Symbolleksikon på lex.dk

Symbolleksikon på lex.dk

Adgang
Fri adgang
Symbolleksikon er skrevet af Finn Stefánsson, og det udkom i 2009. Værket rummer ca. 1100 artikler. I forbindelse med digitaliseringen af bogværket blev artiklerne inddelt i kategorier.

Brugen af symboler og metaforer er udtryk for menneskets billeddannende evne, og symboler er et vigtigt element i kunst, arkitektur og ikke mindst sprog.

Symbolleksikon rummer ud over de gængse symboler en lang række artikler, hvor det kulturhistoriske og litterære er i centrum. Vinkler og eksempler er hentet fra religioner og mytologier, kulturhistorien, folkloristikken, psykologien, billedkunsten og fra litteraturen og sproget.

Hald Pedersen, Jacob: Om Symbolleksikon i Symbolleksikon på lex.dk. Hentet 6. juni 2020 fra https://symbolleksikon.lex.dk/Om_Symbolleksikon

Tags