Biblioteket søger en bogholder på deltid

22.11.22
Kan du lide at få tallene til at gå op og sørge for, at regnskabet stemmer? Så har biblioteket den rigtige stilling til dig, hvor du også har mulighed for at deltage som økonomiansvarlig i en række spændende projekter.

Vi søger

  • En bogholder med erfaring i finansbogholderi og regnskabsudarbejdelse. 
  • En bogholder, som selvstændigt og systematisk vil stå for opfølgning på budgetter, gennemgang af udbud mm. 
  • En bogholder med kendskab til økonomisystemet Microsoft Dynamics 365 / Navision. Vi tilbyder ellers oplæring i systemet via kursus.

Vi tilbyder

  • En spændende stilling med stor selvstændighed, hvor fokus er på regnskab og opfølgning.
  • Deltagelse som regnskabsmæssig tovholder i bibliotekets projekter. Vi har 2-3 større spændende projekter årligt med både danske og tyske samarbejdspartnere.
  • Samarbejde med engagerede kolleger, revisionsfirmaer og banker.
  • Tæt samarbejde med kompetente kolleger i bibliotekets administration, hvor kollega i lønbogholderiet er nærmeste samarbejdspartner.

Om os
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er bibliotek og kulturhus for det danske mindretal i Sydslesvig. Med hovedbibliotek i Flensborg, tre filialer og to bogbusser udgør vi et attraktivt omdrejningspunkt for formidling af dansk og nordisk kultur, vi driver mindretallets digitale turistkontor, og så er vi mindretallets mødested med mange besøgende, arrangementer og konferencer.

At arbejde i det danske mindretal er spændende – se f.eks. oplev-sydslesvig.dk 

Lønnen er ifølge overenskomst med ver.di indplaceret på gruppe 9(b) (TVöD)

Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer ugentlig, evt. andet timetal efter aftale.
Der er tale om fast deltidsstilling, hvor du i høj grad selv kan tilrettelægge dine arbejdstider, da vi har fleksordning. 

Godt kendskab til tysk er en fordel.

Ansættelse tilbydes pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Ansøgning sendes pr. mail til Philipp Micha, phm@dcbib.dk

Ansøgningsfrist d. 15. december 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19. december 2022.
 
Har du spørgsmål, så henvend dig gerne til bibliotekschef Jens M. Henriksen, jmh@dcbib.dk, telefon +49 461 8697 100.