Personarkiver

Oversigt over personarkivalier.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ø Å

178 Anonym, Flensborg ?
1801 18/6-17/7
Rejsedagbog.
1 læg
324 Alberts-familien, landmænd, Osterhever, Ejdersted
1886-1980
Dag- og regnskabsbøger.
8 pk.
40 Albertsen, Alfred, malermester, Flensborg, 1899-1964
1936-46
brev vedr. valgpropaganda mod danskerne i Sdr. brarup 1946. Ansættelse som Beirat für die städtische Verwaltung i Flensborg.
2 læg
48 Albertsen, Hans, parcellist, Skovby/Schuby
1915
Hædersgavebrev for krigsdeltagelse 1864.
Kopi.
1 læg
540 Andersen, Andreas, lærer, Nibøl-Tønning, f. 1920
U.år
Erindringer fra ankomsten til Sydslesvig 1948.
1 læg.
47 Andersen, Dorrit, stipendiat, Flensborg, senere landsarkivar, Odense, f. 1945
1975-76
Manus »Arbejderbevægelsen i Nord- og Mellemslesvig 1868-ca. 1890«.
1 pk.
770 Andersen, Gorm Sune, lærer, koordinator for feriebørnsrejser på Duborg-Skolen (1939-), Wees
1975-1993.
Komiteen for slesvigske børns ferierejser, kartoteker, elevlister
1 pk, 2 ks.
496 Andersen, Holger, politiker, fmd. for Grænseforeningen "præsident", 1890-1961
1920-1980
breve og tryksager. Anm.: Indholdet er papirer udtaget af diverse bøger.
8 læg.
776

Andersen, Marie f. Johannsen (1948- ), Holt, Sydtønder
1948-1963
Erindringer

1 læg
282 Andersen, Niels Bøgh, højskoleforstander, Jaruplund, 1908-91
1914-91
breve, dagbøger, erindringer, taler, dansk- sydslesvigsk foreningsliv og lokalpolitik, bogudgivelser, scrapbøger, fotos og lydbånd.
38 pk.
221 Andersen, Ole Ebbe, civilingeniør, godsejer, Vissinggård, Tønning, 1893-1974
1926-99
breve og sager vedr. spejderne i Sydslesvig. Jvfr. Ludwig Lienhard, P 195 og Hans Paulsen, P 287.
1 pk.
202 Andresen-familien, landmænd, Havrup-Veding- Hyllerup, Hanved sogn
1815-1970
Familie- og ejendomspapirer, gårdregnskaber, skolehæfter, vedr. krigsdeltagelse 1864 og 1871 m.v.
3 pk.
  Andresen, Andreas, gårdejer, Veding, 1808-85
Se Andresen-familien P 202.
 
66 Andresen, Georg, redaktør, Aarhus Stiftstidende, f. 1903
1958-85
breve fra kunstneren Fr.-Karl Gotsch (24 stk.
1 læg
  Andresen, Hans, gdr., Hyllerup, Hanved sogn, f. 1887
Se Andresen-familien P 202.
 
158 Andresen, Hans Detlef, gdr., Kalleshave, Agtrup/Achtrup, Læk sogn, f. 1917
1880-2008
Erindringer og feltpostbreve. Optegnelser om faderen Jens Andresen og livet i Agtrup.
Se også breve 1940-45 i Gustav Lindstrøms arkiv P 259.
1 pk.
200 Andresen, Jens, gdr., Kalleshave, Agtrup/Achtrup, Læk sogn, 1892-1965
1941-2005.
Optegnelser og feltpostbreve, fotos.
1 pk.
  Andresen Jens Nicolay, gdr., Hyllerup, Hanved sogn, 1846-1941
Se Andresen-familien P 202.
 
637 Andresen, Johann H., landmand, Lindholmfeld, 1876-1958
1877-1958.
Personlige papirer og arvesag.
1 pk.
642 Andresen, Karl, skoleinspektør, højskoleforstander Jaruplund, Harreslev, Kollund, 1926-2004
1926-2000
Taler og forskelligt.
2 pk.
660 Andresen, Kurt, bogholder, Kobbermølle-Flensborg, 1920-2006
1808-2006
Samlinger vedr. Kobbermølle, Klues, Frederikshøj, Petriskolen, Ramsherred, Bov, indeholder mange fotos med personoplysninger.
82 bd.
269 Andresen, Nikolaj, forvalter, Lübeck, Mecklenburg, Ekernførde, f. 1913
1939-40
Retssag.
1 pk.
278 Andresen, Sigfred, skoleinspektør, bredsted, 1925-93
1960-92
Foredrag, digte, breve, sager vedr. tidsskriftet Slesvigland.
5 pk.
  Andresen, Søren, gdr., Hyllerup, f. 1929
Se Erik Paulsen, P 314.
 
65 Andresen, Theodor, funktionær, forretningsfører, Flensborg, f. 1894
1933-47
Lokalhistoriske manuskripter, dagbog.
2 pk.
439 Andrup, Birthe, bibliotekar, Flensborg-København, f. 1919
1946-48
breve, optegnelser fra biblioteksarbejde i Flensborg.
1 pk.
149 Ankersen, Johannes, købmand, Flensborg, 1894-1977
1854-1977
Erindringer 1914-18 og personlige papirer.
1 pk.
629 Arenstorff, Carl von, general, Slesvig, 1625-76
U.år.
Forskelligt vedr. slægten Arenstorff
1 pk
631 Arkil, Ellen, frue, Haderslev, 1909-
1945-1986
Dagbog vedr. Sydslesvig-arbejdet, bl. a. feriebørnsarbejdet
1 bd
8 Arps, Emil, lærer, skoleinspektør, Flensborg,
1861-1945
U. år
Selvbiografi, foredrag og manuskripter.
1 læg
321 Asmussen-familien, landmænd, Haurup-Hoffnung, Hanved/Handewitt sogn
1700-1936
Regnskabsbøger, familie- og ejendomspapirer. Kopier.
1 pk.
152 Asmussen, Claus Peter, Harreslev/Harrislee, f. 1873
1873-1961
Ejendomssager og personlige papirer.
1 læg
145 Asschenfeldt, Christoph Carl Julius, provst og superintendent, Flensborg, 1792-1856
1832-45
Dagbøger.
5 bd.

 

 

B

649 Bach, Heinrich, professor, Århus, 1904-1984
1920
brev fra faderen Niels Bach
1 stk.
456 Bahnsen-familien, Lindholm
1955
Ilse Bahnsen: Unsere Familie betreibt seit 50 Jahren das Schlachtergewerbe, manus, 54 s.
1 bd.
450 Bahnsen, Berthold, landagsmand, Læk, 1913-71
1947-71
SSW-politik, landdagsarbejde, taler, breve.
12 pk.
46 Bahnsen, Christian Nicolay, soldat, Øster-Langhorn/Oster-Langenhorn, bredsted, f. 1837
1860-64
Militær-afregningsbog.
1 bd.
581 Balle, Ny Paludan-Müller, overlægefrue, Flensborg
2002
Erindringer fra Flensborg
6 s.
623 Balling, Mads Ole, dr. phil., København, 1953-2003
1919-2003
Samlinger til bogen: Von Reval bis Bukarest af Mads Ole Balling
20 pk.
777 Bang, Hans Henrik Christian f. 1931, lærer, Egernførde
1955
Beretning fra tiden ved Jes Kruse Skolen, Egernførde 6s.
1 læg
90 Banneck, Claus, kådner og skomager, Stubdrup/Stobdrup, Eskris/Esgrus sogn
1839-42
Soldater- og håndværkerpapirer.
1 læg
655 Bargen, Peter von, bager, kok, m.v., Husum 1916-1980 og hustru Senta f. Kunzi, 1917-2006
1929-2006
Forskelligt vedr. en dansk tilværelse i et tysk samfund.
1 pk.
550 Bastian, Christoph, kaptajn, Flensborg, 1889-1964
1845-51
Attester og søfartsbog.
3 stk.
389 Baumann-Boock-Leonhardt-familierne, Flensborg
1840-1955
Familiepapirer, attester.
1 pk.
332 Beckmann, Georg R.H., Stadtdirektor, Husum, 1907-ca. 1961
1945-60
Dansk-socialdemokratisk parti- og lokalpolitik samt avisudklip.
147 bd.
424 Beier-familien, Flensborg
U. år
Erindringer og manuskripter vedr. typograf og redaktør Ernst Beier (1901-96), stukkatør, værftsarbejder Franz Beier (1875-1958), forfatter Gerhard Beier (f. 1937), billedhugger Ulrich Beier (1928-81).
6 læg
415 Bengtsson, Allan, stipendiat, cand. phil., Flensborg-Odense, f. 1951
U. år
Samlinger vedr. vandrelærere i Sønderjylland.
2 pk.
180 v. Bentzen, Jens Otto Paludan, officer, apoteker, Flensborg, 1815-88 og hustru Auguste f. Mechlenburg, 1816-1902
1844-97
breve, dagbog, personlige papirer m.v.
4 pk.
114 Berendsen, Andreas Christian Bernhard, købmand, Tønder og Læk/Leck, 1851-ca. 1940
(1784-1940)
Slægts- og lokalhistorisk manus, 211 s. Kopi.
1 pk.
583 Berg, Jens A., cand, agro, Agtrup-Løgumkloster, 1921-2014
2001
Erindringer fra barndommen i Agtrup i Sydslesvig, 129 s.
1 pk.
733 Bitsch-Larsen, Jens Daniel (J.D.), sognepræst, FDF-forbundssekretær, Ribe
1947.
Dagbog, 4. Sydslesvigrejse, 25. februar-7. marts.
1 læg.
55 Bjerre, Jacob, valgmenighedspræst, Rødding ved Skive
1925
brev-beretning fra Flensborg-Mellemslesvig.
1 stk.
160 Bjerringgård, Martin, husmand og tagtækker, Østerbymark, Medelby sogn, 1879-1957
1914-37
Regnskabsbog.
1 bd.
426 Blank, Heinrich, Dr., Flensborg, 1903-96
1977
Mindre avisartikler. Se også Julius Tholle, P 98.
1 læg
790

Block, Arnold (1908-1954) og hustru Hermine f. 1913, Sønderløgum
1942-1948
Feltpost.

1 pk.
113 Blohm, Martha, bogholder, Flensborg, 1883-ca. 1958
1919-46
Personlige papirer m.v.
1 pk.
226 Blohm, Peter Martin, malermester, Pellworm, d. 1907 og hustru Anna Catharina født Wachsmuth, 1852-1927
1849-1927
Personlige papirer og skoleoptegnelser.
1 læg
418 Bock, Christian, snedker, Thumby, 1906-91
1934
breve vedr. påtvunget optagelse i Deutsche Arbeitsfront.
2 stk.
396 Bock, Volker, vandrelærer, Schnarup-Thumby, f. 1938
1968
Samlinger og dagbøger fra arbejdet som vandrelærer.
1 pk.
518 Bogensee, Julius, lærer, redaktør, Flensborg, 1894-1950
1919-1969
breve, manuskripter, avisudklip m.v.
1 pk.
13 Bojesen, Carl, København
1874
Manus: »Skattebyrden i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten før og efter Løsrivelsen fra Danmark«, 204 s.
1 bd.
109 Bojsen-Møller, Frits, dansk præst, Nibøl/Niebüll, 1919-69
1947-48
breve fra Nibøl og Vesterland til moderen.
1 pk.
695 Bonde, Aage, bibliotekar, Viborg, 1922-91
1953-61.
Flensborg-skole- og personalhistorie.
1 pk.
211 Bonefeld, Olav J., gdr., Vester Snogbæk, 1910-99
(1848-85)
Samlinger vedr. sønderjyske kvinder dekoreret for indsats i krigene 1848-50 og 1864.
2 pk.
  Boock-familien, se Baumann, P 389.  
384 Bording, Solvejg., lærerinde, valgmenighedspræst, Snoghøj-København, 1907-70
1946
Dagbogsblade fra Sydslesvig.
1 bd.
574 Boysen, Alfred, landmand, vandrelærer, amtssekretær, Risum-Lindholm, 1915-2003
1916-1959
breve og levnedsløb.
1 pk.
124 Boysen, Carsten, landmand, frisisk lokalpolitiker, Risum, 1912-85
1927-85
Dansk og frisisk lokalpolitik, breve, familiepapirer m.v.
26 pk.
741 Boysen-familien, Flensborg
1720-1913
Omfatter familierne Boysen, Lorentzen og Jacobsen, digitale portrætter, stamtavler, slægtshistorie.
3 pk.
247 Boysen, Gosch, skoleelev, Flensborg, 1924-43
1935-42
Manus: »Meine Schuljahre auf dem Flensburger Gymnasium 1935-42«. Kopi.
1 bd.
648 Boysen, Theodor, landmand, stationsforstander, Vanderup,
1891- ca. 1970-75
U.år
Uddrag af Erindringer og indberetning til Nationalmuseets etnologiske undersøgelser, kopi., plattyske blandede optegnelser 290 s.
1 pk.
  Braack, Nic., købmand, Flensborg
brev 1805, se Johann Runge, P 280.
 
128 Bredsdorff, Thomas, værftsdirektør, Flensborg, 1847-1913 og hustru Elisabeth f. bramhelft, 1862-1932
1904-1920
breve, dagbog, memoirer.
1 pk.
682 Brinkmann, Peter, lærer, Slesvig,
2009
Nytårskaffe Slesvig, manuskript.
1 læg.
539 Bro, Ingvard, skoleinspektør, Egernførde, f. 1925
U.år/1993
Talemanuskript: Min tid som lærer/42 års kendskab til Sydslesvig.
1 læg.
343 Brodersen, Hans, gårdejer, amtsforstander, landråd, Tarup, 1866-1935
1766-1949
Embedspapirer, breve, ejendomssager, slægtshistorie.
6 pk.
644 Brodersen, Sönke, urmager, Læk
1889-1900
Ausgeschriebene Rechnungen.
1 bd.
669 Brodersen-familien, Thumby og Flensborg
1806-1927
breve i Stadtarchiv Flensburg.
1 pk.
234 Brokmann, frue, Tønning
1936
Opsigelse p.g.a. tilhørsforhold til dansk mindretal.
1 stk.
748 Brommann, Arno, Köln
2014
brevveksling mellem Hans Henningsen og C.W. Eckersberg 1818-1835.
1 læg.
  Bruhn, Heinz-Herbert, overlærer, Tønning
Se SSF/SSW Tønning, arkiv F 33.
 
382 Bruhn, Lotti, f. Grauert, Flensborg
1995
Minder om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg
580 Bruhns, Uwe, Slesvig-Hamborg-Kiel, f. 1937
1950-2002
Forskelligt, fotoalbums.
4 pk.
710 Brusch, Jens Ludvig, cand. theol. lærer ved søetatens pigeskoler, København, 1821-1858
1846-48,1853
Dagbøger.
1 læg.
15 Bruun, Kaj, journalist, Flensborg-Stockholm- København, f. 1921
1945
Mødereferat vedr. det slesvigske spørgsmål.
1 læg
14 Buchwald, Ludvig Nicolaus Hugo, oberstløjtnant, hofchef på Augustenborg, 1775-1835
1813-14
Dagbøger fra Altona og Glückstadt.
3 læg
71 Bucka, Marcus, købmand, Flensborg, 1819-1894
U. år
Samlinger vedr. firmaet Bucka & Nissen 1846-1890.
1 læg
248 Budach, Friedrich Johann, jernbanefunktionær og gdr., Jaruplund, f. 1840
1867-1915
breve og personlige papirer.
1 læg
249 Budach, Georg, privatier, Prinzenhof, Jaruplund
1886-1916
Regnskabsbog vedr. Spare- og Laanekassen for Flensborg og Omegn.
1 bd.
248 Budach, Peter, gdr., Hornskov, Jaruplund, 1867-1947
1867-1980
Personlige papirer, optegnelsesbøger, gæstebog.
1 pk.
  Buhl, Dinne f. Jensen, Flensborg-Husum, 1920-92
Se Ingrid Nørgaard, P 412-8.
 
742 Bundgaard, Johannes Lund, sognepræst, Frederiksberg, 1943
1946-1957
Erindringer: Om en "Werdegang" godt gået i Sydslesvig.
1 læg.
673 Burmester, Hermann Wilhelm Johannes, landmand, Flensborg, 1912-1944
1913-1944
Personlige papirer og korrespondance.
1 pk.
570 Busch-Alsen, Johannes, maler, Flensborg, 1900-90 og hustru brunhilde (1908-2000).
1900-2000
Personlige papirer, breve og fotos.
8 pk.
196 Buur, Ove Hans Haudrup, dansk præst, Sønder brarup, 1912-96
1936-1992
breve, forskelligt, kalendere, notesbøger, dagbog, avisudklip.
9 pk.
353 Büchert-familien, Jaruplund
1988
Büchert-treff.
1 læg
488 Büchert, A. Lorenz, tørvebonde, Jaruplund, 1883-1950
1914-45
breve og manus 1945: »Eines Südschleswigers Wiedervereinigung«, Se også arkiv P 452 Nicolai Lorenzen.
1 pk.
352 Büchert, Dorothea, lærerinde, Flensborg, f. 1923
1941-94
Personlige papirer og erindringer.
1 pk.
255 Büchert, Friedrich Johannes, soldat, Sophienhof, Jaruplund, 1893-1915
1914-15
breve og postkort fra krigsårene.
1 læg
255 Büchert, Georg, gdr., Sophienhof, Jaruplund, 1864-1943
1856-1923
Skoleoptegnelser, postkort og breve m.v.
1 pk.
351 Büchert, Hans Erich, gdr, Hedegården, Jaruplundmark, 1895-1962
1914-48
Krigserindringer - fotos og tekster.
1 pk.
4 Büchert, Karl Peter, gdr., Sophienhof, Jaruplund, 1900-1991
1965
Talemanus.
1 læg
577 Büchert, Nicolai, skoleleder, Husby, 1913-1988
1936-1988
breve, optegnelser, taler, forskelligt.
1 pk.
738 Büchert, Peter, skolebuschauffør, Windeby, f. 1940
2013
Optegnelser vedr. kolonister.
1 læg
  Böttcher-familien, skibsbyggerfamilie, Flensborg
Ca. 1770-1850 - se Lehmann-familien, Flensborg, P 161.
 
72 Bøvadt, Christian, økonom i »Hjemmet«, Flensborg, 1882-1973
(ca. 1890-1960)
Erindringer.
1 pk.
  Bøving, Erik, stud. jur., senere politimester i Tønder.
Se Heimdal, F 137.
 

 

 

C

537 Callø, Iver, biografejer, landdagsmand, Egernførde, 1888-1972
Erindringer - selvbiografi, nedskrevet ca. 1970.
1 læg
694 Carl, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glüchsborg, 1813-1878 og hertuginde Vilhelmine Marie af Danmark, 1808-1891
breve, erindringer.
2 stk.
740 Carstens, Ernestine gift Petersen, kontorist, Husum f. 1915
1916-1940.
Personlige papirer.
1 læg.
625 Carstensen, Fritz, gårdejer, Rudbølgård
1909, 1911-1912, 1917
Dagbøger.
4 bd.
789 Carstensen, Nis Peter, snedker, soldat, Agtrup, 1912-1988
1912-1988. Erindringer, 9s.
1 læg
653 Christ, Christiane, lærerinde, bredsted, 1893-1981
1945-48.
Tagebuch/dagbog og fotoalbum.
1 pk.
601 Christensen, Hans, soldat 1864, fisker, Sinebjerg ved Fåborg
1864
Krigen 1864
1 læg
538 Christensen, Hans, snedkermester, Tarp, -1912-1955-
1952-55.
Sag mod Amtsdistrikt Oeversee for boykot p.g.a. dansk sindelag.
1 pk.
16 Christensen, Helmuth, Dr.jur., borgmester, Flensborg, 1918-2008
1945-90
Vedr. Krigergravstilsynet for Flensborg og Omegn, Sydslesvigsk Erhvervsfond, Sydslesvigsk Kreditforening, Flensborghus GmbH, Landesanstalt für das Rundfunkwesen, Flensborg kommunalpolitik, m.v.
5 pk.
268 Christensen, Ingeburg, diakonisse, Flensborg, 1894-1971
-1971
Personlige papirer.
1 pk.
523 Christensen, Jes Hansen, lærer og skoleleder, Djernæs, Engelsby, Sct. Jørgens pigeskole, Flensborg, dansk skole Jørgensby og Lyksborggade, Flensborg 1885-1970
-1965
Selvbiografi og historiske artikler.
1 pk.
166 Christensen, Lorens P., redaktør, Flensborg Avis, 1882-1960
1898-1960
breve, optegnelser, manuskripter, mærkedage, sager vedr. dansk kommunalpolitik, petition til Danmark 1945, skole- og teatersager, foreningsliv, Flensborg Avis m.v.
Se også Flensborg Avis's arkiv E1.
41 pk.
111 Christensen, Marie Sophie, bogholder, Flensborg, 1887-1979
1913-89
Personlige papirer og forskelligt.
1 pk.
115 Christensen Maarssø, J., højskoleforstander, Ask højskole, Malling, 1872-1949
1931-32
Korrespondance vedr. det danske mindretal, især skoler, vandrelærere, børnehaver m.v.
1 pk.
309 Christiansen, Andreas, storkøbmand, Flensborg, 1743-1811
1778-1807
Regnskabsbog. Selvbiografi.
Kopi af original i Rigsarkivet.
1 pk.
  Christiansen, Christian Carsten, brændevinsbrænder, fabrikant, Flensborg, 1816-88
Se Asmus Fromm, P 402.
 
