Online Dansk

Online Dansk

Adgang
Fri adgang
Dansk for begyndere udarbejdet af undervisningsministeriet, især for udenlandske arbejdstagere.

Kan bruges som selvstudium, mens man venter på at få undervisning. I materialet indgår oplysninger om det danske  samfund.