Afskaffelse af e-resurser

21.12.22
E-resurserne Historiens Verden og Seismo bliver afskaffet fra den 1. januar 2023.

Det vil sige, at vi ikke længere tilbyder gratis adgang til hjemmesiderne Historiens Verden og Seismo fra starten af det nye år. Denne beslutning er taget efter længere tids overvejelse med henblik på brug heraf, omkostninger og kvalitet. Har du spørgsmål eller kommentarer til afskaffelsen og beslutningen bag, da skriv gerne en e-mail til keh@dcbib.dk