Andre institutioner

Danskheden i Sydslesvig har i tidens løb skabt sig en række institutioner, som den dag i dag spiller en central rolle i mindretallets hverdag. De følgende fotografier giver indblik i en række danske institutioners historie.
Flensborghus, der bl.a. huser Generalsekretariatet, i 1920'erne.
Husumhus, det danske kulturcentrum i Husum, gammel bygning før 1975.
Flensborg Avis' trykkeri under forbundskansler Helmut Schmidts besøg i december 1978.
Dansk Sundehedstjenestes lastbil i 1952.
Børnebiblioteket på Flensborghus i 1921.
Biblioteket i Slesvig ca. 1960; bag skranken Poul Kürstein.
I 1949 oprettedes Dansk Alderdomshjem i Nerongs Allé i Flensborg.
Ungdomshjemmet i Egernførde ca. 1960.
Det historiske skipperhus er et dansk samlingssted i Tønning.
Lejrskole og kursuscentret Christianslyst i 1950'erne.