Paul Cézanne
Paul Cézanne

Om dette arrangement

Tid
10:00
Pris
15 €
Target
For voksne
Foredrag & debat

Tre banebrydende malere: Paul Cézanne

22.01.19
En foredragsrække med lektor Grethe Bay, der er cand. mag. i kunsthistorie samt nordisk litteratur og sprog fra Århus Universitet.

Grethe Bay har undervist i billedkunst, holdt mange foredrag om kunst og lavet ekskursioner og kunstrejser til Italien og hovedstæder i Europa. Foredragsrækken udbydes i samarbejde med voksenundervisningen til € 15,- pr. række. Tilmelding til Anna-Louise Holste, telefon: 0045 23 70 9055 eller e- mail: alholste@gmail.com.

Paul Cézanne (1839-1906) blev født og voksede op i Aix-en-Provence, hvor faderen drev en blomstrende bankvirksomhed. Efter forgæves at have søgt optagelse på det officielle kunstakademi École des Beaux-Arts i Paris besøgte Cézanne 1862-64 den frie kunstskole Académie Suisse, hvor han knyttede sig til elevkammeraten Camille Pissarro, der nogle år senere skulle få stor betydning for hans kunstneriske udvikling i retning af impressionismen. I tiden omkring 1870 begyndte Paul Cézanne at male landskaber i det fri. Selvom Paul Cézannes banebrydende stræben mod ”det rene maleri” med årene kom til at rumme en tiltagende grad af abstraktion, blev udtryksformen aldrig nonfigurativ. 

Paul Cézannes postimpressionisme har haft epokegørende betydning for 1900-tallets maleri. Den modernistiske pionerkunsts første afgørende fremstød i Georges Braques og Picassos analytiske kubisme opstod i årene omkring Cézannes død og havde sit erklærede udgangspunkt i hans kunst.