Flensborg

Fra begyndelsen har arkivets billedsamling ikke kun samlet materiale om det danske mindretals egne forhold, men også om landsdelens topografi. Da samlingen fra starten har været placeret i Flensborg, der også er højborgen for dansk kultur i Sydslesvig og landsdelens største by, råder billedsamlingen over særlig værdifulde fotografier fra netop Flensborg. Både optagelser fra fotografikunstens pionerer og fra 1900-tallets forskellige epoker vidner om de store forandringer, som bybilledet har gennemgået. De følgende smagsprøver er et lille udsnit af arkivets Flensborg-samling.
Dette panoramabillede fra Duborg Banke over den engelske banegård og Helligåndskirken til Sct. Hans Mølle er et af de ældste kendte fotografier optaget i Flensborg (ca. 1864).
Udsigt fra værtshuset Sct. Knudsborg over mølledammene og næsten hele den gamle bydel. De tre gamle hovedkirker markerer sig tydeligt i bybilledet (ca. 1870).
Den gamle Marietrappe - forbindelsen mellem Duborg og Nørregade (ca. 1900).
Dette billede med Jørgensby i forgrunden og Duborg i baggrunden blev i 1912 optaget af H. Hintz fra et luftskib. Det er et af de allerførste luftbilleder fra Flensborg.
Et af de meget få kendte billeder af Nørre Fiskergades gamle bebyggelse blev taget kort før alle husene måtte vige for et stort nybyggeri i 1937.
Havretorv og den gamle landevej til Kappel ca. 1950, da det gamle trafikknudepunkt øst for den gamle bykerne endnu var præget af gamle gavlhuse.
Flensborgs rige erhvervs- og industrihistorie præsenteres med et billede af Brincks tømmergård ved Bryggerivej (ca. 1955). I dag ligger store dele af området øde.
Marietrappen og baghuse i Nørregade. I 1959 bebyggede Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig store dele af dette område (1955).
Holmen med julepynt i 1950'erne. Både sporvejene og en gang meget kendte forretninger som Café Knauer, Peetz (sko), Haurand (stormagasin) og Schaberg (legetøj) er i dag for længst blevet til historie.
I 1950'erne og 1960'erne satsede man primært på nybyggeri, og mange huse i den gamle bykerne forfaldt og blev nedrevet, som her Sct. Hansgade 11 (1966).