Karl Otto Meyer. Politiker, publicist, polemiker.
Karl Otto Meyer. Politiker, publicist, polemiker.

Om dette arrangement

Tid
16:00
Pris
Gratis
Target
For voksne
Foredrag & debat

*AFLYST* - Karl Otto Meyer og mig

20.03.19
Tre ”læsekredse” om Karl Otto Meyer, hvor deltagerne frit kan bidrage med egne oplevelser med Karl Otto Meyer.

Hver læsekreds starter med et oplæg af arkiv- og forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen, der netop har udgivet biografien Karl Otto Meyer. Politiker, publicist, polemiker.

Læsekredsene tager udgangspunkt i mennesket og politikeren Karl Otto Meyer, men det bliver en bredere dialog om mindretallets historie på forskellige tidspunkter i det 20. århundrede.

Denne gang drejer det sig om perioden, hvor Karl Otto Meyer var chefredaktør på Flensborg Avis og formand og landdagsmand for SSW. Han var i disse år mindretallets ubestridte politiske leder, og hans meninger blev i vid udstrækning opfattet som mindretallets. I lederartiklerne præsenterede han nogle skarpe holdninger til en række forskellige emner, og i Landdagen var han en utrættelig forkæmper for det danske og det frisiske mindretals rettigheder.