253 Christiansen, Ebbe, arbejdsmand, Flensborg, 1807-ca. 1877 søn: Christiansen, Peter Anton, snedker, Flensborg, 1842-ca. 1898
1806-1898
Familie- og ejendomspapirer, personlige papirer.
1 pk.
110 Christiansen, Ernst, redaktør, Flensborg Avis, 1877-1941
1892-1954
Straffesager, breve, manuskripter. Se også Flensborg Avis's arkiv E1 og privatarkiv 106 i landsarkivet i Aabenraa.
5 pk.
241 Christiansen, Friedrich, elektromontør, Flensborg, 1893-1967 og hustru Cathrine f. Stöcker f. 1898-1986
1909-86
Personlige papirer, afskedigelsessag p.g.a. »politisk upålidelighed«, deltagelse i 1. Verdenskrig
2 pk.
  Christiansen, Hans, maler, Flensborg, 1866-1945
Se N.A. Jacobsen, P 112.
 
242 Christiansen, Hans, soldat, senere gdr., Stubbæk, Ensted sogn, 1830-1909
1864
Krigsdagbog. Kopi.
1 bd.
281 Christiansen, Johannes, Gemeindedirektor, forfatter, Harreslev/Harrislee, 1908-2002
1700-1994
Samlinger til Harreslev-områdets lokalhistorie, kommunearkivalier, manuskripter, erindringer m.v.
15 pk.
398 Christiansen, Karl, redaktør, Flensborg Avis, 1925-88
1942-88
Personlige papirer og nekrologer, sager vedr. remilitarisering.
1 pk.
760
 

Christiansen, Margot,  f. ca. 1939-40., Flensborg
1949-1951
Hefte over deltagere til frivillig gymnastik ved Friserbjerskolen, dagbog over opholdet hos plejeforældre. 

1 læg
239 Christiansen, Wilhelm, skræddermester, Aabenraa, 1854-1931 og hustru Laura Claudine født Schellgaard
1818-1931
Familiepapirer.
1 pk.
220 Christiansen, W.L., dansk-socialdemokratisk lokalpolitiker, SSW-landssekretær, journalist og ejendomsmægler, Flensborg-Før-Nibøl, 1920-2011
1946-2010
Dansk parti- og lokalpolitik i Sydslesvig, SPD og SPF, mødereferater, korrespondance, erindringer, Europa-Union Deutschland.
184 pk.
594 Claasen, Hermann , og Dahle Ernst krigsdeltager -1914-
1914
Claasen, H.: Manuskript 28 s. Unsere letzten Tage in Tsingtau.
Dahle, E.: Manuskript 76 s. Erinnerungen an Tsingtau's letzten tage im Weltkrig 1914.
2 læg.
445 Clasen, Albert, snedker, Tønning, 1904-91
1920-91
Sager vedr. mindretallet, SSF/SSW, kommunestyret og Uffe-Skolen i Tønning. Depositum.
4 pk.
728 Clausen, Elfriede, husbestyrerinde, Flensborg, 1914-91.
1928-91
Avisudklip, fotos, optegnelser, poesibog.
1 pk.
  Clausen-familien, Harreslev, o. 1830-1880
Se Sestoft, Leif, P 563.
 
238 Clausen-Schneider-Müllner-familierne, Slesvig
1783-1885
Familie- og ejendomspapirer.
4 læg
119 Clausen, Hermann, jernbanefunktionær, borgmester, Slesvig, 1885-1962
1920-1961
Akter vedr. dansk mindretalspolitik i Slesvig by, i landet Slesvig-Holsten og i forbundsdagen 1945ff.
Dagbøger. Erindringer. breve.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 113.
22 pk.
  Claussen, Dethlef Eduard, arbejder, Kreuz, Klein Tarup, f. 1846 og hustru Marie Petrine Margaretha f. Diedrichsen, f. 1850.
Naturalisationspatent og dåbsattest 1899-1900
Se arkiv D 7251.
 
104 Claussen, Lorenz, præst, Gettorf, 1780-1872
1848-84
Erindringer og breve i afskrift.
1 pk.
294 Colberg, Lars Jensen, privatskolelærer, tegnelærer, Flensborg, 1803-1877
U. år
Samlinger vedr. L.J. Colberg.
1 pk.
480 Cordes, Christian, grosserer, Husby, d. 1974
1947-48
Betænkning vedr. den sydslesvigske bevægelses baggrund.
1 læg
  Cornilsen, Friedrich, Pellworm, o. 1864
Se Louise Petersen, P 228.
 

 

 

D

354 Dahl, Peter Christian, lærer, Flensborg, 1881-1955
1915-46
Erindringer og dagbogsnotater fra afstemningstiden. Levnedsberetning.
1 pk.
  Dahle, Ernst, krigsdeltager -1914-
Se Claasen, Hermann, P 594.
 
497 Dall, Andreas, bygmester, arkitekt, Flensborg-Aarhus, 1882-1975
1882-1975
Personlige papirer, Dansk Skoleforening og St. Knudsgildet.
1 pk.
17 Dall, Jens, arkitekt, Flensborg-Aabenraa, 1916-94
1931-93
Byggesager vedr. kirke- og skolebyggeri i Sydslesvig for Grænseforeningen, Skoleforeningen, Dansk Kirke i Sydslesvig, Dansk Sundhedstjeneste m.v.
48 pk.
243 Dane, Leo, redaktør, bogtrykker, Lyngby-Nysted, Viby J., 1911-85
1940-45
breve, især fra generalsekretær Frederik Petersen, jvfr. dennes arkiv P 233.
1 pk.
665 Danneberger, Karl Paul, Flensborg, født 1917
1936-84
Personlige papirer, krigsfangeerindringer.
1 læg.
599 Davidsen, Hans Christian, journalist, kulturredaktør Flensborg Avis. Utilgængeligt. Adgang kun efter aftale med arkivskaberen.
1995-2010
Interne dokumenter vedr. arbejdet på Flensborg Avis.
2 pk.
  Davidsen-familien, brede og Møgeltønder
Slægtshistorie og breve m.v.
Se Rasmus Calle Jensen, P 129.
 
684 Deckert-familien
1938-56
Erindringer: Ud af mit levnedsløb, Mine skoler, Det usynlige barn.
1 pk.
263 Dencher Knudsen, Paul, kørselsleder, Dansk Kørselstjeneste, Flensborg, 1910-94
1946-62
breve, sager og fotos vedr. Dansk Kørsels- tjeneste og Sydslesvig Hjælpen. Se også F 136.
5 pk.
381 Densch, Gretchen, f. Vith, Flensborg
1995
Minder og optegnelser om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg
510 Dethlefsen, Ingeborg, Øster Snogbæk, 1934-1998
1996
"Im Zweifel für die Liebe" Erindringer 306 s. kopi.
1 bd.
184 Dethleffsen, Detlef, gdr., brarup/braderup, 1874-1950
1899-1946
Regnskabsbog.
1 bd.
184 Dethleffsen, Detlef, gdr., Læksgårde/Lecksgaard, Karlum sogn, 1805-78
1854-78
Skøder.
1 læg
184 Detleffsen, Chr. Bossen, landmand og kommuneforstander, brarup/braderup, 1838-1927
1854-1922
Regnskabsbøger 1878-1922 m.v.
1 pk.
192 Diederichsen-familien, skibsbyggerfamilie, Norgaardholz, Stenbjerghav/Steinberghaff
1802-99
Regnskabsbøger, dagbøger, forretnings- og privatbreve, familie- og ejendomspapirer.
8 pk.
117
 
Dirks, Dirk, distriktsskoleinspektør, rektor, Flensborg, 1901-78
1924-77
Skole- og kirkesager, taler, breve.
3 pk.
162 Dose, Detlef, kældermester, Flensborg, 1902-75, og hustru Mathilde, f. Jessen, f. 1906
1944-47
Dagbog for Mathilde Dose, feltpostbreve.
1 pk.
222 Duggen, Harald, el-forhandler, Harreslev-Glücksborg, f. 1929
1989
Erindringer indtil 1945.
1 læg
  Duseberg, J.F., fysikus, Flensborg, 1809-1878
1862 vaccinationsattest, se arkiv Db 10.
 
752 Dumstrei, Carsten Peter og hustru Erika f. Tychsen, Agtrup
1916-1956
Private papirer. Utilgængeligt.
1 læg
756 Duus, Herwin og Bärbel, Hanved
Samlinger og optegnelser vedr. slægten
1bd.
365 Dyhre, Bodil, rektor, Århus, f. 1919
U. år
Samlinger vedr. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.
2 pk.

 

 

E

  Eggers, Jacob Karl, gdr., lokalhistoriker, Augustenkoog, Ejdersted
1956-78
Korrespondance og historiske undersøgelser, se Dansk Centralbibliotek, I 24-pk.107-111.
 
164 Ehlers, Adolph Georg Theodor, soldat, Runtoft/ Rundhof, Eskris/Esgrus sogn, 1841-1916
1863-64
Krigsdagbog, kopi.
1 bd.
83 Eichhorn, Jürgen Hinrich, soldat, Husby og Slesvig, 1834-94
1863-64
Krigsdagbog, afskrift.
1 bd.
190 Ejerslev, Mikkel P., vandrelærer, højskolelærer, Sydslesvig, senere Viborg, 1893-1976
1925-76
Erindringer 1926-32, sager fra besættelsesårene m.v.
1 pk.
  Elsner,Kurt, Dr. jur., Rechtsanwalt, Flensborg, 1903-1944
Se arkiv De 9, Berlin Doc. Center.
 
697 Engelbrecht, Bernd, Flensborg, f. 1951
1971-1997
Personlige papirer, sager vedr. Flensborg Avis, forskellige udvalg og foreninger.
12 pk.
595 Engelhardt, Anna-Maria, gift Jensen, Bohnert/Kosel, f. 1932
1999
Die Lebensgeschichte der Anna-Maria Engelhardt. Von ihr im Jahre 1999 selber aufgeschrieben, 24 s.
1 læg
593 Erichsen, Hans Chr., landmand, Tarpmark, Oversø sogn, -1857-
1857
Beretning og korrespondance vedr. belønning fra Landhusholdningsselskabet for udvist landboflid.
1 læg
519 Eriksen, Hans, landmand, Almsted, 1884-1952
1948-51.
Rejseberetning/dagbog fra besøg i Angel og besøg hos dansk- og tysksindede.
1 læg
725 Ernst, Gerhard, skoleleder, Rendsborg, Husby, 1931-2008
1941-2003.
Løbende sager vedr. Ejderskolen, Ejderstriden, Husby danske skole, privat korrespondance, digte, manuskripter.
32 pk.
  Eskesen, Morten, friskolelærer og folkesanger, 1826-1913
1884-1912
Digte og optegnelser, se Peter Budach, P 248 og N.H. Rasmussen, P 276.
2 læg
615 Eskildsen, Hans Peter, lærer, skoleinspektør, Læk, -1929-1948
1945-48
Forskelligt
1 læg

 

 

F

261 Fanø, Knud, rektor, Duborg-Skolen, Flensborg, 1919-92
1921-92
Levnedsberetning, taler, sager fra skole- og studieår, politisk, nationalpolitisk og kulturelt virke, vedr. Duborg-Skolen og vandrelærere m.v.
14 pk.
42 Faurholdt, Carl, løjtnant
1864
brev vedr. krigsdeltagelsen. Se også Carl Otto Schmidt-Phiseldeck, P 10.
1 læg
417 Fedders, Wilhelm, malermester, Flensborg, 1893-1961
1927-61
Lønningsregnskaber.
7 bd.
528 Feddersen, Friedrich Johan Wilhelm, murermester, Flensborg, 1826
1927-61
Personlige papirer.
1 læg.
767 Feddersen Jytte, spejderfører, anlægsgartner, Danmark
1948-1955
Scrap- og dagbog, tegninger.
1 pk.
707 Feil, Werner, ingeniør, Neumünster, Kiel, Flensborg, f. 1917, og hustru Thyra født Pontoppidan Thyssen, 1920-2009
1938-2009
Erindringer og krigspapirer.
1 læg.
153 Filskov, Lorens, købmand, Møgeltønder, 1876-1959
1914
Dagbog fra internering i Flensborg. Kopi.
Se også privatarkiv 175 i landsarkivet i Aabenraa.
1 læg
302 Fink, Johannes, skoleleder, Valsbøl, 1915-88
1933-80
Foredrag, skole- og kirkesager, regnskaber.
5 pk.
250 Fischer, Caroline, Bov
1898
Optegnelser fra konfirmationsundervisning.
1 bd.
346 Fischer, Heinrich, rektor, Flensborg, 1904-84
1926-76
Feltpostbreve m.v.
1 pk.
54 Fischer, Kristiane, født v. Lachmann, Slesvig og Flensborg, 1896-1982
U. år
Manuskripter.
2 læg
133 Flarup, Eskild Johannes, skrædder, Flensborg, 1828-ca. 1908
1856-1907
Lære- og borgerbrev, sønderjydernes rejse til København 1865, erindringsmedalje og hædersgave for krigsdeltagelse 1848-50. Kopier.
1 pk.
602 Fosmark, Nikoline, dansk lærerkone, gift med lærer ved Ansgar-Skolen i Slesvig Johs. Fosmark, 1930'erne
U.år
Manuskript.
1 læg
663 Foss-Pedersen, Victor, direktør, Aalborg, 1900-1984
1920
Dagbog og fotoalbum fra Flensborg-ophold og forskelligt.
1 pk.
597 Franck, Otto, Dr. med., Flensborg, 1879-1948
1948
Nekrologer, tryksager vedr. dødsfaldet, fotos.
1 læg
199 Franzen, Karl, bankbestyrer, Slesvig, ca. 1885-1965
1961
breve og manuskripter.
1 læg
199 Franzen, Peter, lærer, Skelde, Smedager, Ullerup, Sehested, 1863-1926
1889-1920
Optegnelser, erindringer 1863-1920 og breve.
1 pk.
35 Friede, Inken, født Teunis, List-Sild, f. 1832
U. år
Skuespil.
1 læg
  Friedrichsen, bruno, soldat, 1913-42
1940-42
breve, se Henrik Lisberg, P 307.
1 læg
  Friis, Dorothea
Se Dorothea Matzen, P 266.
 
230 Friis, P. Petersen, malermester, Flensborg, 1885-1946 og hustru Mary
1924-48
Tegninger m.v.
1 pk.
529 Fritzel, Heinrich, soldat, smed, Flensborg, senere Aabenraa, 1922-76
1922-52
Personlige papirer og fotos.
1 pk.
402 Fromm, Asmus, gårdejer, sognefoged, Sode, 1800-80
1762-1868
breve og regnskaber.
6 pk.
590 Fuglsang-Damgaard, Vagn, dansk præst, Flensborg, Lyksborg, Fredericia, født 1927
1948-1977
Personlige papirer, embedssager og taler.
6 pk.
666 Fuhrmann, Siegfried P., billedhugger, køkkenchef, Flensborg
1921-2007
Manuskripter.
1 pk.
416 Futtrup, Hans M., skoleinspektør, Lyksborg, 1917-96
1944-77
Taler m.v.
1 pk.
436 Futtrup, Jens, seminarieforstander, Jelling, 1887-1961
1957-61
Fødselsdags- og mindeartikel.
1 læg

 

 

G

  Gadebusch-familien, Flensborg,
Se Johann Runge, P 280.
 
92 Gammelgård, Dagmar, sygeplejerske, Læk, 1911-2004
1947-76
Erindringer, scrapbøger, lysbilledserie »Grænsens sang«.
5 pk.
754 Geerkens, August, Dr., forfatter, (1874-1964), Husum, 1874-1964
1932-1964
Dilettant teater, rolleblade på plattysk.
1 pk.
522 Gerckens, Peter, lærer, landdagsmand, Husum, f. 1944
1996-2000
Korrespondance, SSW og landdagsarbejdet.
1 pk.
632 Gjerløff, Einar Møller, gymnasielektor, Hillerød, 1896-1982
1970érne
brev-beretning om oplevelser i Sønderjylland 1915-20, især ved Genforeningen.
1 læg.
93 Glahn, Ludwig, teolog, København, 1861-1935
1924-36
breve fra Henrik Lassen og Peter Lassen, Strukstrup og Heinrich Hansen, Vedelspang.
1 pk.
316 Glahn, Torben, overbibliotekar, Flensborg, 1904-89
1946-78
Dag- og gæstebøger, personlige papirer, breve, samlinger til biblioteks- og lokalhistorie.
3 pk.
81 Glüsing, Hans Jürgen, skrive- og regnemester, kantor, Flensborg, 1812-82
1841-1941
Personlige papirer, regnskabsbog og sager vedr. bogudgivelser.
1 pk.
713 Goldberg, Friedrich, cand. rer. pol. Flensborg, Høruphav-Sydals 1936-
1958-1975
breve.
1 pk.
  Gotsch, Friedrich-Karl, maler, St. Peter Ording, 1900-94
breve 1958-85, se Georg Andresen, P 66.
 
  Graef, Fritz, Dr., byarkivar, Flensborg, 1860-1936
Se Marie E. Zimmermann, P 383.
 
405 Grau, Andreas, redaktør, Flensborg-Nordborg, 1883-1935
1906-20
Fortegnelse over artikler og taler, manuskripter.
2 pk.
764 Grahl, Malte de , jurist, Hamborg 
2012-2013.
SSW landagsvalg, Wahlprüfung.
2 pk.
95 Grau, Peter, gdr., Pøl, 1866-1953
1920
Optegnelser og breve. Afskrifter. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 220.
1 pk.
533 Gregersen, Albert, fhv. skibsingeniør (1922-2016) og hustru Anne Marie født Hansen (1924-2015)
1779-2008
Personlige papirer, dagbøger og beretninger, topografica. 
7 pk.
251 Gregersen, Julius, marinemaler, Flensborg, 1860-1953, og hustru Amanda f. Schwanck, 1860-1946
1860-1986
Personlige papirer, breve, dagbøger, erindringer, manuskripter. Fotos af skibsbilleder.
6 pk.
9 Gregersen, Vilhelm, præst og forfatter, Flensborg, Hornslet, 1848-1929
1912-71
Selvbiografi 1912 i kopi, stamtavle, digte, korrespondance med medlemmer af familien Gregersen. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 223.
1 læg
  Grunow, Ernst, Schriftleiter, Flensburger Nachrichten, Flensborg, 1907-
Se arkiv De 9, Berlin Doc. Center.
 
30 Graae, Gomme Fred. August, dansk præst, Flensborg, 1810-86
1865
breve fra degn H.M. Tofte og pastor Frederik Vilh. Munck.
1 læg
  Gudme, Margrethe, sekretær for det kristelige ungdomsarbejde i Flensborg og Sydslesvig, 1895-1946
Se KFUK, F 105 og Dansk Kirke i Sydslesvig, K 30-2.
 
391 Grønbæk, Ingeborg, lærer, Randers, f. Weyhe 1915 i Slesvig
1936-2012
Erindringer. Fra slesviger til dansk sydslesviger, 5s.
1 læg
 
693 Göttig-familien, Flensborg
1771-1881
Stambogsblade, breve, digte, testamente m.v.
1 læg.

 

 

H

99 Hagemann, Jürgen, billedskærer, Flensborg, f. 1894
1935-42
Skitsebog fra Gestapo-internering.
1 bd.
495 Hagens, Carl, journalist, redaktør, Flensborg, f. 1917
1945-52
Akter vedr. Südschleswigsche Heimat- Zeitung og Sydslesvig-spørgsmålet.
2 pk.
373 Hambach-Uldall, Birgit, dr. med., Flensborg (1929-2012)
1974-2011
Manuskripter.
3 pk.
498 Hambach, Wilhelm C., kritiker, Dr. Phil., Flensborg, 1908-89
1949-85
Musik-, teater-, ballet-, litteratur-kritikker og anmeldelser m.v.
8 pk.
567 Hamkens, Peter, Rathmann, Tating, 1790-1863
1790-1863
Familienbuch, regnskab m.m.
3 læg.
88 Hammann, J.H.M., Flensborg
1860-62
Nodehæfte med dansestykker, delvis selvkomponerede.
1 bd.
  Hans, Claus, Kreisleiter und Landrat, Flensborg, 1900-
Se D e 9, Berlin Doc. Center.
 
