Dialogisk oplæsning
Dialogisk oplæsning

Dialogisk oplæsning - styrk dit barns sprog

02.02.13
Dialogisk læsning fremmer dit barns ordforråd og evne til at formulere sig.

Dialogen kommer af sig selv, når du giver dit barn feedback og peger på tegningerne og stiller spørgsmål. Men du kan udvide dialogen endnu mere. Allerede ved forsiden kan du spørge dit barn, hvad bogen handler om. Derved udfordrer du barnet til at bruge sproget og fantasien. Når bogen læses 2. eller 3. gang, kan du lade barnet fortælle, hvad det husker om bogen, og hvis bogen har været læst nogle gange, kan dit barn selv prøve at ”legelæse” bogen for dig. Hold pauser ved de ord, emner eller billeder, der virker interessante. Følg dit barns nysgerrighed og stil spørgsmål, der opmuntrer dit barn til at fortælle. Tag udgangspunkt i dit barns alder og sproglige kunnen. Drejer det sig om en 3-årig, så ret spørgsmålene mod bogens tegninger ved at pege og stille spørgsmål som: Hvem leger drengen med? Hvad farve har bolden? Med større børn kan du stille hv-spørgsmål, der lægger op til længere sætninger: Hvordan har pigen det? Hvorfor tror du, at manden tager cyklen? Gå ind i en samtale, stil åbnende spørgsmål og suppler gerne med ny viden. Hold også pauser ved nye ord og tag en snak om, hvad de betyder. Nogle ord skal måske forklares, mens andre kan vises med fagter og kropssprog. En bog bliver mere levende og spændende, hvis du leger med lydene, sætter forskellige stemmer på og lokker dit barn til at snakke med på ord og sætninger eller sætter fagter og grimasser på undervejs for at understøtte historien eller stemningen. Alle bøger kan bruges til dialogisk læsning, så titlerne i denne folder er kun forslag.

Lotte Salling Forfatter, projekt- og foredragsholder

Materialer