FN's 17 Verdensmål
FN's 17 Verdensmål

Om dette arrangement

Tid
17:00
Pris
8,00 €
Foredrag & debat

Hvad gør vi ved klimaet?

17.11.22
Overalt er der fokus på klimaet, men hvad der skal gøres for at mindske de skader, mennesket forvolder. Hvad kan vi selv gøre, for at skåne klimaet og hvordan håndterer vi klimaangst? Tre foredragsholdere kommer med deres bud på, at løse kloens største, aktuelle udfordring.

Overalt er der fokus på klimaet og hvad der skal gøres for mindske de skader mennesket forvolder. 

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

FN's 17 Verdensmål 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hvad kan du gøre?

Redder vi klimaet ved at droppe flyvning? Er el-biler bedre? Er plastic en af de største synder? Er det rigtigt at 1/3 af verdens mad går til spilde? 
Det kan være svært at overskue, hvad du selv kan gøre, og hvad der er bedst at gøre, når man vil leve mere klimavenligt. 
Hvor hjælper det at gøre noget. Hvilke indsatsområder giver den største effekt på landsplan? Og hvilke indsatsområder batter mest i din egen hverdag?Hvordan gør jeg Verdensmålene til ”mine mål” – og hjælper klimaet?

Oplæg af Dirch Lind, underviser og foredragsholder om verdensarv og verdensmål 

Klimavenlig og bæredygtig kost

Det rette valg af fødevarer er en væsentlig del at en bæredygtig livsstil, da fødevareproduktion blandt andet står for 20-30 % af verdens drivhusgasudledning og beslaglægger ca. halvdelen af jordens dyrkbare og beboelige areal, samtidig med at ca. 70% af jordens ferskvandsforbrug går til landbrugsproduktion. Men hvad er egentlig en bæredygtig kost? Er klimavenlig kost også bæredygtig på alle parametre? Og skal vi alle sammen blive veganere, hvis vi vil spise klimavenligt?

Med udgangspunkt i FAO's definition på bæredygtig kost vil foredraget blandt andet give svar på disse spørgsmål.

Oplæg ved Karin Østergaard, cand.brom. og lektor på VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen, hvor bæredygtig fødevareproduktion er et af hendes hovedområder.

Klimaangst

Menneskeheden står i dag over for en række eksistentielle trusler. Først og fremmest klimakrisen, som har fremkaldt et helt nyt angstbegreb, nemlig: klimaangst. Flere og flere unge mennesker lider i dag af klimaangst, som er en angst, der opstår på baggrund af de dårlige nyheder, vi hører hver dag omkring klimaforandring. 

Hvad er klimaangst? Hvem rammes af denne angstform?  Hvordan kommer den til udtryk i nyere litteratur?

Markus Christensen vil giver et overblik over de litterære fremstillinger af klimaangst for at undersøge, hvordan de kan gøre os klogere på én af tidens vigtigste emotioner.

Litteraturen viser os ikke blot rædslerne ved de kommende katastrofer. Litteraturen viser os også, hvordan vi kan genskabe forholdet til verden, når truslerne banker på menneskehedens dør.

Oplæg ved Markus Floris Christensen, cand.mag., videnskabelig medarbejder og ph.d.-studerende ved Europa-Universität Flensburg med et projekt om angst i nordisk litteratur.

Der bliver serveret et let klimavenligt traktement. Entré inkl. let traktement € 8,-

Køb billet på biblioteket på forhånd a.h.t. bestilling af mad.
 

Materialer