512 Hansen, Bernhard, rektor, Duborg-Skolen, Flensborg, 1896-1976
1939-73.
brev og kapitel af påtænkt drengebog, julehilsener.
2 læg.
306 Hansen, Christen, landmand, Stenfelt/Steinfeld og Mølmark/Möllmark, 1892-1978
1892-1978
Erindringer 1892-1973, breve m.v.
1 pk.
645 Hansen, Christen, bryggeri- og malteriejer, Tved, Svendborg
1946-48.
breve fra Hans Pries, Oster Ohrsted ved Husum.
1 pk.
735 Hansen, Christian, lærer, degn, frisik forfatter, Keitum, Sild, 1803-1879
1848-58.
Manuskripter (kopier.
2 læg.
38 Hansen, Christina Margretha, Krathuse, Bov sogn, skoleelev
1848-58
Skrivebog fra skoletiden.
1 bd.
  Hansen, Ernst, gymnasielærer, Goethe-Schule, Flensborg, -1933
Se Lehmann-familien, P 161.
 
520 Hansen, Frederik Dinsen, skoleinspektør, Nibøl, 1901-2000 og hustru Eli født Elkjær.
1928-74.
breve, feltpostbreve.
8 pk.
186 Hansen, Gerhard, dansk præst, Rendsborg 1981-87, senere Færøerne, f. 1944
U. år
Manus om Dansk Kirke i Sydslesvig 1945-62, 67 s. og Eindarmentan føroyinga og vekingar-rørslurnar, Torshavn 1987, 347 s.
1 pk.
205 Hansen, Gynther, forfatter og bibliotekar, Flensborg, Aabenraa, Felstedskov, f. 1930
1983-87
Originalmanuskripter.
3 pk.
640 Hansen, Hans Hinrich, gdr. Hardesbyhof, Sørup sogn, Angel, ca. 1815-1848.
1829-32
Afskrift/gennemgang af Valentin Hein's regnebog.
1 bd.
330 Hansen, Hans Schultz, stipendiat, Flensborg, landsarkivar, Aabenraa, f. 1960
(1987-89)
Samlinger til bogen »Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse« (1990).
7 pk.
499 Hansen, Hans Werner, gymnasieoverlærer, Flensborg, 1929-94
1945-94
breve, optegnelser, sager vedr. kor- og musikarbejde, lærerforeningen m.v.
4 pk.
592 Hansen, Hardon, skoleleder, trene-Skolen, Tarp, 1919-2001
1913-2000
Sager vedr. trene-Skolen og Tarp.
2 pk.
  Hansen, Heinrich, bogholder, repræsentant, soldat, Flensborg, 1916-99
Se Henrik Lisberg, P 307.
 
584 Hansen, Hermann, karetmager, Mårkær, 1884-1967 og hustru Anna
ca. 1884-1967
Krigsdagbog, militærpapirer, håndværkerpapirer m.m.
1 pk.
786 Hansen, Irmgard Minna f. Steffensen (1937- ), Brebøl per Süderbrarup, Udby
ca. 1940-
Erindringer.
1 læg
  Hansen, Jens, Karlum, f. 1894
Se biografi i Chr. Stenz' arkiv P 350-2.
 
279 Hansen, Jes, gasværksarbejder, Harreslev/Harrislee, 1875-1944 og hustru Anna Gustava født Hohmann, 1873-1951
1887-1918
Feltpostkort, personlige papirer, vise-optegnelser.
1 pk.
374 Hansen, Johann Christoph, lærer, Bargum- Sdr. brarup-Flensborg, 1836-1928
1857-1902ff
Familien-Chronik, erindringer.
1 læg
639 Hansen, Jon Hardon, dansk præst, Vesterland, Sild, f. 1957
1987-2004
Scrapbøger
2 pk.
  Hansen, Laurine Therese, f. Lorenzen, Meynfeld/Meden, f. 1881
Legitimationsbevis 1920, se arkiv D 3.
 
  Hansen, Rudolf Thorling, vandrelærer, Flensborg, Jaruplund, f. 1897
Se Rudolf Hansen Thorling, P 328.
 
624 Hansen, Uwe, landmand, Norderhof, Agtrup, f. 1928
2001
Erindringer, ejendomshistorie.
1 bd, 1 læg.
469 Hanssen, Andreas, rektor, dr. phil., Flensborg, 1879-1940
1911-40.
Foredrag, artikler, optegnelser, avisudklip, notater m.v.
2 pk.
393 Harmens, Lenora Josine, Boldixum, Før, ca. 1830-54
1844-54
Optegnelser fra skoleundervisningen, fotos af Før-dragter.
1 hft.
101 Harring, Harro, digter, maler, revolutionær politiker, 1798-1870
1843-48
Kopi og afskrift af publikationer.
2 læg
787 Hartl, Margrit (1952- ), kontorist, DCB, Flensborg
1936-1965. Pass m.m
1 læg
  Hasselmann, Gertrud, f. Schäfer, Flensborg, 1911-96
1857-1929
Skudsmålsbog, højskolestambog, fotos.
4 bd.
337 Hattesen, Christian, soldat, Flensborg, 1897-1918
1897-1918
Attester, krigsbreve.
1 læg
661 Hattesen, Holger, maler, kunst- og antikvitetshandler, Flensborg, 1937-1993
ca. 1960-1978
Anmeldelser, debat vedr. kirke, politik og danskhed.
1 pk.
337 Hattesen, Peter, fotograf, kunsthandler, Flensborg, 1896-1981
1868-1976
Forretningssager, optegnelser, breve, avisudklip.
13 pk.
337 Hattesen, Peter, Skrydstrup, d. 1926
U. år
Dannebrogsorden og medalje for krigsdeltagelse 1864.
1 læg
778 Harck, Ole (1940- ), prof. dr., Egernførde
1930-2007
Forskelligt. 
1 pk.
554 Hedegaard - kaptajnsfamilie, Sønderborg-Flensborg,
Se Lundbeck-Schilling-Hedegaard- familierne, Haderslev-Flensborg, ca. 1850-1980.
 
419 Hein, Claus, klejnsmed, Flensborg, f. 1855
1879-1910
Attester m.v.
1 læg
788 Hein, Heinrich, kontorist, Flensborg f. 1927
1245-2001
Flensborg historie, slægtsforskning
 
283 Heinsen, Helge, dansk præst, Husum, 1909-81
1924-79
Erindringer, personlige papirer, korrespondance, kirke- og skolesager m.v.
4 pk.
755 Helms, Paul Arthur, Postamtmann, Flensburg, 1890-1947.
Breve fra krigskammerater 1944-46.
1 læg.
509 Henken, Hermann, skoleleder, treja, f. 1929
1954-99
Fadderskabs- og skolesager.
1 pk.
212 Henningsen, Axel, rektor, Oberregierungsrat, Kiel, 1883-1972
1924-58
breve til nevø i København vedr. efterkrigsproblemerne.
1 pk.
698 Henningsen, Hans Jørgen, lærer, amatørskuespiller, komponist, Nibøl, f. 1929
U.år.
Nodeblade/partiturer, noder - enkeltstemmer.
2 pk.
734 Henningsen, Waldemar, frisisk forfatter, Keitum, Sild, 1883-1965
U.år.
Gedichte, Roman und Teaterstücke.
1 pk.
643 Henriksen, Henrik Lassen, 1920-32, lærer Duborg Skolen, 1947-1963 skoleinspektør Frederiksstad, 1896-1987
1920-1978
Breve vedr. ansættelse som skoleinspektør i Frederiksstad og indrejse til Sydslesvig, pas og taler.
2 læg
407 Hermann, Marie, Flensborg, f. 1895
1978
Barndomserindringer 1900-1910.
1 læg
18 Herrguth, Annita, Flensborg, 1906-2002
1878-91
Erindringer, dagbøger fra ophold på højskoler, rekreationshjem og Dansk Alderdomshjem i Flensborg, fotos.
13 pk.
558 Herz, Alex,, redaktør, Slesvig, 1927-2006
1850-1864.
Manus: Danevirkestillingerne (63s.).
1 læg.
656 Herzog-familie, Medelby
1913-18.
Billed-feltpostkort med tekst.
1 pk.
435 Hess, Adolf, pastor, Adelby, 1862-1914 og hustru Emilie
1914-16
Optegnelser, krigsbreve.
5 læg
511 Hinrichs, Jacob, Tetenbüll
1909-13
L. Meyns Schleswig-Holsteinischer Haus-Kalender og notater.
5 bd.
136 Hjelholt, Holger, historiker, arkivmand, København, 1887-1977
1945-49
breve vedr. Sydslesvig-sagen.
1 pk.
719 Hoeg, Hans, Automechaniker, Nativespeaker Sölring, Autodidakt, Verfasser und hrgs. von Sylter Leteratur, Keitum/Sylt, 1917-2011
1922-2011
Manuskripte, korrespondance, Veröffentlichungen, div. Verfasser, Tonbänder
24 pk.
310 Hoffmann, Emil Heinrich August, vognmand og landmand, Slesvig
1903
Ejendomspapirer.
1 læg
310 Hoffmann, Emil Sophus, mejerist og frisørmester, Slesvig, 1905-61 og hustru Maria Asmussen, 1907-97
1920-61
Personlige papirer, regnskabsbog, krigsbreve, poesibøger.
9 læg
194 Hoffmann, Heinrich, frisør, DDR-partifunktionær og redaktør, Slesvig-Thüringen, 1899-1980
1917-79
breve, svendebog, erindringer.
1 pk.
310 Hoffmann, Ilse, frisør og bibliotekar, gift Kürstein, Slesvig-Flensborg, f. 1929
1941-2012
Poesibog, feltpostkort og breve, personlige papirer, erindringer.
5 pk.
310 Hoffmann, Karl, frisørmester, Slesvig, 1872-1949 og hustru Meta, 1876-1957
1894-1949
Personlige papirer, feltpostkort og breve, kassebog m.v.
7 læg
460 Hoffmeyer, Johs., lektor, rektor, Flensborg-Holte-Grenå, 1909-86
1956-57
breve.
3 stk.
  Hohmann, Anna Gustava, arbejderkone, Harreslev, 1873-1951
Se Jes Hansen, P 279.
 
76 Holdt, A.C.C., lærer, skolebestyrer, redaktør, Flensborg, 1821-90
1853-68
Samlinger vedr. A.C.C. Holdt.
8 læg
235 Holm, Dora, frk., Møgeltønder
1864-66
Dagbogsoptegnelser. Afskrift.
1 læg
68 Holm, Heinrich Nikolaus, skomager, Kobbermølle/ Kupfermühle og Flensborg, f. 1907
1920-69
Personlige papirer.
6 læg
68 Holm, Nicolaus, Kobbermølle/Kupfermühle, klejnsmed, f. 1880
1906-23
bryllupstale og personlige papirer.
2 læg
459 Holmgaard, Anna, lærer, Tønning, f. 1918
1946-51
Dagbøger, breve, fotos.
1 pk.
135 v. Holstein Rathlou, Viggo Julius, overbibliotekar, Aarhus og Flensborg, 1885-1965
1920-46
Utrykte slesvigske digte.
1 pk.
473 Homann, Heinz, SSW-rådmand, FSG-Betriebsratsvorsitzender, fmd. for SAF, Flensborg, d. 1987
1946-76
Valg, SAF og Betriebsrat.
1 pk.
505 Hoop, Arthur, lærer, Klein Rheide, F. 1901.
1945
Certificate af discharge. Anm.: løsladelsesdokument.
1 stk.
  Hou, Arne, skoleleder, Humtrup, f. 1912
Se Komiteen for Slesvigske Børns Ferierejser F 261.
 
 
477 Hugger, Ernst, vandrelærer, Runtoft, Gelting, Gulde, 1901-71
U. år
Foredrag og artikler i Flensborg Avis.
Lysbilleder: se billedsamlingen.
2 læg
182 Hübsch, Matthias, købmand, Kommerzienrat, Flensborg
1919-20
breve og sager vedr. afstemningen og grænsedragningen.
1 pk.
322 Hüpfel, Wilhelm Andreas, murer, Flensborg, 1909-81 og hustru Johanne Dora Friederikke f. Gröndahl, f. 1907-83.
1907-81
Personlige papirer m.v.
1 pk.
31 Høck, Christian, Markerup, skolelev
1860
Stilehæfte.
1 læg
336 Högel, Otto, tømrer, byggeleder, Westerland, 1910-2006 og hustru Ester, f. 1917
1949-89
Dansk forenings- og skolearbejde på Sild, erindringer, breve m.v.
1 pk.
  Hönck, August, gårdejer og teglværksejer, Harblek, Oldenswort
Se sønnen Wilhelm Hönck, P 335.
 
335 Hönck, Wilhelm, landmand, kredsdagsmedlem, amtsformand SSF, Harblek, Oldenswort, 1825-1987
1924-70
Kredsdagsakter, Bauernschaft, digevæsen, korrespondance. SSW-politik. Uordnet.
10 pk.
589 Håkansson, Carl Christian, skoleinspektør, Husum, 1898-1960
1954. Akter og breve vedr. suspension og afskedigelse som skoleleder i Husum. Tilgængeligt som privatarkiv efter arkivlederens afgørelse i hvert enkelt tilfælde.
Se Helge Heinsen, P 283, J.N. Jensen, P 284, Lars Schubert, P 218-9.
1 pk.
173 Haastrup, Kristian Alfred, apoteker, Tønder og Flensborg, 1843-1928
1889-1901
breve fra sønnerne Oscar (1871-1920) og Alfred (1877-1901) Haastrup.
2 bd.

 

 

I

425 Ingwersen, Erika, gift Krebs, Skovbølmark, Kappel, f. 1917
1996
Erindringer.
1 læg
236 Ingwersen, Peter, Oberregierungs- og Schulrat, Slesvig, 1885-1958
1934
brev fra Johannes Schmidt-Wodder med svar.
2 læg
487 Ingvorsen, Leif, lektor ved Duborg-skolen, senere seminariet i Jelling, f. 1918
1947-50
SSF-skrivelse til London-konferencen vedr. flygtningeproblemet, dansk forenings- og kulturarbejde.
4 læg
11 Iversen, Georg, landmand, Gelting, f. 1896-1973
1881-2007
Slægtshistorie og optegnelser.
2 pk.
12 Iversen, Johannes Friedrich, lærer, Iller, senere Gelting, 1856-1939
1876-1929.
Stam- og poesibøger, personlige papirer, materiale vedr. undervisning i »Heimatkunde«, digte under pseudonym Maria Andersen m.v.
2 pk.
206 Iversen, Wilhelm, Flensborg og Satrup, 1903-80
ca. 1959-80
Lokalhistorie og erindringer.
2 bd.

 

 

J

  Jacobs, Abelone, lektor Duborg Skolen, Flensborg
Se Margrethekoret I 100 og Gymnasiekoret I 101.
 
368 Jacobs, Sytze, skipper, Rendsborg, -1796-
1796
Borgerbrev, skibscertificater.
3 stk.
377 Jacobsen, Hans Peter, Dr., redaktør, forfatter, Flensborg-München, 1893-1952
1945-48
Artikler og foredrag vedr. Sydslesvig-spørgsmålet, manuskripter. Se også Alfred Albertsen, P 40.
1 pk.
27 Jacobsen, Lis, nordisk filolog, dr. phil., København, 1882-1961
1945-49
Avisudklip om Sydslesvig, kronikker, artikler.
5 pk.
112 Jacobsen, Nikolaus Andreas, malermester, Flensborg og familie
1845-1936
Familie- og ejendomspapirer m.v.
1 pk.
429 Jacobsen, Olaf, købmand, civiløkonom, direktør, Flensborg, 1924-85
1939-83
Erindringer, breve, foredrag.
3 læg
448 Jacobsen, Thyra, lærerinde, Duborg-Skolen, 1893-1979
1923-58
Forskelligt, især vedr. årene ved Duborg-Skolen.
1 pk.
465 Jensen, Anna, pedelfrue, sygeplejerske, Flensborg-København, 1829-ca. 1906
1864
Minder fra Flensborg i krigsåret.
Se også Bonefeldts samlinger P 211.
1 læg
442 Jensen, Asger Kilde, skoleleder, Tønning, 1911-86
1935-39
Erindringer.
1 læg
463 Jensen, Clara, f. Henningsen, tjenestepige, landbokvinde, Flensborg, Westre, f. 1894
1965-1974
Erindringer om tiden 1894-1933.
1 læg
387 Jensen, Dines (Dines Jensen Suurballe), styrmand, gårdejer, Flensborg-ørby, 1770-1831
1800-1806
Logbog for barken Fidentia af Flensborg.
1 pk.
568 Jensen, Emil Peter, Bundesoberbahnsekretär, bredebro, Sdr. Løgum, Flensborg, 1888-1977
1872-1977
Personlige papirer
2 læg
191 Jensen, Emil, skoleleder, Satrup, f. 1923
U. år
Erindringer 1923-86.
1 pk.
527 Jensen, H.C., købmand, Flensborg, 1789-1860
1843
Regnskabsbilag vedr. Handelsverein´s frokost for Kong Chr. VIII, 28/7.
1 læg
490 Jensen, H.N.A., præst, Boren i Angel, 1802-50
1849
Afskrift af brev fra pastor Jensen til professor Rafn, København.
1 læg
769 Jensen, Harry Luesmann (1926-2011), skoleinspektør Lyksborg danske skole og hustru Gudrun Karoline f. Witte, (1923-2016), lærer
1949-ca.1980
Referater af lærermøder, fotosamling med 1831 stk. digitaliseret.
1 pk.
  Jensen, Helga, korrespondent, rejseleder, København, 1898-1994
Se Jernveds københavnske Samarbejdsudvalg, F 208.
 
569 Jensen, Helmut, Bahnpolizeiwachtmeister, Flensborg, f. 1917
1917-2000
Erinnerungen aus der Zeit zwischen den Jahren 1917-2000, 464s.
1 pk.
257 Jensen, Jacobus, sporvognskonduktør, Flensborg, 1879-1968 og hustru Anna f. Petersen, 1879-1970 samt søn Jensen, Povl, soldat, Flensborg, 1920-44
1893-1959
Poesibøger, personlige papirer, feltpostbreve 1941-44.
1 pk.
106 Jensen, Jens Henrik, lærer, Thumby, Nordslesvig og Samsø, 1839-78
1855-71
Anbefalinger og breve.
1 pk.
284 Jensen, Jens Nielsen, journalist, Flensborg, 1879-1962 og hustru Ellen, 1888-1967
ca. 1870-1967
Personlige papirer, breve, taler, manuskripter, optegnelser m.v.
49 pk.
  Jensen, Jens Peter, matros
Krigsdeltagelse 1848 se Carl Heinrich Schrøder, P 89.
 
  Jensen, Karen, lærer Rønshoved, Hokkerup, 1896-1992
se Karen Jensens Mindefond I 105.
 
773 Jensen, Marianne Brink (1980), Brørup
2015-2016
Feriebørn som kom til Danmark fra Sydslesvig i perioden 1949-1974.
1 pk.
32 Jensen, N.A., præst, Møgeltønder, 1869-1954
1916-48
breve, bl.a. brevkoncept 1918 til rådsformand Wald. Sørensen, Flensborg.
5 læg
745 Jensen, Niels Valdemar Haugaard, lærer, bramsted, 1914-2004
1946-50
Dagbogsoptegnelser, korrespondance, fotos bramsted skole.
1 pk.
604 Jensen, Povl Bavngård, dansk skoleleder, Store Vi/Skovbøl, senere Tønning og Flensborg, 1921-2001 og hustru Eva født Villumsen, dansk lærer, Sillerup Store Vi/Skovbøl, senere Tønning, 1922-2002
1946-1961
Forskelligt vedr. lærertiden i Skovbøl/Store Vi.
1 pk.
129 Jensen, Rasmus Calle, smedemester, Flensborg, 1881-1959 og hustru Christine Andrea f. Davidsen, 1879-1963
1870-1963
Personlige papirer, breve, familie- og ejendomspapirer, patentsager vedr. hesteskopresse og maskinfabrik i Dresden.
1 pk.
130 Jensen, Sophie B., kunstmaler, Flensborg, 1912-2007
1927-2004
Scrapbøger med bilag, breve, sager vedr. udstillinger og kunstnerkontakter, personlige papirer, fotos.
21 pk.
361 Jensen, Thomas Hoyer, præst, Flensborg-Bov, 1771-1846
1838-43
Erindringer: »Denkwürdigkeiten aus meinem Leben«.
1 læg
779

Jepsen-familien, Pianohaus, Norderhofenden, Flensborg
1912-1917
Erindringer.

