Husum og sydvesten

Fra begyndelsen har arkivets billedsamling ikke kun samlet materiale om det danske mindretals egne forhold, men også om landsdelens topografi. De følgende eksempler er historiske optagelser fra Husum og de sydvestlige egne.
Den sidste parade af danske soldater i Husum inden afmarchen 1864. Storegades sydlige side viser endnu sin række af fine gamle borgerhuse.
Markedsdag i Husum i 1910'erne; i baggrunden til venstre anes rådhusets gamle facade og midtfor ses den klassicistiske bykirke tegnet af C. F. Hansen.
Oversigt over det gamle skibsværft, havnen, skibbroen og kirken i Husum ca. 1920.
Steffens gård i Tating er en "haubarg", en ejendommelig bygningstype med et stort tag. Typen findes næsten udelukkende på halvøen Ejdersted (ca. 1920).
Garding var en af hertugdømmet Slesvigs mindste købstæder. På dette billede fra ca. 1910 leger børn på hovedgaden, mens nogle ældre ser på.
 
Tønning ved Ejderens udmunding er en af de få havne ved den slesvigske vesterhavskyst; i baggrunden ses det historiske kanalpakhus, i forgrunden poserer børn med deres hestekøretøj for fotografen (ca. 1900).
Nystaden i Tønning bestod endnu i 1960 af gamle bygninger. I baggrunden ses Sct. Laurentius med Sydslesvigs næsthøjeste kirketårn.
Torvets vestlige side i Frederiksstad er et af Sydslesvigs mest yndede fotomotiver (ca. 1910).
Klokkestablen ved den gamle kampestenskirke i Svavsted står på en forhistorisk gravhøj (ca. 1950).
Stabelholm ligger som en geest-ø i det flade landskab mellem floderne Ejder, Trene og Sorge (ca. 1930).