Bibliotekernes Sprogspor

Bibliotekernes Sprogspor

Adgang
Fri adgang
Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlig læseforståelse.

På sprogsporet.dk finder du dels en lang række online tilbud, som bibliotekerne og andre aktører inden for sprog og læsning har udviklet.

Dels ligger her materialer til de koncepter, som er tilknyttet Bibliotekernes Sprogspor.

Ved at oprette dig som personlig abonnent vil du kunne tilgå din egen side, som samler det indhold, der er mest relevant for dig – hvad enten du abonnerer som forælder eller fagperson.

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge vores kendskab til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt.

Målgruppen er børn i alderen 0-7 år.

Bibliotekernes Sprogspor drives i regi af de 6 centralbiblioteker i Danmark. Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Tags