Slesvig og sydøsten

Fra begyndelsen har arkivets billedsamling ikke kun samlet materiale om det danske mindretals egne forhold, men også om landsdelens topografi. De følgende billeder er smagsprøver fra samlingen vedr. områdets gamle hovedby Slesvig og dens opland.
Slesvigs gamle havn i 1920'erne. I baggrunden ses domkirken, hvis tårne først blev tilføjet i 1890'erne.
"Schleihalle" var et af Slesvigs mest kendte værtshuse. Det lå hvor promenaden ved Slien krydsede den gamle hovedvej Lolfod (Lollfuß). I 1910'erne kørte der sporvogne.
Langgade (Lange Straße) er en del af Slesvigs gamle hovedstrøg. På billedet ses gaden med skinner på sporvejen og i forgrunden amtsbanen til Satrup og Sønder Brarup i 1920érne.
Peter Lassens gård i Strukstrup (Struxdorf) er et eksempel på en stor bondegård i det frodige landskab Angel (ca. 1930).
Udsigt fra den gamle drejebro over Slien over Kappels nordlige bydel. Både broen, Flensborg amtsbaners stationsbygning (midtfor) og vandtårnet er i dag borte (ca. 1955).
Rådhuset fra 1850'erne og den historiske "Ratskrug" i Kappel var endnu i 1960 et yndet postkortmotiv. Femten år senere blev begge huse revet ned.
Det gamle rådhus ved Torvet og Nikolajkirken er Egernførdes vartegn (ca. 1920).
Sehested med sine store lader og den pragtfulde hovedbygning (i baggrunden) er et af de mange godser i Sydøstslesvig og stamhus for en af de meget kendte adelsslægter i Danmarks historie (ca. 1955).
Hytten Bjerge er et af Sydslesvigs smukkeste landskaber. Billedet fra ca. 1910 viser bakkerne "Sandberg" og "Hingstberg".
Dannevirke med Valdemarsmuren er et af Sydslesvigs mest kendte vartegn og et af Nordeuropas mest betydningsfulde fortidsminder.