Borger.dk

Adgang
Fri adgang
Oplysninger til borgerne om rettigheder/pligter inden for alle emner.

Siden er samtidig borgernes mulighed for at være i digital kontakt med offentlige myndigheder. Det sker ved hjælp af NemID