Kunsthistoriker Grethe Bay
Kunsthistoriker Grethe Bay

Om dette arrangement

Tid
10:00
Pris
21 Euro pr. række
Target
For voksne
Foredrag & debat

Fynboerne - en ny epoke i dansk kunst | hold 2, foredrag 3

29.11.22
I en foredragsrække beskæftiger kunsthistoriker Grethe Bay sig med Fynboerne, en gruppe fynske malere, der i perioden 1880 - 1920 boede og arbejdede på Fyn. Du kan tilslutte dig et af to hold, hvor du kan fordybe dig i Fynboernes kunst under de tre billedforedrag.

--- Denne begivenhed er en del af en foredragsrække. Alle foredragene i rækken finder du i tabeloversigten længere nede ---

Fynboerne er betegnelsen for den gruppe fynske malere, der i perioden 1880-1920 med få undtagelser boede og arbejdede på Fyn. Centrale medlemmer var Fritz Syberg og hustruen Anna Syberg, Johannes Larsen og hustruen Alhed Larsen samt Peter Hansen, Poul S. Christiansen og 
Jens Birkholm

"Man mærker en stor glæde ved at arbejde med farven, lyset og det atmosfæriske"

Med Fynboerne er vi i selskab med malere, hvis foretrukne motiver var årets gang i naturen, dyrene på marken, fuglene på vandet og menneskene i hjemmet, i naturen og i arbejdet. Deres skildringer er præget af en umiddelbar og spontan iagttagelse af livet, menneskene og landskabet, og man mærker en stor glæde ved at arbejde med farven, lyset og det atmosfæriske. De var alle med undtagelse af Birkholm og de kvindelige malere elever af maleren Kristian Zahrtmann, der som lærer evnede at understøtte og udvikle den enkelte elevs personlige udtryk både i valg af motiv og i malemåde. Hans store kærlighed til Italien trak også eleverne derned, og derved tilførtes dansk kunst en perlerække af italienske motiver i en periode, hvor opmærksomheden ellers var rettet mod Frankrig. Fynboerne udgør en væsentlig del af det oprør mod Kunstakademiets enevældige styring af dansk kunst, som fandt sted i disse år. Oprøret resulterede blandt andet i oprettelsen af Kunstnernes frie Studieskoler med bl.a. P.S. Krøyer som lærer, senere Zahrtmanns skole og i 1891 i oprettelsen af Danmarks første kunstnersammenslutning, Den Frie Udstilling.

Ny epoke i dansk kunst

Med Fynboerne indtrådte en ny epoke i dansk kunst præget af friluftsmaleriets blik for lyset i farven og for gengivelsen af det atmosfæriske i naturen. Oliemaleriet var den dominerende teknik, men også akvarellen blev dyrket som selvstændigt billedudtryk, ligesom træsnittet og tegningen med pen og blyant blev det. 

Tre billedforedrag i efteråret

Med de tre billedforedrag afslutter kunsthistoriker Grethe Bay præsentationen af kunstnerkolonien, de enkelte medlemmer, 
menneskene og malerne.

På efterårets program kommer Peter Hansen, Jens Birkholm, billedhuggeren Kai Nielsen, Anna Syberg, Alhed Larsen og Christine Swane.

Fynboerne efterår:

 

Hold 1

Tirsdag 25. oktober Maleren Peter Hansen
Tirsdag 08. november Maleren Jens Birkholm og billedhuggeren Kai Nielsen
Tirsdag 22. november Malerne Anna Syberg, Alhed Larsen og Christine Swane

 

Hold 2

Tirsdag 01. november Maleren Peter Hansen
Tirsdag 15. november Maleren Jens Birkholm og billedhuggeren Kai Nielsen
Tirsdag 29. november Malerne Anna Syberg, Alhed Larsen og Christine Swane

 

Praktiske informationer

Foredragsrækkerne udbydes i samarbejde med Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig til € 21 pr. række.

Tilmelding til Anna-Louise Holste. Telefon: +45 23 70 90 55 eller mail: alholste@gmail.com.

Materialer