Henrik Skov Kristensen
Henrik Skov Kristensen

Om dette arrangement

Tid
16:00
Pris
Gratis
Target
For voksne
Foredrag & debat

Biblioteket anbefaler Fra Den Slesvigske Samling

26.09.19
- med besøg af Henrik Skov Kristensen.

Henrik Skov Kristensen, ph.d. og museumschef ved Frøslevlejrens Museum fortæller om sin bog ”Gerningsmænd eller ofre?”. Bogen følger det tyske mindretals vanskelige omgang med sin nazistiske fortid fra 1945 til 2016. Bogen søger svar på, hvordan erindringen om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret har udviklet sig i mindretallet, og hvorfor denne ofte har givet anledning til konflikt med den danske flertalsbefolkning og internt i mindretallet. Forfatteren mener, at udviklingen i det tyske mindretals erindring skal anskues på baggrund af den tilsvarende i Forbundsrepublikken Tyskland.

Herefter præsenterer historiker, Klaus Tolstrup Petersen, et udvalg af gode og aktuelle bøger om Slesvig/Sønderjylland.

Tags