Kontakt og træffetid

Den Slesvigske Samlings kontaktoplysninger.

Den Slesvigske Samling
Dansk Centralbibliotek for Sydselsvig
Norderstr. 59
D-24939 Flensburg
Tlf.: +49 461 86 97 140
E-mail: dss@dcbib.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 9-19
Lørdag: 9-14

Træffetider:
Samlingens medarbejdere kan normalt træffes i samlingen på hverdage. Vi anbefaler dog, at du forinden kontakter os pr. mail eller telefon og laver en aftale.