Foreningsliv

De mange store og små foreninger er et bærende element i det danske mindretals liv syd for statsgrænsen. De følgende eksempler vidner om mangfoldigheden i mindretallets kulturelle liv.
FDF/FPF er en af mindretallets største ungdomsorganisationer. Her ses unge spejdere i en introduktionslejr ved Trenehytten i 1978.
Sydslesvigs største danske idrætsforening DGF Flensborg blev grundlagt allerede i 1923. Her ses både pige- og drenge-gymnastikholdet i 1929.
De moderne idrætsanlæg, der blev skabt i de seneste årtier, gavner idrætsforeningernes virke, som her ved Jes-Kruse-Skolen i Egernførde (ca. 1960).
Sydslesvigske Folkedansere har en lang tradition. Gruppebilledet i folkedragter er fra et stævne i Løgumkloster fra 1930'erne.
En af de mange musikgrupper er Torsdagskoret (oprettet i 1968), her under en øvelsestime på Duborg-Skolen i 1993.
Skuespil har en lang tradition i mindretallets kulturliv. Her ses Dilettanterne på scenen i vinteren 1920/21, de spiller slutscenen af "Soldaterløjer".
Sct. Knudsgildet blev oprettet i 1844 og viderefører traditionen fra det middelalderlige købmandsgilde af samme navn, der spillede en afgørende rolle for købstædernes grundlæggelse. Optog i Borgerforeningens gård i 1970'erne.
Sydslesvigske børns ferieophold hos danske familier organiseres af Komiteen for Slesvigske Børns Ferierejser. Børn og forældre venter på bussen ved Flensborgs gamle rutebilstation i 1975.
Egernførde Husmoderforening på udflugt ved Langtved Færgekro på Sjælland, ca. 1952.
Foreningslivet omfatter ikke kun kultur og fritid, men også erhvervslivet: Et møde i Landboforeningen for Flensborg om Omegn i Jaruplund 1969.