Du er her

Fjernlån

Et fjernlån er et materiale, som vi skaffer hjem fra et bibliotek via lånesamarbejdet de danske biblioteker imellem.

Du kan kun forny et fjernlån:

  • Hvis biblioteket, der ejer materialet, accepterer det. 

  • Hvis du fornyer rettidigt. 

  • I maksimalt 2 ekstra låneperioder.

Fornyelse sker med forbehold:

Biblioteket, der ejer materialet, kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af anden låner. Hvis det sker, vil du modtage en mail med en ny afleveringsdato.
Et fjernlån, som er lånt på en af Dansk Centralbiblioteks filialer, skal du altid aflevere på en af Dansk Centralbiblioteks filialer.

Særligt om fjernlån og fraværsperiode:

Fjernlån kan du ikke sætte på pause i ferien, så du kan være nødt til at genbestille materialer efter din ferie.