Pas på verden
Pas på verden

FN's Verdensmål

11.06.21
Pas på verden - under det motto har FN i 2015 formuleret 17 mål for verdens bæredygtige udvikling: De såkaldte "Verdensmål".

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Vi stiller skarpt på dette vigtige emne, som angår os alle, med spot på faktabøger og et par fortællinger om verdens tilstand. Både til børn og til voksne.