Slesvigland logo

Slesvigland

Adgang
Fri adgang
Slesvigland udkom som tidsskrift i årene fra 1980-2010. Som registreret låner ved Dansk Centralbibliotek har du adgang til tidsskriftet i digital udgave.

Allerede i den første udgave i 1980 medgav udgiveren, at Slesvigland var et uafhængigt tidsskrift, der med midler fra en privat fond skulle sikre landsdelen Slesvig en tosproget historiefortælling. Målsætningen for den store fortælling var fra begyndelsen klar: at yde sandfærdig oplysning og stræbe efter objektivitet i formidlingen af den særlige slesvigske historie.

Du får adgang til dit eget personlige brug eller videnskabeligt og til ikke-erhvervsmæssigt formål. Filen må ikke videregives til andre. Enhver publikationstilladelse må ske ved henvendelse til forfatteren af den pågældende tekst hhv. ophavsmanden eller -kvinden til billedmaterialet.

Du skal være registreret bruger ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. for at tilgå Slesvigland. 

Er du registreret, kan du logge ind.

God fornøjelse!