager, Sønderjysk Forening for Horsens og Omegn m.v.
2 pk.
312 Thygesen, Frants, generalsekretær, senere landsrets- og højesteretsdommer, Flensborg, København, Viborg, 1914-89
1926-87
Dagbøger 1945-56, grænselandspapirer 1926-87, samlinger til slesvigsk retshistorie m.v.
20 pk.
784 Tiedemann, Hans f.1923, konditor, Lyksborg
1946-1955.
Personlige papirer.
digitalt
438 Tiedje, Johannes, landråd, Flensborg, 1879-1946
1945
breve fra Johs. Tiedje til grosserer Cornelius Hansen, Fællesrådet og udenrigsminister John Christmas Møller.
1 læg
77 Timmermann, Otto Heinrich, lærer, præst, organist, Frederiksstad, f. 1890
1970
Optegnelser om Otto Timmermann ved Poul Kürstein og Jacob Kronika.
1 læg
  Tinghuus, Christian West Hertel, cand. phil., korporal, 1818-51
Militærpapirer, attester, digte 1849-51,
se Nørrehaksted præstearkiv, K 19.
 
513 Tode, Fritz, præst, Vanderup, f. 1911
1947
breve til Cornelius Hansen, Sydslesvigsk Forening, (kopier).
2 stk.
33 Todsen, Richard, Landesgerichtsdirektor, Flensborg
1962-65
Danske tekster oversat til tysk.
1 pk.
  Tofte, H.M., degn, forstander, Aagaard landboskole, 1825-1917
breve til Fr. Graae og Vilh. Munck 1865,
se G.F.A. Graae, P 30 og Andreas Hanssen, P 469.
 
  Toldstrup, Anton, grosserer, nedkastningschef, Aarhus, f. 1915
Sager vedr. Sydslesvigsk Nyhedstjeneste, Ranum konventet, Sydslesvigsk frihedsfond.
Se Otto Lippert, P 142 og Hans Kvist, P 292.
 
362 Topf, Johannes, forhandler af Eisen- und Kurzwaren, Glas, Porzellan, Steingut, Husum
1922-23
Regninger for leverede varer til kunde i Gonsager.
1 læg
70 Torp, Alfred, lærer, Tønder, 1896-1933
1933
Indberetning fra ophold i Sydslesvig.
1 læg
371 Träger, Max, soldat, Flensborg, 1906-45
1944-45
breve fra østfronten.
1 læg
132 Tüchsen, Heinrich, Odense
1867-86
breve, især fra moderen i Flensborg.
1 læg
231 Tüchsen, Jes Peter, lærer, Vejbæk, Gotrupel, Hanved, 1767-1832
1776-91
Afskrift af Lambecius' og Wolgemuths »Rechenbuch« incl. enkelte private notater.
1 bd.
675 Tychsen-familien, Flensborg.
1890-2008
Omfatter: Max Sønke Tychsen 1890-1965, Clara Tychsen f. Bøhm 1895-1976, Max Harald Tychsen 1926-2008, mejerist, Flensborg. Personlige papirer, breve, fotos.
5 pk.
3 Tychsen, Hermann, skoleinspektør, Flensborg, 1911-64 og hustru Petra
1934-64
Dagbogsblade og lommekalendere, feltpost, personlige papirer, skolesager, foredrag og taler, regnskabsbøger, fotoalbums 3 bd., m.v.
5 pk.
612 Tønder, Jes Peter og Helene, Medelby, -1923-1958-
1923-58
breve fra Jes Peter og Helene til familien i Stenløse.
18 stk.
375 Tönnsen, Hans, overlærer, Flensborg, bredbøl, Satrup, 1904-93
1924-60
Feltpost, breve, dagbogsoptegnelser, erindringer, avisudklip, personlige papirer.
1 pk.
53 Tørsleff-familien, Flensborg og Leipzig
U. år
Samlinger vedr. chokoladefabrikant og sanglærer L.Chr. Tørsleff, d. 1914, datteren koncertsangerinde Katharina Tørsleff, Flensborg-København m.fl.
1 læg

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

223 Uldall-familien, Uldal, Skrydstrup sogn
1773-1984
Slægtshistoriske samlinger, familie- og ejendomspapirer.
1 pk.
  Uldall, Birgit, dr. med., Flensborg, f. 1930
Se Birgit Hambach-Uldall, P 373.
 
