historie-online.dk

historie-online.dk

Adgang
Fri adgang
Nyhedsbaseret site udarbejdet af Dansk Historisk Fællesråd. Omhandler dansk historie og kulturhistorie.

Omtaler fund, forskning, udstillinger, aktiviteter m.m. indenfor historie, arkæologi og etnologi. Indeholder også boganmeldelser af historiske udgivelser.