1 læg
345 Jepsen, Lorenz, gdr., Valsbøl, 1880-1927 og hustru Anne, 1887-1946
1830-1945
Familie- og ejendomspapirer, feltpostbreve.
5 pk.
683 Jess-familien, typograf, Flensborg, 1916-1980
1886-1994.
Pas, Arbeitsbuch og to manuskripter.
1 læg
482 Jess-Wolbersen-familien, landmænd, Horstedmark, Hatsted-sogn og brekentorp
1867-1950
Familie-og ejendomspapirer.
8 læg
86 Jessen-Dueholm, C., frue, Flensborg
U. år
Slægts- og lokalhistoriske optegnelser og manuskripter.
1 pk.
553 Jessen-Klingenberg, Hans, dyrlæge, Tønning, f. 1926
1988
Ein Lebenslauf. "Und doch schien oft die Sonne, Erindringer, 160s.
1 bd.
  Jessen & Co. Nachfolger, firma, Flensborg,
Se J.C. Paulsen, P 285.
 
622 Jessen, Emil, brøndborer, Flensborg, 1906-1944
1933-1944
breve og forskelligt.
1 pk.
244 Jessen, Jens, redaktør, Flensborg, 1854-1906
1862-1968
Manuskripter, optegnelser, breve, personlige papirer, skolehæfter, retssager, dagbøger m.v. Se også Flensborg Avis' arkiv E 1 og landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 352.
19 pk.
  Jessen, Jens, mindelegat, se F 191.  
39 Jessen, Johan Georg, skibsfører, trappen, Rinkenæs sogn
1876
Tildeling af erindringsmedalje for krigsdeltagelse 1864.
1 læg
638 Jessen, Jørgen Holm, højskoleforstander, Flensborg, Jaruplund, 1948-54, senere Vallekilde Højskole og Herning Seminarium, f. 1913-2004
1927-2000
Sydslesvig tiden: breve og optegnelser, korrespondance med tidligere elever. Se også Flensborg Ungdomsskole I 76
og Jaruplund højskole I 2.
9 pk.
634 Jessen, Ludwig, slesvig-holstensk jægersoldat,
1849-51
1849-1859
Krigsdagbog
1 bd.
  Jessen, Marius, soldat, Flensborg, 1915-1945
breve 1930-44, se J.F.S. Juhl, P 80.
 
613 Jessen, Peter, lærer, Daler, senere bankbogholder, Gram, 1858-1913
1905-1913
Afskedsbevilling og breve
1 læg
486 Jessen, Tage, redaktør, Flensborg, 1898-1975
ca. 1950
Manuskripter. Se også D 20.
1 læg
743 Jochimsen, Gertrud, Mohrkirch
1952
Avisudklip Fyns Stiftsstidende vedr. 4. kollegiet.
1 læg
62 Johansen, Knud, ingeniør, Flensborg, f. 1903
1910-20
Personlige papirer, skolehæfter, postkort, sager fra krigs- og afstemningstiden.
1 læg
334 Johansen, L. Gottlieb, typograf, Harreslevmark, f. 1868 og hustru Dagmar f. Dorby, f. 1873
1939-46
breve til Anna Kjems, manuskript.
1 læg
636 Johannsen, Asmus, svejsermester ved Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft, Flensborg, 1911-1995
1930-48
Personlige papirer.
1 pk.
722 Johannsen, Burchard Friedrich, lærer, Sølvested, 1803-1877
1863
troskabsed til kong Christian den Niende (kopi)
1 stk.
144 Johannsen, Christian Eduard, lærer, Flensborg, 1884-1970
1914-20
Krigsdagbog i kopi og notitsbog.
1 læg, 1 bd.
338 Johannsen, Claus, skoleelev, Agtrup,
1838-42
Skrivehæfte fra skoletiden.
1 hft.
57 Johannsen, Gustav, lærer, politiker, redaktør, Flensborg, 1840-1901
1878-99
breve fra Gustav Johannsen til Wildau, A.C. Larsen, Kruse, fru Ploug, Nellemann m.v.
Kopier af originaler på Gustav Johannsen- skolen. Se også K.E.A. Vennerwald, P 52 samt landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 361.
3 pk.
369 Johannsen, Hans Peter, Dr., biblioteksdirektør, Flensborg, 1908-81
1935-47
brev og ansættelsespapirer.
1 læg
557 Johannsen, Johannes, landmand, Skovlund, f. 1908
1908-71
Erindringer.
1 pk.
143 Johannsen, Mette, f. Jørgensen, værftsarbejderkone, Flensborg
1971-72
Erindringer om tiden ca. 1890-1970.
1 læg
74 Johannsen, Nis Jensen, lærer, Bovlund, Klægsøkog/ Kleiseerkoog, 1856-1940
1876-1936
breve, personlige papirer, korrespondance med myndighederne, levnedsløb m.v.
1 pk.
201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør, Slesvig, 1903-78
1923-77
Korrespondance, dagbøger, skolesager, manuskripter, personlige papirer, taler m.v. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 362.
15 pk.
526 Johannsen-Bojsen, Karin, Dr. lektor, Flensborg, f. 1936
U. år
Personalia, avisartikler og familiehistorie.
1 læg.
674 Johnsen, Axel, historiker, f. 1970
2005
Samlinger og kilder til bogen "Dannevirkemænd og Ejderfolk " (2005).
20 pk.
80 Juhl, Johan Frederik Schack, dommer, Aalborg, 1889-1984
1930-70
Samlinger vedr. sydslesvigere faldet i krigen 1940-45 samt breve fra soldat Marius Jessen, faldet 1944 og fra enken.
1 pk.
408 Juhl, Marie, f. 1821 i Flensborg, gift med C.H.F. Lindhorst
1849
breve fra forældre Thomas Juhl og hustru Elisabeth. Kopier.
1 læg
414 Juhl, Severin Jensen, lærer, Sterup, 1816-
1856
Indberetning om sprogforhold i Tøstrup-Ravnkær sogne.
1 læg
717 Julius, Franz, lærer, Hæsum, 1917-1983
1917-1983
Erindringer, 8 s.
1 læg
75 Jung, Aage, Nørresundby, ca. 1895-o. 1970
1912-18
breve fra internerede belgiske soldater samt manus om cykeltur til Flensborg.
2 læg
69 Jürgensen, Asmus, købmand, brændevinsbrænder, tobaksspinder, Flensborg, 1749-1828
U. år
Seglaftryk.
2 stk.
591 Jürgensen, Christian, soldat, Jaruplund, d. 1948.
1948
brevberetning vedr. krigstjenesten, desertering, deltagelse i modstandsbevægelsen.
1 læg.
154 Jürgensen-familien, farver og fabrikant, Gråsten
1831-69
1. Markus Adolf Jürgensen, 1807-83, 2. Asmus Adolf Jürgensen, 1837-1910.
Dagbog, digte, blandede optegnelser.
3 bd.
154 Jürgensen, Markus Adolf, farver, Gråsten, 1807-83
1831-69
Receptbog fra farveriet og samling af dansk-nationale digte m.v.
2 bd.
78 Jørgensen, A.D., rigsarkivar, Gråsten-Flensborg- København, 1840-97
1896-97
breve fra og til A.D. Jørgensen.
2 stk.
262 Jørgensen, Dirch, skoleinspektør, Slesvig, 1932-87
1901-87
Korrespondance vedr. forsvarsministeriets krigergravstilsyn i det sydlige Slesvig.
1 pk.
131 Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, f. 1915
ca. 1930-90
Dagbøger, korrespondance, beretninger, optegnelser, sager. Uordnet.
20 pk.
260 Jørgensen, Jørgen, vandrelærer, Slesvig, 1894-1970
1904-70
Dagbøger, breve, feltpost, scrapbøger, skolesager, ornitologi, forsvarsministeriets krigergravstilsyn, forskelligt, dias.
Se også Knud Fanø, P 261.
32 pk.
56 Jørgensen, K.E. Jordt, dansk præst, Flensborg- Roskilde-Jersie-Kirke Skensved, 1906-1984 og hustru Kirsten født Busk-Rasmussen
1932-60
Dagbøger, erindringer, breve.
3 pk.
689 Jørgensen, Niels, sergeant i krigen 1848-49.
1848-49
breve til familie i Vejle fra krigsfangenskab.
3 s.
358 Jørgensen, Poul, dansk præst, Flensborg, senere Skanderborg-Skanderup-Stilling, 1920-97
1946-73
Sager vedr. dansk kirkeliv i Sydslesvig m.v.
1 pk.
286 Jørgensen, Vilhelm Tams, lektor, Langenhorn, bredsted, 1924-87
1953-87
Vedr. Frit Folkeligt Forum og tidsskriftet Front og bro.
2 pk.

 

 

K

23 Karstoft, Christian B., dansk præst og provst, Tarp og Flensborg, f. 1923
1946-2013
Avisudklip m.v. vedr. Dansk Kirke i Sydslesvig og dansk arbejde i Ugle herred og 20 spole og VHS film, privat og gudstjenester.
163 pk.
183 Keil, Hans, vandrelærer, Slesvig, f. 1931
1947-94
Vandrelærerarbejde i sognene nord og nordøst for Slesvig by, fotos.
18 pk.
544 Keil, Wilhelm , landbrugsmedhjælper, Kiekelund, Østerby, Adelby 1901-1985 og hustru Margarethe Nicoline f. Clausen, Frørupmark, 1897-1988.
1947-94
Forskelligt, optegnelser vedr. tjenesteår, postkort, Kochbuch.
1 pk.
579 Kelstrup, Ellen Margrethe g. Jensen, husholdningskonsulent, Harreslevmark, senere Askov-Bække-Vejen, f. 1916.
1949-92
Dagbøger, fotos og forskelligt.
1 pk.
121 Ketelsen, bruno, folkemindesamler, lærer, Medelby og Læk, 1903-45
1930-39
Folkeminder fra Mellemslesvig.
4 pk.
442 Kilde Jensen, Asger, skoleleder, Tønning/Rødovre, 1911-86
1935-39
Erindringer fra Tønning.
1 pk.
420 Kistrup, Carl trompe, slotsmøller, Glücksborg
1922-40
Forretningskorrespondance, regnskabsbøger, forskelligt.
25 pk.
295 Kjems, Niels, vandrelærer, Harreslev/Harrislee, 1888-1975 og hustru Anna, 1893-1990
1888-1993
Dagbøger, korrespondance, sager vedr. skole-, vandrelærer- og biblioteksvirke, husflid, gymnastik, foredrag m.v.
50 pk.
37 Kjems, Sven, landsretssagfører, Flensborg-Gråsten, f. 1920
1945, 1981-82
Samtalereferater vedr. grænsespørgsmålet og Sydslesvig 1945, Slesvigland 1981-82.
1 læg
102 Kjier, Andreas Lorenz, tjenestekarl, soldat, Høgslund-Flensborg, f. 1858
1879-97
Militærpas.
1 bd.
564 Klatt, Martin, mag. art., Flensborg, f. 1964
1945-55
Kildemateriale til bogen, Flygtninge og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55, trykte og utrykte kilder
2 pk.
96 Klewing, Hans Andreas, stenhuggermester, Flensborg, 1807-79
1848-79
breve, personlige papirer, manuskripter.
1 pk.
765 Klüwer, Hans, smed, Agtrup, f. 1900
1918-1953
Personlige papirer.
1 læg
  Knudsen, Paul Dencher, kørselsleder, Flensborg, f. 1910
Se Paul Dencher-Knudsen, P 263.
 
  Knuth, grevefamilie
Se Mylord-Møller, P 19.
 
560 Knutzen, Asmus, Hamborg
1983-84
Aufzeichnungen.
13 hft.
493 Koch, Boy, Tønning, 1918-58
1958
brev vedr. dansk indskrift på gravsten i Tønning.
1 læg
573 Koch, Matthias, Flensborg, f. 1879
1879-1948
Personlige papirer.
1 læg
514 Kolditz, Joachim, ingeniør, Slukefter-Flensborg-Talheim
2000
Erindringer om dansk skolegang.
1 læg
501 Kontni, Martin, dansk præst, Ansgar-Flensborg Nord, Mårslet, f. 1929
1959-77
Fotos fra det kirkelige arbejde.
1 pk.
502 Korsgaard, Randi, dansk præst, Kappel, f. 1958
1994-95
Protokoller, materiale og private referater vedr. Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
4 pk.
41 Krabbenhöft, Friedrich J., sanger, Lobacker, Tolk sogn
1874-92
Sangbøger med tekst og noder.
3 bd.
517 Kracht, Ernst, Dr., overborgmester, Flensborg, 1890-1983, hustru: Kracht, Erna, datter: Kracht, traute, sygeplejerske f. 1927.
1935-83
Foredrag, dagbog, beretninger, Findbuch.
Se også D9430, Dokumenter fra Berlin Center vedr. Ernst Kracht.
1 pk.
720 Kraft, August Detlef, smed, Weesby 1880-efter 1959
efter 1959
Lebenslauf. Kopi, 28 s.
1 læg
254 Krag, Erik, kreditforeningsdirektør, København, 1878-1946
1922
Rejseberetning fra Sydslesvig.
1 læg
652 Kramer, Paul, smedesvend, marinematros, overmaskinist 1918-1945
1925-46
breve, fotoalbum og forskelligt vedr. krigsdeltagelsen.
2 pk.
492 Krarup, Nicolai, cand. mag., historiker, Sæby, senere Gjern og Fårvang, f. 1912
1947-52
breve fra Studienrat, Dr. Hans Nissen, Flensborg.
1 pk.
686 Krarup, Ove Th., overretssagfører, Københavnn, 1867-1938
1898-1914
breve og brevkoncepter.
1 pk.
541 Krause, Lone, Flensborg f. 1949
U.år.
Erindringer.
1 læg.
708 Krause, Werner, skoleelev, Ausacker/Dammende/Husby, f. 1949
2010
Erindringer fra barndom og skolegang.
1 hft.
  Krebs, Erika, f. Ingwersen, f. 1917
Se Erika Ingwersen, P 425.
 
168 Krebs Lange, Børge, skoleleder, Langbjerg-Tarup, 1908-82 og hustru Esther f. Hoppe, f. 1923
1908-80
Dagbøger fra Langbjerg-Tarup-Oversø- Jaruplund, Abild frie folkehøskole, Snoghøj gymnastikhøjkole, Zahles seminarium, optegnelser, breve, foredrag, regnskaber m.v.
11 pk.
721 Krebs Lange, Erik Immanuel, 1912-2008, lærer, Tinningsted, Jaruplund, Tønder og hustru Estrid (1914- )
1915-99
Personlige papirer, gæstebog, fotos
2 pk.
737 Kring, Karl, forretningsfører, SDU, Harreslev, f. 1924
1873-1993
Forskelligt
1 pk.
187 Kristensen, Johanne, gift H.F. Petersen, distriktssyge- plejerske, Jaruplund-Satrup, 1913-2002
1955-87
Erindringer, dagbøger, manuskripter, fotos.
8 pk.
315 Kristensen, Jørgen, dansk præst, Aventoft, f. 1924
1957-71 og u. år
Samlinger vedr. det frisiske sprog og salmer på frisisk samt Landskomiteen mod Rom-Unionen.
1 pk.
670 Kristensen, K. Iver,tilsynsførende ved Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn i det sydlige Sydslesvig, lærer, Slesvig
1987-2007
Løbende sager vedr. Krigergravtilsynet.
2 pk.
181 Kristensen, Mads Sig, skoleleder, distriktsskoleinspektør, Jaruplund, Læk og Flensborg, 1912-91
1947-53
Personlige papirer, skolesager.
1 pk.
79 Kristiansen, Eva Nyhave, f. Priem, exlibristegner og kunstner, Flensborg-København, f. 1913
1944-95
Exlibris, tegninger og erindringer.
2 pk.
449 Kristiansen, Svend, ungdomskonsulent, Ladelund
1963-65
Dag-og scrapbøger.
2 bd.
29 Kronika, Jacob, redaktør, Flensborg, 1897-1982
ca. 1930-92
breve, sagligt ordnede sager, manuskripter og forskelligt.
65 pk.
171 Kröger, Hanchen, Flensborg
1855
breve fra svoger i Hamborg. Kopier.
1 læg
556 Kruhl-familien, Nibøl-Flensborg
1895-2000
Personlige papirer.
1 pk.
791 Kruse, Jakob  Anker (1918-1986) og hustru Ingeborg, Askfelt, Lyksborg
1949-1968
Askfelt danske Skole, erindringer.
1 læg
521 Kruse, Johan Henrik Jess,, værkmester, Flensborg, 1805-1859
1922
Kruse biografi af R.P. Rossen, 26s.
1 læg
292 Kvist, Hans, dansk præst og provst, senere biskop, Valsbøl-Flensborg-Roskilde, 1911-80
1945-79
Dagbog, korrespondance, personlige papirer, samlinger vedr. Sydslesvigs kirke- og sproghistorie, modstandsbevægelsen og Ranumkonventet m.v.
3 pk.
709 Kühl, Jørgen, museumsinspektør Danevirkegården, rektor A.P. Møller Skolen, Flensborg f. 1965
1991-2010
Foredrag, artikler og manuskripter.
37 pk.
122 Kürstein, Ilse, f. Hoffmann, f. 1929
Se Ilse Hoffmann, P 310.
 
122 Kürstein, Poul, bibliotekar, bibliotekslektor, Slesvig-Flensborg, 1919-73 og hustru Ilse f. Hoffmann, f. 1929
1919-2008
breve, publikationer, kronikker og artikler. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 1054.
23 pk.
258 Køster, Peter, kontorchef, Flensborg, 1909-51 og hustru Martha f. Jensen
1926-52
Dagbøger 1931-33, poesibog, feltpostbreve og postkort 1940-45.
1 pk.
380 Kötschau, Otto, Dr., Flensborg
1995
Minder og optegnelser om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg

 

 

L

397 Lampe, Jens Kongsted, skoleleder, Gulde, senere Kappel, f. 1917
U.år
Samlinger vedr. Kappels historie.
1 pk.
  Lange, Børge Krebs, skoleleder, Langbjerg-Tarup, 1908-82 og hustru Esther f. Hoppe, f. 1923
Se Krebs Lange, Børge, P 168.
 
  Lange, Martin Frederik, vandrelærer, Flensborg, senere Kløjing ved Løgumkloster, f. 1883
breve 1918-36, se Rudolf Hansen Thorling, P 328.
 
367 Lange, Walther, redaktør, Flensborg Avis, 1906-94
1925-80
breve og forskelligt.
3 pk.
  Larsen, Anders, forstander, Toftlund børnehjem
Se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
628 Larsen, Erik, civilforsvarsinspektør, Varde, f. 1919-200x
1944-1949
Dagbøger og sager vedr. opførelse af skolebarakker i Sydslesvig
1 pk.
600 Lassen-familien, Jarlund
1863-2001
Familie- og ejendomspapirer, breve, regnskabilag,landbrugssager
32 pk.
313 Lassen-familien, landmænd, Strukstrup/Struxdorf
1639-1989
Familie- og ejendomspapirer, korrespondance, regnskaber med bilag, foreningspapirer, fotos m.v.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 442-446 og 449.
35 pk.
  Lassen, Detlef, gdr., Strukstrup, 1913-1982
Se Lassen-familien, P 313.
 
  Lassen, Henrik, gdr., Strukstrup, 1839-1934
Se Lassen-familien, P 313, L. Glahn, P 93 og N.H. Rasmussen, P 276.
 
  Lassen, Marie, børnehaveleder, Slesvig-Strukstrup, 1911-91
Se Lassen-familien, P 313.
 
  Lassen, Peter, gdr., Strukstrup, 1866-1938
Se Lassen-familien, P 313, L. Glahn, P 93 og N.H. Rasmussen, P 276.
 
736 Lauesgaard, J.P.
Ca. 1900-1930
Manuskript: Friserne.
1 læg.
603 Lauritzen-familien, Ertebjerg/Tandslet - Schleimünde/Kappel
Ca. 1850-1980
breve.
1 pk.
428 Lauritzen, L.B., amtslæge, Haderslev, 1896-1992
1947-49
Korrespondance vedr. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.
1 pk.
204 Laursen, Christian, soldat, truust, Tvilum sogn, Skanderborg amt, 1840-1928
U. år
Erindringer fra 1864. 175 s. Kopi.
1 bd.
240 Lausten, Hanne, Flensborg, gift med generalsekretær Fr. Petersen, 1902-86
1920-44
Medalje fra Den internationale Kommission, optegnelser, personlige papirer.
Se også Fr. Petersen, P 233.
4 læg.
647 Lausten, L.K., faktor, Flensborg Avis, 1874-1958
1896-1934.
Ersatzreserve Paß, Lykønskningsadressde 60 års dagen.
1 læg
347 Lausten, Viggo, redaktør, Flensborg-Tønder, 1904-40
1908-50
Forældrenes beskrivelse af barndommen, sager vedr. Viggo Laustens død, breve, avisudklip.
Se også Frants Thygesen, P 312-20.
1 pk.
763 Lauszus, Finn (1959- ), Holstebro
1967-1981
Vulkanen: Elevbladet for Duborg-Skolens elever.
1 pk.
489 Leckband, Helmut, afdelingsleder, forfatter, Flensborg, 1916-2003 og hustru Betty f. Redlich, 1915-1994.
1892-2003
Forskelligt vedr. familien Redlich, Leckband, manus: »Vejen uden håb« og Krigsfange: Gennem russiske krigsfangelejre.
3 pk.
727 Leckband, Povl, arkitekt, Flensborg, f. 1942.
152-1975
Tegninger og breve.
1 pk.
  Ledgaard, Bothilde, f. Lund, Ringkøbing, tidl. Slesvig
Se Bothilde Lund, P 272.
 
