Max Liebermann
Max Liebermann

Om dette arrangement

Tid
10:00
Pris
21 €
Target
For voksne
Foredrag & debat

Tre kunstnere i en brydningstid: Max Liebermann

26.10.21
Række 2. Kunsthistoriker Grethe Bay præsenterer i tre billedforedrag Tre kunstnere i en brydningstid.

Første gang skal det handle om Max Liebermann. Max Liebermann (1847-1935) er en af Tysklands store impressionistiske malere. Men han begyndte som realistisk maler med skildringer i mørke farvetoner af det jævne folk. I 1890erne blev det friluftsmaleriet, der optog ham, og han udviklede en impressionistisk stil med en mere skitseagtig malemåde og med fokus på skildringen af lyset. Kunstnerisk repræsenterede han en international retning og fik bl.a. som en af initiativtagerne til oprettelsen af Berliner Sezession i 1898 stor betydning for kunstdebatten i Tyskland.

Ved Hitlers magtovertagelse var Liebermann, der var jøde, ærespræsident for det preussiske akademi og æresborger i Berlin. I maj 1933 nedlagde han alle sine officielle embeder.

Foredragsrækken udbydes i samarbejde med voksenundervisningen til € 21,-. Tilmelding til Anna-Louise Holste, telefon: 0045 23 70 90 55 eller e- mail: alholste@gmail.com.

Andre foredrag i rækken:

9.11.2021: Edvard Munch
23.11 .2021: Emil Nolde