Dansk biografisk leksikon

Dansk biografisk leksikon på lex.dk

Adgang
Fri adgang
Dansk Biografisk Leksikons 3. udgave udkom i 16 bind i perioden 1979-84 med Svend Cedergreen Bech som redaktør. Næsten 1.000 biografier blev opdateret 2014-16.

Indholdet har ikke været redigeret siden. Nyere artikler finder du i Den Store Danske.

Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. Det er udkommet i tre udgaver, senest 1979-84, redigeret af Svend Cedergreen Bech. 3. udgave ligger til grund for denne onlineudgave og rummer over 13.000 artikler om betydningsfulde danskere gennem tiderne.

I forbindelse med digitaliseringen af bogværket blev artiklerne inddelt i kategorier. Og næsten 1.000 biografier blev opdateret af Gyldendal 2014-16.

Bogværket rummede en vejledning, der beskriver den oprindelige redaktions udvalg og principper for forkortelser mm. Læs Vejledning til 3. Udgave.

Hald Pedersen, Jacob: Om Dansk Biografisk Leksikon i Dansk Biografisk Leksikon på lex.dk. Hentet 6. juni 2020 fra https://biografiskleksikon.lex.dk/Om_Dansk_Biografisk_Leksikon

Tags