  Ledgaard, Peder, bogholder, Ringkøbing
Se Komiteen for Slesvigske Børns ferierejser, F 261.
 
766 Leerberg, Christian, soldat
1850
Brev  til gdm. Chresten Andersen, Bollehede.
1 læg
434 Lehfeldt, Rolf, landssekretær, Flensborg, 1928-2002
1928-2002
Valgsager og SSW, personalia, fotos, forskelligt.
8 pk.
161 Lehmann, Andreas Chr. Friedrich, skræddermester, Flensborg, 1817-1912
U. år
Optegnelser, fotos, breve, personlige papirer vedr. A.C.F. Lehmann og familie.
2 læg.
432 Lekkat, Ewald, maskinarbejder, Flensborg, f. 1887
1913-53
Personlige papirer.
12 stk.
252 Lekkat, Gerd, bankfunktionær, Flensborg, 1924-1995
1983-85
Erindringer om tiden ca. 1933-45. Kopi.
1 læg
  Leonhardt-familien, Flensborg
Se Baumann-Boock-Leonhardt, P 389.
 
608 Lieb, Aksel, skoleinspektør, Flensborg, f. 1912-1984 og hustru Kirsten, født Skafte Poulsen
1936-45
breve især fra soldatertiden, manuskripter, beretninger
3 pk.
  Liebe, Heimer, købmand, Flensborg
brev til fa. Schröder & Schyler, Bordeaux 1765
Se Johann Runge, P 280.
 
203 Liebers, Hermann, naturlæge og digter, Flensborg, 1935-89
1954-89
Digte, breve m.v.
1 pk.
410 Liebetrau, Andreas E., landmand, Medelby, f. 1928
1928-45
Erindringer.
3 læg
508 Lienau, Heinrich, KZ_fange, forfatter, journalist, f. 1883
ca. 1933-1945
Sager vedr. ophold i KZ-lejr og bogen "Zwölf Jahre Nacht"
1 pk.
195 Lienhard, Ludwig, Dr., Flensborg, 1910-90
1922-80
breve, erindringer fra Berlin, Somalia og Argentina, arbejde for Estlandsvenskerne 1945 m.v. Se også O.E. Andersen, P 221 og M.P. Ejerslev, P 190.
1 pk.
  Lindstrøm, Gunhild, bibliotekar, Ladelund, Tønder, Frederikssund, f. 1940.
Erindringer fra Ladelund 1940-61.
Se Gustav Lindstrøm, P 259.
 
259 Lindstrøm, Gustav, vandrelærer, skoleleder, Ladelund, 1896-1965 og hustru Anna født Andersen, 1914-90
1910-99
Dagbøger, breve, regnskaber, foredrag, manuskripter, vandrelærer- og skolevirke m.v.
21 pk.
142 Lippert, Otto, redaktør, leder af Sydslesvigsk Nyhedstjeneste, Flensborg-århus, 1920-92
1947-48
Sager vedr. Sydslesvigsk Nyhedstjeneste.
Se også Hans Kvist, P 292 og Henri Prien, P 177.
1 pk.
307 Lisberg, Henrik (Heinrich Hansen), bogholder, soldat, Flensborg, 1916-99
1930-46
breve fra soldaterkammerater, personlige papirer, optegnelser, fotos.
1 pk.
  List, Dora, senere gift Wrang, Flensborg, 1895-1991
Se Johan Wrang, P 326.
 
667 Locher-familien, Flensborg
2007
Günter Locher: Locher Krønike/Chronik, 374 s. Rigt illustreret.
1 bd.
147 Lorentzen, Jens Jørgensen, lærer, bankdirektør, Nustrup-Flensborg, 1866-ca. 1963
1939 og u.år
Erindringer. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 477.
3 bd.
303 Lorentzen, Ketty, bibliotekar, Flensborg, senere Struer og Lemvig, 1900-93
1921-69
breve, regnskabsbog, bibliotekshistorisk materiale.
1 pk.
277 Lorenz, Ejnar Ramsing, redaktionssekretær, Flensborg, 1923-90
1944-48
Artikler, feltpostbreve, digte, optegnelser m.v.
1 bd.
507 Lorenzen, Alfred, Flensborg
1915ff.
Beretning om Angelns ældre historie især om fam. Lorenzen i Kværn sogn.
1 bd.
189 Lorenzen, Andreas, folkemindesamler, Ellund og Damholm, 1887-1946
1902-46
Folkeminder i Sydslesvig, optegnelser, breve, artikler m.v. Se også Anker Olsen, P 385, landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 1419 og Dansk Folkemindesamling.
1 pk.
466 Lorenzen, Auguste Asminde, Flensborg-København 1866-1950, og ægtemand, købmand Emil Johannes Heinrich Lorenzen, Flensborg, 1865-95
1828-1950.
Personlige papirer.
1 læg
485 Lorenzen, Christian, skoleinspektør, Flensborg, f. 1929
1998
Erindringer.
1 bd.
170 Lorenzen, Ewald, gartner, Rørkær, Hostrup sogn, 1879-1965
1915
Feltpostbreve til hustruen.
1 læg
163 Lorenzen, Grete, f. Mahnfeldt, lærer, lægekone, København-Gesten, f. 1919
1933-93
Dagbog, skolestile, foredrag, grænselands- kursus, sager vedr. dr. Alexander Thomsen.
2 pk.
671 Lorenzen, Helge, journalist, TV-Syd-chef, Kolding. f. 1933
1933-2008
Fædrenes brøde. Erindringer 1933-2008. (99s.).
1 bd.
461 Lorenzen, Johannes, automobilforhandler, Slesvig, f. 1899
1977
Manus: »Mein Leben mit dem Automobil«.
1 bd.
453 Lorenzen, Karl-Heinz, kommunist, Flensborg, 1917-99
1945ff
Fotos, personlige papirer, breve og tryksager.
1 pk.
123 Lorenzen, Martin, frisisk forfatter, redaktør, Slesvig-Toftlund-Aabenraa, 1897-1963
1921-60
Korrespondance, manuskripter, erindringer, digte m.v.
5 pk.
641 Lorenzen, Meta, vandrelærer, Svavsted/Schwabstedt, f. 1931
1951-2005
Vandrelæreroptegnelser, srapbog, erindringer.
2 bd.
452 Lorenzen, Nicolai, dansk sydslesviger, Jaruplund, 1845-1913
1926
Artikel af A. Lorenz Büchert: »Nicolai Lorenzen. Das Lebensbild eines Schleswigers«.
3 læg
272 Lund, Bothilde, senere gift Ledgaard, børnehaveleder, Slesvig, f. 1903
1928-31
Gæstebog og dagbøger.
1 pk.
561 Lund, Christine, gift med Jens Lund,(1906-87),Skovlundmark, 1908-1952
1928-46
breve.
42 stk.
478 Lund, Friedel, f. Wenzel, Tarup, f. 1919
1933-89
Arbejdshefter fra skolegang i »Selekta«, brief an Adolf Hitler 1933, breve fra U. Barschel, L. Hay, B. Engholm.
6 læg
275 Lund, Johannes, gdr., Medelbymark, 1904-82 og hustru Marie f. Jepsen
1990
Interview m.v.
1 læg
6 Lund, Karl, skoleleder, Maarkær, senere Simmersted, 1913-96
1935-57
Personlige papirer, breve, dagbogsblade, skolesager, fotos, samlinger vedr. krigsdeltagelse 1870-71.
Se også Maarkær skolekrønike 1945-57, I 7.
5 pk.
554 Lundbeck - kaptajnsfamilie, Vonsbæk-Haderslev, Flensborg
Se Lundbeck-Schilling-Hedegaard- familierne, Haderslev-Flensborg, ca. 1850-1980.
1 bd.
646 Lunding, Andreas, Jels, soldat, 1. Verdenskrig
U.år
Manus 57 s. "Minder fra Krigen".
1 bd.
264 Lunding, H.M., dansk forbindelsesofficer i Sydslesvig, 1899-1984
1948-50
Indberetninger og breve til Udenrigsministeriet og den danske militærmission i Berlin.
2 pk.
614 Lützen-familien, Lindholm
1880-1948
Forskelligt, ejendoms- og skolepapirer.
1 pk.
349 Lützen, Peter, kontorfunktionær, Nibøl-Flensborg, f. 1915
1985
Erindringer, 146s.
1 bd.

 

 

M

578 Mackeprang-slægten, Fehmarn
1917-1929
Forskelligt vedr. slægten Mackeprang og Fehmarn.
1 pk.
747 Madsen, Chris, U.S. Marshal, 1851-1944
1851-1944
En udvandrerskæbne
1 læg.
44 Madsen, Hans, gasværksdirektør, Flensborg, 1863-1945
1922-41
Selvbiografi, gasværkshistoriske optegnelser.
Kopi. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 493.
1 pk.
688 Madsen, Jens, landmand, Sundby ved Holbæk, 1831-1899
1864
Dagbog fra krigsdeltagelsen på Als 28/2.15/5.
1 læg.
311 Madsen, Jens, lærer, Ellund, 1833-1907
1861-1907
Erindringer og optegnelser vedr. oldnordisk litteratur. Delvis kopi.
2 bd.
67 Madsen, Johann, lærer, Møgeltønder, 1794-1856 og hustru Christiane Sophie Kølby enke Andresen
1815-54
Testamenter og fæstebrev m.v.
Stambog 1813-15: se arkiv D7604.
1 læg
  Madsen, Thomas J., lærer, Duborg-Skolen, f. 1903
Se Rudolf Hansen Thorling, P 328.
 
609 Marcussen, Christian, gårdejer, braderup, 1915-1988
1939-50
Personlige papirer vedr. krigstiden.
1 pk.
317 Marcussen-familien, landmænd, brarup/braderup
1869-1919
Gård- og privatregnskab.
1 bd.
172 Marcussen, Janne, gdr., Vraagaard, Klægsbøl/ Klixbüll, senere Dravedskov, 1877-1956
1895-1920
Personlige papirer, feltpostbreve og sager vedr. kontrolkommissionen i Læk 1920.
1 pk.
650 Martensen, Hans, murer, Slesvig, 1895-1986
1911-1958
Feltpostbreve m.v.
1 pk.
483 Massmann, Emmy, Ekernførde, jøde, KZ-fange, 1906-1991
1945-46
Beretning om arrestation i Egernførde og ophold i KZ-lejre.
1 læg
293 Mathiesen, Hans, revisor, kontorleder ved Sydslesvig- Hjælpens fordelingsudvalg, Sønderborg-Flensborg-Gram, 1911-90
1934-89
Dagbog, sager vedr. Sydslesvig-Hjælpen, Grænseforeningen m.v.
1 bd. 2 pk.
785 Matthiesen, Chrsitine gift Lund f.1905 i Flensborg, Kliplev
1905-1930. Erindringer.
1 læg
355 Matthiesen, Erik, kontorchef, kirkekontoret, Flensborg, 1911-92
1876-1951
Personlige papirer, krigsbreve, anetavle.
2 pk.
151 Matthiesen-farverfamilie, Flensborg
1849-1973
brev vedr. søslaget i Ekernførde bugt 1848 samt erindringer om farverhjemmet i Flensborg. Kopier.
1 læg
152 Matthiesen-Paulsen-Asmussen-familien, Musbæk, Harreslev/ Harrislee, 1868-1961
1868-96
Ejendomspapirer og personlige papirer.
3 læg
91 Matthiesen, Peter, konfirmand, bondedreng, Engelsby, f. 1887
1901
Dagbog. 366 sider.
1 bd.
  Matthiesen, Peter August, manufakturhandler, Flensborg, 1876-1916
Se Matthiesen-familien P 355.
 
266 Matzen, Dorothea, gift Friis, diakonisse, Kropp, senere Store Emmerske, Tønder, d. ca. 1966
1946-66
Korrespondance.
1 pk.
476 Matzen, Hans, Torsballig
1943-52
breve.
1 læg
265 Matzen, Nicolai, landmand, købmand, funktionær, Østerhavetoft, Flensborg, Jardelund, 1894-1971
1880-1971
Regnskabsbøger, personlige papirer, ejendomspapirer.
2 pk.
  Mechlenburg, apotekerfamilie, Flensborg
Ca. 1840-64: se v. Bentzen, P 180.
 
535 Meyer, Ernst, skoleleder, Medelby-Flensborg, 1926-2008
1941-2000
Erindringsmanuskripter og optegnelser fra 2. Verdenskrig, skole- og organisationsvirke.
3 pk.
22 Meyer, Jacob, lagerforvalter, dansk kommunalpolitiker, Flensborg, 1922-1997
U. år
Erindringer fra krigstjeneste og fangenskab.
Dansk kommunalpolitik i Flensborg. Uordnet.
ca. 40 pk.
300 Meyer, Johan, smed, Frøslev, 1886-1974
1947 og 1966
Levnedsberetninger til ordenskapitlet. Kopier.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 510.
1 læg
455 Meyer, Karl Otto, chefredaktør, landdagsmand, 1928-2016 og hustru Marie f. Hoop (1926-2011), Skovlund
1891-2014
Private papirer, sager vedr. kredsdagsarbejdet i Kreis Flensburg Land, chefredaktørens korrespondance. Marie Meyers erindringer.
128 pk.
210 de Meza, Christian Julius, general, Flensborg, 1792-1865
1862
brev med afskrift af Voltaire-tragedie.
1 læg
299 Michaelsen, Karen, bibliotekar, gift Wilson, Flensborg og Horsens, 1911-97
1932-79
Dagbog og breve m.v.
1 pk.
298 Michaelsen, Peter, grosserer, Flensborg og Lunderskov, 1884-1953
1891-1979
Ridderbiografier, optegnelser, breve, personlige papirer, taler, Grænseforeningssager.
4 pk.
467 Michelsen, Chr. Andreas, Flensborg, 1859-1940
1863-70
Optegnelser fra Flensborg. Kopi.
1 læg
169 Mikkelsen-familien, bramstedlund og Medelby, landmænd
1820-1948
Personlige papirer og breve m.v.
1 pk.
271 Mogensen, Carsten R., forskningsstipendiat, Flensborg, f. 1947
1933-76
Kildemateriale til bogen »Dansk i hagekorsets skygge« (1981).
9 pk.
680 Mogensen, Jørgen Peter C., tømrersvend, Aversi pr. Haslev, f. 1883
1908-09
Rejsetilladelse til naverrejse i Tyskland og postkort.
1 pk.
516 Mogensen, Preben Kortnum, dansk præst, Tønning 1987-2000, f. 1960
1989-2000
Samlinger vedr. menigheden og mindretallet iTønning-Ejdersted.
3 pk.
85 Molzen, Johannes, sømand og skomager, Goltoft, brodersby sogn, ca. 1885-1976
1905
Skibsdagbog. Afskrift.
1 læg
305 Mommsen, Frederik, bibliotekar, Flensborg, 1901-65
U. år
Erindringer og foredrag.
1 pk.
341 Monrad, Christian Ferdinand, kollaborator, Flensborg, 1815-89
1864-77
Optegnelser og dagbøger i afskrift m.v.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 520.
1 pk.
621 Morsing, Knud, skoleinspektør, Rendsborg-Flensborg, 1925-
1961-75
Ejderskole-Sagen-Rendsborg, almene sager.
5 bd. 3 pk.
103 Mortensen, Martin, skoleinspektør, Kappel-Flensborg, 1892-1977
1945-51
Dagbogsoptegnelser fra Kappel. Taler.
1 læg
464 de la Motte, Asmus Carl Christian, håndværkssvend, Sønderborg
1869-70
Beretning fra svendevandring. Kopi.
1 læg
126 Munck, Frederik Vilhelm, præst og lærer, Flensborg, senere Herlufsholm, 1833-1913
1861-65 og u. år
breve, erindringer, fotos m.v.
Se også G.F.A. Graae, P 30 og J. Kronika, P 29 pk. 47-1.
2 læg
138 Mungaard, Jens E., digter, Sild, 1885-1940
U. år
Manuskripter og levnedsbeskrivelse.
2 pk.
139 Mungard, Nann, friser, kaptajn, landmand, forfatter, Sild-Toghale-Møgeltønder, 1849-1935
1884-20 og u. år
Personalia, briefe, Texte, Manus »Der Friese Jan« samt korrespondance med Cornelius Petersen, Vesteranflod.
3 pk.
344 Mühlmann, Werner, maskinmester, Husby-Gråsten, f. 1928
Erindringer
1 læg
  Müller, Ernst, lærer, Sterup, d. 1957
Se Uldum og Omegns fadderskabsforening, F 227.
 
238 Müllner, Rudolph, brygmester, Slesvig og København, f. 1806
1847-85
Personlige papirer.
1 læg
19 Mylord-Møller, godsejer-, præste- og professorfamilie, Möhlhorst og Ornum, Kosel sogn; årtoft, Kliplev sogn; Gårde, Tistrup sogn m.v.
1799-1933
Familiearkiv: breve, dagbog, optegnelser, godsarkivalier. Her også papirer vedr. den indgiftede grevelige familie Knuth.
21 pk.
606 Münchow, Axel, smedesvend, maskinmester, Flensborg-Vojens, f. 1924
1942-2000
Feltpost, billeder fra soldatertiden m.m.
1 pk.
607 Münchow, Hermann, Flensborg 1920-1945
1920-1971
breve og personalia.
1 pk.
174 Münchow, Samuel, smedemester, dansk landdagsmand, 1893-1976
1893-1972
Sager vedr. dansk mindretalsarbejde, personlige papirer.
19 pk.
360 Møller, Annemarie, landbokone, Bøgelhus, Weesby, 1913-94
1966-93
Dagbøger.
5 pk.
73 Møller, Christian T., officer
brev sendt 1851 fra Rundhof/Kappel. Afskrift.
1 læg
588 Møller, Flemming, dansk præst, Tønning, 1918-2000
1946-96
Forskelligt.
2 pk
  Møller, Hermann, sprogforsker, professor, København, 1850-1923 og hustru Sophie Elisabeth Juliane Mylord, 1851-1933
Se Mylord-Møller, P 19.
 
288 Møller, J.C., grosserer, overborgmester, Flensborg, 1876-1955
1939-51
Feltpostbreve fra forretningsfører Hans Paulsen, Flensborg. Sager vedr. fødselsdage.
Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 1375.
1 pk 2 læg
28 Møller, Karl, journalist, Slesvig og Haderslev
1930-31 og 1953
»Orienteringskorrespondance i tysk Grænsepolitik«.
1 pk.
356 Møller, Lars Willadsen, urmager, Flensborg
1871-1880'erne
Bog over reparerede ure.
2 hft.
446 Møller-Holst, Niels Sophus, sekondløjtnant, død i Slesvig, 1840-64
1864
breve fra deltagelsen i 2. Slesvigske krig.
1 læg
545 Møller (Moller), V. Aage,, grosserer, København, 1863-1950 og dtr. Bertha Ermegaard f. 1901
1917-23.
Hjælpeskibe til Flensborg, feriebørnsarbejde, støtte til sønderjyder.
1 pk.
681 Møllgaard, Michael, stud. teol., Skanderborg
2008
Video-interviews med danske præster i Sydslesvig
1 pk.

 

 

N

370 Neergaard-Møller, Valdemar, generalkonsul, Flensborg, 1881-1932
1922-32
Gæstebog fra Generalkonsulatet i Flensborg.
1 bd.
291 Neupert, Karl, by- og landskabsarkitekt, d. 1989
U. år
Manus: Neuperts biografi og bibliografi, med gennemgang af arbejder i Slesvig og Holsten.
1 pk.
758

Nielsen, Annemarie Hölck, Hillerød
1912. Prisfortegnelse for vinhandler Gnomenkeller

1 hft.
635 Nielsen, brorstrup, Anders, folketingsmand, landmand, Fyrkilde, brorstrup-Ravnkilde, 1817-1893
1848-50/58
breve fra og til Anders Nielsen brorstrup som indkaldt menig soldat i treårskrigen
1 bd.
82 Nielsen, Christian, lærer, gårdmand, bankdirektør, Estrup-Kollerup-Vejbæk-Flensborg, 1827-96
1886
Søren Kierkegaard-oversættelse samt brev.
1 bd.
  Nielsen, Christian, soldat, 1913-41
breve 1937-41, se Henrik Lisberg, P 307.
 
246 Nielsen, Christina, skoleelev, Store Kværn/Gross Quern
1883
Skole-skrive-hæfte.
1 læg
297 Nielsen, Hans, maskinarbejder, fagforenings-funktionær, SSW-lokalpolitiker, Flensborg-Harreslev/Harrislee, 1904-82
1922-82
Erindringer, personlige papirer, Harreslev-lokalhistorie.
2 pk.
  Nielsen, H.Chr., Kobbermølle
Kobbermøllehistorier, se Johann Petersen,P 386.
 
