Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
Arkiv for Dansk Litteratur er et litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede.

Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne. ADL er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur. ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab ADL rummer lige nu værker af 78 forfattere.