Bibliotekernes Sprogspor

Bibliotekernes Sprogspor

Adgang
Fri adgang
Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlig læseforståelse.

På Sprogspor finder du dels en lang række online tilbud, som bibliotekerne og andre aktører inden for sprog og læsning har udviklet.

Ved at oprette dig som personlig abonnent vil du kunne tilgå din egen side, som samler det indhold, der er mest relevant for dig – hvad enten du abonnerer som forælder eller fagperson.

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt.

Målgruppen er børn i alderen 0-7 år.

 

Tags