Du er her

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med dit biblioteks service, kan du klage skriftligt direkte til biblioteket.

Bibliotekets svar eller afgørelse kan du anke skriftligt til:

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.
Norderstraße 59
D-24939 Flensburg

Postbox 528
DK-6330 Padborg

Kontakt biblioteket