225 Uldall, bruno, grosserer, Flensborg, f. 1908
1918-96
Forretningspapirer, taler, personalia, translatøreksamenskommission, fotos, ejendomssager, samlinger til udgivelsen af bogen: »Geschichte der Fa. Uldall & Co«.
19 pk.
273 Uldall, Hans, Dr., komponist, musikchef, Flensborg-København-Hamborg, 1903-80
U. år
Erindringer indtil 1980, 195 s. Kopi.
1 læg
224 Uldall, Niels Mikkelsen, grosserer, Flensborg, 1875-1940 og hustru Stine f. Blohm, 1881-1964
1894-1961
Personlige papirer, selvbiografiske optegnelser, forretningsarkiv, sager vedr. Komiteen for Sønderjyske Børns Landophold m.v.
1 pk.
366 Ulrichsen, Albert, kaptajn, Flensborg, og hustru Paula f. Peters, f. 1903
1903-ca. 1980
Personlige papirer.
1 læg
401 Urban, Christian, Flensborg-Nykøbing-Mors, 1927-1995
U. år
Erindringer »Under Hagekorsets Skygge«.
1 bd.
562 Uttenthal, Edith, dansk lærer, Slesvig, senere Vejen, f. 1928
1947-1952
Erindringer.
1 læg.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

394 Vad, Chr. N., Kruså, f. 1913
1987
Manus. »Mit liv - Erindringer«.
1 læg
289 Valentiner, Gerda, biblioteksmedhjælper, lærerinde, Flensborg, f. 1903
1921-24
Personlige papirer, spejder- og ungdomsbevægelse, erindringer.
1 læg
45 Valentiner, Otto, arkitekt, København
U. år
Samlinger og manuskripter vedr. fam. Valentiner og andre Flensborg-familier og deres ejendomme.
1 pk.
715 Vendelhaven, Hilde f. Christiansen, kontorassistent, Flensborg, 1937-2010
1936-2007
Dagbøger, breve, fotos, skolehefter m.v.
2 pk.
52 Vennerwald, K.E.A., boghandler, redaktør, Flensborg-København, 1843-1914
(1870-98)
Samlinger vedr. K. Vennerwald, kopier af breve til Gustav Johannsen og pastor Mørk-Hansen m.v.
1 læg
  Ventegodt, Ole, forskningsstipendiat, museumsinspektør, Flensborg-København, f. 1932
Samlinger vedr. Flensborgs skibsfart 1750-1807.
Se Topografica.
 
215 Vestergaard, Erik, journalist, Flensborg, 1919-86
1934-78
Erindringer 1919-50, personlige papirer, pressesager, breve m.v.
1 pk.
555 Vestergaard, Henrik, Flensborg
2001-2009
FDP Kreisverband, Flensburg, pressesager
3 læg.
165 Vigh-Pedersen, Peder, dansk præst, Arnæs og Kappel, 1908-92 og hustru Martha f. Uldall-Jessen, lærerinde i Læk og Karby, 1913-1994
1944-87
Dagbøger, personlige papirer, kirke- og skolesager m.v. Modstandsbevægelsen i Hoptrup.
4 pk.
  Viinsted, Johan August, forstander, Aagaard Landboskole, sidst apoteker i Horsens, 1830-1909
1863. Købekontrakt vedr. Aagaard, se Topografica, Flensborg amt, Oversø sogn, Aagaard.
 
