Gammeldansk Ordbog

Gammeldansk Ordbog

Adgang
Fri adgang
Gammeldansk Ordbog er en videnskabelig ordbog over middelalderens danske sprog.

Den dækker perioden fra ca. 1100 til 1515, altså næsten halvdelen af den periode, hvor vi har kilder på dansk.

Alle bevarede dansksprogede tekster fra middelalderen skal som endemål behandles i gennemdokumenterede ordbogsartikler. Ordbogen er stadig under udarbejdelse, og kun en del af de ca. 29.000 ordbogsartikler er færdigredigerede. Hver artikel har som minimum oplysning om ordklasse, ældste forekomst og ordets moderne form, hvis en sådan findes. I de færdigredigerede artikler har dokumentationen form af enten indskrevne citater eller links til udvalgte ordbogssedler. 

På hjemmesiden fremlægges alle ordbogsartikler, uanset deres status. Der kan søges på opslagsord både med Gammeldansk Ordbogs standardstavning og med moderne dansk form.