Verdens Kulturarv

Nu kom Danevirke og Hedeby endelig på UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv...

...og er således i fornemt selskab med andre enestående monumenter her i vores nærområde: Brødremenighedsbyen Christiansfeld, Jellingstenene, Lübecks indre by og Vadehavet.

Danevirke er det største arkæologiske mindesmærke i Nordeuropa. Voldanlægget blev bygget mellem år 600 og 1200 og skulle beskytte mod angreb sydfra. Danmarks største by i vikingetiden, Hedeby, lå i tilknytning til Danevirke. Byen havde en central rolle i den europæiske handel. (Kilde: Flensborg Avis).

Med denne fornemme plads blandt verdens bevaringsværdige seværdigheder, er Danevirke og Hedeby kommet på det turistiske verdenskort.
 
Vi har kigget i vores gemmer og valgt disse bøger til dig, der har lyst til at læse mere om vores lokale "Verdens Kultur- og Naturarv"...

 

(Billedkilde: Wikipedia)

 

 • Bog

Til hele rigets værn : Danevirkes arkæologi og historie

Bog
 • Bog

Danevirke : Nordens største fortidsminde

(1999)
Hele Danevirkes historie fra de første folkevolde i 600-tallet og frem til i dag, blandt andet betydningen som nationalt symbol samt den omfattende ødelæggelse i 1944
Bog
 • Bog

Danevirke : en introduktion til voldanlæggets historie

Af Jørgen Kühl (1998)
Bog
 • Bog

Danevirkeslaget

I år 734 er Danmark truet af de sydfra kommende frankere. Danernes stormænd samles for at forene riget efter deres betingelser. Samtidig drager den fynske høvding Sigurd Vibe med en flok mænd mod Danevirke for at stoppe frankerne
Bog
 • Bog

Haithabu und die grossen dänischen Ringburgen : Analysen und Antworten zu den offenen Fragen der dänischen und schleswig-holsteinischen Geschichte des 10. Jahrhunderts

Af Heidger Brandt (2004)
Bog
 • Bog

Der letzte Sommer von Haithabu : historischer Roman

Bog
 • Bog

Wikinger Museum Haithabu : et portræt af en tidlig by

Bog
 • Bog

Kampen om Hedeby : Ansgars liv og død

Bog
 • Bog

Hjerternes by - Christiansfeld

Om Christiansfelds opståen og historie, Brødremenigheden og fremtrædende personers bedrifter samt om byens arkitektur og traditioner
Bog
: Christiansfeld : livet og husene
 • Bog

Christiansfeld : livet og husene

(2005)
Om livet, traditionen, arkitekturen og den praktiserende tro i Brødremenighedens by Christiansfeld
Bog
 • Bog

Jellingstenen

Bog
 • Bog

Gåden om Kong Gorms grav : historien om Nordhøjen i Jelling

Af Knud J. Krogh (1993)
Samlet fremstilling af den række arkæologiske undersøgelser, der i tidens løb er gennemført i Nordhøjen
Bog
 • Bog

Hedensk og kristent : fundene fra den kongelige gravhøj i Jelling

(2007)
Den første samlede fremlæggelse af de mange fund, der ved udgravninger er fundet i den store gravhøj i Jellinge
Bog
 • Bog

Gorm, Thyre og Harald : puslespillet i Jelling

Af Sven Helbo (1993)
Ved en gennemgang af arkæologiske undersøgelser foretaget omkring Jellinghøjene og Jelling Kirke sammenholdt med de overleverede skriftlige kilder på Jellingstenene samt i krøniker og sagaer giver forfatteren sit bud på begivenhederne i Jelling på Gorm den Gamles tid
Bog
 • Bog

Vadehavet som forbindelsesvej i tusind år

(2017)
Bog
 • Bog

Nationalpark Vadehavet : natur i verdensklasse

(2015)
I farvefotos beskrives Nationalpark Vadehavet med fokus på forskellige dyr, planter, naturtyper og geografiske lokaliteter
Bog
 • Bog

Vadehavsfortælling

Af Ib Ivar Dahl (2014)
Fem fortællinger om menneskers skæbne og levevis i det geografiske område Nationalpark Vadehavet i et tidsspænd fra vikingetid til nutid. Et dagligliv i tæt kontakt med natur og hav, hvor søfart, fiskeri og handel har bidraget til områdets udvikling
Bog
 • Bog

Das Watt : Tiere und Pflanzen im Weltnaturerbe Wattenmeer

(2011)
Bog
 • Bog

Weltnaturerbe Wattenmeer - Kulturlandschaft ohne Grenzen

Af Dirk Meier (2010)
Bog
Dannevirke & Hedeby
03.07.18