Du er her

Oplæg til klimabevidst bibliotek

Bestyrelsen besluttede i februar 2019, at der skulle arbejdes med et forslag til en miljøpolitik.

Den overordnede bibliotekstanke handler om ’genbrug’ - genbrug af biblioteksmaterialer, der kan lånes flere gange. Derfor er det også nærliggende, at biblioteker tænker klimabevidst, og fremmer bæredygtighed som sådan. Samtidig er vi som ramme for samfundsdebat også det oplagte sted til at sørge for oplysning og information om denne samfundsudfordring.

Bestyrelsen besluttede i februar 2019, at der skulle arbejdes videre med et forslag til en form for miljøpolitik og/eller strategi for tiltag på klimaområdet. Der blev herefter nedsat et miljøudvalg, der på nogle møder, og med en enkelt studietur til Wedel har set nærmere på mulighederne for at formulere en række tiltag og betragtninger i det hele taget. Vi har i gruppen også gennemgået husets grønne politik fra 2008, der var en gennemgang af bibliotekets miljøbelastninger, ressourceforbrug mv.

Vedlagte liste med 16 tiltag kan have mange overskrifter: vision, strategi, politik, handlingsplan mv. – vi har valgt ikke at bruge tid på at drøfte definitioner, men i stedet se på indholdet og mulighederne. I bund og grund er der tale om en vision for et mere klimabevidst bibliotek, der er udmøntet i nogle strategiske områder inkl. politik for disse som f.eks. brug af genbrugspapir og som så samtidig udgør en handlingsplan.

Uanset den nærmere implementering, vil vi have opmærksom på følgende forhold:

  • Vi vil løbende være i dialog med brugere (via brugermøder) i forhold til, hvordan forskellige tiltag modtages. Det handler om, at brugerne fortsat skal finde det godt at komme og benytte biblioteket.
  • Det er ikke intentionen, at der skal være øget arbejdsmængde med foreslåede initiativer, da der samtidig skal være elementer, som reduceres: hvis vi f.eks. har arrangementer med klimarelateret indhold, vil der være andre og mindre besøgte arrangementer, som falder væk. Men dette vil vi naturligvis løbende holde øje med, herunder også have dialog med Bedriftsrådet om.
  • Samtidig vil vi løbende have dialog med bevillingsgivere i forhold til, om det er acceptabelt at anlægge klimabetragtninger i forhold til indkøb af materialer mv., når der findes andre produkter, som er billigere (ex. kopipapir). Her er tale om, at vi åbent forklarer i forhold til Rigsrevision og Landesrechnungshof, at de valgte løsninger hænger godt sammen med vores øvrige aktiviteter og understøtter disse.

Oversigt:

Vi har formuleret 16 tiltag, idet der ikke er tale om en prioriteret liste, men til gengæld er de for overskuelighedens skyld inddelt i 4 undergrupper