Dansk Litteraturhistorisk bibliografi

Adgang
Fri adgang
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er en database over, hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere.

Dansk litteraturhistorisk bibliografi henviser til bøger, tidsskriftartikler og dele af bøger om danske forfatterskaber.