Du er her

Leje af lokaler

Biblioteket har i alt tre fine sale til udstillinger med mere. Blå sal, udstillingssalen og foredragssalen på i alt cirka 450 m2. Derudover en foyer, der også er velegnet til udstilling.

Salene og foyeren stiller biblioteket gratis til rådighed for organisationer og foreninger indenfor det danske mindretal i Sydslesvig eller offentlige myndigheder (danske el. tyske) efter nærmere aftale.

Organisationer udenfor mindretallet kan mod betaling leje salene, hvis deres "emne" i øvrigt falder i tråd med bibliotekets vedtægter.

Udover salene stiller biblioteket i forbindelse med udstillinger også montrer, podier, vægge og lignende til rådighed. Desuden hjælper biblioteket også gerne med eventuel ophængning, nummerering, belysning og i det hele taget med råd og vejledning under opsætning af en udstilling.

Udstillingskalenderen er i reglen booket et år frem i tiden, så udstillere skal være i god tid med at reservere lokaler.

Reservering af udstillingssale og foyer i forbindelse med udstilling aftales med Karl Fischer, e-mail: fi@dcbib.dk.

Reservering af lokale til møde eller foredrag aftales med Ingo Nissen - e-mail: in@dcbib.dk.

Aktuel taksttabel for udlejning af sale og kursuslokaler i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. kan hentes nedenfor.