Du er her

Biblioteket i tal 2016

Udlån i Sydslesvig 2016 fordelt på folke- og skolebiblioteker.

For at kunne sammenligne med tallene for 2017 er statistikken nu opsplittet i "Direkte udlån", "Fornyelser" og Samlet udlån".
Dette skyldes, at DCB skiftede bibliotekssystem i 2017, og det nye systems statistikmodul giver endnu ikke mulighed for at frasortere skolematerialer ved opgørelse af fornyelser. 

Tallene indeholder ikke udlån af materialer, der er ejet af Dansk Skoleforening.

Efter årets afslutning foretages følgende manuelle korrektion i den detaljerede statistik: Manuelle udlån til diverse børnehaver tilføjes.