Dr. phil. Markus Floris Christensen
Dr. phil. Markus Floris Christensen

Om dette arrangement

Tid
17:00
Pris
5 Euro pr. foredrag, 12 Euro for hele rækken
Foredrag & debat

Danske forfattere - angst i dansk litteratur

14.03.23
Flere og flere kæmper med angst og der udstedes flere angstdiagnoser år for år. For de fleste er angst en yderst negativ erfaring, men angst kan også give noget. I denne foredragsrække vil Markus Floris Christensen fortælle om, hvilken rolle angst har spillet i dansk litteratur og hvordan den fungerer som et menneskeligt grundvilkår for selverkendelse og litterær skabelse.

Markus Floris Christensen fortæller i tre foredrag om H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Herman Bang, Tove Ditlevsen, Ole Sarvig, Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen og Theis Ørntoft.

Angst er en kompleks erfaring i menneskers liv, der er blevet fortolket på mange måder gennem historien. I dag opfattes angst ofte som noget sygeligt, når den melder sig uden at der er reel fare på færde. Psykiatriske studier anslår, at angst udgør ét af de mest dominerende "mentale sundhedsproblemer" på globalt plan. Herhjemme mistrives unge som aldrig før, og der udstedes stadig flere angstdiagnoser år for år. 

Angsten giver

"Jeg ønsker at fremsætte et humanistisk alternativ til psykiatriens statiske udlægning af angst som en medicinsk hjernelidelse. Vi er vant til at forbinde angst med tab. Angst for at tabe kontrollen, angst for at tabe ansigt, angst for at dø. Vi overser, at angsten giver. Angsten giver anledning til tænkning og skabelse, til kunstnerisk formgivning og indre og ydre kamp. Vi får øje på, hvad angsten giver, når vi opsøger litteraturens righoldige arkiv over angstens udtryksformer. Litteraturens mangfoldige formforvandlinger af angst kan berige vores måde at forstå angsten på. Litteraturen giver os det sprog, vi mangler.", fortæller Markus Floris Christensen.

Selverkendelse og litterær skabelse

"I denne foredragsrække vil jeg forsøge at vise, hvordan angst kan forstås som et menneskeligt grundvilkår, der ligger til grund for selverkendelse og litterær skabelse. Det vil jeg gøre ved at stille skarpt på en række centrale forfatterskaber fra den danske litteraturhistorie. Nærmere bestemt: H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Herman Bang, Tove Ditlevsen, Ole Sarvig, Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen og Theis Ørntoft. 

Når vi går til litteraturen, får vi nogle andre svar på, hvad angst er, og hvordan angst skal forstås, end vi gør, når vi spørger en læge. Det er litteraturens indsigter og måder at forvandle angsten til litterær form på, som jeg vil drage frem i lyset.", slutter Markus Floris Christensen, som er videnskabelig medarbejder og dr.phil. med et projekt om angst i skandinavisk litteratur ved Europa-Universität Flensburg.

Oversigt over foredragene

Tirsdag d. 14. marts kl. 17:00 H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Herman Bang 
Tirsdag d. 28. marts kl. 17:00 Tove Ditlevsen, Ole Sarvig og Inger Christensen
Tirsdag d. 11. april kl. 17:00 Søren Ulrik Thomsen og Theis Ørntoft

Entré:  € 5,- pr. foredrag eller € 12 for hele rækken.

Forsalg på biblioteket.

Arrangeret af Dansk Centralbibliotek og Folkeuniversitetet

Materialer