Du er her

Behandling af personoplysninger

Databeskyttelsesforordningen er skærpet, og derfor skal vi informere dig om Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs behandling af personoplysninger.

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside, biblioteks-app eller selvbetjeningsautomater, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Se et eksempel på lånerbilledet i Cicero, og en nærmere forklaring på de enkelte felter i vedhæftede dokument "GDPR 2018.pdf".