Danmark mellem stormagterne frem til 9. april 1940 - bogforside
Danmark mellem stormagterne frem til 9. april 1940 - bogforside

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
5 €
Target
For voksne
Foredrag & debat

AFLYST - Danmark mellem stormagter frem mod 9. april 1940

14.04.20
Besættelsen af Danmark den 9. april 1940 er en af de mest traumatiske begivenheder i Danmarkshistorien.

I vinteren 1940 troede de fleste danskere, at truslen kom fra syd. Besættelsen cementerede, at Tyskland var arvefjenden og det blev kun understreget i løbet af "de fem forbandede år".
Få timer efter den næsten kampløse overgivelse begyndte diskussionen om ansvaret for begivenhederne den 9. april. Et uomgængeligt aspekt i denne diskussion har været de advarsler regeringen fik i de første dage i april 1940.

Steen Andersens foredrag vil se på regeringens opfattelser af omverdenens påvirkninger i et længere tidsperspektiv. Fra ca. april 1939, da Danmark fik tilbuddet om en ikke-angrebspagt med Tyskland.
Hvordan udviklede trusselsopfattelsen sig over tid efter udbruddet af Vinterkrigen i september 1939? Herefter rykkede Norden nemlig ind i stormagternes skudfelt. 

Foredraget vil understrege, at Storbritanniens politik med god grund blev opfattet som en trussel mod Danmarks suverænitet. Det var bl.a. briternes plan at sende en stor flåde ind i dansk farvand i foråret 1940 for åbne en ny front og inddrage de skandinaviske lande i krigen.
Foredraget vil belyse, at det blev et spørgsmål om liv og død for Danmark at kunne fortsætte handlen over Nordsøen trods handelsforbud, miner og tyske ubåde.
Dette blev en altopslugende diplomatisk kamp for Danmark, som prøvede at sikre landets politiske og økonomiske selvstændighed.
Faren lå i, at Vestmagterne fik provokeret Hitler til at begynde en aktion mod Skandinavien, som kunne rive Danmark med. Truslen om en tysk besættelse blev opfattet som sekundær og blev først konkret i begyndelsen af april 1940.

Foredrag ved Steen Andersen, forfatter, seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet.
Fortællingen tager udgangspunkt i Steen Andersens nye bog "Der er intet foruroligende for Danmark", som udkommer i marts 2020.

Arrangeret af Folkeuniversitet og Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.