åbningstider
åbningstider

Nye åbningstider i filialerne fra januar

14.12.21
Når Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs filialer i Slesvig, Husum og Egernførde slår dørene op efter nytår sker det med ændrede åbningstider.

Alle filialers åbningsperioder bliver strømlinet til fremover at vare fire timer, som er placeret på forskellige tidspunkter, så alle har muligheden for at kigge forbi.
Erfaringer under Corona har vist, at i perioder med begrænset åbningstid, har filialernes brugere fint kunnet benytte sig af bibliotekstilbuddet i de åbne timer. De har til og med givet udtryk for, at der på grund af den begrænsede tid, var lettere at møde andre mennesker og få sig en god snak på dansk. 
Set i lyset af, at lånerne bruger tilbuddene anderledes nu end før Corona vil biblioteket fra januar 2022 afprøve ændrede og kortere åbningstider på filialerne i Slesvig og Husum.

Lørdagsåbent om sommeren
De nye åbningstider giver samtidig plads til, at bibliotekerne i Slesvig og Husum holder åbent den 1. lørdag i måneden henover sommeren. Hidtil har det ikke været lørdagsåbent fra d. 1. april til d. 31. august. 

Besøg og arrangementer med flere muligheder
En reduceret åbningstid giver større spillerum for bibliotekaren til at arrangere besøg af fx skoler og børnehaver uden for åbningstid. Det kan være en udfordring for brugerne og de besøgende grupper når begge parter skal have gode biblioteksoplevelser på samme tid. Filmforestillinger for fritidshjem og højtlæsning for børnehavebørn kan foregå uden at forstyrre øvrige besøgende.
Endvidere vil vi gerne fremhæve for danske læsekredse, foreninger eller danskundervisningshold, at der jo er mulighed for at låne en nøgle for at gøre brug af bibliotekslokalerne fx om aftenen.

Fællesbiblioteket i spændende udvikling
I Fællesbiblioteket i Egernførde ændrer vi ikke timetallet, men flytter åbningsdagene til tirsdag og torsdag. Det er muligvis kun første skridt, for der er også fokus på at gøre mere i Egernførde ifølge souschef Anni Søndergaard, 
”Der er etableret en arbejdsgruppe, der skal se på mulige forbedringer både for skolebibliotek/PLC og for biblioteket. Det er et rigtig godt og konstruktivt samarbejde, som vi ser meget frem til”.

Logistik og fleksibilitet
Sidst men ikke mindst handler det også om at sikre større fleksibilitet både i forhold til afløsning og til benyttelse af tjenestebiler.

De nye åbningstider bliver følgende:

Slesvig Bibliotek:
Mandag: 12 – 16
Onsdag: 10 – 14
Fredag: 14 – 18
Lørdag: 10 – 13 (1.9 – 1.4: hver lørdag. 1.4 – 1.9. Den 1. lørdag i måneden)

Husum Bibliotek:
Mandag: 14 – 18
Onsdag: 12 – 16
Torsdag: 10 – 14
Lørdag: 10 – 13 (1.9 – 1.4: hver lørdag. 1.4 – 1.9. Den 1. lørdag i måneden)

Fællesbiblioteket i Egernførde:
Tirsdag og torsdag: 13 – 17.