Du er her

Bliv låner

Alle kan blive lånere ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. Det er gratis.

Som låner på biblioteket får du det fulde udbytte af vores faciliteter og udbud. Det er nemt og hurtigt at blive oprettet som bruger, men det kræver dog, at du møder op på biblioteket.

Du skal være oprettet som bruger af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig for at kunne reservere og forny materialer.

Udfyld indmeldelsesblanket og vis foto-legitimation, når du afleverer din indmeldelse.

Hent indmeldelsesblanketten under Dokumenter.

Voksne fra 16 år indmeldes ved fremmøde og forevisning af billedlegitimation og tillader med deres underskrift, at person- og låneoplysninger lagres i bibliotekets udlånssystem. Navn, adresse, fødselsår og -dag samt evt. telefonnummer og mailadresse indføres i bibliotekets lånerregister. Pinkode efter lånerens eget valg tildeles alene ved fremmøde og kan til enhver tid ændres af låneren. Eventuelle adresseændringer skal meddeles.

Børn op til 16 år ledsaget af voksne indmeldes med tilsvarende oplysninger og med en forælders eller værges underskrift.

Børn i skoleklasser og børnehaver, som besøger bibliotekerne i grupper, kan indmeldes når de medbringer forældrenes underskrift og ovenstående oplysninger. Forældrene har forud fået bibliotekets reglement udleveret.

Uledsagede børn kan ikke indmeldes.