Om dette arrangement

Lokalitet
Flensborg Bibliotek
Norderstr. 59
24939 Flensburg
Tyskland
Tid
16:00 - 19:00
Pris
8 €
Foredrag & debat

Grænseland og hertugdømme - Sønderjylland indtil 1720

19.09.17
Tre foredrag i rap om Sønderjyllands historie i oldtiden, middelalderen og hertugernes tid.

Tre foredrag i rap om Sønderjyllands historie i oldtiden, middelalderen og hertugernes tid.

Sønderjyllands forhistorie indtil 700

Der har uafbrudt boet mennesker i Sønderjylland siden ca. 13.000 f.Kr., først som jægere og samlere, fra ca. 4.200 f.Kr. som bønder. Fra ca. 2.000 f.Kr. samledes de i høvdingdømmer, som omkring Kristi fødsel forenede sig i tre-fire stammegrupper og fra ca. 150-170 e. Kr. i to hovedgrupper: en jysk sydgruppe og anglerne. Tidlige kongedømmer opstod. At det ikke gik fredeligt for sig, viser store våbenofferfund.

Foredrag ved tidl. Museumsdirektør ved Museum Sønderjylland Orla Madsen.

Middelalderens Sønderjylland og hertugdømmets fødsel 700-1544

Fra at være kongeriget Danmarks grænseegn blev Sønderjylland omkring 1200 et selvstændigt hertugdømme. I 1300-1400-tallet herskede blodig strid om hertugdømmet mellem det danske kongerige og holstenerne, men samtidig skabte middelalderens grænseegn grundlag for blomstrende adel, rige byer, handel og religiøst liv.

Foredrag ved professor ved Historisk Institut, Århus Universitet, Bjørn Poulsen og overinspektør ved Museum Sønderjylland, Lennart S. Madsen.

Hertugernes tid. Sønderjylland 1544-1720

I 1544 blev Sønderjylland delt mellem tre hertuger. Hertugdømmet var splittet op, men alligevel en enhed i visse store spørgsmål. De mange hertuger betød, at der var forskellige kulturelle og politiske centre, som konkurrerede med hinanden. Fra samarbejde og kappestrid i 1500-tallet udviklede forholdet sig til en skæbnekamp i 1600-tallet.

Foredrag ved overinspektør ved Museum Sønderjylland, Carsten Porskrog Rasmussen.

Entré 8 € inkl. en sandwich.

Hvert foredrag tager ca. 1 time.

Foredraget er en del af Dansk Centralbiblioteks temasamarbejde med DR om ”Historien om Danmark”.

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet & Historisk Samfund for Sønderjylland.