323 Nielsen, Jørgen, typograf, sekretær for Den Slesvigske Forening, Flensborg, 1867-1951
1938-40
Erindringer, viser og materiale vedr. foreningen »Ydun«.
2 bd.
  Nielsen, Mathias, lærer og bankdirektør, Tumbøl-Flensborg, 1829-1926
Se J.J. Lorentzen, P 147.
 
116 Nielsen, Nic. C., præst, Sommersted, Tandslet, Flensborg, 1848-1932
1875-1932.
Dagbøger, personlige papirer, prædikener, breve, feltpostkort, manuskripter m.v.
Se også J. Kronika, P 29 og landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 558.
12 pk.
256 Nielsen, Oscar, lærer, Duborg-Skolen 1933-42, senere Aars, tropfører for Hejmdal trop (orkester), 1906-88
1939-47
Optegnelser 9.-16. april 1940, feltpost og tryksager om Sydslesvig.
1 pk.
  Nielsen, Otto, bog- og papirhandler, Flensborg, 1899-1978
Forretningsbøger 1922-62. Se arkiv E 3.
 
761 Nielsen, Poul J., erindringer. Den danske Brigade 1949. 4s. 1 læg
431 Niendorf, Otto, postembedsmand, købmand, Flensborg, 1860-1936 og hustru Bertha f. Madsen, 1866-1947
U. år.
Anetavle for datteren Ella og slægtshistoriske papirer
1 pk.
193 Nissen, Anders Carl, lærer, Flemløse, 1790-1877
1833-76
Dagbog.
1 bd.
782 Nissen, Anna Maria, Tandrup
1889-1892
Konfirmatinshefter og poesialbum
1 læg
193 Nissen, Carl Bendix, lysestøber og redaktør, Haderslev, 1836-1921
1877-1915
Dagbog.
1 bd.
  Nissen, Gerda, f. Thielst, Flensborg, f. ca. 1913
Se Thielst-familien, P 378.
 
  Nissen, Hans, købmand, Flensborg-København, 1832-1902
Se Marcus Bucka, P 71.
 
  Nissen, Hans, Dr., Studienrat, Flensborg, f. 1898
Se Nicolai Krarup, P 492.
 
43 Nissen, Hans Heinrich Christian, lærer, Ryde, treja, Kastbjerg, 1821-79
1852 og 1864
breve i afskrift.
1 læg
585 Nissen, Johannes, tjener, Flensborg-Mårkær, 1920-95 og hustru Ingeborg f. hansen f. 1927
1933-72
Erindringer fra KZ og flugt 1933-34, person- lige papirer, sager vedr. Esperanto-bevægelsen.
1 pk.
333 Nissen, Kurt Theodor, snedker, KZ-fange, Satrup-Kirchenholz, senere Flensborg, 1896-1988
1933-72
Erindringer fra KZ og flugt 1933-34, person- lige papirer, sager vedr. Esperanto-bevægelsen.
1 pk.
9760 Nissen, Nicolai, Gremmerup, Husby sogn, d. 1825
Ligtale, se arkiv D 9760.
1 hft.
  Nissen, Peter, bankdirektør, Union Bank, Flensborg, d. 1950
Se Krigergravtilsynet Flensborg og Omegn 1949-50, I 15.
 
504 Nissen, Theodor, amtssekretær i Husum, 1925-2007
1999
Erindringer om dansk amatørteater 1947/48 i Slesvig og amtssekretærtiden i Husum 1957-59.
1 læg.
404 Noack, Bent, prof., dr. theol., Flensborg-Løgumkloster, 1915-2004
1996
Minder fra den danske Menighed i Flensborg.
1 læg
506 Noack, Johan Peter, købmand, Flensborg-Ribe, 1831-1911
1999
Visebog 1848, Regnskabs- og optegnelsesbog 1868/1888.
2 stk.
427 Nolde, Emil, maler, Seebüll (1867-1956) og hustru Ada f. Vilstrup, d. 1946
1910-16
Postkort.
3 stk.
125 Noll, Christian Oskar Johannes, sergent, berider, 1844-o. 1900
1896-1900
Barndomserindringer fra Sydslesvig. Kopi.
1 læg
617 Nommensen, Helene Marie, Sønder Løgum, 1909-55
1909-55
Ejendomspapirer m.v.
1 pk.
159 Nordentoft, Benedikt, vandrelærer, lektor, Flensborg-Randers, 1903-65
1935-38
Optegnelser fra vandrelærerarbejde.
2 læg
127 Nordentoft, Jens Munck, overlæge, Aalborg, 1903-93
1914-85
Dagbøger fra Studenterforbundets Sønderjydske Kreds' rejser i Slesvig, breve og forskelligt.
22 pk.
704 Nørgaard, Kristen, højskoleforstander, Vestbirk, senere Årsbjerg, Rinkenæs, d. 1962
1913-95
Egne artikler især om grænselandet, forskelligt.
2 pk.
412 Nørgaard, Martin, dansk præst, Flensborg Nord, 1913-96 og hustru Ingrid Nørgaard,f. Jensen, f. 1913
1913-95
Personlige papirer, scrapbog, lommebøger, notesbøger, kirkesager, artikler og foredrag, udstillingskataloger.
10 pk.

 

 

O

730 Oest, Nicolaus, sognepræst, Nykirke/Neukirchen
1786-95
Nicolaus Oest's poetische feine Blumenflor.
1 bd.
458 Ohem, Hans, gårdejer, Hohngården, Hohn
1947
Politisk-national redegørelse.
1 læg.
26 Oldsen, Johannes, nordfrisisk-dansk politiker, redaktør, kredsdags- og landdagsmedlem, Lindholm, 1894-1958
1914-58
Korrespondance, pressesager, kommunalpolitik, den frisiske forening, taler, artikler, personlige papirer, feltpostbreve m.v.
10 pk.
403 Olesen, O.M., direktør, cand. jur., Grænseforeningen, København, 1919-96
1940-49
Dagbøger.
4 bd.
385 Olsen, Anker, lektor, Herlev, f. 1914
1936-98
breve og folkeminde-optegnelser.
1 pk.
406 Olsen, Harald, dyrlæge, Valby-brøndby
1948-83
Sager vedr. sommerhus for sydslesvigere ved Vallensbæk strand.
Se også Fadderskabsrådet, F 219 og Sønderjysk Forening for Rødovre og Hvidovre, F 12.
2 bd.
573 Olsen, Peter Petersen, Flensborg, 1847-1931
1847-1948
Personlige papirer vedr. Olsen-Koch familierne.
3 læg.
437 Olson, Hermann, forretningsfører, SSW-landdagsmand, Flensborg, 1893-1958
U. år
Personalhistoriske optegnelser vedr. fam. Olson.
1 pk.
319 Ottosen, Inger Margrethe, lærer ved Duborg-Skolen, Flensborg, 1897-2000
U. år
Interview.
1 læg.
179 Outzen, Nicolaus, præst, historiker, forfatter, sprogforsker, breklum, 1752-1826
1778-1827
Stambog, digte og breve, nekrolog. Kopier.
1 læg

 

 

P

198 Parmann, Hans, dansk præst, Slesvig, f. 1928
1929-82
Dansk kommunalpolitik, pensionistboliger i Slesvig, personlige papirer, »Front og bro«-manuskripter.
5 pk.
542 Parschau, Klaus, rejse- og amtssekretær, Rendsborg-Egernförde amt, 1943-2000
U. år
Samlinger især vedr. afskedigelse 1983.
1 læg.
731 Partsch-familien, Flensborg
U. år
Bøger med exlibris for Johan Christian Partsch (1807-1883)
1 bd.
  Paulsen, købmandsfamilie, Flensborg
breve 1700-1800, se Johann Runge, P 280.
 
  Paulsen, Chr., professor, Flensborg, 1798-1854
Se Johann Runge, P 280.
 
229 Paulsen, Ebe, forpagter, Hamburger Hallig,1796-1848
U. år
Optegnelser vedr. oversvømmelser og stormflod 1821-25. Afskrifter.
1 læg
314 Paulsen, Erik, landbrugskonsulent, landmand,Musbæk, Harreslev/Harrislee, 1902-79
U. år
Samlinger vedr. Erik Paulsen.
1 pk.
690 Paulsen-familien, Berristoft, Sterup sogn
1798-1938
Familie- og ejendomspapirer.
1 læg.
320 Paulsen, Frederik, boghandler, Flensborg og Haderslev, 1849-1942
1873-87
Manus m.v. vedr. den danske boghandel i Flensborg.
1 læg
287 Paulsen, Hans, grosserer, Flensborg, f. 1914
1930-76
breve 1933-47, breve, optegnelser og fotos fra krigsårene, byrådsarbejde.
Se også O.E. Andersen, P 221 og J.C. Møller, P 288.
3 pk.
285 Paulsen, Hans, grosserer, Flensborg, d. 1985
1954-67
Regnskaber m.v. Se også J.C. Paulsen.
3 pk.
36 Paulsen, Hans Peder, List, Sild
1858-1866
Dagbog og optegnelser vedr. strandinger. Uddrag i afskrift.
3 læg
285 Paulsen, J.C., grosserer, Flensborg, 1864-1962 og hustru Helene, 1874-1955
1876-1988
Dagbøger, breve, familiepapirer, erhvervsarkiv fa. J. Jessen & Co. Nachfolger.
12 pk.
691 Paulsen, Julius, soldat, bogholder, Berlin
1914-1915
Afskrift af feltpost.
1 læg
152 Paulsen, Lorenz Peter, landarbejder, Musbæk, Harreslev/Harrislee, d. 1929 og hustru Metta Christine født Matthiesen, 1864-1955
1868-1931
Ejendomspapirer og personlige papirer.
1 læg
430 Paulsen, Paul Hans, sømand, senere bogtrykker, Flensborg, f. 1892
1913-14
Opgavebog fra navigationsskole.
1 bd.
433 Paysen, Andreas, SSF- og SSW-sekretær, Stadtrat, Slesvig, f. 1904
1947-54
»Paysen-sagen« m.v.
1 pk.
  Pedersen, Astrid M. Schjødt, lærer, Tønning, f. 1916
Se Schjødt Pedersen, Astrid M., P 441.
 
363 Pedersen, Edvard Wulff, præst, Kornerup-Svogerslev, f. 1924
1947
Dagbog fra en cykelrejse i Sydslesvig.
3 hft.
751 Pedersen, Karen Margrethe, dr. phil., sprogforsker, Århus, f. 1949
1986-2014
Frynske Akademy/EMU projekt, arkivalier 5pk., cassettebånd 160 stk., VHS videobånd 23 stk.
Arkivet er tilgængeligt efter arkivloven eller efter aftale med Pedersen, Karen Margrethe.
Se også intern bemærkning i ARKIBAS A1751.
5 pk.
185 Perschke, Hans, amtsformand, Hatsted Mark, f. 1907
U. år
Erindringer fra 2. verdenskrig.
1 pk.
366 Peters, Karl, cigarhandler, Flensborg, 1872-1954 og hustru Katharina f. Hansen, 1880-1962
1880-1962
Personlige papirer og breve.
1 læg
108 Peters, Niclaes, Hermanns Sohn, maler, håndværker, digter, Frederiksstad, Flensborg, 1767-1825
1820
Memoirer. Kopi.
1 læg
388 Peters, Theodor, rektor, Tønning, 1900-1988
U. år
Selvbiografi »Die Arche«.
3 bd.
472 Petersen, Adolf, postmester, Sdr. brarup
1941-45
breve til soldater i felten, udsendt af NSDAP Ortsgruppe Sdr. brarup. Afskrift.
1 læg
232 Petersen, Andreas Willy, lærer, Flensborg, 1913-42 og hustru Signe, f. Henriksen, overlærer, 1917-2003
1936-49
breve og sager vedr. foreningsliv.
4 pk.
654 Petersen, Anton Johannes, maler, cirkusartist, forfatter, Mårkær, 1905-1992
1905-92
Erindringer, foto, biografiske oplysninger.
1 pk.
780 Petersen Smith, Boe (1880- ), smed, f. Archsum, Sild
1896-1907. Personlige dokumenter.
1 læg
 
  Petersen, Calle, teglværksejer og landmand, Harreslev ca. 1790-1815.
Kronik. Afskrift. Se Johannes Christiansen, P 281.
 
321 Petersen, Carsten, gdr., Haurup Hoffnung, 1737-1824
1760-ca. 1870
Regnskabsbøger. Familie- og ejendomspapirer. Kopier.
1 pk.
51 Petersen, Christian, lærer, Kassø, Rødenæs, Simmersted, 1858-1910
1876-78
Poesi-stambog fra seminariet i Tønder.
1 bd.
744 Petersen, Clara, lærer, Rendsborg, Jarplund f. 1926
1926-1985
Erindringer: Pigen der gik sine egne veje, 112s., gækkebreve m.m.
1 læg.
525 Petersen, Claus Hans, Ministerialrat, overlærer, Slesvig, f. 1893
1947-49.
Entnazifizierungssache.
1 læg.
  Petersen, Cornelius, slesvigsk bondefører, Vester Anflod, 1882-1935
breve 1918-24. Se Nann Mungard, P 139 og N.H. Rasmussen, P 276.
 
331 Petersen, Daniel, godsejer, Vesterholt, 1873-1962
1915-58
breve, dagbøger, taler m.v.
2 pk.
714 Petersen, Fedder, degn og lærer i Vesterland, Sild 1820-55, f. 1796
1818
Katechetik, Anthropologie von J. Decker.
2 bd.
233 Petersen, Frederik, vandrelærer, generalsekretær, Flensborg, 1900-45 og hustru Hanne født Lausten, 1902-86
1915-75
Personlige papirer, breve, dagbog m.v.
Se også Leo Dane, P 243, Hanne Lausten,P 240, Franz Wingender, P 219.
4 pk.
2 Petersen, Gunnar Ryge, skoleleder, Agtrup, 1914-2009
1959-81.
Forskelligt vedr. Agtrup danske skole og de danske foreninger.
1 pk.
  Petersen, Hanne, gift med Frederik Petersen, Flensborg, 1902-86
Se Hanne Lausten, P 240.
 
25 Petersen, Hans Friedrich, dansk førstepræst, Flensborg, senere Satrup, 1898-1966
U. år
Samlinger til Sønderjyllands kirkehistorie, mærkedage, personlige papirer, optegnelser m.v.
ca. 50 pk.
762

Petersen, Hans Jensen, kromand, høker, Klangsbøl f. 1813.
1864.
Brev, fotos, slægtstavle.

1 læg.
500 Petersen, Hermann, skrædder, Husum, 1915-88
1935-67
Lærebreve og vidnesbyrd, personlige papirer, lønningsbog, soldateridentitetsskilt.
1 pk.
304 Petersen, Herta, gift med købmand Oskar Petersen, Flensborg (1894-1988), 1904-1996
1988
Erindringer.
1 læg
546 Petersen, Holger, læge, Ebeltoft, f. Flensborg 1915
U.år.
Erindringer 40 s.
1 læg
386 Petersen, Johann, bogholder, Kobbermølle, f. 1881
U. år
Erindringer og manuskripter vedr. Kobbermølle.
1 pk.
  Petersen, Johanne, f. Kristensen, distriktssygeplejerske, Jaruplund, gift med pastor H.F. Petersen, Satrup, 1913-2002
Se Johanne Kristensen, P 187.
 
611 Petersen, Johannes A. , Gammellund
U. år
Erindringer.
1 læg.
783 Petersen, Jürgen Richard (1785-1835), købmand, Sønderborg
1804-1858. Poesiblade 3 æsker, fra fam. Johann Richard Petersen (1829-1904?), Sønderborg-London.
1 bd.
392 Petersen, Jørgen, handelsmand, Flensborg, 1915-1987
U. år
Erindringer 1-2.
2 pk.
712 Petersen, Jørgen, snedker og tømrermester, Avnbøl, Ullerup sogn
1864-1920
Erindringer/optegnelser om afstemningen i 2. zone, 1920.
1 læg.
140 Petersen, Jørgen Hansen, værftsarbejder, skibsbygger, Flensborg, 1874-ca. 1963
1889-1960
Dagbøger, poesibog, optegnelser.
3 pk.
141 Petersen, Lorenz, lærer, Arlevad-Flensborg-Østermarie-Allinge, 1839-1904
1839-1904
Selvbiografiske optegnelser, breve 1856-61 i uddrag.
1 læg
228 Petersen, Louise, Pellworm, gift Cornilsen, f. 1838
1852-75
Optegnelsesbog.
1 læg
619 Petersen, Nis, amtssekretær, Flensborg, 1905-2001
1956-84
Forskelligt.
1 pk.
87 Petersen, Nis, journalist, redaktør, Flensborg og Haderslev, 1859-1938
1914-61
Erindringer 1889-1923 samt datters erindringer om Flensborg i 1890'erne.
1 læg
618 Petersen, Nis Peter, arbejder, økonom ved det danske forsamlingshus i Harreslev, 1886-1972 og hustru Ellen f. Erichsen
1906-71
Personlige papirer.
1 læg.
  Petersen, Oskar, skoleinspektør, Slesvig, f. 1898
Se Hiort Lorenzen-Skolen, I 9.
 
664 Petersen, Peter, landmand, Sønder Smedeby/Siversted, f. 1927
2005
Erindringer.
1 bd.
701 Petersen, Peter Anton, skibsbygger, Flensborg, 1896-1975
1896-1975
Attester, personlige papirer.
1 pk.
616 Petersen, Therese, vandrelærer, Flensborg, f. 1931
1950-1989
Forskelligt vedr. vandrelærerarbejdet.
2 pk.
451 Petersen, Thomas, Nazi-forfulgt, KZ-lejr-fange,f. 1896
1935
Kopier af akter vedr. ophold i KZ-lejr.
1 læg
494 Petersen, Thomas, gdr., Sdr. Smedeby, 1892-1982
1910-72
breve vedr. krigsdeltagelse og ophold i Feltham-lejren 1914-18.
1 pk.
137 Petersen, Thorgins, matros, proviantregnskabsfører, Husum-Bornholm, 1766-ca. 1832
(1766-1832)
Levnedsløb. Afskrift.
1 læg
372 Pfeiffer, Hilde, fru, Flensborg, f. 1921
1994
Minder fra de første maj-dage 1945 i Flensborg.
1 læg
148 Pfretzschner, Oscar, sandpapirfabrikant, bogbinder, Slesvig
1855
Borgerbrev.
1 læg
440 Philippsen, Paul, arkivar, lokalhistoriker, Flensborg, 1912-2002
U. år
Samlinger og manuskripter vedr. Flensborgs historie.
4 pk.
  Philipsen, Peter, landmand og lægprædikant, Nybøl i Sundeved, d. 1932 og hustru Ane Kirstine f. Jensen, 1843-1910
Ane Kirstine Jensens skudsmålsbog og selvbiografi: se Gertrud Hasselmann, P 409.
 
325 Plæhn, Margrethe, Oldenswort
1916-18
Feltpostkort fra broder Peter Plæhn, 1893-1983.
1 bd.
547 Poggensee, H.,, dansk byrådsmedlem, Flensborg, 1920'erne
1924
breve vedr. barnet Emmy på feriebørnsophold i Danmark
6 stk.
197 Pors, Jørgen, lærer og skoleleder, Flensborg, Kappel,Vojens, f. 1911 og hustru Inger f. Juhl, 1919-93
1961-98
Dagbøger, »landsbyskolerapport«, forskelligt.
3 pk.
724 Posselt, Kjeld, gårdejer, Møgeltønder, Nimdrup, f. 1916
1961-98
Erindringer.
1 pk.
481 Poulsen, Christian Marinus, generalbefuldmægtiget for jernbane- og gaskompagierne, Flensborg, 1818-85
1853-59
breve fra Danish Gas Company London.
7 stk.
36 Poulsen, Hans Peter, List-Sild
1824-66
Uddrag af dagbog og optegnelser.
3 læg.
524 Poulsen, Lorens, grosserer, Flensborg,1844-1919
1844-19/1960
Personalia.
1 pk.
484 Prahl, Heinrich, bank- og sparekassebestyrer, Gråsten og Læk, d. 1941 og hustru Anna f. Speckhahn, d. 1968
1915-18
Feltpostbreve mellem ægtefællerne.
3 pk.
  Priem, Eva, exlibris-tegner, Flensborg-Lyngby- København
Se Eva Nyhave Kristiansen, P 79.
 
177 Prien, Henri, journalist, redaktør, Flensborg, 1904-83
1933-80
Dagbøger, breve, sager fra eksil i Sverige, manuskripter, pressesager, Sydslesvigsk Pressetjeneste m.v.
Se også Georg Beckmann, P 332, Hans Kvist, P 292, Otto Lippert, P 142.
22 pk.
792 Prüssing, Horst, apoteker, Norderstr., Flensborg
1939-1945
Krieg 59 s. erindringer fra 2. verdenskrig.
1 læg
705 Pupahl, Elly, funktionær, Berlin-Flensborg, 1919-
1942-47
Postausweiskarte og Postsparbuch m.v.
1 læg.

