Arkiver & samlinger

Papirarkivet omfatter mere end 1000 løbende hyldemeter arkivalier. Samlingerne rækker tilbage til 1830'erne og hidrører fra Sydslesvigs danske og frisiske mindretal. Der er materiale fra personer i mindretallene og fra mindretallenes foreninger, menigheder og institutioner og fra erhvervsvirksomheder med tilknytning til mindretallene. De mere end 1400 enkeltarkiver ses nedenfor fordelt på de enkelte arkivtyper.

Lav fritekstsøgning i indholdsfortegnelserne til samtlige arkiver:

Søg i Arkiverne

Gå til arkivoversigterne:

Personarkiver

Foreningsarkiver

Kirkearkiver

Institutionsarkiver

Erhvervsarkiver

Friesische-Archive [pdf]

Topografika

Diverse arkiver