Du er her

Gebyrer & erstatning

Betaling af gebyrer

Hvis du bor langt fra dit nærmeste bibliotek og ikke har mulighed for at betale kontant og direkte, kan du overføre beløbet via bankforbindelse.
Dansk

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med dit biblioteks service, kan du klage skriftligt direkte til biblioteket.
Dansk

Lånetid og aflevering

Her finder du oplysninger om retningslinjerne for lånetid og aflevering på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Dansk

Taksttabel (Gebyrer & erstatning)

Gældende takster for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Taksterne gælder for for sen aflevereing, erstatninger og print & kopier.
Dansk