Dansk litteraturs historie på lex.dk

Dansk litteraturs historie på lex.dk

Adgang
Fri adgang
Dansk litteraturs historie, som nu er en del af lex.dk, er udgivet i i bogform i perioden 2007-2009 og dækker den danske litteratur fra 1100 til 2000.

Dansk litteraturs historie søger at tegne litteraturhistoriens lange stræk og finere forgreninger ved at lade sætte det enkelte værk og det enkelte forfatterskab i forbindelse ikke blot med andre samtidige værker og forfatterskaber, men også de kulturelle og samfundsmæssige forandringer, som betinger litteraturens former og temaer. Fremstillingens grundprincip er eksemplarisk: at fremlægge den konkrete tekst, som i sin egenart samtidig peger ud mod det typiske og generelle, fx som repræsentant for en genre, en stil, en livsopfattelse. Udvælgelsen af værker og forfatterskaber er så bred, at også andre end de mest fremherskende af samtidens udtryk behandles. Værkets fem bind er organiseret kronologisk.

Dansk litteraturs historie udkom i perioden 2006-9 i fem bind med Klaus P. Mortensen og May Schack som hovedredaktører. Indholdet har ikke været redigeret siden. Nyere artikler finder du i Den Store Danske.

Hele værket er tilgængeligt på lex.dk

Tags