 

 

R

468 Rasch, Marie, gæstgiver, Flensborg, 1823-1905
1905
Nekrologer.
1 læg
296 Rasmussen, Anna, friskolelærerinde, vandrelærer
1927-28
Dagbog vedr. vandrelærerarbejdet i Mellemslesvig.
1 læg
687 Rasmussen, Karl Boje, forstander, Skolehjemmet Landerupgård, d. 1966
1918-66
Afstemningen 1920 og forskelligt.
1 pk.
711 Rasmussen, Knud A.,, lektor, Duborg-Skolen, Flensborg, 1928-2004
1964-2000
Foredrag, artikler, debatindlæg m.v.
1 pk.
276 Rasmussen, N.H., gymnastikdirektør, København, 1854-1924
1912-24
breve og Sydslesvig-rejsedagbog.
1 pk.
167 Rasmussen, Povl Tyrsted, Kertinge, Kerteminde,f. 1906
1925
Sydslesvig-rejsedagbog. Afskrift.
1 læg
474 Rasmussen, William S., afdelingschef, cand. phil., København, 1899-1980
1919-27
Udklip vedr. sønderjysk arbejde i København.
3 læg
  Ravn, Christian, advokat, Flensborg, 1877-1964
Se St. Knuds-Gildet, Flensborg, F 58.
 
685 Reckweg-slægten
1911-2003
Anetavle, efterslægtstavle, feriebørn m.m.
1 læg.
5 Refslund, Solvejg, vandrelærer, Munkbrarup-Oksbøl, 1909-2008.
1953-89. Forskelligt vedr. vandrelærerarbejdet.
2 pk.
658 Reich, Hans, regeringsråd, dr. jur. et oec., Leibnitz/Steiermark, Østrig/Flensborg, 1915-48.
1930-47. Soldaterpapirer og samlemærker og hæfter fra ns-tiden.
1 pk.
531 Reimer, Johann Jürgen, soldat, organist, Viborg, 1846-82.
1846-1983. Krigsdagbog og personlige papirer.
1 pk.
  Rein, Michael, værkstedsformand, Dansk Kørselstjeneste, Flensborg, d. 1952
1952-54. Sager vedr. Reins død og begravelse. Se Paul Dencher Knudsen, P 263.
 
  Reinholdt, Chr., lærer, Tumby danske skole, f. 1906
Se Tumby danske skole, I 40.
 
515 Remmer, Asmus, fotograf, Angel, Flensborg, Westerland, f. 1909.
Fotoalbums "Belichtete Vergangenheit". Arkivet er tilbageleveret 27.7. 2000
2 bd.
572 Rerup, Lorenz, , generalkonsul, professor, Flensborg, 1928-1996.
2002. brevberetning af Anja Rerup 4 s. m.m.
2 læg
157 Reventlow, Friedrich (Fritz), greve, Emkendorf, 1755-1828
1810-38
Korrespondance om godsforvaltning og arvedeling.
1 pk.
  Reventlow-Criminil, Heinrich, greve, minister, Emkendorf, 1798-1869
Se ovenfor.
 
  Reventlow-Criminil, Joseph, greve, kancellipræsident, Emkendorf, 1797-1850
Se ovenfor.
 
718 Reyhé, Carsten, bibliotekar, Slesvig
1990-2011
Korrespondance. (Tilgængelig kun efter ansøgning)
1 CD-rom
471 Rieber, Andreas, ejendomsmægler, opfinder, Flensborg
1901-05
Patenter med tegninger.
1 læg
237 Rieber, Peter Gottfriedsen, seglmagersvend, kaptajn, Flensborg, 1800-43 og hustru Agatha Catharina Ingeborg Iwersen
1819-92
Personlige papirer, skibspapirer.
1 pk.
700 Riese-familien,, Flensborg
1874-1983
Slægstavle og personlige papirer.
1 læg.
97 Riis, Detlef Christian Johan Ahrend, lærer, Stadum og Flensborg, 1819-1908
1837-99
Personlige papirer, udtalelser, breve.
2 læg
491 v. Rosen, Carl, overpræsident, Flensborg, 1819-91
1864 1/1-25/4
Dagbog fra Flensborg. Kopi. Pjecer og bøger fra Carl Rosens håndbibliotek
1 læg + 2 pk.
  Rossen, Paul, gdr., ørderup, Toftlund, d. 1994
Se Sydslesvigsk Udvalg for Toftlund sogn, F 171.
 
64 Rotermund, Robert, tysk præst og provst, Flensborg, 1881-1945 og hustru Elfriede, digterinde
1918-85
breve fra kendte personer.
1 pk.
357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, Grænseforeningen, 1916-2004
1920-96
breve, rapportbøger, foredrag, fadderskabs- og venskabsarbejde, ture i Sydslesvig.
33 pk.
610 Runge, Hans Joachim, soldat, Flensborg, 1921-1942 og Runge, Horst Wilhelm, soldat, Flensborg, 1928-1945
1939-45
Feltpostbreve og militærpapirer.
1 pk.
327 Runge, Heinrich Friedrich, bødker, Flensborg og Vedsted, 1827-1908
1845-64
brevveksling med familie i Flensborg.
Kopier.
1 pk.
280 Runge, Johann, bibliotekslektor, dr. phil., Flensborg, f. 1926
1975-84 og u. år
Sager vedr. tidsskriftet Slesvigland, kilder til bogen om Christian Paulsen, korrespondance med Jacob Kronika, breve fra Flensborg-patriciere ca. 1750-1800.
3 pk.
  Rübner, Chr. Leonhard, apoteker, Flensborg og Aalborg
1788-89
breve, se v. Bentzen, P 180.
1 læg
668 Rühmann, Hans, regnskabschef, søfartshistoriker, Stenbjerghav-Kgs. Lyngby, 1923-2009
1784-2005
Søfartshistorie.
21 pk.
120 Rütting, Hans, forfatter, redaktør, d. 1974
ca. 1950-72
Manuskripter, avisudklip, breve.
55 pk.
339 Ræder, Fritz, hofjægermester, Palstrup, 1843-1928
U. år
Erindringer om tiden 1847-62, bl.a. Slesvig, Flensborg, Lyksborg, Haderslev.
1 læg
214 Röh, Asmus, gdr., Røhsminde, Jaruplund, 1846-1900
1840-92
Optegnelser m.v.
2 bd.
214 Röh, Hans Peter, gdr., Røhsminde, Jaruplund, 1818-86 og hustru Metha Christina f. Thaysen, 1824-89
1839-1900
Regnskaber, dagbøger, poesibog.
1 pk.
716 Röh, Karin, lærer, født 1936 i Slesvig, senere Stenløse
2011
Erindringer fra og tanker om Sydslesvig (95s.
1 læg.
214 Röh, Meta, frk., Røhsminde, Jaruplund, 1891-1969
1899-1922
Poesibog, pas m.v.
Se også Jørgen Søgaard, P 213.
2 bd.
146 Rönnenkamp-familien, købmands- og godsejerfamilie, Flensborg og Klus
1605-1984
Slægtshistorie, familie- og ejendomspapirer.
Se også Topografica, Flensborg amt,Bov sogn, Klus.
2 pk.

 

 

S

454 Sass, Anneliese, frue, Flensborg, 1917-97
1925-90
Fotoalbums, gæstebog.
2 pk.
479 Schack, Erik, greve, generalkonsul, Flensborg, 1889-1973
1948-51
Manus: »Den nationale stilling i Sydslesvigs landsogne«.
1 pk.
726 Schade, Otto Christian, grafiker, maler Hörup, f. 1935
1964-2016
Udstillinger og værker. Plakater, udstillingslister, avisudklip, programmer, brochurer, fotos m.m.
6 pk. 2 bd.
548 Schaumburg, frue, Tønning, 1920'erne
1929
breve til H.P. Henningsen, Tølløse, vedr. barnet Herta.
2 stk.
34 Schibler, Carla, vandrelærerinde, forstanderinde, Højer, 1895-1965
(ca. 1864-1920)
Afskrifter af forbudte sange. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 665.
1 læg
554 Schilling, Chr., skomagermester, Flensborg, 1813-95.
Se Lundbeck-Schilling-Hedegaard- familierne, Haderslev-Flensborg, ca. 1850-1980.
 
441 Schjødt Pedersen, Astrid M., lærer, Tønning, f. 1916
1941-87
Papirer vedr. dansk skole- og foreningsliv i Tønning.
1 pk.
447 Schjødt-Pedersen, Johannes, lærer, Tønning, senere Thisted, f. 1921
1946-49
Forskelligt vedr. årene som lærer på Uffe Skolen i Tønning.
1 pk.
267 Schleemann, Franz, maskinist, Flensborg (?)
1904-06
Kopi-skrivebog fra maskinistuddannelse.
2 bd.
156 Schlesinger, Marianne, lærerinde, Flensborg, 1885-1965
1900-65
Poesibog, slægtshistorie, breve.
1 pk.
  Schmidt, Aug., skrædder, Havetoft, f. 1908
1944-54.
breve til Anker Olsen. Se Anker Olsen, P 385.
 
723 Schmidt, Johanne, f. Chrsitiansen, Flensborg, d. 1857
1851
Frederik VII brev vedr. tildeling af hæderstegn.
1 stk.
620 Schmidt, Matthias Johannes, danselærer, sparekassebogholder, Flensborg-København, 1846-1909
1893-94
Forskelligt vedr. familien.
1 pk.
677 Schmidt, Oluf Gunnar Worsøe, adjunkt, Flensborg-København, 1894-1935
1931-38
breve.
7 stk.
10 Schmidt-Phiseldeck, Carl Otto, præst, Flensborg-brønshøj-Rødovre, 1812-79
1855-64
breve, erindringer og fotos. Se også Carl Fauerholdt, P 42.
1 læg
  Schmidt-Phiseldeck, Vilhelmine, skolebestyrerinde, København, 1847-1930
Minder fra Flensborg ca. 1850-64.
Se Carl Otto Schmidt-Phiseldeck, P 10.
 
575 Schmidt - Tüchsen, Weesby
1820-1931
Personlige papirer.
1 pk.
  Schmidt-Wodder, Johannes, pastor, Tønder, 1869-1959
brev 1934, se Peter Ingwersen, P 236.
 
  Schneider-familien, Slesvig
Se Clausen-Schneider-familien, Slesvig, P 238.
 
175 Schnieder, Meta, født Wölck, Torsted, 1896-1989
1911-89
Personlige papirer, skolehæfter, ejendomspapirer, breve m.v.
2 pk.
270 Schrøder, Anna, skoleleder, Aventoft og Flensborg, 1919-90
1938-90
breve, erindringer, skole- og foreningspapirer, taler og sange m.v.
2 pk.
89 Schrøder, Carl Heinrich, matros, toldbådfører, fyrmester, lods, Kappel-Kegnæs-Vestborg/Samsø, 1823-ca. 1918
1848-1918
Papirer vedr. krigsdeltagelse 1848 (matroserne Schrøder og Jensen), anbefalinger, personlige papirer, sange m.v.
1 læg
207 Schrøder, Ellen Marie, lektor, Holte, f. 1902
1868-1989
Avisudklip, læserbreve, korrespondance, Sønderjysk Forening for Holte og Omegn, Gymnasielærernes fadderskab for Adelby- Tarup, Nordsjællandsk Fadderskab for Burkal-Medelby, foredrag m.v.
2 pk.
318 Schrøder, Emil, overlærer, Slesvig, f. 1928
1930-61
Erindringer 1930-45, manuskripter, samlinger vedr. Gottorp-Spillemænd.
1 pk.
63 Schrøder, Frederik, kreaturhandler, agent, Grarup-Haderslev-Flensborg, 1853-1927
1804-1917
Familie- og ejendomspapirer fra Grarup sogn, processager, telegrammer m.v.
Se også sønnen Jens Schrøder, P 61.
1 pk.
61 Schrøder, Jens, grosserer, Flensborg-Aarhus, 1887-1968
1888-1968
Papirer fra 1. Verdenskrig, personlige papirer, handel m.v. Sydslesvigsk underskriftindsamling 1945. Se også faderen Frederik Schrøder, P 63.
1 pk.
  Schrøder & Schyler, vinhandlerfirma, Bordeaux
breve fra købmand Paul Paulsen i Flensborg ca. 1756-90, se Johann Runge, P 280.
 
218 Schubert, Lars H., typograf, vandrelærer, amtssekretær, kontorchef, 1907-84 og hustru Lotte, 1908-87
1919-83
Dagbøger, erindringer, personlige papirer, regnskaber, korrespondance, feltpost, skole- og foreningspapirer m.v.
Se også Sydslesvigske Folkedansere, F 112, Historisk Samfund for Sønderjylland, F 109, Dansk Børnehave Husum, I 28, Dansk Vandrehjem Flensborg, I 29, Chr. Paulsen Skolens Børnehave, I 30 og Dansk Sekretariat Husum, I 35.
13 pk.
60 Schulz, Fr., bankbogholder, kasserer, Flensborg, f. 1873
1903-20
Ansættelsesbrev og legitimationskort.
1 læg
443 Schulz, Hans H., Gefreiter, indkaldt til Værnemagten, Berlin, bankuddannet, d. 1961
U. år
Manus: »Da Hitler skulle styrtes 1944«.
1 læg
274 Schumacher, Carl Theodor, konrektor, Flensborg, 1799-1868
U. år
Manus af sønnen Ernst Schumacher om faderens liv, især årene 1848-86 ved Flensborg latinskole. Afskrift.
1 læg
  Schuhmacher, Ingeborg, f. Paulsen, Pellworm, 1824-1906
Se Ebe Paulsen, P 229.
 
732 Schultz, Heinrich, skoleleder, SSF-formand, Garding, f. 1938
1992-2002
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund (SHHB) og SSF.
1 læg
  Schütt, Christian, bankdirektør, Union Bank, Flensborg, f. 1900
1950-76.
Se Krigergravstilsynet for Flensborg og Omegn, I 15.
 
605 Schütt, Wilhelm, fritidshjemsleder, Slesvig, 1921-2002,
U.år
Erindringer (30s.).
1 læg.
551 Schøler, Anker, skoleleder, Garding, f. 1900
1969
Garding danske skole 1946-1956, håndskrevet manus 29 s.
1 læg.
586 Schøning, Walter, soldat, Lübeck
1995
In russischer Gefangenschaft April 1945-August 1949, 10 s.
1 læg.
559 Seegert, Johanne, smede-værftsarbejder-arrestforvarerkone, Korntved, Rødenæs, St. Vi, Flensborg, Løgumkloster, 1877-1960
1880-1930
Erindringer.
1 pk.
659 Sell, Asmus, købmand, Unaften, 1914-1944
1914-25
Personlige papirer og papirer vedr. soldatertiden (kopier).
1 pk.
530 Sell, Wilhelm, Schuldirektor, kredsarkivar, Flensborg, f. 1920
1968-72
Die APO, Kopi af manus i Stadtarchiv.
1 bd.
563 Sestoft, Leif, dr. med, København, f. 1938
Manus: Flensborg gennem krig og fred. 434 s.
1 pk.
217 Sievers, Timm Heinrich, landmand, automobilforhandler, Embühren, Westerrönfeld, Rendsborg, f. 1877
1944-46
Erindringer 1877-1946.
1 pk.
94 Sievers, Wilhelm, overborgmester, Flensborg, 1896-1966
U. år
Mindeskrift om Wilhelm Sievers af sønnen Kai Detlev Sievers.
1 bd.
662 Sigaard-Madsen, Gunnar, fhv. skolelder, Strukstrup, f. 1927
1991
Sjernernes børn: Roman om taternes myter og liv.
1 bd.
462 Simonsen, Peter, redaktør, Flensborg, 1864-1930, hustru Kirsten Marie og datter Ruth gift Ramsing
1895-1927
Korrespondance, straffesager, optegnelser, manuskripter og forskelligt.
2 pk.
105 Skadhauge, Anna Maren, husmoder, Haderslev- København, f. 1906
1939-45
breve fra Ingeborg Wildau, Kruså.
1 læg
627 Skjerbæk, Oluf J., fuldmægtig, overinspektør for Børneforsorgen, København, 1885-1979
1903-1970
Forskelligt vedr. Sønderjylland.
1 pk.
576 Skov, Einard, redaktør, Politiken, København, f. 1886
1946
Indtryk fra Sydslesvig.
1 læg.
59 Skovrøy, Peter A., redaktør, Tønder, 1851-1935
1921
Ridderbiografi. Se også landsarkivet i Aabenraa, privatarkiv 696.
1 læg
  Skrumsager, Jutta, frue, København
Dagbog m.v. 1916-21, se Bennetgård, I 18 og Jens Arne Svendsen, P 290.
 
188 Skøtt, Betty, organist, leder af Skoleforeningens bogdepot, Flensborg, 1906-91
1892-1967
Scrapbog incl. breve m.v. vedr. Helligåndskirkens kor.
1 pk.
84 Smith, C., lærer, Aalborg
1862-64
breve til sønnen, købmand Otto Smith, Faaborg, vedr. krigen 1864. Afskrifter.
1 læg
657 Smith, Hother, aktuar og branddirektør, råd i appellationsretten i Flensborg, højesteretsassessor København, 1821-1902
breve og forskeligt, anm.: afskrifter og kopier.
1 pk.
771 Spang-Hanssen, Aage, advokat, Charlottenlund f. 1930.
1864 som en gammel advokat ser det.
1 hft.

753

 

Stark, Ehlert (1894-1966) Süderlügum
1900-1954
Erindringer.

1 læg
475 Steen, Carl N., bagermester, Flensborg, f. 1821
1855-1916
Kopi af folketællingslisten 1855, poesialbum, hilsner, breve.
1 pk.
598 Steinert, Gerhard, soldat, krigsfange, maler, 1906
2002
Meine Erlebnisse 1943-1949.
13 sider
350 Stenz, Christian, skoleleder, viceskoleinspektør, Ladelund, Vesby, Flensborg, Aabenraa, 1906-86
1936-80
Sydslesvig og mindretalsspørgsmål, erindringer og politisk arbejde.
6 pk.
134 Steppat, Hans, lærer, Regierungsdirektor, Slesvig, 1899-1989
1914-58
Optegnelser 1914-18, breve, skolesager, antifascistiske aktiviteter m.v.
1 pk.
  Suurballe, Dines Jensen, styrmand, Flensborg, ørby, 1770-1831
1800-1806.
Logbog for barken Fidentia af Flensborg. Se Dines Jensen, P 387.
 
  Sybrandt, Hans, købmand, Flensborg
1805 brev til Gaden & Klipsch, Bordeaux. Se Johann Runge, P 280
 
290 Svendsen, Jens Arne, dansk præst, Rendsborg og Slesvig, 1924-90
1946-90
breve, taler, sange, skolesager, samlinger vedr. Sydslesvigsk kirkehistorie m.v.
3 pk.
364 Svendsen, Karen, f. Eriksen, lærerkone, brebøl, Vesterland, Nibøl, Flensborg, 1919-94
U. år
Erindringer.
1 læg
308 Svendsen, Kristian, frimenighedspræst, Rødding, 1886-1974
1968
Erindringer, bl.a. om Rødding 1922-54.
1 læg
633 Svensson, Poul, gymnasieoverlærer, Flensborg-Frøslev, f. 1921
1993-2004
Rekonstruktion af Frøslevskrinet/folkegave. Utilgængeligt i 30 år indtil 2034
1 pk.
213 Søgaard, Jørgen N., gdr., Røhsminde, Jaruplund, 1874-1944
1845-1948
Personlige papirer, optegnelser, Jaruplund forsamlingshus, skole og forsøgsstation, straffesag, skatte- og arvesager m.v.
2 pk.
630 Sørensen, Augustinus, gdr. Dons, Alminde sogn, f. 1840
U.år
Erindringer m.v. Omhandler bl. a. soldatertjeneste i krigen 1864.
1 pk.
679 Sørensen, Heinrich/Henrik, skoleleder Tating, Drage, lærer Husum, 1919-2005
1961-1965
Skolesager Drage og Ejderskolerne.
1 pk.
626 Sørensen, Maren, sygeplejerske, Valsbøl, 1882-1957
1928-1931
breve vedr. "Valsbølhus" - Udvalget for arbejdet i Valsbøl.
8 stk.
  Sørensen, Waldemar, sætter, rådsformand, politimester, Flensborg
brev fra pastor N.A. Jensen 1918, se N.A. Jensen, P 32.
 
  Sørensen, Aage, landbrugskonsulent, Jaruplund, 1916-88
Se Landboforeningen for Flensborg og Omegn, F 129.
 

 

 

T

359 Tams, Jürgen, lærer, Jagel, Ekernførde, 1843-1922
U år
Erindringer 1843-70.
1 læg
  Tams Jørgensen, Vilhelm, lektor, Langenhorn,
1924-87
Se Jørgensen, Vilhelm Tams, P 286.
 
