Dansk Pattedyratlas på lex.dk

Dansk Pattedyratlas på lex.dk

Adgang
Fri adgang
Digital udgave af Dansk Pattedyratlas, som udkom i 2007 med Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen som redaktører. Indholdet har ikke været redigeret siden.

Nyere artikler finder du i Den Store Danske.

Dansk Pattedyratlas er den første samlede beskrivelse af udbredelsen af de danske pattedyr. Det rummer opdaterede udbredelseskort for de fleste af de 88 danske arter. For hver art er der fyldige afsnit om levevis og levesteder samt om trusler og forvaltning.

Desuden indeholder Dansk Pattedyratlas afsnit om pattedyrenes indvandring efter istiden, om deres artsrigdom i de forskellige landsdele, om pattedyrene på de danske øer og om den lovgivning, der bestemmer forvaltningen af pattedyrene.

Indhold

Værket er organiseret i ni kategorier, der rummer beskrivelser af de enkelte arter. Desuden kommer beskrivelser af metode og formål:

Bogens forfattere

Dansk Pattedyratlas blev redigeret af Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen og udkom som trykt værk i 2007. Forfatterne var:

 • Aksel Bo Madsen
 • Anders Højgård Petersen
 • Birger Jensen
 • Bjarne Søgaard
 • Carl Christian Kinze
 • Hans J. Baagøe
 • Helle Vilhelmsen
 • Janne Aaris-Sørensen
 • Julie Dahl Møller
 • Jens Lodal
 • Johs. Erritzøe
 • Kim Aaris-Sørensen
 • Marianne Ujvári
 • Morten Elmeros
 • Mette Hammershøj
 • Nanna Ryssel Ramsgaard
 • Poul Hald-Mortensen
 • Sussie Pagh
 • Svend Tougaard
 • Tommy Asferg
 • Tine Sussi Hansen
 • Tine Stausholm Christiansen
 • Thomas Secher Jensen
 • Vicki Sørensen

Hald Pedersen, Jacob: Om Dansk Pattedyratlas i Dansk Pattedyratlas på lex.dk. Hentet 6. juni 2020 fra https://pattedyratlas.lex.dk/Om_Dansk_Pattedyratlas