301 Villumsen, Anders Vedel, skoleleder, Sønder brarup, Stenfelt, Sørup, f. 1923
1949-65
Korrespondance med Lyngby fadderskab for Stenfelt og Ulsnæs.
1 pk.
381 Vith, Gretchen, gift Densch, Flensborg
1995
Minder og optegnelser om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg
400 Vogt, Helmut, Dr. Ing., Sdr. brarup-Ekernførde, 1909-97
1945-46
Artikler i Flensborg Avis. Manus.
1 læg
582 Vogt, Johannes Heinrich, lærer, Sørup, f. 1912
1951-78
Kopier af akvareller med Sydslesvig-motiver.
1 læg
543 Vollering-Niendorf, Agnes, fra 1950: Runge, koncertsangerinde, sangpædagog, 1899-1984
1899-1984
Forskelligt.
1 pk.
411 Vollertsen, Ernst, skoleleder, Lyrskov, 1931-2008
1971-97
Sager vedr. dansk mindretalsarbejde, foredrag og taler.
21 pk.
423 Vollertsen, Heinrich, handelsmedarbejder, Slesvig, 1920-2008
1931-97
Personlige papirer, byrådsarbejde SSF-SSW.
2 pk.
444 Vollertsen, Johannes, arbejder, pedel, Slesvig, 1891-1992
Livserindringer og kilder, personlige papirer.
Se også Nils Vollertsen, P 176.
2 pk.
176 Vollertsen, Nils, lic.phil., lærer, maler, Slesvig, f. 1956
1945-2013
Samlinger vedr. det danske mindretals historie, båndinterviews m.v., folkeminder fra Holmen i Slesvig.
127 pk.
566 Volquardsen Johan Redlef, landmand, Tetenb&uumlll, 1902-71 og hustru Thora f. Carstensen, f. 1910
1918-89
Familiepapirer- og optegnelser
4 pk.
379 Volquardsen Sönnich, landmand, Tetenb&uumlll, f. 1941
1615-2015
Samlinger-historiske - manuskripter, dagbøger m.v.
Se også I 12
13 pk.
565 Volquardsen Sönnich, gdr. Diedersbüll, Horsb¨åull sogn, 1868-1935 og hustru Elise f. Hansen, 1874-1956
1897-1985
Personlige pairer m.m.
1 pk.
118 Vosgerau, Richard, fagforeningssekretær, soc.dem. kommunalpolitiker, Borby, Ekernførde, 1889-1945
1930-33
Kommunalpolitik 1930-33 og politisk afskedigelse 1933.
1 læg
1 Vosgerau, Richard, sygehusinspektør, socialdemokrat, Flensborg-Pinneberg, 1909-83
1952 og 1979
Erindringer 1910-75 og manus. vedr. arbejderbevægelsen i Flensborg.
2 læg
596 Völschow, Ingrid, gift Thomsen, Slesvig, f. 1929
1929-2002
Forskelligt vedr. familien.
Se også P 650 Hans Martensen og P 651 Heinrich Thomsen
1 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

692 Wagner, Alfred, skoleelev, Slesvig f. 1909
U.år.
Erinnerungen aus meiner ersten Lehre der dänischen Sprache.
2 s.
7 Warncke, Otto Marius, dansk præst, Flensborg, 1905-63
1945-61
Personlige papirer, gæstebog m.v. Kopier.
1 læg
  Warnke, Hans Jørgen, grosserer, Flensborg
Se J.C. Paulsen, P 285.
 
571 Wasserschlebe, Joachim, deputeret, kunstsamler, København-Wassersleben, 1709-87
1789
trykte og utrykte fortegnelser over W's bøger, kobberstik og billeder.
1 pk.
399 Wehlitz, Gerhard, skoleinspektør, Kappel, f. 1922
1956-95
Personalia, taler m.v., SSW-arbejdet.
Se også Kaj Munk skolen, Kappel, I 17 og SSF/SSW Kappel, F 142.
6 pk.
208 Wehlitz, Paul, lærer, skoleinspektør, Fovlløk/ Faulück, Slesvig, 1893-1962
1920-60
Samlinger til Fovlløks og Ravnkærs lokalhistorie, vedr. Slesvig-Hedeby-Danevirke m.v.
2 pk.
672 Weigelt, Harry, lagerforwalter, Flensborg, 1923-2010
1944-54
Feltpost og personlige papirer.
1 læg.
340 Weile, Christian
1902
Rejsebeskrivelse, bl.a. Flensborg og Nordslesvig.
1 bd.
342 Westergaard, Ellen Margarethe, skoleelev, Flensborg- Kruså, senere gift Pedersen, f. 1921
1935
Lejrskolerapport fra Duborg-Skolen.
1 hft.
421 Wiebner, Heinrich og hustru Helene, SSW-politiker, Tønning
1947-66
Protokoller og avisudklip vedr. Wiebner-Tønning-affæren. Gæstebog.
1 pk.
413 Wienberg, Hans Friedrich, Flensborg, f. 1893
1983
Gæstebog med bilag.
1 bd.
729 Wiencke, Gert, driftsleder, Flensborg Avis, generalsekretær, Flensborg, f. 1935
1967-1993
breve fra forskellige.
9 stk.
775 Wiese, Liselotte (1933- ), Arnæs, SSW Byråd
1945
Erindringer, 3 s.
1 læg
678 Wiese, Paul,arbejder, født i Tønning, senere Ebeltoft, f. 1933
1933-1988
Erindringer og skolestil.
2 læg
549 Wieth-Knudsen, K.A., professor, København
1930-38
Avisudklip.
1 bd.
209 Wigelsen, Hans, toldembedsmand, Flensborg, senere Aarhus, 1822-1912
1869-1907
Beretning om oplevelser i Flensborg 1864-65 samt familieoptegnelser. Afskrifter.
2 læg
  Wildau
breve fra Gustav Johannsen 1878-85,
se Gustav Johannsen, P 57.
 
