Erhvervsliv

Også erhvervshistorien i Sydslesvig er dokumenteret på talrige fotografier i arkivets billedsamling. Den efterfølgende smagsprøve minder både om kendte og mindre kendte virksomheder. Mange af dem eksisterer ikke længere.
Kvægmarkedet ved Husum var engang et af Europas største (foto ca. 1910).
Mejeriets 50 års jubilæum i Skovlund 1950; stort set alle små mejerier er siden forsvundet til fordel for store værker.
Kvinder sorterer og fileterer fisk i Flensborgs gamle fiskefabrik (1930'erne); i dag er der kun ganske få fuldtidsfiskere tilbage ved den slesvigske Østersøkyst.
Flensborg var centrum for romproduktionen; omkring 1900 fandtes et stort tal romforhandlere i byen.
Produktionen af reb var et vigtigt hverv i søfartsbyerne. Billedet fra ca. 1910 viser medarbejderne på et rebslageri i Flensborg.
Medarbejderne på skibsværftet i Flensborg præsenterer en model (ca. 1900); jernskibsbyggeriet var siden 1870'erne en af de største industrigrene i byen.
Endnu i 1950'erne afvikledes en stor del af handelen ad søvejen; lossekranerne ved den nordlige del af Flensborgs skibsbro tilhørte brændstofhandelen Holm & Molzen.
Kobbermøllen ved Kruså blev grundlagt i Christian d. 4.s tid; metalvarefabrikken var en af de ældste industrivirksomheder i hele hertugdømmet (billede fra ca. 1870).
Boy, Magnus & co.'s udstillingsvindue på Holmen i Flensborg vidner om smagen i "Wirtschaftswunder"-æraen (1952).
Blomstrende forretningsliv med en Konsum-fødevarebutik og Uldalls "Mantel-Etage" i Nørregade 129, Flensborg, december 1953.