587 Tappe, Paul, præst, Humtrup, 1927-2013
1955-1995
Prædiker.
7 pk.
24

Telling, Søren, forfatter, museumsmand, arkæolog, Slesvig, 1895-1968
1935-1968
Erindringer, personlige papirer, sager vedr. Danevirke-volden, Hedeby og udgravninger, manuskripter, korrespondance, fotos overført til Arkiv.dk

8 pk.
150 Thalbitzer, Anna, forstanderinde, Frederiksberg, 1847-1932
1890-1930
breve fra forskellige.
2 pk.
536 Thamm, Emil Paul Lorenz, fisker, sejlmager, rejsesekretær, Husum, 1889-1946
1937-1946
Sager vedr. fratagelse af forældremyndighed og tvangsopdragelse af børnene på nazi- og forsorgsinstitutioner
1 pk.
  Thams-familien, Flensborg
ca. 1840-1900, se Lehmann, P 161.
 
696 Thaysen-familien, Nyhus, gårdejerfamilie
1846-87
Afskrifter af forskellige akter.
1 pk.
378 Thielst-familien, Flensborg
1939-89
Erindringer, feltpostbreve, fotos.
1 pk.
702 Thies, Julius Erichsen, karl, kudsk, vejarbejder, Lehmburg ved Ekernførde , f. 1876
1876-1955
Militärpass, Hausbuch für christliche Eheleute, fotos m.m.
1 læg.
98 Tholle, Julius, konduktør, arkitekt, Flensborg- Viborg, 1831-71
1852-57
breve til forældre og broder fra Flensborg, kopi af originaler i Kgl. Bibl. Heinrich Blanks samlinger vedr. Tholle.
4 læg
699 Thomas, Heinrich, legionær, opdagelsesrejsende, Flensborg
ca. 1886-89.
Erindringsmanuskripter 1886ff.
1 læg.
  Thomsen-familien, Fröbelhaus, Flensborg
Se Lotti bruhn, P 382.
 
  Thomsen, Alexander, læge, dr., Augustenborg, 1917-85
Se Jacob Kronika, P 29 og Grete Lorenzen, P 163.
 
390 Thomsen, Asmus, dyrlæge, Flensborg, 1844-1929
1864
Bog med dedikation.
1 bd.
552 Thomsen, Claus, bankass., Flensborg, f. ca. 1950
1957
Fotoalbum fra ophold som feriebarn i Næstved.
1 bd.
  Thomsen, Detlef, gdr., Winnert
1920-22 breve til N.H. Rasmussen, P 276.
 
155 Thomsen, Hakon, student, Flensborg, 1897-1918
1913-18
Dagbog i afskrift.
1 læg
651 Thomsen, Heinrich, marinematros, købmand, Slesvig, 1916-1987
1935-79
Fotoalbums fra marinetiden, levnedsløb og personlige papirer.
1 pk.
  Thomsen, Henry, lærer, Langbjerg, senere Skodborg, d. 1985
Se papirer i Skodborg lokalhistoriske arkiv.
 
329 Thomsen, Ingolf, journalist, Flensborg Avis, 1946-91
1935-91
Avisartikler, anmeldelser af teater, film, ballet, musik, billedkunst og bøger, breve.
6 pk.
  Thomsen, Karsten, Frøslev
se P 563.
 
58 Thomsen, Marie, frue, Flensborg, 1864-1942
1939
Fødselsdagsbrev fra »Gamles Værn«.
Jvfr. Peter Thomsen, P 147.
1 læg
  Thomsen, Peter, lærer og bankdirektør, Kegnæs- Flensborg, 1860-1922
Se Jens Jørgensen Lorentzen, P 147.
 
328 Thorling, Rudolf Hansen, vandrelærer, Flensborg- Jaruplund, senere Horsens, f. 1897
1918-53
Dagbøger 1920-21, breve, skolesager, Sønderjysk Forening for Horsens og Omegn m.v.
2 pk.
312 Thygesen, Frants, generalsekretær, senere landsrets- og højesteretsdommer, Flensborg, København, Viborg, 1914-89
1926-87
Dagbøger 1945-56, grænselandspapirer 1926-87, samlinger til slesvigsk retshistorie m.v.
20 pk.
784 Tiedemann, Hans f.1923, konditor, Lyksborg
1946-1955.
Personlige papirer.
digitalt
438 Tiedje, Johannes, landråd, Flensborg, 1879-1946
1945
breve fra Johs. Tiedje til grosserer Cornelius Hansen, Fællesrådet og udenrigsminister John Christmas Møller.
1 læg
77 Timmermann, Otto Heinrich, lærer, præst, organist, Frederiksstad, f. 1890
1970
Optegnelser om Otto Timmermann ved Poul Kürstein og Jacob Kronika.
1 læg
  Tinghuus, Christian West Hertel, cand. phil., korporal, 1818-51
Militærpapirer, attester, digte 1849-51,
se Nørrehaksted præstearkiv, K 19.
 
513 Tode, Fritz, præst, Vanderup, f. 1911
1947
breve til Cornelius Hansen, Sydslesvigsk Forening, (kopier).
2 stk.
33 Todsen, Richard, Landesgerichtsdirektor, Flensborg
1962-65
Danske tekster oversat til tysk.
1 pk.
  Tofte, H.M., degn, forstander, Aagaard landboskole, 1825-1917
breve til Fr. Graae og Vilh. Munck 1865,
se G.F.A. Graae, P 30 og Andreas Hanssen, P 469.
 
  Toldstrup, Anton, grosserer, nedkastningschef, Aarhus, f. 1915
Sager vedr. Sydslesvigsk Nyhedstjeneste, Ranum konventet, Sydslesvigsk frihedsfond.
Se Otto Lippert, P 142 og Hans Kvist, P 292.
 
362 Topf, Johannes, forhandler af Eisen- und Kurzwaren, Glas, Porzellan, Steingut, Husum
1922-23
Regninger for leverede varer til kunde i Gonsager.
1 læg
70 Torp, Alfred, lærer, Tønder, 1896-1933
1933
Indberetning fra ophold i Sydslesvig.
1 læg
371 Träger, Max, soldat, Flensborg, 1906-45
1944-45
breve fra østfronten.
1 læg
132 Tüchsen, Heinrich, Odense
1867-86
breve, især fra moderen i Flensborg.
1 læg
231 Tüchsen, Jes Peter, lærer, Vejbæk, Gotrupel, Hanved, 1767-1832
1776-91
Afskrift af Lambecius' og Wolgemuths »Rechenbuch« incl. enkelte private notater.
1 bd.
675 Tychsen-familien, Flensborg.
1890-2008
Omfatter: Max Sønke Tychsen 1890-1965, Clara Tychsen f. Bøhm 1895-1976, Max Harald Tychsen 1926-2008, mejerist, Flensborg. Personlige papirer, breve, fotos.
5 pk.
3 Tychsen, Hermann, skoleinspektør, Flensborg, 1911-64 og hustru Petra
1934-64
Dagbogsblade og lommekalendere, feltpost, personlige papirer, skolesager, foredrag og taler, regnskabsbøger, fotoalbums 3 bd., m.v.
5 pk.
612 Tønder, Jes Peter og Helene, Medelby, -1923-1958-
1923-58
breve fra Jes Peter og Helene til familien i Stenløse.
18 stk.
375 Tönnsen, Hans, overlærer, Flensborg, bredbøl, Satrup, 1904-93
1924-60
Feltpost, breve, dagbogsoptegnelser, erindringer, avisudklip, personlige papirer.
1 pk.
53 Tørsleff-familien, Flensborg og Leipzig
U. år
Samlinger vedr. chokoladefabrikant og sanglærer L.Chr. Tørsleff, d. 1914, datteren koncertsangerinde Katharina Tørsleff, Flensborg-København m.fl.
1 læg

 

 

U

223 Uldall-familien, Uldal, Skrydstrup sogn
1773-1984
Slægtshistoriske samlinger, familie- og ejendomspapirer.
1 pk.
  Uldall, Birgit, dr. med., Flensborg, f. 1930
Se Birgit Hambach-Uldall, P 373.
 
225 Uldall, bruno, grosserer, Flensborg, f. 1908
1918-96
Forretningspapirer, taler, personalia, translatøreksamenskommission, fotos, ejendomssager, samlinger til udgivelsen af bogen: »Geschichte der Fa. Uldall & Co«.
19 pk.
273 Uldall, Hans, Dr., komponist, musikchef, Flensborg-København-Hamborg, 1903-80
U. år
Erindringer indtil 1980, 195 s. Kopi.
1 læg
224 Uldall, Niels Mikkelsen, grosserer, Flensborg, 1875-1940 og hustru Stine f. Blohm, 1881-1964
1894-1961
Personlige papirer, selvbiografiske optegnelser, forretningsarkiv, sager vedr. Komiteen for Sønderjyske Børns Landophold m.v.
1 pk.
366 Ulrichsen, Albert, kaptajn, Flensborg, og hustru Paula f. Peters, f. 1903
1903-ca. 1980
Personlige papirer.
1 læg
401 Urban, Christian, Flensborg-Nykøbing-Mors, 1927-1995
U. år
Erindringer »Under Hagekorsets Skygge«.
1 bd.
562 Uttenthal, Edith, dansk lærer, Slesvig, senere Vejen, f. 1928
1947-1952
Erindringer.
1 læg.

 

 

V

394 Vad, Chr. N., Kruså, f. 1913
1987
Manus. »Mit liv - Erindringer«.
1 læg
289 Valentiner, Gerda, biblioteksmedhjælper, lærerinde, Flensborg, f. 1903
1921-24
Personlige papirer, spejder- og ungdomsbevægelse, erindringer.
1 læg
45 Valentiner, Otto, arkitekt, København
U. år
Samlinger og manuskripter vedr. fam. Valentiner og andre Flensborg-familier og deres ejendomme.
1 pk.
715 Vendelhaven, Hilde f. Christiansen, kontorassistent, Flensborg, 1937-2010
1936-2007
Dagbøger, breve, fotos, skolehefter m.v.
2 pk.
52 Vennerwald, K.E.A., boghandler, redaktør, Flensborg-København, 1843-1914
(1870-98)
Samlinger vedr. K. Vennerwald, kopier af breve til Gustav Johannsen og pastor Mørk-Hansen m.v.
1 læg
  Ventegodt, Ole, forskningsstipendiat, museumsinspektør, Flensborg-København, f. 1932
Samlinger vedr. Flensborgs skibsfart 1750-1807.
Se Topografica.
 
215 Vestergaard, Erik, journalist, Flensborg, 1919-86
1934-78
Erindringer 1919-50, personlige papirer, pressesager, breve m.v.
1 pk.
555 Vestergaard, Henrik, Flensborg
2001-2009
FDP Kreisverband, Flensburg, pressesager
3 læg.
165 Vigh-Pedersen, Peder, dansk præst, Arnæs og Kappel, 1908-92 og hustru Martha f. Uldall-Jessen, lærerinde i Læk og Karby, 1913-1994
1944-87
Dagbøger, personlige papirer, kirke- og skolesager m.v. Modstandsbevægelsen i Hoptrup.
4 pk.
  Viinsted, Johan August, forstander, Aagaard Landboskole, sidst apoteker i Horsens, 1830-1909
1863. Købekontrakt vedr. Aagaard, se Topografica, Flensborg amt, Oversø sogn, Aagaard.
 
301 Villumsen, Anders Vedel, skoleleder, Sønder brarup, Stenfelt, Sørup, f. 1923
1949-65
Korrespondance med Lyngby fadderskab for Stenfelt og Ulsnæs.
1 pk.
381 Vith, Gretchen, gift Densch, Flensborg
1995
Minder og optegnelser om afstemningstiden i Flensborg 1920.
1 læg
400 Vogt, Helmut, Dr. Ing., Sdr. brarup-Ekernførde, 1909-97
1945-46
Artikler i Flensborg Avis. Manus.
1 læg
582 Vogt, Johannes Heinrich, lærer, Sørup, f. 1912
1951-78
Kopier af akvareller med Sydslesvig-motiver.
1 læg
543 Vollering-Niendorf, Agnes, fra 1950: Runge, koncertsangerinde, sangpædagog, 1899-1984
1899-1984
Forskelligt.
1 pk.
411 Vollertsen, Ernst, skoleleder, Lyrskov, 1931-2008
1971-97
Sager vedr. dansk mindretalsarbejde, foredrag og taler.
21 pk.
423 Vollertsen, Heinrich, handelsmedarbejder, Slesvig, 1920-2008
1931-97
Personlige papirer, byrådsarbejde SSF-SSW.
2 pk.
444 Vollertsen, Johannes, arbejder, pedel, Slesvig, 1891-1992
Livserindringer og kilder, personlige papirer.
Se også Nils Vollertsen, P 176.
2 pk.
176 Vollertsen, Nils, lic.phil., lærer, maler, Slesvig, f. 1956
1945-2013
Samlinger vedr. det danske mindretals historie, båndinterviews m.v., folkeminder fra Holmen i Slesvig.
127 pk.
566 Volquardsen Johan Redlef, landmand, Tetenb&uumlll, 1902-71 og hustru Thora f. Carstensen, f. 1910
1918-89
Familiepapirer- og optegnelser
4 pk.
379 Volquardsen Sönnich, landmand, Tetenb&uumlll, f. 1941
1615-2015
Samlinger-historiske - manuskripter, dagbøger m.v.
Se også I 12
13 pk.
565 Volquardsen Sönnich, gdr. Diedersbüll, Horsb¨åull sogn, 1868-1935 og hustru Elise f. Hansen, 1874-1956
1897-1985
Personlige pairer m.m.
1 pk.
118 Vosgerau, Richard, fagforeningssekretær, soc.dem. kommunalpolitiker, Borby, Ekernførde, 1889-1945
1930-33
Kommunalpolitik 1930-33 og politisk afskedigelse 1933.
1 læg
1 Vosgerau, Richard, sygehusinspektør, socialdemokrat, Flensborg-Pinneberg, 1909-83
1952 og 1979
Erindringer 1910-75 og manus. vedr. arbejderbevægelsen i Flensborg.
2 læg
596 Völschow, Ingrid, gift Thomsen, Slesvig, f. 1929
1929-2002
Forskelligt vedr. familien.
Se også P 650 Hans Martensen og P 651 Heinrich Thomsen
1 pk.

 

 

W

692 Wagner, Alfred, skoleelev, Slesvig f. 1909
U.år.
Erinnerungen aus meiner ersten Lehre der dänischen Sprache.
2 s.
7 Warncke, Otto Marius, dansk præst, Flensborg, 1905-63
1945-61
Personlige papirer, gæstebog m.v. Kopier.
1 læg
  Warnke, Hans Jørgen, grosserer, Flensborg
Se J.C. Paulsen, P 285.
 
571 Wasserschlebe, Joachim, deputeret, kunstsamler, København-Wassersleben, 1709-87
1789
trykte og utrykte fortegnelser over W's bøger, kobberstik og billeder.
1 pk.
399 Wehlitz, Gerhard, skoleinspektør, Kappel, f. 1922
1956-95
Personalia, taler m.v., SSW-arbejdet.
Se også Kaj Munk skolen, Kappel, I 17 og SSF/SSW Kappel, F 142.
6 pk.
208 Wehlitz, Paul, lærer, skoleinspektør, Fovlløk/ Faulück, Slesvig, 1893-1962
1920-60
Samlinger til Fovlløks og Ravnkærs lokalhistorie, vedr. Slesvig-Hedeby-Danevirke m.v.
2 pk.
672 Weigelt, Harry, lagerforwalter, Flensborg, 1923-2010
1944-54
Feltpost og personlige papirer.
1 læg.
340 Weile, Christian
1902
Rejsebeskrivelse, bl.a. Flensborg og Nordslesvig.
1 bd.
342 Westergaard, Ellen Margarethe, skoleelev, Flensborg- Kruså, senere gift Pedersen, f. 1921
1935
Lejrskolerapport fra Duborg-Skolen.
1 hft.
421 Wiebner, Heinrich og hustru Helene, SSW-politiker, Tønning
1947-66
Protokoller og avisudklip vedr. Wiebner-Tønning-affæren. Gæstebog.
1 pk.
413 Wienberg, Hans Friedrich, Flensborg, f. 1893
1983
Gæstebog med bilag.
1 bd.
729 Wiencke, Gert, driftsleder, Flensborg Avis, generalsekretær, Flensborg, f. 1935
1967-1993
breve fra forskellige.
9 stk.
775 Wiese, Liselotte (1933- ), Arnæs, SSW Byråd
1945
Erindringer, 3 s.
1 læg
678 Wiese, Paul,arbejder, født i Tønning, senere Ebeltoft, f. 1933
1933-1988
Erindringer og skolestil.
2 læg
549 Wieth-Knudsen, K.A., professor, København
1930-38
Avisudklip.
1 bd.
209 Wigelsen, Hans, toldembedsmand, Flensborg, senere Aarhus, 1822-1912
1869-1907
Beretning om oplevelser i Flensborg 1864-65 samt familieoptegnelser. Afskrifter.
2 læg
  Wildau
breve fra Gustav Johannsen 1878-85,
se Gustav Johannsen, P 57.
 
107 Wildau, Carl Andreas, løjtnant, senere lærer, Nakskov, f. 1836
1863-64
Soldaterbreve til broderen Emil. Afskrift af originaler i Rigsarkivet.
1 læg
703 Wildau, Ingeborg, sygeplejerske, Kruså, 1885-1970
1919-20.
Pas for rejse til Frankrig. Se også Maren Skadhauge, P 105.
1 stk.
227 Will, Frenz, skoleelev, Sparrieshoop, Barmstedt sogn, Kreis Pinneberg
1845
Skrivehæfte.
1 læg
  Wilson, Karen, f. Michaelsen, 1911-97
Se Karen Michaelsen, P 299.
 
348 Windberg, Knud E., ingeniør, Flensborg, 1914-94
1932-76
Forretningspapirer m.v.
2 pk.
219 Wingender, Franz, kontorchef, Flensborg, f. 1918 og Hans Wingender (1920-1943)
1939-90
Samlinger til publicerede bøger, valgmateriale 1946-61, taler og manuskripter, erindringer, personlige papirer vedr. Hans m.v.
14 pk.
395 Wisnewski, Albert, Flensborg, f. 1928
1939-93
Papirer vedr. Hitler-Jugendtjeneste og sportsaktiviteter.
1 pk.
758 Witt, Ernst, Kiel
1946-48. Korrespondance.
1 læg
376 Witt-Hansen, Viggo, amtsskolekonsulent, fmd. for Grænseforeningen, Vejen, 1931-1994
1990
Levnedsberetning - ridderbiografi.
1 læg
532 Wohlers, Johannes, Flensborg
1849
brev fra broderen I. Wohlers om fægtninger på Sundeved 4s. Kopi.
1 læg
482 Wolbersen-familien, landmænd, Horstedmark og brekentorp
1867-1950
Familie og ejendomspapirer.
8 læg
378 Wolff, Christian, bogtrykkeri, Flensborg
1940-45
Front und Heimat. Feldpost der Betriebsgemeinschaft.
1 læg
  Wrang, Dagmar, kontorassistent, Flensborg,
1903-56
Se Frederik Petersen, P 233.
 
  Wrang, Hans-Olaf, student, soldat, Flensborg,
1922-44
Se Johan Wrang, P 326.
 
326 Wrang, Johan, bankdirektør, Flensborg, 1891-1964 og hustru Dora f. List, 1895-1991
1878-1991
Feltpostbreve, breve, personlige papirer, vedr. sønnens ophold i arbejdslejr, kommunalpolitik og foreningsliv.
5 pk.
245 Wrang (Vrang), Jørgen, bogholder, Flensborg Avis, 1858-1922
1889-1903
Forskelligt, hyldestsang fra kolleger.
1 pk.
100 Wulff, Theodor, landmand, digter og komponist, brede, 1825-99
1857-84
Operamanuskripter og partiturer.
1 bd. 4 pk.

 

 

Z

706 Zeuch, Gisela f. Petersen (1939- ), og Karl Heinrich (1938-2001), lærer, Flensborg
1949-2008
Scrapbøger, fotos.
9 pk.
383 Zimmermann, Marie E., f. Graef, Flensborg
1995
Minder fra afstemningstiden 1920.
1 læg

 

 

Ø

49 Øster, Andreas, præst, Houlbjerg-Granslev, Randers, 1887-1985
1971-73
Salmeoversættelser fra dansk til tysk.
Jvfr. Th. Aaholm, P 50.
1 pk.
503 Østerby, Per, dansk præst, Flensborg, f. 1934
1983-99.
Forskelligt.
1 pk.

 

 

Å

50 Aaholm, Th., præst, Vojens-Jegerup, Roskilde, 1889-1965
U. år
Tyske tekster til numre i den danske salmebog. Jvfr. Andreas øster, P 49.
2 pk.