107 Wildau, Carl Andreas, løjtnant, senere lærer, Nakskov, f. 1836
1863-64
Soldaterbreve til broderen Emil. Afskrift af originaler i Rigsarkivet.
1 læg
703 Wildau, Ingeborg, sygeplejerske, Kruså, 1885-1970
1919-20.
Pas for rejse til Frankrig. Se også Maren Skadhauge, P 105.
1 stk.
227 Will, Frenz, skoleelev, Sparrieshoop, Barmstedt sogn, Kreis Pinneberg
1845
Skrivehæfte.
1 læg
  Wilson, Karen, f. Michaelsen, 1911-97
Se Karen Michaelsen, P 299.
 
348 Windberg, Knud E., ingeniør, Flensborg, 1914-94
1932-76
Forretningspapirer m.v.
2 pk.
219 Wingender, Franz, kontorchef, Flensborg, f. 1918 og Hans Wingender (1920-1943)
1939-90
Samlinger til publicerede bøger, valgmateriale 1946-61, taler og manuskripter, erindringer, personlige papirer vedr. Hans m.v.
14 pk.
395 Wisnewski, Albert, Flensborg, f. 1928
1939-93
Papirer vedr. Hitler-Jugendtjeneste og sportsaktiviteter.
1 pk.
758 Witt, Ernst, Kiel
1946-48. Korrespondance.
1 læg
376 Witt-Hansen, Viggo, amtsskolekonsulent, fmd. for Grænseforeningen, Vejen, 1931-1994
1990
Levnedsberetning - ridderbiografi.
1 læg
532 Wohlers, Johannes, Flensborg
1849
brev fra broderen I. Wohlers om fægtninger på Sundeved 4s. Kopi.
1 læg
482 Wolbersen-familien, landmænd, Horstedmark og brekentorp
1867-1950
Familie og ejendomspapirer.
8 læg
378 Wolff, Christian, bogtrykkeri, Flensborg
1940-45
Front und Heimat. Feldpost der Betriebsgemeinschaft.
1 læg
  Wrang, Dagmar, kontorassistent, Flensborg,
1903-56
Se Frederik Petersen, P 233.
 
  Wrang, Hans-Olaf, student, soldat, Flensborg,
1922-44
Se Johan Wrang, P 326.
 
326 Wrang, Johan, bankdirektør, Flensborg, 1891-1964 og hustru Dora f. List, 1895-1991
1878-1991
Feltpostbreve, breve, personlige papirer, vedr. sønnens ophold i arbejdslejr, kommunalpolitik og foreningsliv.
5 pk.
245 Wrang (Vrang), Jørgen, bogholder, Flensborg Avis, 1858-1922
1889-1903
Forskelligt, hyldestsang fra kolleger.
1 pk.
100 Wulff, Theodor, landmand, digter og komponist, brede, 1825-99
1857-84
Operamanuskripter og partiturer.
1 bd. 4 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

706 Zeuch, Gisela f. Petersen (1939- ), og Karl Heinrich (1938-2001), lærer, Flensborg
1949-2008
Scrapbøger, fotos.
9 pk.
383 Zimmermann, Marie E., f. Graef, Flensborg
1995
Minder fra afstemningstiden 1920.
1 læg

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

49 Øster, Andreas, præst, Houlbjerg-Granslev, Randers, 1887-1985
1971-73
Salmeoversættelser fra dansk til tysk.
Jvfr. Th. Aaholm, P 50.
1 pk.
503 Østerby, Per, dansk præst, Flensborg, f. 1934
1983-99.
Forskelligt.
1 pk.

A B C D E E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

50 Aaholm, Th., præst, Vojens-Jegerup, Roskilde, 1889-1965
U. år
Tyske tekster til numre i den danske salmebog. Jvfr. Andreas øster, P 49.
2 pk.