Dansk biografisk leksikon

Adgang
Fri adgang
Leksikonet har artikler om såvel danskere som udlændinge, der har ydet en betydelig indsats for dansk samfundsliv og kultur.

Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. Det er udkommet i tre udgaver, senest 1979-84, redigeret af Svend Cedergreen Bech. 3. udgave ligger til grund for denne onlineudgave og rummer over 13.000 artikler om betydningsfulde danskere gennem tiderne.

Medtaget er desuden danskere, hvis indsats har ligget i udlandet.

Mange af artiklerne er blevet opdateret til onlineudgaven.