Du er her

Bruger er blokeret

Hvis din konto er blokeret, kan du ikke reservere eller forny materialer via hjemmesiden. Du kan heller ikke bruge bibliotekernes e-materialer.

Blokeringen kan skyldes:

  • At du har en mellemværender på mere end 10 €. Blokeringen ophæves automatisk, når du betaler, hvad du skylder.
  • At du har mistet dit lånerkort. Blokeringen ophæves i dette tilfælde ikke automatisk, når du får nyt kort.