Fra Fibiger til Thorning
Fra Fibiger til Thorning

Fra Fibiger til Thorning

03.05.16
Hvornår fik kvinder ret til at hæve egen løn, og hvor længe skulle kvinden love manden underdanighed ved vielsen? Tjek vores tidslinje for kvinderettigheder og ligestilling.
1850
Mathilde Fibigers roman ”Clara Raphael. Tolv breve” udkommer og sætter kvinderettigheder på dagsordenen.


1857
Næringsloven giver ugifte kvinder og enker ret til at drive egenvirksomhed. Døtre og sønner får lige arveret. Ugifte kvinder får samme myndighedsalder som mænd, nemlig 25 år.

1867
Lærerinder får adgang til ansættelser i kommunale skoler dog til reduceret løn.

1871
Dansk Kvindesamfund stiftes. og arbejder forkvinders adgang til uddannelse, ligestilling i ægteskabet og stemmeret.

1875
Kvinder får mulighed for optagelse på Universitetet.

1880
Hustruen får ret til at hæve sin egen løn og administrere den.

1882
Kvinder får ret til at tage Almindelig Forberedelseseksamen og dermed adgang til en række læreranstalter.

1901
Fabriksloven angiver barselshvile på 4 uger - dog uden ret til støtte.

1903
Kvinder får valgret til menighedsråd. Piger får adgang til offentlige gymnasier.

1908
Kvinder får kommunal valgret.

1912
Vielsesritualet ændres: kvinder skal ikke love manden underdanighed i ægteskabet.

1913
Fabriksloven giver 4 ugers barselshvile med dagpenge.

1915
Kvinder får valgret og bliver valgbare.

1919
Barselsorlov bliver indført i tjenestemandsloven med 6 uger på ½ løn og ret til frihed i op til et halvt år uden løn, hvis moderen ammer.

1921
Lige adgang til stillinger i staten, dog ikke hær og kirke.

1922
Gifte kvinder får sideordnet forældremyndighed over egne børn i ægteskabet samt ret til forældremyndighed ved skilsmisse.

1924
Verdens første kvindelige ministeri et valgt parlament: den danske undervisningsminister Nina Bang.

1931
Gifte kvinder får ret til at beholde næringsbevis efter giftermål og kan fortsætte som selvstændig næringsdrivende. Som gift kan hun kun få næringsbrev, hvis manden ikke har det.

1943
Dom for, at kvinder ikke kan afskediges fra offentlige stillinger på grund af giftermål.

1948
De første kvindelige præster ordineres.

1952
Gifte kvinder får ret -men ikke pligt -til at underskrive selvangivelsen.

1953
Grundloven indfører kvindelig arvefølge ved fravær af prinser.

1957
Forældre ligestilles som værger for deres børn.

1960
Ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge.

1966
P-pillen frigives i Danmark.

1973
Lov om fri abort vedtages.

1976
Lov om lige løn for lige arbejdevedtages.

1978
Lov om ligebehandling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet.

1982
Ved ægteskab beholder kvinden automatisk sit eget navn.

1984
Barselsorlov udvides til 24 uger. Faderen får ret til 2 uger.

1993
Danmark får første kvindelige økonomiminister, nemlig Marianne Jelved.

1995
Danmark får sin første kvindelige nationalbankdirektør, Bodil Nyboe Anderse. Nina Smith bliver økonomisk vismand, Lise-Lotte Rebel bliver biskop og Hanne Bech Hansen bliver politidirektør.

1999
Danmark får sin første ligestillingsminister.

2002
Ret til orlov ved barsel udvides til 52 uger. Kan fordeles mellem kvinder og mænd, som dog gennemsnitligt bruger mindre end 10%

2011
Danmark får første kvindelige statsminister, Helle Thorning Schmidt.