Begivenheder

Dansk kultur i Sydslesvig har rødder langt tilbage i historien. Arkivets billedsamling indeholder en række fotos, der vidner om vigtige begivenheder, i både landsdelens og mindretallets historie.
Krigen i 1864 førte til, at det danske monarki skulle afstå hertugdømmerne: sårede soldater på lazaret på stænderhuset i Flensborg.
Danskernes politiske repræsentanter i Berlin 1905: Rigsdagsmand Jens Jessen og landdagsmændene Hans Peter Hanssen og Julius Nielsen.
Den Første Verdenskrig: Dansksindede krigsfanger i Feltham/England, 1917.
Folkeafstemningen om tilhørsforholdet til Danmark eller Tyskland 1920: Storegade i Flensborg pyntet med flag.
Danske mindretalsfolk møder venner nordfra og repræsentanter fra andre nationale mindretal i Tyskland (Flensborg 1928).
Den Anden Verdenskrig: Bombeskader i Duborggade i Flensborg den 19. maj 1943; blandt andet døde femten børn fra det danske Ingridhjem.
Slesvigs danske borgmester Hermann Clausen tager plads ved byrådsforsamlingen i 1946.
Grænsekamp i 1952: Antidanske smørerier på Slesvighus' sidebygning i Slesvig.
København-Bonn-erklæringerne 1955: Statsminister H. C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer satte punktum i de dansk-tyske konflikter.
Landdagsvalget i 1987 tildelte SSW-repræsentanten Karl-Otto Meyer en om end ubekvem nøglerolle.